NOSALTRES
TREBALLA
AMB NOSALTRES

Recursos humans i captació de talent

Som un equip de més de 250 professionals pluridisciplinars i altament qualificats. Tenim perfils científics, humanistes, tècnics, socials i empresarials amb trajectòries formatives especialitzades en medi ambient i desenvolupades a diferents països. Ens comprometem a acompanyar els nostres clients a assolir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les seves organitzacions.
Si vols contribuir a aconseguir els reptes de Lavola amb el teu talent i compromís, envia’ns el teu currículum a persones@lavola.com i explica’ns què hauríem de saber de tu.

Processos de selecció oberts

Busquem una persona organitzada i amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, amb habilitat per a la redacció d’informes i memòries tècniques, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb experiència en la creació d’activitats didàctiques, la gestió de projectes educatius i la impartició d’activitats davant de grups, amb flexibilitat horària i possibilitats per fer desplaçaments fora del centre de treball, amb coneixements d’educació ambiental i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà a l’àrea de persones sostenibles, un equip que dona resposta a la necessitat d’informar, sensibilitzar i educar la societat per al desenvolupament sostenible a través d’accions individuals i col·lectives.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de persones sostenibles portaràs a terme la redacció de projectes educatius per a les organitzacions que desitgen difondre missatges entorn de la sostenibilitat, la conceptualització de programes d’activitats, creant experiències educatives a través de programes innovadors i la creació de materials i objectes didàctics.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Redacció de projectes educatius.
 • Redacció d’ofertes per a concursos públics.
 • Conceptualització de projectes i programes educatius.
 • Definició d’activitats didàctiques per a públics diversos.
 • Conceptualització de materials i recursos educatius.
 • Definició de plans i instruments d’avaluació educativa.
 • Supervisió de la pràctica educativa d’educadors ambientals.
 • Coordinació d’equips.

 

Serà imprescindible l’expertesa en una posició similar, gestionant projectes educatius, creant activitats i coordinant equips de treball.

 

Requisits:

 • Titulació universitària en pedagogia.
 • Imprescindible domini del castellà i del català. Es valorarà el coneixement d’altres idiomes.
 • Es valorarà la participació en projectes del tercer sector, haver realitzat tasques de formador o docència i/o haver col·laborat en activitats relacionades amb el món del lleure.
 • Carnet de conduir B1.

 

Oferim:

 • Contracte inicial de 6 mesos.
 • Incorporació: immediata (desembre 2018).
 • Ubicació del lloc de treball:  Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible.
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a l’atenció de la Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com amb l’assumpte següent: Tècnic/a educació.

Busquem una persona amb formació amb eficiència energètica i/o energies renovables, que sigui empàtica, amb iniciativa, sistemàtica i organitzada, amb capacitat per expressar-se clarament i adaptar la conversa i el vocabulari a l’interlocutor/a, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a tècnic/a energètic/a de la solució d’energia on donarà suport en el desenvolupament de projectes d’eficiència energètica (coaching energètic, monitorització, contractació elèctrica, auditories o ISO50001) i/o projectes d’instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum o edificis nZEB.

 

Responsabilitats segons perfil: 

 • Instal·lació i monitoratge de consums elèctrics.
 • Tasques de consultoria en validació de facturació i optimització de subministraments energètics.
 • Elaboració d’informes de gestió de subministraments i anàlisi energètica d’organitzacions, mitjançant softwares d’anàlisi.
 • Formació i assessorament a clients en ús de l’aplicació de l’empresa i gestió de subministraments.
 • Gestions amb comercialitzadores.
 • Assessorament en aspectes de contractació de subministraments energètics i mercat elèctric i de gas.
 • Consultoria i coaching en estalvi i eficiència energètica.
 • Suport a projectes d’implantació de sistemes de monitorització i telelectura.
 • Projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques per autonconsum o edificis nZEB.

 

Requisits: 

 • Formació universitària d’enginyeria relacionada amb el medi ambient.
 • Màster en eficiència energètica o energies renovables.
 • Experiència en l’àmbit de l’eficiència i la gestió energètica.
 • Coneixement del mercat elèctric i gestió de subministraments.
 • Coneixement i experiència en consultoria i gestió energètica.
 • Molt valorable formació i coneixements de ISO 50001.
 • Molt valorable formació i experiència en projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques.
 • Carnet de conduir B1 i vehicle propi.
 • Imprescindible domini del català, castellà i anglès.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Durada del contracte: 6 + 6 + indefinit.
 • Salari: segons perfil i experiència.
 • Ubicació del lloc de treball: Manlleu.
 • Distribució horària: 40 hores a la setmana de dilluns a divendres.
 • Incorporació en equip humà altament motivat en el projecte i amb ambient col·laboratiu.
 • Oportunitat de desenvolupament professional en empresa innovadora focalitzada en àmbits emergents i d’alt interès del sector energètic (gestió energètica, monitorització i analítica energètica, nZEB, instal·lacions fotovoltaiques…).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a l’atenció de la Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com amb l’assumpte següent: Tècnic/a energètic/a.

Busquem una persona creativa, proactiva i amb predisposició pel treball en equip, amb bones habilitats comunicatives, responsable i organitzada, amb experiència en l’elaboració de continguts, que domini les xarxes socials, per portar a terme l’elaboració de continguts, estratègies i campanyes de comunicació en els àmbits de la sostenibilitat i el medi ambient.

 

Responsabilitats:

 

Creació de continguts comunicatius i divulgatius, elaboració de plans i estratègies de comunicació online i offline, disseny i gestió de campanyes de proximitat, elaboració i gestió de continguts digitals (webs, xarxes socials …), redacció i adaptació comunicativa d’informes i de textos tècnics, elaboració de guions audiovisuals, organització d’esdeveniments.

 

Perfil:

 • Grau en publicitat i relacions públiques, periodisme o titulació similar amb formació complementària o experiència en l’àmbit de la sostenibilitat.
 • Capacitat creativa.
 • Excel·lent capacitat de comunicació i de redacció.
 • Bona predisposició i facilitat per al treball en equip.
 • Capacitat per aportar valor i innovació en la conceptualització de campanyes d’informació i sensibilització ambiental.
 • Coneixements d’HTML i Wordpress.
 • Domini del francès.

 

Experiència:

 • Experiència prèvia en l’àmbit de la comunicació (online i offline) i en la gestió de projectes.
 • Es valorarà experiència en la redacció i conceptualització de campanyes de sensibilització ambiental.
 • Es valorarà haver treballat en una agència de comunicació i experiència específica en l’àmbit del màrqueting digital.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Lloc de treball: Seu de Lavola Andorra.
 • Modalitat contractual: contacte temporal d’obra i servei (6 anys de projecte).
 • Horari flexible a mitja jornada (20 hores a la setmana).
 • Bon ambient de treball.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum, referències de continguts elaborats i carta de presentació a l’atenció de la Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com amb l’assumpte: Tècnica/a comunicació (Andorra).

Seleccionem una persona implicada, proactiva i organitzada, empàtica i que sàpiga gestionar l’estrès, resolutiva i acostumada a liderar equips de treball, amb criteri i analítica per tal d’analitzar i valorar el servei ofert fent propostes de millora constants aportant creativitat i innovació, amb flexibilitat i disponibilitat horària, per a la coordinació d’un centre d’interpretació.

 

Responsabilitats:

 • Coordinar, organitzar i supervisar les persones dels diferents programes educatius: impartir instruccions dels responsables del centre i assignar tasques, alhora que es verifica el seu compliment.
 • Gestió dels recursos humans en cas de baixes per malaltia, permisos i absentismes.
 • Coordinar l’operativa diària i resoldre les incidències que es puguin presentar, prestant atenció i donant resposta a les qüestions que, pel seu caràcter especialitzat o complex, requereixin la seva intervenció.
 • Actualitzar, amb el suport dels equips educatius, els guions didàctics de les activitats a fi d’adequar-los, en tot moment, als requeriments del centre.
 • Desenvolupament i garantia de l’aplicació de l’estil educatiu distintiu dels programes educatius del centre, tant en la realització de les activitats com en els materials didàctics i de suport al docent.
 • Suport en la conceptualització i validació de les dinàmiques educatives.
 • Atesa i acompanyament d’aquelles visites que la direcció consideri oportunes.
 • Endreça i ordre dels espais utilitzats (juntament amb el suport dels equips educatius).
 • Gestió del moviment de càrregues i d’equips per a la reposició de materials per al desenvolupament de les activitats.
 • Gestió de les compres de material fungible i conductiu de les activitats educatives dels programes educatius, prèvia aprovació per part de la direcció.
 • Planificació del desenvolupament de materials i recursos educatius dels programes.
 • Substitució d’algun membre de l’equip de treball, com a última instancia, si és necessari.
 • Suport a les reserves i consultes dels programes educatius.
 • Establir i millorar els procediments operatius concrets de les diferents accions i serveis, i posar-los en pràctica per permetre una millora continua de la prestació del servei.
 • Mantenir reunions freqüents amb l’equip de treball i la direcció del centre.
 • Garantir que tot l’equip coneix i segueix el Pla de conducta i el Pla d’higiene.
 • Coordinar l’elaboració dels informes mensuals i altres informes de gestió que permetin dur a terme el seguiment i l’avaluació del servei.

 

Perfil:

 • Nivell acadèmic i especialitats formatives: Llicenciatura universitària, enginyeria o equivalent; Formació especialitzada en l’àmbit de la museologia, l’educació i la didàctica de museus, i/o en l’àmbit de l’educació ambiental; domini d’ofimàtica a nivell d’usuari avançat; idiomes: català (nivell C o similar), castellà (oral i escrit) i anglès (B2 o similar).
 • Es requerirà experiència prèvia en un lloc de treball similar (3 anys).

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Contracte d’obra i servei (llarga durada).
 • Ubicació del lloc de treball: Àrea metropolitana.
 • Jornada de treball: jornada completa de dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 18. Divendres de 9 a 15h. Caldrà adaptar l’horari a les necessitats del servei i/o de l’horari dels actes, podent-se incloure actes en cap de setmana.
 • Bon ambient de treball.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a l’atenció de la Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com amb l’assumpte següent: Coordinació (Museu científic).

Busquem una persona organitzada i metòdica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb orientació a resultats, hàbil en la redacció d’informes i memòries tècniques, consolidada experiència i coneixements del sector dels residus, que hagi gestionat equips de treball i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà  com a responsable de projecte a la solució de residus, un equip orientat a la planificació de la gestió dels residus i el disseny de serveis urbans de recollida i neteja viària, realitzant l’acompanyament fins a la seva implementació i seguiment posterior.

 

Responsabilitats:

A l’equip de residus portaràs a terme el control tècnic i econòmic, la gestió global dels recursos humans i l’aplicació de les estratègies i objectius de l’àrea. En concret, duent a terme la direcció i la realització d’estudis relacionats amb els àmbits de residències municipals: plans de gestió, plecs de condicions, dimensionats, estudis de minimització, entre d’altres.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Redacció dels plecs de condicions dels serveis de recollida i neteja viària.
 • Assessorament sobre la fiscalitat dels residus municipals.
 • Responsable de licitacions públiques (serveis de gestió integral de residus).
 • Seguiment i coordinació de serveis prestats per l’empresa (clients privats i públics).
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal al seu càrrec.
 • Coordinar les tasques dels tècnics sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.

 

Serà imprescindible l’expertesa en una posició similar, tant el la gestió d’equips de treball com en la redacció de plecs de condicions de serveis de recollida i de neteja viària.

 

Perfil:

 • Titulació en Ciències ambientals, enginyeria o similar.
 • Imprescindible domini de l’anglès.
 • Disponibilitat per desplaçar-se (imprescindible carnet B1).
 • Es valorarà experiència en plantes de tractament.
 • Serà imprescindible l’expertesa en consultoria.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata (novembre-desembre 2018)
 • Contracte inicial de 6 mesos (projecte estable).
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible.
 • Projecció i creixement professional.
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a l’atenció de la Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com amb l’assumpte següent: Responsable de projecte (Residus).

Seleccionem persones amb iniciativa, proactives i organitzades, resolutives i acostumades a liderar equips de treball, capacitades per a la planificació i la creació d’activitats, amb experiència en dinamització socioambiental, l’àmbit educatiu i/o del lleure amb diferents col·lectius, amb habilitats per a la redacció d’informes i memòries tècniques, amb flexibilitat i disponibilitat horària, per a la coordinació de la gestió d’un equipament d’educació ambiental especialitzat en el medi marí.

 

La persona seleccionada portarà a terme la coordinació de l’equip d’educadors/es ambientals i la dinamització del programa d’activitats del centre envers l’educació per a la sostenibilitat en l’entorn del litoral barceloní, el servei d’informació i consultes i l’atenció al públic dels serveis de bioplatja i ludoplatja.

 

Responsabilitats:

 • Redacció i conceptualització de projectes i programes educatius.
 • Definició d’activitats didàctiques per a públics diversos (escolars, adults, familiar…).
 • Conceptualització de materials i objectes didàctics (tallers, guions, fitxes, jocs…).
 • Definició de plans i instruments d’avaluació educativa.
 • Supervisió de la pràctica educativa d’educadors/es ambientals.
 • Coordinació d’equips de treball.
 • Interlocució i negociació amb diferent empreses/entitats del tercer sector.

 

Requisits:

 • Titulació universitària en sociologia, psicologia, pedagogia o l’àmbit ambiental (biologia, ciències ambientals…).
 • Interès i/o coneixements en biologia marina.
 • Experiència en treball col·laboratiu, treball comunitari i en xarxa amb diferents entitats, organitzacions ONG…
 • Imprescindible nivell alt de català, castellà.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Durada del contracte: fins l’abril del 2019 (possibilitats de continuar).
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona.
 • Jornada de treball: Jornada parcial de dilluns a divendres de 8.00 a 14:00 (30 hores a la setmana). Caldrà adaptar l’horari a les necessitats del servei i/o reunions que es puguin derivar del mateix.
 • Bon ambient de treball.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a l’atenció de la Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com amb l’assumpte següent: Coordinador/a (Centre d’interpretació marí).

Busquem una persona amb iniciativa, amb bones habilitats comunicatives, assertiva i amb orientació al client,  metòdica i perfeccionista vers la feina feta, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb capacitat i experiència en la redacció de documents, articles o estudis, amb experiència i/o coneixements en redacció de documents de planificació de la mobilitat, la planificació i gestió de xarxa de transport públic i de xarxes no motoritzades i, en general d’ordenació de la mobilitat amb criteris de sostenibilitat.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a tècnic/a sènior a l’equip de mobilitat a la solució Ciutat i Territori, un equip orientat a la redacció de documents de planificació, ordenació i gestió de la mobilitat sostenible, aportant una visió estratègica i innovadora dels sistemes de transport i mobilitat…

 

Responsabilitats:

 • Elaboració d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
 • Estudis i plans de mobilitat.
 • Plans de Desplaçaments d’empresa.
 • Estudis de mobilitat diversos (camins escolars, estudis de millora del transport públic, estudis d’ocupació i rotació de zones blaves, plans directors de la bicicleta…).
 • Capacitat per assumir tasques de responsable de projecte per tal de liderar projectes (gestió econòmica) i equips de treball.
 • Es valorarà experiència en participació en projectes europeus relacionats amb la mobilitat.

 

Perfil:

 • Grau en Enginyeria Civil; Enginyeria de Camins, Canals i Ports; Geografia; Ciències Ambientals; o una titulació equivalent.
 • Formació complementària de màster, postgrau o especialització en mobilitat i transports
 • Nivell avançat en Excel (amb capacitat d’elaborar estadístiques, gràfiques i anàlisis).
 • Coneixements d’informàtica aplicada en l’àmbit SIG (ArcGis, Geomedia, etc.), i valorable de transport i mobilitat (TransCad, Aimsun, Simcat, etc.).
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, fulls de càlcul i bases de dades (SPSS preferiblement).
 • Imprescindible domini de castellà, català i anglès (nivell mínim d’Advance/ C1).

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Modalitat contractual: contacte temporal (6+6 possibilitats indefinit).
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible.
 • Teletreball ( 1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

 

Envia’ns el teu currículum a persones@lavola.com adjuntant una carta de presentació on expliquis les teves motivacions per voler treballar amb nosaltres i el que creus que pots aportar a Lavola a l’atenció de la Sarah Gutiérrez amb l’assumpte (Tècnic/a senior -mobilitat)

Busquem una persona amb orientació a l’assoliment, analítica i amb base sòlida en càlcul matemàtic, amb bones habilitats comunicatives- tant per impartir formacions i xerrades com per redactar propostes competitives-, amb pensament estratègic i domini avançat de l’eina Simapro, metòdica i perfeccionista vers la feina feta, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb experiència en la coordinació d’equips de treball i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a responsable de projecte a l’equip d’Economia Circular, un equip orientat a ajudar a les organitzacions a passar d’un model basat en l’economia lineal a l’economia circular, a la distribució del software Simapro, oferint assistència tècnica,  formacions i  assessorament en l’elaboració d’anàlisi del cicle de vida i petjades de carboni i hídrica, i fent que s’incorpori la variable ambiental en el procés de disseny impulsat la innovació a l’empresa, entre altres.

 

Responsabilitats:

 • Coordinació de projectes d’economia circular que impliquin estudis d’anàlisi de cicle de vida i propostes per l’ecodisseny i l’ecoinnovació .
 • Preparació de propostes competitives nacionals i internacionals.
 • Desenvolupament de petjades ambientals de productes i organitzacions (PEF, petjada de carboni, petjada hídrica, EPDs, etc.)
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal al seu càrrec.
 • Coordinar les tasques del personal sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.
 • Assegurar la transferència dels coneixements, la metodologia i la política de l’empresa i detectar la formació bàsica necessària dels membres de l’equip.
 • Elaboració de pressupostos i gestió econòmica dels projectes.
 • Exercir el control tècnic i econòmic dels projectes, mantenint el contacte entre la direcció i el client.

 

Perfil:

 • Llicenciatura/Grau en enginyeria, química, ciències ambientals, biologia…
 • Nivell avançat en Excel (amb capacitat d’elaborar estadístiques, gràfiques i anàlisis).
 • Imprescindible domini de castellà, català i anglès (nivell mínim d’Advance/ C1).
 • Es valorarà positivament experiència prèvia en el desenvolupament de Declaracions Ambientals de Producte.

 

Oferim:

 • Incorporació: novembre de 2018.
 • Lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Modalitat contractual: interinitat (cobertura del permís de maternitat d’un membre de l’equip).
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible.
 • Teletreball ( 1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

 

Envia’ns el teu currículum a persones@lavola.com adjuntant una carta de presentació on expliquis les teves motivacions per voler treballar amb nosaltres i el que creus que pots aportar a Lavola a l’atenció de la Sarah Gutiérrez amb l’assumpte (RP Economia Circular).

RAONS PER A TREBALLAR A LAVOLA

Formaràs part d’un equip de professionals líders i experts en diverses disciplines. Dinàmic, creatiu, resolutiu, eficaç, exigent, entusiasta i integrador.
Faràs carrera! Gaudirem del teu talent i et compartirem el nostre, perquè puguis desenvolupar les teves inquietuds i facis realitat els teus objectius professionals.
Contribuiràs a construir un futur més sostenible mitjançant la creativitat, la innovació, la responsabilitat, el lideratge, el compromís i la qualitat.

Creativitat, innovació, responsabilitat, lideratge, compromís, qualitat... T'hi identifiques?

Suma't a l’equip de Lavola

SOBRE
LAVOLA

EL NOSTRE
EQUIP

ALIANCES

RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL I
TRANSPARÈNCIA

EXPERIÈNCIA
INTERNACIONAL

PREMIS I
RECONEIXEMENTS

LAVOLA ALS
MITJANS

TREBALLA AMB
NOSALTRES