SOLUCIONS
ENERGIA

L’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables són claus per a que les organitzacions optimitzin els seus consums, redueixin els costos d’explotació i siguin més competitives tot avançant cap a un model energètic baix en carboni i uns edificis més eficients, sostenibles i basats en principis d’economia circular.

Què oferim?

Serveis de consultoria energètica a les organitzacions. Des d’estudis d’estalvi i eficiència energètica a projectes claus en mà d’energies renovables, passant per l’assessorament en la contractació d’energia, la implantació de sistemes de gestió energètica i la certificació d’edificis ecoeficients.

Vols més informació?

CONTACTA

Servei d’assessorament a mida per a la millora energètica continuada d’edificis i instal·lacions, amb l’objectiu d’aconseguir, de forma continuada, estalvis energètics, econòmics i d’emissions de CO2.

 • Coach energètic
 • Auditoria energètica
 • Contractació energètica
 • Comptabilitat energètica
 • Certificat d’eficiència energètica
 • Monitoratge energètic
 • ISO 50001 i sistemes de gestió de l’energia
MÉS INFORMACIÓ
Servei claus en mà per al disseny i implantació d’instal·lacions fotovoltaiques amb assistència integral: des de l’anàlisi preliminar de la viabilitat del projecte fins a l’execució d’aquest.
 • Autoconsum
 • Emmagatzematge en bateries
 • Compensació d’excedents
 • Panells híbrids
MÉS INFORMACIÓ
Servei d’assessorament per a donar compliment a la Directiva europea 2010/31/UE i aconseguir que l’edifici tingui un consum molt baix d’energia, amb energia neta, confortable i saludable.
 • NZEB
 • Edifici Circular
 • Edifici Intel·ligent
 • Edifici sostenible i saludable
 • Certificació LEED i BREEAM
MÉS INFORMACIÓ
Assessorem en la incorporació de criteris d’eficiència ambiental i construcció sostenible i liderem processos de certificació LEED i BREEAM.
 • Certificació d’edificis existents
 • Certificació d’edificis de nova construcció: residencials, oficines, industrials
 • Certificació de barris o projectes urbanístics
 • Suport en concursos i licitacions
 • Avaluació ambiental de plans urbanístics
MÉS INFORMACIÓ

Indica'ns les teves dades i contactarem amb tu per a donar-te informació més detallada sobre aquest servei.

SERVEIS PER L'ENLLUMENAT PÚBLIC

Oferim un diagnòstic energètic i serveis de consultoria i assistència en l’eficiència energètica

Clica aquí

ESTALVI ECONÒMIC

Reduïm el consum energètic per disminuir els costos econòmics i incrementar la competitivitat i la sostenibilitat.

MILLORA CONTINUA

Facilitem una cadena de serveis per garantir la millora contínua de les organitzacions i el compliment dels creixents requisits legals en la matèria.

REVALORITZACIÓ

Les organitzacions i edificis ambientalment més eficients milloren el seu posicionament en el mercat i incrementen el valor dels seus immobles.

A qui ens adrecem?

A tot tipus d’organitzacions interessades en reduir el seu consum energètic, millorar-ne l’eficiència i incorporar-hi les energies renovables.

Recursos innovadors


La marca de Lavola per a la gestió i compensació del carboni. Permet reduir de manera efectiva les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Metodologia pròpia per a la dinamització de sessions de grup per a processos estratègics, foment de la creativitat i formació.


Metodologia i eines per a transformar problemes i ineficiències en negocis viables, innovadors i sostenibles.

Serveis de comunicació

Comuniquem per posar en valor la sostenibilitat,
generar impactes positius i promoure el canvi.

Identifiquem i implantem les solucions més adequades per reduir els costos energètics i l’impacte ambiental de les organitzacions.

Cristina Bayés

Responsable d’Energia
Gràcies pel teu interès! En breu ens posarem en contacte amb tu.

Vols saber més sobre Lavola i
sobre com et podem ajudar?

VEURE TOTES LES SOLUCIONSINSCRIURE’S AL BUTLLETÍ COSOSTENIBLES