NOSALTRES
BUSQUEM
EL TEU TALENT

Un equip compromès amb la sostenibilitat

A Lavola som un equip de més de 250 professionals amb perfils molt diversos ‒científics, humanistes, tècnics, socials i empresarials‒ que treballem des de diferents disciplines i sectors amb l’objectiu d’aconseguir un món més sostenible. I tu, comparteixes el compromís de Lavola?

Ara estem buscant...

Busquem una persona dinàmica i amb iniciativa, amb bones habilitats comunicatives, organitzada, polivalent i amb ganes d’aprendre, amb disposició i facilitat pel treball en equip, resolutiva i empàtica, responsable, motivada per temes de gestió laboral i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà al departament de persones, per donar suport a l’equip tècnic en la gestió administrativa diària del mateix.

 

Responsabilitats: 

 • Introducció d’incidències al programa A3 Equipo per al càlcul de la nòmina (dietes, hores complementàries, vacances…).
 • Recepció, control, seguiment i arxiu de les hores complementàries, documentació de riscos laborals i revisions mèdiques.
 • Seguiment i gestió de la formació.
 • Gestió de les plataformes de riscos laborals i coordinacions d’activitats.
 • Gestió de les altes, creació de calendaris laborals i control d’hores mensuals a través del sistema de gestió de l’empresa.
 • Control, seguiment i enviament del resum mensual relatiu al registre de jornada.
 • Suport en la gestió telefònica de la centraleta de l’empresa.
 • Altres tasques anàlogues i de suport que sorgeixin en el dia a dia del departament.

 

Perfil:

 • Formació professional relacionada amb la gestió administrativa o titulació universitària superior.
 • Es valorarà experiència demostrable en tasques administratives i el coneixement en programes de gestió de nòmines.
 • Domini del paquet Office, concretament de l’excel.
 • Actitud proactiva i inquietuds vers la gestió laboral.
 • Català (C1), Castellà (C1) i molt valorable coneixements d’anglès (B2-C1).
 • Es valoraran els perfils que acreditin disposar de certificat de discapacitat.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Contracte per la cobertura d’una baixa de maternitat (aproximadament 6 mesos).
 • Ubicació del lloc de treball:  Manlleu.
 • Jornada: 25 hores a la setmana en horari flexible (negociable).
 • Bon ambient de treball amb un equip cooperatiu.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem una persona empàtica, extravertida i dinàmica, amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb experiència en el camp de l’animació sociocultural, l’educació ambiental i el temps lliure, amb flexibilitat horària i possibilitats per fer desplaçaments fora del centre de treball, per la dinamització i/o informació en un centre d’educació ambiental ubicat en un Parc Natural a Barcelona.

 

La persona seleccionada s’incorporarà en un centre d’informació d’un Parc Natural de Barcelona, punt d’acolliment i de referència del visitant. El centre compagina la funció d’atenció als visitants amb activitats adreçades a les escoles de primària, secundària i centres universitaris, realitzades entre setmana i els caps de setmana.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip d’informació portaràs a terme l’atenció i la rebuda dels visitants del parc i, prèvia reserva, dinamitzaràs el programa d’activitats del mateix.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Oferir informació general bàsica i pràctica del parc: indrets, possibilitats, transports, serveis.
 • Realització d’activitats encaminades al coneixement del parc i dels seus usos.
 • Preparació i facilitació als visitants del material documental.
 • Promoure l’ús educatiu i respectuós del medi.

 

Serà valorable l’expertesa en una posició similar.

 

Requisits: 

 • Titulació universitària superior (geologia, ciències ambientals, biologia, geografia,…) o cicles formatius relacionats amb el medi natural.
 • Domini del castellà i del català. Es valorarà el coneixement d’altres idiomes.
 • Experiència demostrable en tasques d’atenció al públic o en activitats relacionades amb el món cultural.
 • Carnet de conduir B1 i vehicle propi per arribar al centre de treball.

 

Oferim: 

 • Llocs de treball: 1 informador/a ambiental.
 • Incorporació: 2 de febrer de 2020.
 • Durada del contracte: fins el 26 de juliol de 2020.
 • Ubicació del lloc de treball:  Parc natural de la Serra de Collserola.
 • Jornada de treball: caps de setmana alterns de 9h a 15h  (40 hores al mes).
 • Bon ambient de treball.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem una persona creativa, versàtil, amb capacitat per elaborar propostes innovadores i dissenys originals, proactiva i dinàmica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat per al treball en equip i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip creatiu dins l’àrea de serveis per a la comunicació, un equip orientat a l’elaboració de propostes creatives amb l’objectiu d’arribar a el públic de formar efectiva i sostenible.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip creatiu formaràs part de el desenvolupament de projectes editorials i infografies, crearàs material educatiu i de divulgació en l’àmbit de la sostenibilitat i elaboraràs campanyes socials diverses.

 

Requisits:

 • Graduat Superior en Disseny Gràfic o titulació similar.
 • Disseny gràfic i maquetació.
 • Domini dels programes habituals de disseny (Illustrator, Indesing, Photoshop) i de les tasques de preproducció.
 • Capacitat d’il·lustració vertical.
 • Interpretació de dades i contingut per a la creació iconogràfica i infogràfica.
 • Valorable animació amb After Effects i edició de vídeo amb Premiere.
 • Valorables coneixements de maquetació amb PDF interactiu, HTML i Wordpress.
 • Experiència amb projectes editorials.

 

Oferim:

 • Incorporació immediata a l’equip situat a Madrid.
 • Contracte inicial de 6 mesos (possibilitats de pròrroga).
 • Distribució horària: 40 hores a la setmana de dilluns a divendres (divendres de 8h a 15h).
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució negociable segons experiència aportada per candidat.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o transport).
 • Formar part d’una organització compromesa amb la por ambient i que intenta fer del món un lloc més sostenible.

 

 Recorda adjuntar el teu PORTFOLI!

Busquem una persona creativa, versàtil, amb capacitat per a elaborar propostes innovadores i dissenys originals, proactiva i dinàmica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat per al treball en equip i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip creatiu dins de l’àrea de serveis per a la comunicació, un equip orientat a elaborar propostes creatives amb l’objectiu d’arribar al públic de forma efectiva i sostenible.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip creatiu formaràs part del desenvolupament de projectes editorials i infogràfics, crearàs material educatiu i de divulgació en l’àmbit de la sostenibilitat i elaboraràs campanyes socials diverses.

 

Requisits:

 • Graduat Superior en Disseny Gràfic o titulació similar
 • Disseny gràfic i maquetació
 • Domini dels programes habituals de disseny (Illustrator, Indesign, Photoshop) i de les tasques de preproducció
 • Capacitat d’il·lustració vectorial
 • Interpretació de dades i contingut per a la creació iconogràfica i infogràfica
 • Valorable animació amb After Effects i edició de vídeo amb Premiere
 • Valorables coneixements de maquetació amb PDF interactiu, HTML i Wordpress
 • Experiència amb projectes editorials

 

Oferim:                  

 • Incorporació immediata a l’equip ubicat a Manlleu§  Contracte inicial de 6 mesos (possibilitats de pròrroga)§  Distribució horària: 40 hores a la setmana de dilluns a divendres (divendres de 8h a 15h).
 • Bon ambient de treball§  Retribució negociable segons experiència aportada pel candidat.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, escola bressol, menjar i/o transport).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que intenta fer del món un lloc més sostenible.

Seleccionem una persona empàtica, extravertida i dinàmica, amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb experiència en educació ambiental i/o en realitzar visites guiades, amb flexibilitat i disponibilitat horària, per a la dinamització d’un programa d’educació ambiental en un centre d’interpretació a Barcelona.

 

La persona seleccionada dinamitzarà un programa educatiu en un espai concebut per a tot tipus de públic, amb una oferta natural, cultural i social on el visitant pot gaudir de visites guiades, tallers i concerts.

 

Responsabilitats:

 • Atenció i informació al visitant.
 • Dinamització de visites guiades.
 • Desenvolupament d’activitats educatives i suport en la creació de noves activitats.

 

Requisits:

 • Titulació universitària superior en ciències ambientals.
 • Imprescindible nivell C1 de català i de castellà.
 • Es valorarà la participació en projectes del tercer sector, haver realitzat tasques de formador o docència i/o haver col·laborat en activitats relacionades amb el món del lleure.
 • Es valorarà disposar de carnet de director/a o monitor/a de lleure.
 • Es valorarà disposar de carnet de conduir B1 i vehicle propi.

 

Oferim:

 • Incorporació: 17/01/2020
 • Llocs de treball: 1 educador/a ambiental
 • Durada del projecte: 2 anys
 • Ubicació del lloc de treball:  Barcelona
 • Jornada de treball: 10-15 hores setmanals (jornada irregular segons calendari laboral) Es podrà treballar dies entre setmana i caps de setmana
 • Bon ambient de treball

Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible

Busquem persones extravertides i dinàmiques, amb capacitat per la divulgació i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb experiència en docència i/o en la dinamització d’activitats mediambientals, per a la realització d’activitats d’un programa d’educació i sensibilització ambiental a Pamplona.

 

La persona seleccionada dinamitzarà un programa d’activitats ambientals que tracta de l’Aigua, els Residus, el Transport, la Mobilitat i el Parc Fluvial de la Comarca de Pamplona, i estarà orientat als centres escolars, col·lectius i particulars.

 

Responsabilitats:

 • Execució del programa de activitats i visites guiades.
 • Recepció del grup i desenvolupament de l’activitat.
 • Atenció als visitants en centres d’informació i sensibilització ciutadana.
 • Comunicació i gestió d’incidències.
 • Assistència a les reunions de coordinació interna.
 • Manteniment i gestió dels materials (fungibles i no fungibles) de les activitats, així com la comunicació de qualsevol material malmès l’espai on té lloc l’activitat.
 • Control de l’estoc de materials fungibles necessaris per desenvolupar les activitats.

 

Requisits:

 • Grau universitari, llicenciatura o diplomatura en biologia o ciències ambientals.
 • Es valorarà estar en possessió del màster en professorat o bé acreditar una experiència mínima de 4 mesos en docència ambiental.
 • Domini del castellà, l’euskera (C1) i de l’anglès (C1).
 • Residencia a Pamplona o voltants.
 • Carnet i vehicle propi.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Lloc de treball: Comarca de Pamplona.
 • Llocs de treball: 3 educadors/es ambientals.
 • Durada del contracte: 3 anys de projecte (setembre 2022).
 • Ubicació del lloc de treball: Pamplona.
 • Jornada: 15 hores a la setmana.
 • Horari: de dilluns a diumenge amb dos dies de festa en torn de matí (poden prestar serveis de 9h a 17h segons el calendari laboral).
 • Bon ambient de treball.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que lluita per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem una persona amb orientació a resultats, analítica, amb base sòlida en càlcul matemàtic i visió estratègica, amb bones habilitats comunicatives -tant per impartir formacions i xerrades com per redactar propostes i informes competitius- i pensament metòdic. Es requereix disposició i facilitat pel treball en equip, experiència en coordinació d’equips de treball i gestió de projectes, i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a responsable de projecte a l’equip d’Economia Circular on liderarà el desenvolupament de projectes i formacions/assessoraments (tant a nivell nacional com internacional) en l’anàlisi de cicle de vida i petjades de carboni i hídrica tant a nivell nacional com internacional, i desenvoluparà estratègies i plans d’acció per a promouré la transició cap a un model econòmic circular.

 

Responsabilitats: 

 • Coordinació i desenvolupament de projectes de plans estratègics, fulls de ruta i definició de nous models de negoci.
 • Coordinació i desenvolupament de projectes d’economia circular que impliquin estudis d’anàlisi de cicle de vida, propostes per l’ecodisseny i l’ecoinnovació.
 • Preparació de propostes competitives nacionals i internacionals.
 • Desenvolupament de petjades ambientals de productes i organitzacions (PEF, petjada de carboni, petjada hídrica, EPDs, etc.)
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal al seu càrrec.
 • Coordinar les tasques del personal sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.
 • Assegurar la transferència dels coneixements, la metodologia i la política de l’empresa i detectar la formació bàsica necessària dels membres de l’equip.
 • Exercir el control tècnic i econòmic dels projectes, mantenint el contacte entre la direcció i el client.

 

Requisits:

 • Titulació universitària en Enginyeria, Administració i direcció d’empreses, Ciències ambientals, o similar.
 • Màster en gestió d’empreses, sostenibilitat, economia, o similar.
 • Experiència en definició i desenvolupament de plans estratègics i fulls de ruta.
 • Experiència en gestió de projectes en l’àmbit de consultoria o industrial, preferiblement en economia circular.
 • Alta capacitat de síntesi.
 • Es valorarà positivament experiència prèvia en projectes d’àmbit internacional i en el desenvolupament de Declaracions Ambientals de Producte.
 • Es valorarà el coneixement en Simapro.
 • Disponibilitat per desplaçar-se.
 • Nivell avançat en Excel (amb capacitat d’elaborar estadístiques, gràfiques i anàlisis).
 • Imprescindible domini de castellà, català i anglès parlat i escrit (nivell mínim d’Advanced/C1).

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Modalitat contractual: 6 + 6 + indefinit.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Oportunitat de desenvolupament professional en un grup internacional líder focalitzat en àmbits emergents i d’alt interès del sector de l’economia circular i la sostenibilitat.

Busquem una persona organitzada i metòdica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb orientació a resultats, hàbil en la redacció d’informes i memòries tècniques, consolidada experiència i coneixements en el sector dels residus en l’entorn internacional i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà  com a responsable de projecte a la solució de residus, un equip orientat a la gestió dels residus tant en el sector públic com el sector privat.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de residus portaràs a terme el control tècnic i econòmic i la gestió de càrregues de treball de l’equip. En concret, duent a terme la direcció i la realització d’estudis relacionats amb els residus tant a nivell nacional com a nivell internacional: estratègies i plans de gestió i prevenció de residus, suport en el compliment legal, sistemes de responsabilitat ampliada del productor, projectes de foment de l’economia circular, entre d’altres.

 

Concretament, et responsabilitzaràs de:

 • Estratègies i plans de gestió i prevenció de residus.
 • Suport en el compliment legal, sistemes de responsabilitat ampliada del productor.
 • Participació en projectes de foment de l’economia circular.
 • Responsable de la redacció d’ofertes
 • Seguiment i coordinació dels projectes i tracte amb els clients.
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal al seu càrrec.
 • Coordinar les tasques dels tècnics sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.

 

 

Requisits:

 • Titulació en Ciències ambientals, enginyeria o similar.
 • Imprescindible experiència prèvia en l’àmbit dels residus i els recursos, ja sigui consultoria o sector industrial.
 • Imprescindible nivell alt d’anglès parlat i escrit.
 • Disponibilitat per desplaçar-se (imprescindible carnet B1).
 • Imprescindible experiència en projectes d’àmbit internacional.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Contracte inicial de 6 mesos (projecte estable).
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Projecció i creixement professional.
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

Es valora la possibilitat de col·laboració amb consultors freelance.

Busquem una persona organitzada i metòdica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb orientació a resultats, hàbil en la redacció d’informes i memòries tècniques, consolidada experiència en consultoria i coneixements del sector dels residus i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà  com a responsable de projecte a la solució de residus, i s’orientarà particularment a la planificació de la gestió dels residus municipals i el disseny de serveis urbans de recollida i neteja viària, realitzant tot el procés d’acompanyament fins a la seva implementació i seguiment posterior.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de residus portaràs a terme el control tècnic i econòmic i la gestió de càrregues de treball de l’equip. En concret, duent a terme la direcció i la realització d’estudis relacionats amb els àmbits de residus municipals: plans de gestió, plecs de condicions, dimensionats, estudis de minimització, entre d’altres.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Redacció dels plecs de condicions dels serveis de recollida de residus, neteja viària i deixalleries.
 • Assessorament sobre la fiscalitat dels residus municipals.
 • Responsable de la redacció d’ofertes per licitacions públiques i sector privat
 • Seguiment i coordinació dels projectes i tracte amb els clients.
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal al seu càrrec.
 • Coordinar les tasques dels tècnics sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.

 

Requisits:

 • Titulació en Ciències ambientals, enginyeria o similar.
 • Imprescindible domini de l’anglès.
 • Disponibilitat per desplaçar-se (imprescindible carnet B1).
 • Serà imprescindible l’expertesa en el disseny de serveis urbans.
 • Serà imprescindible experiència prèvia en consultoria.
 • Es valorarà experiència en plantes de tractament .
 • Es valorarà coneixements de l’eina de Sistemes d’Informació Geogràfica.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Contracte inicial de 6+6 (possibilitats d’indefinit).
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Projecció i creixement professional.
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

 

Es valora la possibilitat de col·laboració amb consultors freelance.

Busquem una persona amb iniciativa, amb bones habilitats comunicatives, assertiva i amb orientació al client,  metòdica i perfeccionista vers la feina feta, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb capacitat i experiència en la redacció de documents, articles o estudis, amb experiència i/o coneixements en planificació de la mobilitat, la planificació i gestió de xarxa de transport públic i de xarxes no motoritzades i, en general d’ordenació de la mobilitat amb criteris de sostenibilitat.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a tècnic/a sènior a l’equip de mobilitat a la solució Ciutat i Territori, un equip orientat a la redacció de documents de planificació, ordenació i gestió de la mobilitat sostenible, aportant una visió estratègica i innovadora dels sistemes de transport i mobilitat.

 

Responsabilitats: 

 • Elaboració d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
 • Estudis i plans de mobilitat.
 • Plans de Desplaçaments d’empresa.
 • Estudis de mobilitat diversos (camins escolars, estudis de millora del transport públic, estudis d’ocupació i rotació de zones blaves, plans directors de la bicicleta…).
 • Capacitat per assumir tasques de responsable de projecte per tal de liderar projectes (gestió econòmica) i equips de treball.
 • Es valorarà experiència en participació en projectes europeus relacionats amb la mobilitat.

 

Perfil: 

 • Grau en Enginyeria Civil; Enginyeria de Camins, Canals i Ports; Geografia; Ciències ambientals o una titulació equivalent.
 • Formació complementària de màster, postgrau o especialització en mobilitat i transports
 • Nivell avançat en Excel (amb capacitat d’elaborar estadístiques, gràfiques i anàlisis).
 • Coneixements d’informàtica aplicada en l’àmbit SIG (ArcGis, Geomedia, etc.), i valorable de transport i mobilitat (TransCad, Aimsun, Simcat, etc.).
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, fulls de càlcul i bases de dades (SPSS preferiblement).
 • Imprescindible domini de castellà, català i anglès (nivell mínim d’Advance/ C1).

 

Oferim: 

 • Incorporació: immediata.
 • Lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Modalitat contractual: contacte temporal 6+6 (possibilitats indefinit).
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible(assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Teletreball ( 1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem una persona analítica, amb bones habilitats comunicatives, resolutiva, polivalent i organitzada, familiaritzada en la redacció d’informes i memòries tècniques, amb disposició i facilitat pel treball en equip, versàtil, coneixedora de l’estàndard GRI, amb experiència i coneixements en matèria de responsabilitat social i medi ambient i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà la solució de sostenibilitat corporativa, un equip amb l’objectiu d’acompanyar a les organitzacions en el procés de transformació amb la finalitat d’incorporar la sostenibilitat en la seva estratègia.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de sostenibilitat corporativa duràs a terme el desenvolupament de projectes de responsabilitat social per a organitzacions privades i públiques incorporant la comunicació com a element clau en el procés.

 

Entre les teves funcions destaquen:

 • L’assessorament a empreses en matèria de responsabilitat social.
 • L’assistència en la definició i elaboració de continguts de memòries de sostenibilitat segons l’estàndard GRI.
 • L’elaboració de diagnosi i plans de responsabilitat social.
 • L’elaboració d’estudis i informes.
 • La participació en auditoris de RSC i de memòries de sostenibilitat.

 

Requisits:

 • Formació en Ciències Ambientals, Dret, Empresarials, Economia, Publicitat i Relacions Públiques, Biologia, Enginyeria o similar.
 • Es valorarà tenir formació específica en RSC: Màster o Postgrau en Sostenibilitat, Responsabilitat social corporativa.
 • Experiència prèvia en elaboració de memòries de sostenibilitat segons GRI, Estats d’Informació no Financera
 • Domini del Excel (amb capacitat per a l’elaboració de gràfics i anàlisi).
 • Imprescindible domini del castellà, català i l’anglès (nivell mínim d’Advance / C1).
 • Coneixement de les guies del Global Reporting Initiative.
 • Es valoraran coneixements i experiència en finances verdes.
 • Gestió de projectes i lideratge d’equips de treball.

 

Oferim:                      

 • Contracte inicial de 6 + 6 (possibilitats d’estabilitat).
 • Ubicació del lloc de treball: Manlleu o Barcelona.
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8h a 17h i els divendres de 8h a 15h).
 • 5 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons l’experiència aportada per la persona candidata.
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Projecció i carrera professional dins l’empresa.
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Formar part de una organització compromesa amb el medi ambient i que treballa per fer del món, un lloc més sostenible.

Si vols formar part del procés de selecció i contribuir a aconseguir els reptes de Lavola amb el teu talent i compromís, omple aquest formulari.

Ets estudiant i vols venir a fer pràctiques?

Omple el formulari

RAONS PER A TREBALLAR A LAVOLA

Formaràs part d’un equip de professionals líders i experts en diverses disciplines. Dinàmic, creatiu, resolutiu, eficaç, exigent, entusiasta i integrador.
Faràs carrera! Gaudirem del teu talent i et compartirem el nostre, perquè puguis desenvolupar les teves inquietuds i facis realitat els teus objectius professionals.
Contribuiràs a construir un futur més sostenible mitjançant la creativitat, la innovació, la responsabilitat, el lideratge, el compromís i la qualitat.

Creativitat, innovació, responsabilitat, lideratge, compromís, qualitat... T'hi identifiques?

Suma't a l’equip de Lavola

SOBRE
LAVOLA

EL NOSTRE
EQUIP

ALIANCES

RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL I
TRANSPARÈNCIA

EXPERIÈNCIA
INTERNACIONAL

PREMIS I
RECONEIXEMENTS

LAVOLA ALS
MITJANS

BUSQUEM
EL TEU TALENT