Ciutats

La crisi del COVID-19 com a oportunitat per repensar les nostres ciutats

“Les malalties configuren les ciutats. Alguns dels desenvolupaments més emblemàtics de la planificació i la gestió urbanes, com el Metropolitan Board of Works de Londres i els sistemes de sanejament a mitjan segle XIX, es van desenvolupar com a resposta a les crisis de salut pública com els brots de còlera” (Ian Klaus, Citylab). La manera com sortirem d’aquesta crisi presenta, avui dia, un…