Canvi climàtic

Les noves tecnologies, motor de canvi en la gestió municipal sostenible

Lavola ha organitzat la Jornada Tècnica Noves Tendències en la Gestió Municipal Sostenible amb l’objectiu d’oferir una visió global del sector i presentar els reptes de futur en matèria d’energia, sostenibilitat i medi ambient Durant el transcurs de la jornada, els ponents han fet èmfasi en la necessitat d’incorporar noves tecnologies creades els últims anys per tal d’optimitzar el control de les…


Lavola compensa les emissions de carboni amb Clean CO2

Lavola ha calculat i compensat les emissions de CO2 generades per l’activitat de 2014 a través del servei de compensació de carboni Clean CO2, finançant un projecte d’energia hidroelèctrica desenvolupat a Colòmbia. El càlcul de la petjada de carboni s’ha realitzat d’acord amb la normativa ISO 14064-1:2012 i el GHG Protocol, i inclou les emissions generades en els centres de treball de Manlleu,…