Sostenibilitat corporativa

Roche desenvolupa un model per a crear valor afegit als seus grups d’interès

La companyia farmacèutica Roche vol crear valor a llar terme per a tots els seus grups d’interès a través del seu potent model de creació de valor sostenible. La premissa d’aquest model és crear valor aportant més moment que marquen la diferència, mitjançant solucions diagnòstiques, tractaments i dispositius mèdics, promovent l’accés per a què es beneficiïn tantes persones com sigui possible.…


El festival Cruïlla (encara més) compromès amb la sostenibilitat

El compromís social i la responsabilitat ambiental formen part de l’ADN del festival Cruïlla, que en l’edició d’aquest any tindrà lloc a Barcelona del 3 al 6 de juliol. Des dels seus inicis el festival ha anat incorporant contínuament bones pràctiques i establint aliances amb diferents actors de l’àmbit social i ambiental per a sumar sinèrgies positives que contribueixin a fer un festival millor…


El Prat de Llobregat calcularà el Valor Social generat per onze entitats socials del municipi

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat de Llobregat  i 11 empreses i entitats socials de la ciutat volen conèixer quin és el valor que genera l'economia social al municipi. Per aquest motiu impulsen un projecte per a quantificar el Valor Social Integrat (VSI) del mapa d’economia social del Prat. El VSI representa el valor econòmic i social generat per una organització durant un…


Un pas més per a la igualtat d’oportunitats

El passat dia 5 de març el Consell de Ministres va donar llum verda a un projecte de Reial Decret llei de mesures urgents per a la garantia d'igualtat de tracte i oportunitats en el treball i l'ocupació i la coresponsabilitat. Són diverses les mesures que incorpora aquesta nova norma per a la igualtat efectiva entre homes i dones, la promoció de la conciliació de la vida personal i laboral i per…


Rigor i creativitat: la unió indispensable per una bona memòria de sostenibilitat

    Article de Norma Bisbal i Aida Ortiz, Consultores Tècniques de Sostenibilitat Corporativa La pressió social i governamental perquè les empreses informin sobre aspectes no financers s’ha intensificat en els darrers anys. L'època en què les companyies només publicaven informació financera ha arribat a la seva fi, i la publicació de la Llei en matèria d’informació no financera i diversitat n’és…


Caixabank, Cellnex Telecom i Abertis obtenen bones puntuacions al CDP Climate Change

CaixaBank, Cellnex Telecom i Abertis han aconseguit mantenir les puntuacions a CDP Climate Change. Aquestes empreses, assessorades per l’equip de Gestió del CO2, segueixen situant-se entre les més ben valorades de l’estat espanyol. A més, CaixaBank se situa com a líder en gestió del CO2 dins del sector bancari. Aquests resultats destaquen perquè a l’edició presentada, la de 2018, la plataforma…


Principals novetats de la nova Llei d’Informació No Financera i Diversitat

Determinades societats de capital de més de 500 treballadors hauran d’incloure informació no financera al seu informe de gestió. Aquesta informació es refereix a temes ambientals i socials, així com relatius al personal, al respecte als drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn. L'estat d'informació no financera també haurà de ser auditada per un prestador independent de…


Minka-dev i Lavola s’alien per a potenciar el desenvolupament de negocis sostenibles

L’experiència de més de 35 anys de Lavola acompanyant a la transformació d’organitzacions, territoris i persones compromeses amb un món més sostenible, s’uneix als mètodes, experiència, eines i enfoc innovador de Minka-dev per a l’estructuració de negocis sostenibles que resolguin problemes socials i mediambientals. Minka-dev ha desenvolupat projectes a Amèrica Llatina, Europa i Àfrica amb…


Fundacions i associacions hauran de fer el seu balanç social

Totes les entitats declarades d’interès públic hauran de ser més transparents a partir d’ara, segons la nova normativa de transparència per a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública (Ordre JUS/152/2018),  que entrà en vigor el passat 8 d’octubre i que actualitza la Llei de Transparència aprovada al 2014. La nova normativa no substitueix l’esmentada Llei de 2014, sinó que afegeix…


Responsabilitat social corporativa i comunicació: Una qüestió no només de nous continguts

Article d'Ariadna Bello, responsable de Projectes de Comunicació   La comunicació s'ha convertit en un aspecte clau per a la implantació i desenvolupament de les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i sostenibilitat de les organitzacions. Molt ha plogut des que la RSC va començar a ser considerada estratègica per al desenvolupament de les empreses i la comunicació…