Ciutat i territori

Gipuzkoa publica la proposta de xarxa d’infraestructura verda

L’informe identifica més de cent espais que permeten connectar tots els municipis del territori. El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha publicat l’informe “Diagnóstico para la planificación de la red de infraestructura verde de Gipuzkoa”. Aquest document té com a objectiu delimitar una proposta de xarxa d’infraestructura verda, identificar les…


Entrevista a Inma Pruna, Gerent de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona

A Anthesis Lavola som conscients a la importància que tenen els nostres clients per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa. Sense la confiança que ens donen en implementar els nostres serveis difícilment haguéssim arribat a complir 40 anys de trajectòria al voltant de la sostenibilitat i el medi ambient. Per tal de donar-los veu i reconèixer el seu paper, presentem les entrevistes…


La Diputació de Barcelona ajuda als ajuntaments en l’elaboració de plans de contingència

El procés de reflexió dut a terme durant l’any passat ha culminat amb la publicació de dos documents metodològics i s’acompanya de suport econòmic per a realitzar els plans de contingència. El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona va dur a terme un procés de reflexió conjunta amb nombrosos ajuntaments de la província sobre l’impacte causat per la crisi de COVID-19 en els serveis de…


Reduir la velocitat millorarà la convivència dels mitjans de transport

Avui ha entrat en vigor la limitació de velocitat a 30 km/h en vies urbanes amb sentit únic de circulació, i que afectarà entre el 60% i el 70% dels carrers de l’estat espanyol segons la DGT. Aquesta mesura té com a objectiu augmentar la seguretat viària, però també facilitarà la mobilitat i millorarà la convivència del cotxe amb les opcions de mobilitat urbana més sostenibles.  Xavier Codina,…


El Vallès Occidental és la primera comarca catalana amb un pla per reduir la contaminació atmosfèrica

El Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire ha sigut elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental El Vallès Occidental s’ha convertit en la primera comarca catalana en disposar d’un pla d’acció per millorar la qualitat de l’aire. El Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Occidental (PASMQA) pretén ser una eina que permeti…


La Generalitat de Catalunya publica les principals dades ambientals de 2020

Aquest document s’edita des del 1993 de forma ininterrompuda El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha presentat el nou llibret de Dades del medi ambient 2020. Aquest document es publica anualment juntament amb l’informe de l’estat del medi ambient. A més, també elabora un informe cada quatre anys que avalua l’estat del medi ambient al territori. Aquest llibret de dades es…


Aprovació del Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030

És l’instrument marc per al desenvolupament i gestió de les infraestructures i els serveis del sistema portuari competència de la Generalitat de Catalunya El passat 29 de desembre es va aprovar el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030. Amb la seva aprovació, culmina un llarg procés de conceptualització i redacció del pla i de la seva avaluació ambiental que han possibilitat la incorporació de la…


Presentació de la guia per fer front a rebrots de la COVID-19

El document dona les bases perquè els ajuntaments puguin elaborar plans de contingència contra la COVID-19 i altres malalties El Servei de Salut Pública de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona ha treballat amb els ajuntaments de la província una guia que senti les bases per a que puguin elaborar els seus propis plans de contingència contra crisis…


Biodiversitat: riscos i oportunitats a la cadena de subministrament

El recent documental “Extinction: the facts“ d’en David Attenborough ha destacat la relació insostenible entre el nostre consum i producció i la destrucció de la natura. De forma similar, l’informe del Fòrum Econòmic Mundial sobre “El futur de la natura i els negocis”, publicat el 14 de juliol de 2020, va avisar que els ecosistemes de la Terra s’estan “acostant ràpidament al llindar de no retorn…


El nou Pla Director de Mobilitat aposta per una mobilitat sostenible i saludable

El nou Pla Director de Mobilitat 2020-2025 (pdM 2020 – 2025) aprovat pel Govern pretén aconseguir un model de mobilitat respectuós amb el medi ambient i amb la salut de la ciutadania. El PdM, impulsat per l’Autoritat del Transport Metropolità, consta de 86 mesures consensuades entre els diferents organismes participants vinculats amb l’àmbit de la mobilitat al Sistema Integrat de Mobilitat…