Productes

ISO 14001:2015: de l’enfocament a l’anàlisi de Cicle de Vida en les organitzacions

Article de Cristina Gazulla, responsable d'Economia Circular. Un dels canvis que introdueix la norma internacional UNE-EN ISO 14001:2015 és el requisit que les organitzacions adoptin un enfocament de cicle de vida a l’hora d’identificar “els aspectes ambientals de les seves activitats, productes i serveis que pot controlar i d’aquells en els que pot influir” (apartat 6.1.2). Tal i com remarca la…


L'Ajuntament de Madrid aposta per l'economia circular

L'Ajuntament de Madrid i el Foro de Empresas por Madrid volen col·laborar en la consecució d'un nou model econòmic més circular que generi un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Així, han realitzat un estudi sobre la ciutat de Madrid que ha permès identificar la potencialitat de l'Ajuntament de Madrid per liderar i fomentar el desenvolupament dels principis de l'economia circular…