SOLUCIONS
RESIDUS

La creixent generació de residus i el progressiu esgotament dels recursos, fan imprescindible l’aplicació d’estratègies de prevenció i models de gestió que posin en valor els materials, l’optimització els serveis de recollida i el foment de la corresponsabilització de la ciutadania.

Què oferim?

Elaborem plans de gestió i prevenció dels residus i dissenyem serveis de recollida i neteja viària, acompanyant en la seva implementació i seguiment.

Vols més informació?

CONTACTA
Definim estratègies per millorar el tractament i la gestió dels residus d’acord amb la legislació nacional i les millors pràctiques internacionals.
MÉS INFORMACIÓ
Planifiquem serveis adaptats al territori i a les necessitats de la població per aconseguir una millora ambiental i d’eficiència. Optimitzem els serveis existents fent propostes de redimensionament. També donem suport en la valoració d’ofertes.
MÉS INFORMACIÓ
Millorem els serveis municipals analitzant els indicadors de servei, avaluant alternatives i fent propostes de redisseny amb dimensionament tècnic i econòmic. Fem projectes de millora de la recollida de la fracció orgànica.
MÉS INFORMACIÓ
Civi és un servei de tecnologia mòbil per comunicar-se amb la ciutadania i implantar sistemes de pagament per generació de residus.
MÉS INFORMACIÓ
Fem plans estratègics, campanyes de sensibilització i accions concretes per a la prevenció de residus. Utilitzem sistemes d’indicadors per seguir la implementació i avaluar-ne els resultats.
MÉS INFORMACIÓ
Desenvolupem campanyes d’implantació, valorant i adequant els serveis a nivell tècnic. Dissenyem l’estratègia comunicativa i elaborem programes educatius i de capacitació per a diferents perfils.
MÉS INFORMACIÓ
Avaluem el compliment dels serveis i verifiquem el compliment d’ordenances i l’aplicació de mecanismes d’inspecció i control a nivell tècnic i econòmic.
MÉS INFORMACIÓ

Indica'ns les teves dades i contactarem amb tu per a donar-te informació més detallada sobre aquest servei.

MILORA CONTÍNUA

Promovem sistemes de recollida que fomentin la corresponsabilitat ciutadana i que permetin incrementar els índexs de recollida selectiva.

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Optimitzem els recursos associats a la prestació de serveis de recollida de residus i neteja viària.

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

Som experts en comunicació en l’àmbit dels residus i disposem de tecnologia per fomentar la participació i millorar dels serveis.

A qui ens adrecem?

A entitats públiques i privades amb competències en l’àmbit dels residus. Administracions públiques, empreses concessionàries de serveis de residus i neteja viària, i Sistemes Integrats de Gestió.

Recursos innovadors

 

Corresponsabilització ciutadana per millorar la recollida selectiva de residus i implantar sistemes de pagament per generació, amb el suport de tecnologies mòbils i estratègies de comunicació.

Aplicació digital totalment personalitzable que integra proves i minireptes per millorar l’experiència dels participants en el decurs de tot tipus d’activitats.

Metodologia pròpia per a la dinamització de sessions de grup per a processos estratègics, foment de la creativitat i formació.

 


Metodologia i eines per a transformar problemes i ineficiències en negocis viables, innovadors i sostenibles.

Serveis de comunicació

Comuniquem per posar en valor la sostenibilitat,
generar impactes positius i promoure el canvi.

Treballem per aconseguir un model de prevenció i gestió dels residus sostenible ambientalment, socialment i econòmicament.

Susanna Casanovas

Responsable de residus
Gràcies pel teu interès! En breu ens posarem en contacte amb tu.

Vols saber més sobre Lavola i
sobre com et podem ajudar?

VEURE TOTES LES SOLUCIONSINSCRIURE’S AL BUTLLETÍ COSOSTENIBLES