NOSALTRES
BUSQUEM
EL TEU TALENT

Un equip compromès amb la sostenibilitat

A Lavola som un equip de més de 250 professionals amb perfils molt diversos ‒científics, humanistes, tècnics, socials i empresarials‒ que treballem des de diferents disciplines i sectors amb l’objectiu d’aconseguir un món més sostenible. I tu, comparteixes el compromís de Lavola?

Ara estem buscant...

Busquem una persona creativa, versàtil, amb capacitat per a elaborar propostes innovadores i dissenys originals, proactiva i dinàmica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat per al treball en equip i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip creatiu dins de l’àrea de serveis per a la comunicació, un equip orientat a elaborar propostes creatives amb l’objectiu d’arribar al públic de forma efectiva i sostenible.

 

Responsabilitat:

 

En l’equip creatiu formaràs part del desenvolupament de campanyes socials diverses, crearàs material educatiu i de divulgació en l’àmbit de la sostenibilitat i elaboraràs projectes editorials.

 

Perfil: 

 • Graduat Superior en Disseny Gràfic o titulació similar
 • Disseny gràfic i maquetació
 • Domini dels programes habituals de disseny (Illustrator, Indesign, Photoshop) i de les tasques de preproducció
 • Capacitat d’il·lustració vectorial
 • Interpretació de dades i contingut per a la creació iconogràfica i infogràfica
 • Valorable animació amb After Effects i edició de vídeo amb Premiere
 • Valorables coneixements de maquetació amb PDF interactiu, HTML i Wordpress

 

Oferim: 

 • Incorporació immediata a l’equip ubicat a Madrid
 • Contracte inicial de 6 mesos (possibilitats de pròrroga)
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h
 • Bon ambient de treball
 • Retribució flexible
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que intenta fer del món un lloc més sostenible

 

✅Per formar part del procés de selecció serà imprescindible adjuntar el teu portfoli professional

Seleccionem una persona extravertida i dinàmica, amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, responsable, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb experiència en educació ambiental, amb flexibilitat, disponibilitat horària i que parli idiomes, per la dinamització d’un programa d’educació ambiental en un centre d’interpretació marí a la Barceloneta.

 

La persona seleccionada dinamitzarà un programa d’activitats i serveis que ofereix el centre envers l’educació per a la sostenibilitat en l’entorn del litoral barceloní; gestionarà el servei d’informació; atendrà consultes dels visitants i farà tasques d’atenció al públic.

 

Perfil: 

 • Titulació universitària superior (biologia, ciències del mar, ciències ambientals, ciències de l’educació).
 • Imprescindible nivell alt de català, castellà, mínim nivell B2 d’anglès i nivell B2 d’un altre idioma (es necessari presentar el títol oficial).
 • Flexibilitat i adaptabilitat a diferents entorns de treball i col·lectius.
 • Experiència demostrable en el camp de l’educació ambiental realitzant diferents tallers, visites guiades i dinàmiques grupals (mínim 2 anys).

 

Oferim:

 • Incorporació: 03/06/2019
 • Llocs de treball: 1 educador/a ambiental
 • Ubicació del lloc de treball: Centre de la Platja, Barcelona
 • Jornada de treball: 26 hores a la setmana
 • Horari: de dimarts a diumenge de 10h a 14h (els dimecres es farà de 8h a 14h i es treballaran alguns festius, segons calendari laboral)
 • Bon ambient de treball
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible

Seleccionem una persona amb iniciativa, autònoma, resolutiva i amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, rigorosa i metòdica, amb experiència en educació ambiental i/o en realitzar visites guiades, amb flexibilitat i disponibilitat horària, per a la dinamització d’un programa d’educació ambiental en una important potabilitzadora de l’àrea metropolitana.

 

La persona seleccionada portarà a terme la dinamització d’un programa d’activitats relacionat amb la gestió integral de l’aigua, la redacció de continguts, l’actualització de manuals i guions de visites i la realització d’avaluacions i seguiments de les accions realitzades.

 

Responsabilitats:

 • Assistència a les accions de formació interna i externa. En especial les formacions específiques que tinguin a veure amb el propi centre de treball (procés de potabilització, pla d’autoprotecció, riscos químics, riscos laborals…). I també aquelles que reverteixin directament en la millora de l’activitat educativa.
 • Actualització dels guions de visita (redacció de nous continguts o adaptació i modificació dels existents), a fi d’adequar-los en tot moment als requeriments del client.
 • Preparació i facilitació als visitants del material documental, marxandatge i de seguretat.
 • Rebuda del grup, desenvolupament de la visita i comiat.
 • Avaluació de les visites desenvolupades.
 • Endreça i neteja, conservació i manteniment dels equips de seguretat dels visitants (cascos, sabates, armilles i contenidors). Així com fer-se càrrec de la logística de funcionament d’aquests equips (substitució, recollida, trasllat).
 • Manteniment i gestió dels materials (educatius i de marxandatge) de les activitats, així com de la comunicació de qualsevol material malmès de l’espai on té lloc l’activitat.
 • Suport d’acompanyament a grups atesos per la direcció del centre .

 

Requisits:

 • Enginyeria tècnica o equivalent de les branques d’industrial o química
 • Imprescindible nivell alt de català, castellà i anglès i molt valorable nivell B1 de francès
 • Carnet de conduir

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata (data prevista 27/05/2019)
 • Durada del contracte: fins a finalitzar l’obra
 • Ubicació del lloc de treball:  Àrea metropolitana
 • Jornada de treball: Jornada parcial de dilluns a divendres de 8.30 a 14:00 i dues tardes a concretar de 15 a 18h (33,5 hores a la setmana)
 • Bon ambient de treball
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible

Busquem persones amb do de gents i bona presència, amb capacitat per d’expressar-se clarament i adaptar la conversa i el vocabulari a l’interlocutor/a, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb flexibilitat horària, dinàmica i amb experiència en tasques d’atenció al públic i que senti interès i motivació pels temes ambientals.

 

Les persones seleccionades s’incorporaran com a informadors/es ambientals en una campanya amb l’objectiu de facilitar informació als HORECA (hotels, restaurants cafeteries i càmpings) sobre la correcta selecció de residus, concretament el vidre.

 

Quina serà la teva aportació?

 • Sensibilitzar sobre el correcte reciclatge del vidre a empres de sector HORECA del litoral català durant els mesos de juny, juliol i agost.
 • Realitzar visites en empreses del sector HORECA per a facilitar informació sobre la campanya ambiental, entregar una carta i revisar un seguit de dades de l’establiment (enregistrament de dades amb una tauleta).
 • Fomentar la participació activa i responsable del reciclatge del vidre en el sector empresarial HORECA.

 

Perfil:

 • Imprescindible estar en possessió del carnet de conduir B1 i de vehicle propi (s’abonaran els quilometratges i els peatges)
 • Residència a la Costa Brava
 • Es valorarà l’experiència en educació o informació mediambiental i, preferiblement, en campanyes de sensibilització
 • Es valorarà la formació específica en biologia, ciències ambientals o pedagogia

 

Oferim:

 • Llocs de treball: 8 informadors/es ambientals
  • 2 informadors/es ZONA COSTA BRAVA NORD
  • 3 informadors/es ZONA COSTA BRAVA SUR
  • 3 informadors/es ZONA COSTA BRAVA CENTRE
 • Durada del contracte: segons la fase en la que estigui assignat l’informador/a:
  • FASE 1: del 03/06 al 17/06 (5 informadors/es)
  • FASE 2: del 03/06 al 30/08 (3 informadors/es)
 • Horari: de dilluns a divendres en horari flexible (s’enviarà el calendari)
 • Ubicació:  Costa Brava nord, sud o centre -desplaçaments i peatges a càrrec de l’empresa-
 • La formació del projecte es durà a terme a l’oficina de Lavola a Barcelona el 3 de juny

Seleccionem educadors/es per portar a terme el servei d’atenció, visites i tallers en un Museu antropològic a Vilanova i la Geltrú.

 

La persona seleccionada es responsabilitzarà de les següents tasques:

 

VIGILÀNCIA DE SALES

 • Obrir i tancar l’equipament en els horaris establerts pel públic en general, horaris de les visites concertades i horaris especials.
 • Activar i desactivar els sistemes de vigilància i seguretat de l’equipament i tenir cura de les instal·lacions mitjançant el sistema de circuit tancat de TV.
 • Informar de manera immediata de qualsevol incidència detectada en relació amb aquest servei.

 

ACOLLIDA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

 • Informar sobre el Museu, els seus serveis i activitats per via presencial, telefònica o electrònica.
 • Informar sobre els diferents equipaments museístics i patrimonials de Vilanova i la Geltrú, així com altres elements d’interès de la ciutat i de la comarca.
 • Atendre de manera personalitzada als visitants i portar un registre del perfil d’usuaris i de les consultes portades a terme, seguint els protocols establerts.
 • Acollir als visitants en grup: control de les reserva, control de l’assignació del servei de monitoratge, control del pagament del servei, etc.
 • Canalitzar els suggeriments, reclamacions i incidències, informant-ne a l’educador/a referent.
 • Portar a terme la venda de les entrades i altres possibles materials (fulletó, catàleg, etc.).
 • Exposar i reposar els materials de difusió: guies, publicacions, cartells, programes, etc.
 • Desenvolupar tasques d’assistència a recepcions, inauguracions i altres actes organitzats pel Museu així com en el moment de lloguer de l’espai per a actes culturals i socials.
 • Col·laborar i facilitar les actuacions dels industrials derivades de les tasques de manteniment correctiu i preventiu de les instal·lacions i activitats.

 

BOTIGA

 • Atendre i assessorar als clients de manera amable i personalitzada.
 • Vendre els productes i enregistrar cada venda seguint el protocol establert.
 • Quadrar la caixa i lliurar un informe setmanal de la recaptació al tècnic municipal.
 • Comprovar que el gènere que es rep coincideix amb l’albarà d’entrega.
 • Etiquetar els productes i muntar els aparadors i col·locar els articles a la botiga o al magatzem seguint les directrius establertes.

 

Requisits:

 • Nivell acadèmic i especialitats formatives: titulació universitària de grau mig preferentment en l’àmbit de geografia o historia, humanitats o biologia i acreditació del nivell C de català i l’anglès (nivell B1-intermedi). Coneixement de l’anglès i francès (com a mínim un idioma per cada membre de l’equip). Coneixements d’informàtica; Capacitat per atendre al públic i fer visites comentades i itineraris en català, castellà, i un tercer idioma, anglès o francès.
 • Experiència: Experiència de treball en altres museus o similar, experiència en la docència, en el camp de la difusió del patrimoni i coneixements generals de cultura i en especial de la cultura vilanovina.
 • Habilitats: Capacitat de treball en equip; Capacitat d’adaptació i disponibilitat de serveis fora de l’horari habitual d’obertura del museu en funció de les activitats programades; capacitat d’anàlisi i valoració dels serveis; capacitat d’atendre grups de públic familiar, escolar, grups amb necessitats educatives especials.
 • Aptituds: Bona presència, amabilitat i educació, facilitat de comunicació, predisposició per aconsellar al públic, vocació, implicació, millora contínua i rigor.
 • Altres: Residència a Vilanova i la Geltrú.

 

Oferim:

 • Contracte d’obra i servei (màxim tres anys de projecte)
 • Incorporació: 1 de juny de 2019
 • Horari: de dimarts a diumenge de 10h a 13h i de 17h a 20h (26 hores a la setmana)
 • Ubicació del lloc de treball: Vilanova i la Geltrú
 • Bon ambient de treball
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible

Busquem una persona organitzada i metòdica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb orientació a resultats, hàbil en la redacció d’informes i memòries tècniques, consolidada experiència i coneixements del sector dels residus, que hagi gestionat equips de treball i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà  com a responsable de projecte a la solució de residus, un equip orientat a la planificació de la gestió dels residus i el disseny de serveis urbans de recollida i neteja viària, realitzant l’acompanyament fins a la seva implementació i seguiment posterior.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de residus portaràs a terme el control tècnic i econòmic, la gestió global dels recursos humans i l’aplicació de les estratègies i objectius de l’àrea. En concret, duent a terme la direcció i la realització d’estudis relacionats amb els àmbits de residències municipals: plans de gestió, plecs de condicions, dimensionats, estudis de minimització, entre d’altres.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Redacció dels plecs de condicions dels serveis de recollida i neteja viària.
 • Assessorament sobre la fiscalitat dels residus municipals.
 • Responsable de licitacions públiques (serveis de gestió integral de residus).
 • Seguiment i coordinació de serveis prestats per l’empresa (clients privats i públics).
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal al seu càrrec.
 • Coordinar les tasques dels tècnics sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.

 

Serà imprescindible l’expertesa en una posició similar, tant el la gestió d’equips de treball com en la redacció de plecs de condicions  de serveis de recollida i de neteja viària.

 

Perfil:

 • Titulació en Ciències ambientals, enginyeria o similar.
 • Imprescindible domini de l’anglès.
 • Disponibilitat per desplaçar-se (imprescindible carnet B1).
 • Es valorarà experiència en plantes de tractament.
 • Serà imprescindible l’expertesa en consultoria.

 

Oferim:

 • Incorporació: Maig/Juny 2019
 • Contracte inicial de 6 mesos (projecte estable)
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h
 • Bon ambient de treball
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata
 • Retribució flexible
 • Projecció i creixement professional
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana)
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

Si vols formar part del procés de selecció i contribuir a aconseguir els reptes de Lavola amb el teu talent i compromís, omple aquest formulari.

Ets estudiant i vols venir a fer pràctiques?

Omple el formulari

RAONS PER A TREBALLAR A LAVOLA

Formaràs part d’un equip de professionals líders i experts en diverses disciplines. Dinàmic, creatiu, resolutiu, eficaç, exigent, entusiasta i integrador.
Faràs carrera! Gaudirem del teu talent i et compartirem el nostre, perquè puguis desenvolupar les teves inquietuds i facis realitat els teus objectius professionals.
Contribuiràs a construir un futur més sostenible mitjançant la creativitat, la innovació, la responsabilitat, el lideratge, el compromís i la qualitat.

Creativitat, innovació, responsabilitat, lideratge, compromís, qualitat... T'hi identifiques?

Suma't a l’equip de Lavola

SOBRE
LAVOLA

EL NOSTRE
EQUIP

ALIANCES

RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL I
TRANSPARÈNCIA

EXPERIÈNCIA
INTERNACIONAL

PREMIS I
RECONEIXEMENTS

LAVOLA ALS
MITJANS

BUSQUEM
EL TEU TALENT