NOSALTRES
TREBALLA
AMB NOSALTRES

Recursos humans i captació de talent

Som un equip de més de 250 professionals pluridisciplinars i altament qualificats. Tenim perfils científics, humanistes, tècnics, socials i empresarials amb trajectòries formatives especialitzades en medi ambient i desenvolupades a diferents països. Ens comprometem a acompanyar els nostres clients a assolir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les seves organitzacions.
Si vols contribuir a aconseguir els reptes de Lavola amb el teu talent i compromís, envia’ns el teu currículum a persones@lavola.com i explica’ns què hauríem de saber de tu.

Processos de selecció oberts

Busquem una persona amb iniciativa, amb bones habilitats comunicatives, assertiva i amb orientació al client,  metòdica i perfeccionista vers la feina feta, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb capacitat i experiència en la redacció de documents, articles o estudis, amb experiència i/o coneixements en redacció de documents de planificació de la mobilitat, la planificació i gestió de xarxa de transport públic i de xarxes no motoritzades i, en general d’ordenació de la mobilitat amb criteris de sostenibilitat.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a tècnic/a sènior a l’equip de mobilitat a la solució Ciutat i Territori, un equip orientat a la redacció de documents de planificació, ordenació i gestió de la mobilitat sostenible, aportant una visió estratègica i innovadora dels sistemes de transport i mobilitat…

 

Responsabilitats:

 • Elaboració d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
 • Estudis i plans de mobilitat.
 • Plans de Desplaçaments d’empresa.
 • Estudis de mobilitat diversos (camins escolars, estudis de millora del transport públic, estudis d’ocupació i rotació de zones blaves, plans directors de la bicicleta…).
 • Capacitat per assumir tasques de responsable de projecte per tal de liderar projectes (gestió econòmica) i equips de treball.
 • Es valorarà experiència en participació en projectes europeus relacionats amb la mobilitat.

 

Perfil:

 • Grau en Enginyeria Civil; Enginyeria de Camins, Canals i Ports; Geografia; Ciències Ambientals; o una titulació equivalent.
 • Formació complementària de màster, postgrau o especialització en mobilitat i transports
 • Nivell avançat en Excel (amb capacitat d’elaborar estadístiques, gràfiques i anàlisis).
 • Coneixements d’informàtica aplicada en l’àmbit SIG (ArcGis, Geomedia, etc.), i valorable de transport i mobilitat (TransCad, Aimsun, Simcat, etc.).
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, fulls de càlcul i bases de dades (SPSS preferiblement).
 • Imprescindible domini de castellà, català i anglès (nivell mínim d’Advance/ C1).

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Modalitat contractual: contacte temporal (6+6 possibilitats indefinit).
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible.
 • Teletreball ( 1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

 

Envia’ns el teu currículum a persones@lavola.com adjuntant una carta de presentació on expliquis les teves motivacions per voler treballar amb nosaltres i el que creus que pots aportar a Lavola a l’atenció de la Sarah Gutiérrez amb l’assumpte (Tècnic/a senior -mobilitat)

Busquem una persona amb iniciativa, amb bones habilitats comunicatives, metòdica i perfeccionista vers la feina feta, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb experiència en la redacció de projectes d’avaluació ambiental estratègica i en documents d’ordenació territorial.

La persona seleccionada s’incorporarà com a consultor/a junior a la solució de Ciutat i Territori, dins l’equip d’avaluació ambiental estratègica. A l’àrea es porten a terme projectes d’avaluació ambiental, ordenació i gestió del medi natural, participació ciutadana, mobilitat i espais urbans sostenibles i saludables, entre d’altres.

 

Responsabilitats:

 • Elaboració de documents d’Avaluació Ambiental Estratègica.
 • Estudis generals de medi natural i biodiversitat.
 • Estudis de sostenibilitat urbana i espai públic.

 

Perfil:

 • Geografia; Ciències Ambientals; Biologia o una titulació equivalent.
 • Formació complementària de màster, postgrau o especialització en anàlisi ambiental del territori.
 • Nivell avançat en Excel (amb capacitat d’elaborar estadístiques, gràfiques i anàlisis).
 • Coneixements d’informàtica aplicada en l’àmbit SIG (ArcGis, Geomedia, etc.).
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, fulls de càlcul i bases de dades (SPSS preferiblement).
 • Es valorarà una certa expertesa en la realització d’Avaluacions Ambientals de planejament i coneixements en medi natural i biodiversitat
 • Imprescindible domini de castellà, català i anglès (nivell mínim d’Advance/ C1).

 

Oferim:

 • Incorporació: Octubre de 2018.
 • Lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Modalitat contractual: contracte temporal (possibilitat d’estabilitat).
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible.
 • Teletreball ( 1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

 

Envia’ns el teu currículum a persones@lavola.com adjuntant una carta de presentació on expliquis les teves motivacions per voler treballar amb nosaltres i el que creus que pots aportar a Lavola a l’atenció de la Sarah Gutiérrez amb l’assumpte Consultor/a junior (ciutat i territori).

Busquem una persona amb orientació a l’assoliment, analítica i amb base sòlida en càlcul matemàtic, amb bones habilitats comunicatives- tant per impartir formacions i xerrades com per redactar propostes competitives, amb pensament estratègic i domini avançat de l’eina Simapro, metòdica i perfeccionista vers la feina feta, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb experiència en la coordinació d’equips de treball i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a responsable de projecte a l’equip d’Economia Circular, un equip orientat a ajudar a les organitzacions a passar d’un model basat en l’economia lineal a l’economia circular, a la distribució del software Simapro, oferint assistència tècnica,  formacions i  assessorament en l’elaboració d’anàlisi del cicle de vida i petjades de carboni i hídrica, i fent que s’incorpori la variable ambiental en el procés de disseny impulsat la innovació a l’empresa, entre altres.

 

Responsabilitats:

 • Coordinació de projectes d’economia circular que impliquin estudis d’anàlisi de cicle de vida i propostes per l’ecodisseny i l’ecoinnovació .
 • Preparació de propostes competitives nacionals i internacionals.
 • Desenvolupament de petjades ambientals de productes i organitzacions (PEF, petjada de carboni, petjada hídrica, EPDs, etc.)
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal al seu càrrec.
 • Coordinar les tasques del personal sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.
 • Assegurar la transferència dels coneixements, la metodologia i la política de l’empresa i detectar la formació bàsica necessària dels membres de l’equip.
 • Elaboració de pressupostos i gestió econòmica dels projectes.
 • Exercir el control tècnic i econòmic dels projectes, mantenint el contacte entre la direcció i el client.

 

Perfil:

 • Llicenciatura/Grau en enginyeria, química, ciències ambientals, biologia…
 • Nivell avançat en Excel (amb capacitat d’elaborar estadístiques, gràfiques i anàlisis).
 • Imprescindible domini de castellà, català i anglès (nivell mínim d’Advance/ C1).
 • Es valorarà positivament experiència prèvia en el desenvolupament de Declaracions Ambientals de Producte.

 

Oferim:

 • Incorporació: novembre de 2018.
 • Lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Modalitat contractual: interinitat (cobertura del permís de maternitat d’un membre de l’equip).
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible.
 • Teletreball ( 1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

 

Envia’ns el teu currículum a persones@lavola.com adjuntant una carta de presentació on expliquis les teves motivacions per voler treballar amb nosaltres i el que creus que pots aportar a Lavola a l’atenció de la Sarah Gutiérrez amb l’assumpte (RP Economia Circular).

RAONS PER A TREBALLAR A LAVOLA

Formaràs part d’un equip de professionals líders i experts en diverses disciplines. Dinàmic, creatiu, resolutiu, eficaç, exigent, entusiasta i integrador.
Faràs carrera! Gaudirem del teu talent i et compartirem el nostre, perquè puguis desenvolupar les teves inquietuds i facis realitat els teus objectius professionals.
Contribuiràs a construir un futur més sostenible mitjançant la creativitat, la innovació, la responsabilitat, el lideratge, el compromís i la qualitat.

Creativitat, innovació, responsabilitat, lideratge, compromís, qualitat... T'hi identifiques?

Suma't a l’equip de Lavola

SOBRE
LAVOLA

EL NOSTRE
EQUIP

ALIANCES

RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL I
TRANSPARÈNCIA

EXPERIÈNCIA
INTERNACIONAL

PREMIS I
RECONEIXEMENTS

LAVOLA ALS
MITJANS

TREBALLA AMB
NOSALTRES