Gestió CO2

La UE aprova l’objectiu vinculant de neutralitat climàtica pel 2050

Un nou reglament estableix el marc per a la reducció irreversible d’emissions dels gasos d’efecte hivernacle El Reglament (UE) 2021/1119 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de juny de 2021, publicat al DOUE, instaura el marc legal per a aconseguir la neutralitat climàtica. L’aprovació esdevé el pas següent a l'acord polític aconseguit amb el Parlament Europeu el passat 21 d'abril i a…


El Grup Ametller Origen avança en el seu compromís per ser neutre en carboni al 2027

Calcula la seva petjada de carboni com a primer pas per arribar a la neutralitat abans del que marquen els Acords de París. El Grup Ametller Origen s’ha proposat ser una empresa neutra en emissions de CO2 l’any 2027. Es tracta d’un objectiu ambiciós, ja que vol arribar a la neutralitat abans del que marquen els Acords de París (ser neutres al 2050). La definició d’aquesta fita és un pas més en el…


BBVA aconsegueix la neutralitat d’emissions al 2020 amb Clean CO2

L’entitat bancària ha reduït les seves emissions en un 58 % i ha compensat més de 120.000 tones de CO2eq BBVA ha aconseguit convertir-se en una entitat neutra en carboni durant el 2020. Amb les accions realitzades durant aquest any ha superat els objectius definits en el seu Pla Global d’Ecoeficiència 2016-2020 respecte a 2019. Gràcies a elles ha pogut avançar en el seu compromís d’alinear la…


Paradores reduirà i compensarà les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle

Es realitzarà un anàlisi de la petjada de carboni per a conèixer les emissions totals generades Paradores de Turismo considera la protecció del medi ambient com una característica important de la seva identitat corporativa. Aquest compromís s’integra a través de les seves Polítiques de Responsabilitat Social Corporativa i de Qualitat i Medi Ambient. L’empresa pública de turisme espanyol ha posat…


El grup Fagor mesura la petjada de carboni per a la reducció de les seves emissions

Calcular les emissions indirectes (abast 3) ha permès a les cooperatives del grup conscienciar-se del gran pes que aquestes tenen a la seva petjada de carboni El Grup Fagor ha calculat la petjada de carboni de vàries cooperatives que formen part del grup. Aquesta actuació té com a objectiu impulsar la reducció dels gasos d’efecte hivernacle (GEH) que generen les seves activitats empresarials per…


Bons resultats per als nostres clients al CDP Climate Change 2020

L’edició 2020 del formulari CDP Climate Change s’ha donat a conèixer i de les 9.526 organitzacions que han respost, 270 han estat classificades com a líders i s’han inclòs en la “A List”. Les 11 empreses espanyoles que aconsegueixen entrar en aquesta llista són Cellnex telecom, DIA, Endesa, Ferrovial, Siemens, Telefónica, AENA, Grupo Logísta, Enagas, Naturgy i Red Eléctrica. L’increment en el…


Prop de 1.000 organitzacions estan inscrites a la iniciativa Science Based Targets (SBT)

Les organitzacions no governamentals CDP, UN Global Compact, WRI i WWF han posat en marxa la iniciativa SBT (Science Based Targets), que compta amb més de 950 organitzacions inscrites i continua creixent dia a dia. L’objectiu de la iniciativa SBT és aconseguir que les empreses demostrin lideratge en l’acció climàtica, al comprometre’s públicament amb objectius de reducció basats en la ciència.…


Acaba la fase de resposta dels qüestionaris anuals de CDP Canvi Climàtic

Els qüestionaris anuals de CDP Canvi Climàtic són una iniciativa desenvolupada per diverses organitzacions internacionals per a promoure la transparència en la informació ambiental de les organitzacions. Durant aquests mesos s’han preparat els qüestionaris de 2020 i a finals d’agost s’ha acabat el termini per a entregar la informació de la fase de resposta. En aquesta fase les organitzacions…


El Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama és el primer a calcular la seva petjada de carboni

El Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama vol calcular la seva petjada de carboni durant l'any 2019 amb l'objectiu de disminuir l'impacte de les activitats que es realitzen en el seu àmbit. D'aquesta manera es convertirà en el primer Parc Nacional a realitzar aquest càlcul. La petjada de carboni ja s'esmenta en els Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de Madrid i de Castella i Lleó, que…


Coppel (Mèxic) avança cap a l'establiment d'uns objectius de reducció d'emissions de GEH basats en la ciència

Coppel és la cadena comercial de grans magatzems més gran de Mèxic, sent avui dia una de les 100 empreses més grans del país. Moguda per una forta conscienciació amb el medi ambient i l'emergència climàtica, Coppel vol definir una estratègia de sostenibilitat i bones pràctiques per aconseguir una reducció de les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). Des del 2017, la companyia…