SOLUCIONS
ENERGIA

L’increment del preu de l’energia en un mercat amb canvis continus i l’aparició de noves tecnologies, fan indispensable que les organitzacions optimitzin els seus consums per a reduir els costos d’explotació i ser més competitives.

Què oferim?

Serveis de consultoria energètica. Estudis d’estalvi, eficiència energètica i renovables, certificacions, assessorament en la contractació d’energia, seguiment de consums (factures o a temps real) i formació, integrables en sistemes de gestió energètica.

Vols més informació?

CONTACTA
Identifiquem oportunitats de millora a través de l’estudi dels consums i la seva distribució a les instal·lacions. Definim estratègies energètiques a curt, mig o llarg termini perquè els edificis esdevinguin d’energia positiva.
MÉS INFORMACIÓ
Gestionem certificacions voluntàries o obligatòries per garantir el compliment amb la normativa vigent i per conèixer el nivell d’eficiència energètica dels edificis.
MÉS INFORMACIÓ
Assessorem la compra d’energia, a partir del seguiment de factures energètiques i de consums monitoritzats (meetering i submeetering). Implantem sistemes de gestió de l’energia (ISO 50001).
MÉS INFORMACIÓ
Organitzem activitats formatives i de sensibilització dirigides al personal i usuaris d’instal·lacions com a element bàsic per maximitzar la reducció dels consums d’energia.
MÉS INFORMACIÓ
Assessorem en la incorporació de criteris d’eficiència ambiental i construcció sostenible i liderem processos de certificació LEED i BREEAM.
MÉS INFORMACIÓ

Indica'ns les teves dades i contactarem amb tu per a donar-te informació més detallada sobre aquest servei.

ESTALVI ECONÒMIC

Reduïm el consum energètic per disminuir els costos econòmics i incrementar la competitivitat i la sostenibilitat.

MILLORA CONTINUA

Facilitem una cadena de serveis per garantir la millora contínua de les organitzacions.

SEGURETAT

Aportem un equip qualificat i independent que garanteix l’excel·lència en la presa de decisions.

A qui ens adrecem?

A tot tipus d’organitzacions interessades en reduir el seu consum energètic, millorar-ne l’eficiència i incorporar-hi les energies renovables.

Recursos innovadors


La marca de Lavola per a la gestió i compensació del carboni. Permet reduir de manera efectiva les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Metodologia pròpia per a la dinamització de sessions de grup per a processos estratègics, foment de la creativitat i formació.


Metodologia i eines per a transformar problemes i ineficiències en negocis viables, innovadors i sostenibles.

Serveis de comunicació

Comuniquem per posar en valor la sostenibilitat,
generar impactes positius i promoure el canvi.

Identifiquem i implantem les solucions més adequades per reduir els costos energètics i l’impacte ambiental de les organitzacions.

MIKI RUBIO

Responsable d’Energia
Gràcies pel teu interès! En breu ens posarem en contacte amb tu.

Vols saber més sobre Lavola i
sobre com et podem ajudar?

VEURE TOTES LES SOLUCIONSINSCRIURE’S AL BUTLLETÍ COSOSTENIBLES