Residus

Materials reciclats: Gestionant mercats que canvien globalment durant la COVID-19

La pandèmia causada per la COVID-19 ha interromput les cadenes de subministrament a tot el món. Això es pot veure clarament a tots els sectors on el flux de materials des del productor al consumidor i a les instal·lacions de recollida de residus han parat, creant incertesa financera i als mercats. Les companyies que utiitzen materials reciclats en els seus productes necessitaran trobar noves…


La nova llei de pressupostos incrementarà el cànon de residus municipals

Aprovada la nova llei 5/2020, del 29 d’abril, de pressupostos per la qual es concreta l’increment progressiu del cànon de residus municipals per als propers 4 anys, a més d’establir mesures de flexibilització per a les empreses en l’àmbit dels residus i de fomentar l’ús dels àrids reciclats. Pel que respecta a l'increment progressiu dels tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada…


Enquesta sobre hàbits de consum als Pirineus amb el projecte PLASTICØPYR

El projecte PLASTICØPYR es va iniciar a principis d’aquest any amb l’objectiu de prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics als ecosistemes de muntanya amb la finalitat de fer compatible el turisme amb la conservació d’aquests ecosistemes. PLASTICØPYR respon al repte de fer compatible el turisme amb la conservació i millora dels ecosistemes fluvials de muntanya. En aquest context, i…


Publicades les bases dels ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya en matèria de residus industrials

Les bases reguladores dels ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials s’han aprovat durant aquest mes d’abril. Aquests ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya tenen com a objectiu que les indústries puguin desenvolupar projectes i actuacions vinculats als àmbits mencionats. Hi ha dues línies principals d’actuacions……


COVID-19: Reconversió de les instal·lacions per donar suport als serveis essencials

La crisi del COVID-19 ha exercit una pressió sense precedents sobre la professió mèdica, tant pel suport insuperable que està donant a la societat a través de l'atenció als pacients, com per la intensificació de la demanda d'equips mèdics existents i nous. Però davant de la incertesa, les empreses no mèdiques estan fent un pas endavant per reforçar aquest suport. Durant les últimes setmanes,…


COVID-19: Com poden ser útils els excedents d'aliments emmagatzemats

A mesura que el COVID-19 ha escombrat el món, les compres de pànic i els prestatges buits dels supermercats han creat preocupació sobre la disponibilitat de productes de primera necessitat, a més a més, les entitats socials de distribució d'aliments han experimentat un fort augment de la demanda. No obstant això, amb el tancament dels bars i establiments de restauració i hostaleria, les…


Creació d’una plataforma per gestionar els residus de les plaques solars

Les plaques solars estan composades de materials valuosos com diversos metalls o el silici. Per aquest motiu, la correcta gestió d’aquests residus permet aprofitar-los i, a la vegada, fomentar l’economia circular. L’equip de Residus d’Anthesis Lavola ha assessorat al clúster Solartys en la creació d’una base de dades de les instal·lacions de plaques solars a Catalunya amb l’objectiu de conèixer…


La nova Llei catalana vol reduir les pèrdues i malbaratament a la meitat fins al 2030

El Parlament de Catalunya va aprovar el darrer 4 de març de 2020 la nova Llei catalana de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari amb un consens del 100%. Aquest consens és tant contundent com l’ambició de la llei, que comprèn totes les etapes de la cadena alimentària, amb una visió transversal i multi-actor, i prioritza la prevenció en origen respecte la redistribució d’excedents, a…


Procés participatiu per la nova Llei de Residus a Catalunya

Actualment estem en un context on els sistemes de producció i consum tradicional, vinculats a l’economia lineal, s’estan començant abandonar. Per tal d’adoptar patrons més propers a l’economia circular i baixa en carboni i apropar-se als compromisos internacional subscrits, com el “Circular Economy Package” de la Comissió Europea, es fa necessari impulsar una nova llei per a la prevenció i gestió…


L’Smartcity es manté com un congrés sostenible

L’Smart City Expo World Congress (SCEWC) ha tingut lloc entre els dies 19 i 21 de novembre al recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona. Aquesta novena edició de l’esdeveniment ha tornat a comptar amb la iniciativa Towards Zero Waste per tal de prevenir la generació de residus i millorar la recollida selectiva durant el congrés. Durant aquests tres dies s’han presentat noves propostes per…