NOSALTRES
TREBALLA
AMB NOSALTRES

Recursos humans i captació de talent

Som un equip de 150 professionals pluridisciplinars i altament qualificats. Tenim perfils científics, humanistes, tècnics, socials i empresarials amb trajectòries formatives especialitzades en medi ambient i desenvolupades a diferents països. Ens comprometem a acompanyar els nostres clients a assolir la sostenibilitat económica, social i ambiental de les seves organitzacions.
Si vols contribuir a aconseguir els reptes de Lavola amb el teu talent i compromís, envia’ns el teu currículum a persones@lavola.com i explica’ns què hauríem de saber de tu.

Busquem una persona organitzada, amb caràcter obert i capacitat de relació amb els integrants de l’equip, amb orientació al client i als resultats, hàbil en la redacció d’informes i memòries tècniques, resolutiva i acostumada a tractar i negociar amb clients i proveïdors, consolidada experiència i coneixements del sector de l’energia, concretament en projectes d’eficiència energètica i en la complementació de la norma ISO 50001, que hagi gestionat equips de treball i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a responsable de projecte a la solució d’energia, un equip orientat a proporcionar serveis de consultoria energètica, on concretament es realitzen estudis d’estalvi, eficiència energètica i renovables, certificacions, assessorament en la contractació d’energia i gestió energètica (comptabilitat energètica, monitoratge i sistemes de gestió de l’energia per donar compliment a la norma ISO 50001).

 

Responsabilitats:

 

A l’equip d’energia portaràs a terme la direcció i la realització d’estudis de gestió energètica, exercint el control tècnic i econòmic dels projectes, la gestió de l’equip de treball i l’aplicació de les estratègies i objectius de la solució.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Contractació energètica, anàlisis energètics i sistemes de gestió de l’energia (ISO 50001).
 • Realització de visites tècniques a instal·lacions.
 • Elaboració d’informes dels estudis energètics.
 • Anàlisi de sistemes de monitorització de consums energètics.
 • Assistència tècnica amb funcions de gestor energètic als responsables dels edificis.
 • Seguiment i coordinació de serveis prestats per l’empresa (clients privats i públics).
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal del projecte.
 • Coordinar les tasques dels tècnics sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.

 

Serà imprescindible l’expertesa en el sector energètic i haver realitzat tasques semblants en una posició similar, realitzant projectes en eficiència energètica i aplicant la norma ISO 50001.

 

Requisits:

 • Titulació en Ciències ambientals, enginyeria o similar. Es valorarà esta en disposició d’un màster relacionat amb l’energia.
 • Imprescindible domini del castellà, català i l’anglès (nivell mínim d’Advance/ C1)
 • Experiència i formació en l’ISO 50001.
 • Carnet de conduir B1.

 

Oferim:

 • Contracte inicial de 6 mesos (projecte estable).
 • Ubicació del lloc de treball:  Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible.
 • Projecció i carrera professional
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a l’atenció de la Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com amb l’assumpte següent: Responsable de projecte –Energia.

Busquem una persona organitzada i metòdica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb orientació a resultats, hàbil en la redacció d’informes i memòries tècniques , consolidada experiència i coneixements del sector dels residus, que hagi gestionat equips de treball i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà  com a responsable de projecte a la solució de residus, un equip orientat a la planificació de la gestió dels residus i el disseny de serveis urbans de recollida i neteja viària, realitzant l’acompanyament fins a la seva implementació i seguiment posterior.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de residus portaràs a terme el control tècnic i econòmic, la gestió global dels recursos humans i l’aplicació de les estratègies i objectius de l’àrea. En concret, duent a terme la direcció i la realització d’estudis relacionats amb els àmbits de residències municipals: plans de gestió, plecs de condicions, dimensionats, estudis de minimització, entre d’altres.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Redacció dels plecs de condicions dels serveis de recollida i neteja viària.
 • Assessorament sobre la fiscalitat dels residus municipals.
 • Responsable de licitacions públiques (serveis de gestió integral de residus).
 • Seguiment i coordinació de serveis prestats per l’empresa (clients privats i públics).
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal al seu càrrec.
 • Coordinar les tasques dels tècnics sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.

 

Serà imprescindible l’expertesa en una posició similar, tant el la gestió d’equips de treball com en la redacció de plecs de condicions  de serveis de recollida i neteja viària.

 

Perfil:

 • Titulació en Ciències ambientals, enginyeria o similar.
 • Imprescindible domini de l’anglès.
 • Disponibilitat per desplaçar-se (imprescindible carnet B1).
 • Es valorarà experiència en plantes de tractament.

 

Oferim:

 • Contracte inicial de 6 mesos (projecte estable).
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible.
 • Projecció i creixement professional
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Bonus anual per la consecució d’objectius.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a l’atenció de la Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com amb l’assumpte següent: Responsable de projecte (Residus).

envia’ns el teu currículum

Busquem una persona amb orientació a l’assoliment, analítica, amb bones habilitats comunicatives, resolutiva i organitzada, amb pensament estratègic i familiaritzada en la redacció d’informes i memòries tècniques, amb disposició i facilitat pel treball en equip i experiència en la coordinació de persones, adaptable i familiaritzada amb la gestió del canvi, amb experiència i coneixements en àrees de la responsabilitat social i el medi ambient i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

La persona seleccionada s’incorporarà  com a responsable de projecte a la solució de responsabilitat corporativa, un equip que té per objectiu acompanyar a les organitzacions en el procés de transformació per tal d’incorporar la sostenibilitat en la seva estratègia. Des de la diagnosi a la rendició de comptes, passant pel pla d’acció i les mètriques.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de responsabilitat corporativa portaràs a terme el desenvolupament i el seguiment de projectes de responsabilitat social. També exerciràs el control tècnic, econòmic i la gestió global dels recursos humans, garantint el compliment dels criteris de qualitat i de sostenibilitat de Lavola.

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Exercir el control tècnic i econòmic dels projectes, mantenint el contacte entre la direcció i el client.
 • Elaboració pressupostos i gestió econòmica dels projectes.
 • Assessorament a empreses en matèria de responsabilitat social.
 • Assistència en la definició i elaboració de continguts de memòries de sostenibilitat segons metodologia del GRI.
 • Elaboració de diagnosis i plans de responsabilitat social.
 • Elaboració d’estudis i informes de l’àmbit de la responsabilitat social.
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal a càrrec.
 • Coordinar les tasques del personal sota la teva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.
 • Assegurar la transferència dels coneixements, la metodologia i la política de l’empresa i detectar la formació bàsica necessària dels membres de l’equip.

Serà imprescindible l’expertesa en una posició similar, tant el la gestió d’equips de treball com en la l’execució de projectes de responsabilitat social.

 

Requisits:

 • Formació en Ciències Ambientals, Empresarials, Economia, Enginyeria o similar.
 • Nivell avançat en Excel (amb capacitat d’elaborar estadístiques, gràfiques i anàlisis).
 • Imprescindible domini del castellà, català i l’anglès (nivell mínim d’Advance/ C1).
 • Coneixement de les guies del Global Reporting Initiative, específicament la versió G4.
 • Carnet de conduir B1.

 

Oferim:

 • Contracte inicial de 6 mesos (projecte estable).
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona, Manlleu i/o Madrid.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible.
 • Projecció i carrera professional dins l’empresa.
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Bonus anual per la consecució d’objectius.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a l’atenció de la Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com amb l’assumpte següent: Responsable de projecte –Sostenibilitat Corporativa.

Misió:

 • Iniciar la implementació d’un programa educatiu sobre emprenedoria per a escoles de secundària a Portugal.
 • Difondre el projecte entre els centres educatius perquè aquests s’inscriguin.
 • Oferir assistència i supervisió als centres participants.

 

Funcions:

 • Difusió del programa i promoció de la participació (telemàrqueting educatiu).
 • Gestionar i respondre les sol·licituds d’informació per part dels centres de Portugal, explicant el programa (en xarxes socials, correu o per telèfon).
 • Dinamització del grup de docents de Facebook que formen part del Programa.
 • Preparació d’informes i anàlisi de dades.
 • Escriure correus electrònics i informes formals principalment per als centres educatius i per Lavola.
 • Supervisar la implementació del Programa als centres educatius.
 • Registrar les dades i accions en el programa Sugar CRM.
 • Informar el coordinador espanyol de Lavola sobre incidències i mal funcionament del servei.
 • Garantir la qualitat del servei ofert.
 • Participar en altres tasques necessàries.

 

Perfil:

 • Bon nivell parlat i escrit de portuguès, anglès i espanyol així com habilitats comunicatives.
 • Es requereix un bon coneixement d’ofimàtica (maneig d’Excel: filtres, gràfiques, formules).
 • Coneixement del sistema educatiu.
 • Habilitats comercials.

 

Competències:

 • Confiança i resolució de problemes.
 • Planificació i organització.
 • Capacitat d’escolta activa.
 • Capacitat de treballar sense supervisió

 

Lloc de treball: Lisboa

 

Jornada: Parcial, 10 hores setmanals al matí. Dilluns, dimarts i dijous (negociable)

 

Incorporació: juliol / agost 2018

Busquem una persona organitzada, flexible i que sàpiga gestionar el canvi, amb experiència en liderar equips de treball, amb capacitats per a planificar i coordinar les tasques d’un equip de disseny gràfic, amb bones habilitats comunicatives, orientada a l’assoliment i a la qualitat dels treballs, amb disposició i facilitat pel treball en equip i compromesa amb els objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip creatiu dins la solució de serveis per a la comunicació,  un equip orientat a elaborar propostes creatives amb l’objectiu d’arribar al públic de forma efectiva i sostenible.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de disseny t’encarregaràs de rebre les demandes de disseny gràfic i distribuir-les amb els membres de l’equip. Planificaràs, organitzaràs, gestionaràs i faràs el seguiment de les demandes, d’acord amb els procediments existents en l’organització. Seràs la persona encarregada d’organitzar les feines de l’equip en funció dels diferents perfils competencials i de les càrregues de treball de cada integrant de l’equip. Controlaràs les dates d’entrega i vetllaràs per la qualitat de les feines realitzades. Mantindràs un contacte directe amb les persones  responsables de projecte i et relacionaràs amb els diversos proveïdors/es i clients/as de l’organització.

 

Serà imprescindible l’expertesa en una posició similar, tant el la gestió d’equips de treball com en la planificació global de les càrregues de treball en l’equip.

 

Perfil:

 • Formació relacionada amb el disseny gràfic.
 • Disseny gràfic i maquetació.
 • Domini dels programes habituals de disseny (Illustrator, Indesign, Photoshop) i  de les tasques de preproducció.
 • Capacitat d’il·lustració vectorial.
 • Facilitat per interpretar dades i contingut, per a creació iconogràfica i infogràfica.
 • Valorable animació amb After Effects i edició de vídeo amb Premiere.
 • Valorable coneixements de maquetació amb PDF interactiu.
 • Valorable coneixements d’HTML i Wordpress.

 

Oferim:

 • Incorporació immediata a l’equip ubicat a Manlleu.
 • Contracte inicial de 6 mesos (possibilitats de pròrroga).
 • Jornada parcial de 25 hores a la setmana en horari flexible.
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible.
 • Teletreball (1 dia a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum i portfoli a l’atenció de la Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com amb l’assumpte següent: Tècnic/a en gestió i organització -Disseny gràfic.

envia’ns el teu currículum

Busquem una persona autònoma, resolutiva i organitzada, amb experiència internacional i habilitats comercials  i de negociació, amb domini de la llengua anglesa i francesa i amb disposició per viatjar, proactiva i exigent, amb bones habilitats comunicatives ,consolidada experiència i coneixements en àrees d’especialització relacionades amb la gestió ambiental, la resistència urbana, l’economia verda, la innovació i/o el canvi climàtic i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a responsable de projectes internacionals dins l’àmbit de territoris per donar suport a les solucions de ciutat i territori i residus. Formarà part d’un equip orientat a la cerca i preparació de licitacions internacionals finançats per organismes multilaterals.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip internacional gestionaràs i implementaràs projectes tant a nivell nacional com internacional. Gestionaràs la sol·licitud i la contractació de projectes internacionals a l’Àfrica i Llatinoamèrica, focalitzant el treball a les propostes per a les solucions de ciutat i territori (planificació i avaluacions ambientals i socials) i de residus (plans de gestió de residus i dimensionament d’instal·lacions de gestió i tractament).

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • L’anàlisi, la identificació i el lideratge de les diferents oportunitats de negoci a nivell internacional. Concretament, identificant les oportunitats internacionals de finançament dels projectes en el sector ambiental i negociant amb els agents potencials del país en destí.
 • El desenvolupament i la implementació de l’estratègia comercial pels mercats internacionals.
 • La gestió de tot el cicle del projecte des de la redacció de la proposta fins a la implementació, el seguiment i el tancament del mateix.
 • La gestió de les activitats planificades, incloent el seguiment i l’enllaç amb els interessats. Caldrà la gestió amb persones expertes en la matèria, fer visites de camp i diverses reunions amb interlocutors diversos (governs ajuntaments, ministeris competents).
 • La realització d’avaluacions ambientals i la redacció d’informes i memòries tècniques.

 

Requisits:

 • Formació en Ciències Ambientals, Empresarials, Economia, Enginyeria o similar. Es valorarà estar en possessió d’un  Màster o Postgrau en l’àmbit d’urbanisme, resiliència o residus.
 • Imprescindible domini de l’anglès (nivell mínim d’Advance/ C1) i francès.
 • Experiència en preparació i seguiment de licitacions d’organismes multilaterals (WB, BID, CAF, AFBD, EUROPEAID…).
 • Serà imprescindible l’expertesa internacional en projectes relacionats amb territori i/o residus a Àfrica i/o Llatinoamèrica i la predisposició per viatjar.
 • Nivell avançat d’Excel.

 

Oferim:

 • Contracte inicial de 6 mesos (projecte estable).
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona, Madrid o Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible.
 • Projecció i carrera professional dins l’empresa.
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Bonus anual per la consecució d’objectius.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a l’atenció de la Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com amb l’assumpte següent: Responsable de projecte (Internacional).

envia’ns el teu currículum

Processos de selecció oberts

RAONS PER A TREBALLAR A LAVOLA

Formaràs part d’un equip de professionals líders i experts en diverses disciplines. Dinàmic, creatiu, resolutiu, eficaç, exigent, entusiasta i integrador.
Faràs carrera! Gaudirem del teu talent i el compartirem el nostre, perquè puguis desenvolupar les teves inquietuds i facis realitat els teus objectius professionals.
Contribuiràs a construir un futur més sostenible mitjançant la creativitat, la innovació, la responsabilitat, el lideratge, el compromís i la qualitat.

Creativitat, innovació, responsabilitat, lideratge, compromís, qualitat... T'hi identifiques?

Suma't a l’equip de Lavola

SOBRE
LAVOLA

EL NOSTRE
EQUIP

ALIANCES

RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL I
TRANSPARÈNCIA

EXPERIÈNCIA
INTERNACIONAL

PREMIS I
RECONEIXEMENTS

LAVOLA ALS
MITJANS

TREBALLA AMB
NOSALTRES