Gestió CO2

Bons resultats per als nostres clients al CDP Climate Change 2020

L’edició 2020 del formulari CDP Climate Change s’ha donat a conèixer i de les 9.526 organitzacions que han respost, 270 han estat classificades com a líders i s’han inclòs en la “A List”. Les 11 empreses espanyoles que aconsegueixen entrar en aquesta llista són Cellnex telecom, DIA, Endesa, Ferrovial, Siemens, Telefónica, AENA, Grupo Logísta, Enagas, Naturgy i Red Eléctrica. L’increment en el…


Prop de 1.000 organitzacions estan inscrites a la iniciativa Science Based Targets (SBT)

Les organitzacions no governamentals CDP, UN Global Compact, WRI i WWF han posat en marxa la iniciativa SBT (Science Based Targets), que compta amb més de 950 organitzacions inscrites i continua creixent dia a dia. L’objectiu de la iniciativa SBT és aconseguir que les empreses demostrin lideratge en l’acció climàtica, al comprometre’s públicament amb objectius de reducció basats en la ciència.…


Acaba la fase de resposta dels qüestionaris anuals de CDP Canvi Climàtic

Els qüestionaris anuals de CDP Canvi Climàtic són una iniciativa desenvolupada per diverses organitzacions internacionals per a promoure la transparència en la informació ambiental de les organitzacions. Durant aquests mesos s’han preparat els qüestionaris de 2020 i a finals d’agost s’ha acabat el termini per a entregar la informació de la fase de resposta. En aquesta fase les organitzacions…


El Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama és el primer a calcular la seva petjada de carboni

El Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama vol calcular la seva petjada de carboni durant l'any 2019 amb l'objectiu de disminuir l'impacte de les activitats que es realitzen en el seu àmbit. D'aquesta manera es convertirà en el primer Parc Nacional a realitzar aquest càlcul. La petjada de carboni ja s'esmenta en els Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de Madrid i de Castella i Lleó, que…


Coppel (Mèxic) avança cap a l'establiment d'uns objectius de reducció d'emissions de GEH basats en la ciència

Coppel és la cadena comercial de grans magatzems més gran de Mèxic, sent avui dia una de les 100 empreses més grans del país. Moguda per una forta conscienciació amb el medi ambient i l'emergència climàtica, Coppel vol definir una estratègia de sostenibilitat i bones pràctiques per aconseguir una reducció de les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). Des del 2017, la companyia…


Anthesis Lavola segueix compromesa amb la reducció d’emissions

Anthesis Lavola mostra cada any el seu compromís amb els programes de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle existents a Catalunya i Espanya. Des de 2010 valida el pacte amb el Programa d’acords voluntaris, mentre que, des de 2015, fa el mateix amb el “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción”. Gràcies a això, ha aconseguit renovar per segon any consecutiu…


Un any més, Anthesis Lavola obté el segell “CALCULO REDUZCO” del Ministeri per la Transició Ecològica

L’any 2014, Anthesis Lavola es va adherir a la secció A del programa “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción”. Aquest fet va implicar que s’hagués d’elaborar un inventari d’emissions i que es definís un pla de reducció d’emissions. Durant aquests anys hem renovat el segell CALCULO de forma consecutiva. Gràcies a això, i com a conseqüència d’una evolució decreixent…


Un any més validem el compromís amb els programes de reducció de gasos d’efecte hivernacle

El Programa d’acords voluntaris i el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción són dos programes impulsats per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri per la Transició Ecològica de l’Estat Espanyol per a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Els dos programes ofereixen eines, suport i…


Les organitzacions adherides als Acords Voluntaris analitzen les emissions d’abast 3

L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) ha començat a demanar a les organitzacions adherides al Programa d’Acords Voluntaris que analitzin les emissions d’abast 3. Dins l’abast 3 s’inclouen totes aquelles emissions que no són propietat o estan controlades per l’organització que informa.  Per determinar quines són representatives, l’OCCC ha enviat un formulari amb les pautes per fer una…


Caixabank i Cellnex destaquen per l’acció climàtica amb els seus proveïdors

La puntuació SER (Supplier Engagement Rating) és un indicador de l’acció climàtica de les empreses amb els seus proveïdors. Cellnex i CaixaBank, assessorades per l’equip de Gestió del CO2 d’Anthesis Lavola, es troben entre les 160 organitzacions amb una millor puntuació, juntament amb quatre altres empreses espanyoles. Aquestes 160 corresponen al 3 % de totes les avaluades (4.800), que es poden…