SOLUCIONS
SOSTENIBILITAT
CORPORATIVA

La incorporació dels aspectes ambientals i socials a les organitzacions és clau per a la seva sostenibilitat i es relaciona directament amb els pilars bàsics per a la millora de la competitivitat i el posicionament: l’optimització dels costos, la detecció de riscos i la gestió de les demandes dels grups d’interès.

Què oferim?

Acompanyem a les organitzacions per incorporar la sostenibilitat en la seva estratègia. Des de la diagnosi a la rendició de comptes, passant pel pla d’acció i les mètriques. Incorporem la comunicació com un element clau del procés.

Vols més informació?

CONTACTA
Disposem de metodologies pròpies per analitzar l’estat de les organitzacions en relació amb la competència. Duem a terme anàlisis de materialitat per identificar els aspectes rellevants per als diversos grups d’interès interns i externs.
MÉS INFORMACIÓ
Dissenyem el full de ruta per a la implementació de models més sostenibles. Proposem accions relacionades amb l’eficiència en l’ús de recursos, el canvi climàtic, l’economia circular, l’acció social, la cadena de proveïdors i, fins i tot, el desenvolupament de nous models de negoci.
MÉS INFORMACIÓ
Implementem processos i sistemes de gestió basats en estàndards nacionals i internacionals (ISO 9001, ISO14001, EMAS, ISO 26000, etc), i assistim en la millora de la cadena de proveïdors. Utilitzem el software propi LvLegislació per identificar requisits i les accions aplicables a cada organització.
MÉS INFORMACIÓ
Detectem les variables claus, definim els indicadors per a la seva monitorització i dissenyem un quadre de comandament per a la seva gestió.
MÉS INFORMACIÓ
Apliquem la metodologia del Valor Social Integrat per quantificar el valor que les organitzacions generen per la societat, més enllà del valor comptable.
MÉS INFORMACIÓ
Acompanyem a les organitzacions en la redacció i disseny de les memòries de sostenibilitat i informes integrats: des de l’obtenció de les dades fins a la producció dels informes.
MÉS INFORMACIÓ
Som experts en comunicació en sostenibilitat i RSC. Elaborem l’estratègia i el pla de comunicació, dissenyem campanyes adaptades a cada grup d’interès i prestem el servei de gabinet de premsa especialitzat. Dissenyem i produïm recursos comunicatius.
MÉS INFORMACIÓ

Indica'ns les teves dades i contactarem amb tu per a donar-te informació més detallada sobre aquest servei.

MINKA-DEV

Creem ecosistemes de negocis inlcusius per a un desenvolupament sostenible

Clica aquí

ESTALVI ECONÒMIC

Millorar processos, optimitzar recursos i prevenir riscos són accions que milloren el compte de resultats de l’organització.

POSICIONAMENT

Incloure la sostenibilitat en l’estratègia de l’organització transfereix valor a la marca, respon a demandes del mercat i fidelitza clients.

PREVENCIÓ NORMATIVA

Complir la normativa vigent i estar preparat per les noves regulacions previstes afavoreix la viabilitat de les organització.

A qui ens adrecem?

A empreses i organitzacions interessades en millorar i comunicar la seva responsabilitat social corporativa.

Recursos innovadors


Software propi per identificar els requisits legals i les accions aplicables a cada organització.

Som socis oficials d’Ecovadis, software líder en l’avaluació de proveïdors.

Metodologia pròpia per a la dinamització de sessions de grup per a processos estratègics, foment de la creativitat i formació.

La marca de Lavola per a la gestió i compensació del carboni. Permet reduir de manera efectiva les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Serveis de comunicació

Comuniquem per posar en valor la sostenibilitat,
generar impactes positius i promoure el canvi.

Volem ajudar a les organitzacions per integrar la sostenibilitat en la seva estratègia.

MARGAUX COSTAS

Responsable de Sostenibilitat Corporativa
Gràcies pel teu interès! En breu ens posarem en contacte amb tu.

Vols saber més sobre Lavola i
sobre com et podem ajudar?

VEURE TOTES LES SOLUCIONSINSCRIURE’S AL BUTLLETÍ COSOSTENIBLES