GESTIÓ DEL CO2

Com establir Objectius Basats en la Ciència (SBT)

Guia dels SBT i recursos essencials per a les empreses

Aquí trobareu una gran quantitat de materials que us guiaran en el procés de definir i aconseguir els vostres objectius basats en la ciència o Science Based Targets (SBT). Forma part d’una llista cada cop més gran d’empreses que treballen per a la reducció de l’impacte en l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), en línia amb les evidències mostrades per les ciències del clima.

Per ajudar-te a entendre:

Què són els SBT?

Requisits dels SBT

Com avaluar metodologies

Com prioritzar i implementar activitats de reducció d’emissions de GEH

L’eina que Anthesis fa servir per a la recopilació de dades en la cadena de subministrament

Com la visualització de dades pot servir de base per a la presa de decisions i generar informes

Què és un Objectiu Basat en la Ciència (SBT)?

Els objectius basats en la ciència són els objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) establerts per una empresa. Es defineixen com a “basats en la ciència” quan estan alineats amb l’abast de reduccions necessàries per a mantenir l’augment de les temperatures per sota dels 2 °C respecte les temperatures de l’època preindustrial. Els SBT aporten a les empreses vies per dur a terme un canvi sostenible i accelerar la transició a una economia baixa en carboni.

 

La Iniciativa dels Objectius Basats en la Ciència ha definit quatre motius que justifiquen perquè les empreses haurien d’establir objectius:

  • Augmentar la innovació
  • Reduir la incertesa en les regulacions
  • Enfortir la confiança i la credibilitat dels inversors
  • Millorar la rendibilitat i la competitivitat.

Com establir els Objectius Basats en la Ciència (SBT)

L’establiment d’un SBT implica el desenvolupament d’objectius de reducció d’emissions coherent amb els requeriments mundials de mitigació de carboni per mantenir el planeta amb un increment de temperatures per sota dels 2 °C i amb les previsions de reducció d’emissions definides a l’Acord de París. El procés comença amb la presentació d’una carta de compromís que, un cop rebuda, reconeix a l’empresa com a “compromesa” a alinear els objectius de reducció d’emissions per a limitar l’augment en un 1,5 °C. D’aquesta manera, l’empresa és incorporada a la web del SBT i a les pàgines associades de CDP i We Mean Business. Les empreses tenen 24 mesos per a completar els passos següents.

 

A continuació, ha de desenvolupar objectius d’acord als criteris dels objectius basats en la ciència. Un cop els SBT es desenvolupen, les empreses els han de presentar, on es revisaran i validaran segons els criteris existents.

 

Un cop aprovats, l’empresa es considerarà part de les “empreses que passen a l’acció” i haurà de fer públic el seu compromís en un marge de temps de 6 mesos, anunciant els seus objectius i informant als grups d’interès.

 

L’establiment dels SBT implica el seguiment i la presentació d’informes sobre aquest objectiu al llarg del temps, incloent la seva difusió a través del CDP, els informes anuals, els informes de sostenibilitat i la web de l’empresa.

5 passos per definir un SBT

Anthesis Lavola ajuda a les organitzacions a desenvolupar i establir les seves SBT.

Contacta'ns

Entendre les vostres emissions

La definició dels objectius basats en la ciència comença amb la identificació de les emissions de l’empresa, tenint en compte els tres abastos de les emissions definits per l’Estàndard Corporatiu del GHG Protocol: Abastos 1, 2 i 3.

 

Les emissions d’abast 1 constitueixen les emissions directes de l’organització, vinculades al consum de combustibles en instal·lacions fixes i en la flota pròpia així com les fugues de gasos refrigerants en els equips de clima o refrigeració. Les emissions d’abast 2 fan referència a les emissions indirectes procedents de la producció d’energia que finalment utilitza l’organització, com l’electricitat. Com les emissions d’abast 1 i 2 es poden controlar directament, establir objectius adequats i comprometre’s amb ells és relativament senzill.

I els objectius d’Abast 3?

L’abast 3 es refereix a les emissions d’una empresa dins de la seva cadena de subministrament. De les empreses que han establert objectius basats en la ciència, més del 90 % d’elles tracten les reduccions de l’abast 3. Aquestes es poden complir mitjançant reduccions absolutes o amb l’establiment de SBT a la majoria dels proveïdors de l’empresa. El veritable treball de complir aquests objectius consisteix en reduir el temps de millora de les capacitats dels proveïdors, fent que passin ràpidament del coneixement a l’acció sobre el clima.

 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS OBJECTIUS D’ABAST 3 A LA NOSTRA PÀGINA DE COMPROMÍS AMB ELS PROVEÏDORS

Recursos d’Anthesis Lavola per ajudar-vos en el vostre camí

Aquests recursos estan destinats a ajudar-vos a assentar les bases i definir com establir i aconseguir els objectius basats en la ciència, com avaluar les eines i metodologies, i com respondre a les actualitzacions dels criteris de SBTi.

Recursos existents:

Necessites més informació? Et podem ajudar!

CONTACTA AMB NOSALTRES!

Serveis de comunicació

Comuniquem per posar en valor la sostenibilitat,
generar impactes positius i promoure el canvi.

Quantifiquem la contribució de les organitzacions al canvi climàtic i elaborem plans per reduir i compensar les seves emissions.

Maria Rosa Pascual

Responsable de Gestió del CO2
Gràcies pel teu interès! En breu ens posarem en contacte amb tu.

Vols saber més sobre Lavola i
sobre com et podem ajudar?

VEURE TOTES LES SOLUCIONSINSCRIURE’S AL BUTLLETÍ ACTIVABLES