SOLUCIONS
CANVI
CLIMÀTIC

La reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i l’anticipació als efectes derivats del canvi climàtic són dos aspectes clau per al desenvolupament sostenible dels territoris i els sectors econòmics.

Què oferim?

Estratègies i accions concretes per mitigar el canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes.

Vols més informació?

CONTACTA

Contribuïm a l’assoliment dels objectius de reducció d’emissions marcats als compromisos nacionals i internacionals amb propostes específiques per a cada sector.

  • Inventaris d’emissions. Quantifiquem l’impacte, establim la línia base i definim projeccions futures a escala nacional, regional o local.
  • Plans locals de mitigació i energies renovables. Elaborem fulls de ruta municipals per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • Estratègies nacionals de mitigació. Acompanyem en la implementació de diferents instruments de mitigació: Mesures de Mitigació Adequades a Escala Nacional (NAMAs), Contribucións previstes d’àmbit nacional (INDC) o Estratègies de Desenvolupament Baix en Emissions (LEDS).
MÉS INFORMACIÓ

Definim eines i estratègies per prevenir els riscos del canvi climàtic i detectar oportunitats que se’n puguin derivar.

  • Estudis de vulnerabilitat climàtica. Analitzem els riscos climàtics, fem mapes de vulnerabilitat climàtica i estudiem el grau de resiliència de territoris i sectors econòmics. Modelem projeccions climàtiques basades en la metodologia Downscaling.
  • Plans locals d’adaptació al canvi climàtic. Elaborem fulls de ruta municipals per augmentar la resiliència i integrar-la en els instruments de planificació o de gestió existents.
  • Estratègies nacionals d’adaptació. Fem avaluacions d’impactes i de vulnerabilitat climàtica amb la participació dels diferents actors rellevants.
MÉS INFORMACIÓ
Cerquem instruments de finançament per a dur a terme accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
MÉS INFORMACIÓ

Indica'ns les teves dades i contactarem amb tu per a donar-te informació més detallada sobre aquest servei.

LIDERATGE

Els territoris amb estratègies climàtiques sòlides obtenen posicionament i visibilitat en l’àmbit nacional i internacional.

RESILIÈNCIA

Prevenir els efectes del canvi climàtic és essencial per a minimitzar-los i garantir una recuperació positiva i ràpida.

ESTALVI ECONÒMIC

Reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle i adaptar-se al canvi climàtic permet aconseguir estalvis econòmics rellevants.

A qui ens adrecem?

Institucions locals, nacionals o internacionals que vulguin integrar el canvi climàtic en la planificació estratègica i passar a l’acció per mitigar-ne els seus efectes.

Recursos innovadors


La marca de Lavola per a la gestió i compensació del carboni. Permet reduir de manera efectiva les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Som distribuïdors oficials a Espanya de Simapro, el software d’anàlisi del cicle de vida més utilitzat al món.

Metodologia pròpia per a la dinamització de sessions de grup per a processos estratègics, foment de la creativitat i formació.

Serveis de comunicació

Comuniquem per posar en valor la sostenibilitat,
generar impactes positius i promoure el canvi.

La nostra missió és aconseguir reduir les emissions de CO2 i contribuir a adaptar els territoris als efectes del canvi climàtic.

Nadège Trocellier

Responsable de Canvi Climàtic