Planificació ambiental

Gipuzkoa publica la proposta de xarxa d’infraestructura verda

L’informe identifica més de cent espais que permeten connectar tots els municipis del territori. El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha publicat l’informe “Diagnóstico para la planificación de la red de infraestructura verde de Gipuzkoa”. Aquest document té com a objectiu delimitar una proposta de xarxa d’infraestructura verda, identificar les…


Balears aprova un pla d’ordenació territorial de les energies renovables

El Consell de Govern de les Illes Balears ha aprovat definitivament la Modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears relativa a l’ordenació territorial de les energies renovables, per incorporar-hi l’ordenació territorial de les energies renovables eòlica i fotovoltaica. La Direcció General d’Indústria i Energia de la Conselleria d’Economia i Competitivitat ha impulsat…