NOSALTRES
BUSQUEM
EL TEU TALENT

Un equip compromès amb la sostenibilitat

A Anthesis Lavola som un equip de més de 250 professionals amb perfils molt diversos ‒científics, humanistes, tècnics, socials i empresarials‒ que treballem des de diferents disciplines i sectors amb l’objectiu d’aconseguir un món més sostenible. I tu, comparteixes el compromís d’Anthesis Lavola?

Ara estem buscant...

Busquem una persona dinàmica i amb iniciativa, amb bones habilitats comunicatives, organitzada, polivalent i amb ganes d’aprendre, amb disposició i facilitat pel treball en equip, resolutiva i empàtica, responsable, motivada per temes de gestió laboral i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà al departament de persones, per donar suport a l’equip tècnic en la gestió administrativa diària del mateix.

 

Responsabilitats: 

 • Introducció d’incidències al programa A3 Equipo per al càlcul de la nòmina (dietes, hores complementàries, vacances…).
 • Recepció, control, seguiment i arxiu de les hores complementàries, documentació de riscos laborals i revisions mèdiques.
 • Seguiment i gestió de la formació.
 • Gestió de les plataformes de riscos laborals i coordinacions d’activitats.
 • Gestió de les altes, creació de calendaris laborals i control d’hores mensuals a través del sistema de gestió de l’empresa.
 • Control, seguiment i enviament del resum mensual relatiu al registre de jornada.
 • Suport en la gestió telefònica de la centraleta de l’empresa.
 • Altres tasques anàlogues i de suport que sorgeixin en el dia a dia del departament.

 

Perfil:

 • Formació professional relacionada amb la gestió administrativa o titulació universitària superior.
 • Es valorarà experiència demostrable en tasques administratives i el coneixement en programes de gestió de nòmines.
 • Domini del paquet Office, concretament de l’excel.
 • Actitud proactiva i inquietuds vers la gestió laboral.
 • Català (C1), Castellà (C1) i molt valorable coneixements d’anglès (B2-C1).
 • Es valoraran els perfils que acreditin disposar de certificat de discapacitat.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Contracte per la cobertura d’una baixa de maternitat (aproximadament 6 mesos).
 • Ubicació del lloc de treball:  Manlleu.
 • Jornada: 25 hores a la setmana en horari flexible (negociable).
 • Bon ambient de treball amb un equip cooperatiu.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem una persona empàtica, extravertida i dinàmica, amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb experiència en el camp de l’animació sociocultural, l’educació ambiental i el temps lliure, amb flexibilitat horària i possibilitats per fer desplaçaments fora del centre de treball, per la dinamització i/o informació en un centre d’educació ambiental ubicat en un Parc Natural a Barcelona.

 

La persona seleccionada s’incorporarà en un centre d’informació d’un Parc Natural de Barcelona, punt d’acolliment i de referència del visitant. El centre compagina la funció d’atenció als visitants amb activitats adreçades a les escoles de primària, secundària i centres universitaris, realitzades entre setmana i els caps de setmana.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip d’informació portaràs a terme l’atenció i la rebuda dels visitants del parc i, prèvia reserva, dinamitzaràs el programa d’activitats del mateix.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Oferir informació general bàsica i pràctica del parc: indrets, possibilitats, transports, serveis.
 • Realització d’activitats encaminades al coneixement del parc i dels seus usos.
 • Preparació i facilitació als visitants del material documental.
 • Promoure l’ús educatiu i respectuós del medi.
 • Muntatge i desmuntatge de la carpa itinerant.

 

Requisits: 

 • Titulació universitària superior (geologia, ciències ambientals, biologia, geografia,…) o cicles formatius relacionats amb el medi natural.
 • Domini del castellà i del català. Es valorarà el coneixement d’altres idiomes.
 • Experiència demostrable en tasques d’atenció al públic o en activitats relacionades amb el món del lleure.
 • Carnet de conduir B1 i vehicle propi per arribar al centre de treball.

 

Oferim: 

 • Llocs de treball: 1 informador/a ambiental.
 • Incorporació: 2 de febrer de 2020.
 • Durada del contracte: fins el 26 de juliol de 2020.
 • Ubicació del lloc de treball:  Parc natural de la Serra de Collserola.
 • Jornada de treball: caps de setmana de 9h a 15h  (25-40 hores al mes, segons calendari).
 • Bon ambient de treball.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem una persona creativa, versàtil, amb capacitat per elaborar propostes innovadores i dissenys originals, proactiva i dinàmica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat per al treball en equip i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip creatiu dins l’àrea de serveis per a la comunicació, un equip orientat a l’elaboració de propostes creatives amb l’objectiu d’arribar a el públic de formar efectiva i sostenible.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip creatiu formaràs part de el desenvolupament de projectes editorials i infografies, crearàs material educatiu i de divulgació en l’àmbit de la sostenibilitat i elaboraràs campanyes socials diverses.

 

Requisits:

 • Graduat Superior en Disseny Gràfic o titulació similar.
 • Disseny gràfic i maquetació.
 • Domini dels programes habituals de disseny (Illustrator, Indesing, Photoshop) i de les tasques de preproducció.
 • Capacitat d’il·lustració vertical.
 • Interpretació de dades i contingut per a la creació iconogràfica i infogràfica.
 • Valorable animació amb After Effects i edició de vídeo amb Premiere.
 • Valorables coneixements de maquetació amb PDF interactiu, HTML i Wordpress.
 • Experiència amb projectes editorials.

 

Oferim:

 • Incorporació immediata a l’equip situat a Madrid.
 • Contracte inicial de 6 mesos (possibilitats de pròrroga).
 • Distribució horària: 40 hores a la setmana de dilluns a divendres (divendres de 8h a 15h).
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució negociable segons experiència aportada per candidat.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o transport).
 • Formar part d’una organització compromesa amb la por ambient i que intenta fer del món un lloc més sostenible.

 

 Recorda adjuntar el teu PORTFOLI!

Busquem una persona creativa, versàtil, amb capacitat per a elaborar propostes innovadores i dissenys originals, proactiva i dinàmica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat per al treball en equip i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip creatiu dins de l’àrea de serveis per a la comunicació, un equip orientat a elaborar propostes creatives amb l’objectiu d’arribar al públic de forma efectiva i sostenible.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip creatiu formaràs part del desenvolupament de projectes editorials i infogràfics, crearàs material educatiu i de divulgació en l’àmbit de la sostenibilitat i elaboraràs campanyes socials diverses.

 

Requisits:

 • Graduat Superior en Disseny Gràfic o titulació similar
 • Disseny gràfic i maquetació
 • Domini dels programes habituals de disseny (Illustrator, Indesign, Photoshop) i de les tasques de preproducció
 • Capacitat d’il·lustració vectorial
 • Interpretació de dades i contingut per a la creació iconogràfica i infogràfica
 • Valorable animació amb After Effects i edició de vídeo amb Premiere
 • Valorables coneixements de maquetació amb PDF interactiu, HTML i Wordpress
 • Experiència amb projectes editorials

 

Oferim:                  

 • Incorporació immediata a l’equip ubicat a Manlleu
 • Contracte inicial de 6 mesos (possibilitats de pròrroga)
 • Distribució horària: 40 hores a la setmana de dilluns a divendres (divendres de 8h a 15h).
 • Bon ambient de treball
 • Retribució negociable segons experiència aportada pel candidat.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, escola bressol, menjar i/o transport).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que intenta fer del món un lloc més sostenible.

Seleccionem una persona empàtica, extravertida i dinàmica, amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb experiència en educació ambiental i/o en realitzar visites guiades, amb flexibilitat i disponibilitat horària, per a la dinamització d’un programa d’educació ambiental en un centre d’interpretació a Barcelona.

 

La persona seleccionada dinamitzarà un programa educatiu en un espai concebut per a tot tipus de públic, amb una oferta natural, cultural i social on el visitant pot gaudir de visites guiades, tallers i concerts.

 

Responsabilitats:

 • Atenció i informació al visitant.
 • Dinamització de visites guiades.
 • Desenvolupament d’activitats educatives i suport en la creació de noves activitats.

 

Requisits:

 • Titulació universitària superior en ciències ambientals.
 • Imprescindible nivell C1 de català i de castellà.
 • Es valorarà la participació en projectes del tercer sector, haver realitzat tasques de formador o docència i/o haver col·laborat en activitats relacionades amb el món del lleure.
 • Es valorarà disposar de carnet de director/a o monitor/a de lleure.
 • Es valorarà disposar de carnet de conduir B1 i vehicle propi.

 

Oferim:

 • Incorporació: 17/01/2020
 • Llocs de treball: 1 educador/a ambiental
 • Durada del projecte: 2 anys
 • Ubicació del lloc de treball:  Barcelona
 • Jornada de treball: 10-15 hores setmanals (jornada irregular segons calendari laboral) Es podrà treballar dies entre setmana i caps de setmana
 • Bon ambient de treball

Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible

Busquem persones extravertides i dinàmiques, amb capacitat per la divulgació i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb experiència en docència i/o en la dinamització d’activitats mediambientals, per a la realització d’activitats d’un programa d’educació i sensibilització ambiental a Pamplona.

 

La persona seleccionada dinamitzarà un programa d’activitats ambientals que tracta de l’Aigua, els Residus, el Transport, la Mobilitat i el Parc Fluvial de la Comarca de Pamplona, i estarà orientat als centres escolars, col·lectius i particulars.

 

Responsabilitats:

 • Execució del programa de activitats i visites guiades.
 • Recepció del grup i desenvolupament de l’activitat.
 • Atenció als visitants en centres d’informació i sensibilització ciutadana.
 • Comunicació i gestió d’incidències.
 • Assistència a les reunions de coordinació interna.
 • Manteniment i gestió dels materials (fungibles i no fungibles) de les activitats, així com la comunicació de qualsevol material malmès l’espai on té lloc l’activitat.
 • Control de l’estoc de materials fungibles necessaris per desenvolupar les activitats.

 

Requisits:

 • Grau universitari, llicenciatura o diplomatura en biologia o ciències ambientals.
 • Es valorarà estar en possessió del màster en professorat o bé acreditar una experiència mínima de 4 mesos en docència ambiental.
 • Domini del castellà, l’euskera (C1) i de l’anglès (C1).
 • Residencia a Pamplona o voltants.
 • Carnet i vehicle propi.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Lloc de treball: Comarca de Pamplona.
 • Llocs de treball: 3 educadors/es ambientals.
 • Durada del contracte: 3 anys de projecte (setembre 2022).
 • Ubicació del lloc de treball: Pamplona.
 • Jornada: 15 hores a la setmana.
 • Horari: de dilluns a diumenge amb dos dies de festa en torn de matí (poden prestar serveis de 9h a 17h segons el calendari laboral).
 • Bon ambient de treball.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que lluita per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem una persona amb orientació a resultats, analítica, amb base sòlida en càlcul matemàtic i visió estratègica, amb bones habilitats comunicatives -tant per impartir formacions i xerrades com per redactar propostes i informes competitius- i pensament metòdic. Es requereix disposició i facilitat pel treball en equip, experiència en coordinació d’equips de treball i gestió de projectes, i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a responsable de projecte a l’equip d’Economia Circular on liderarà el desenvolupament de projectes i formacions/assessoraments (tant a nivell nacional com internacional) en l’anàlisi de cicle de vida i petjades de carboni i hídrica tant a nivell nacional com internacional, i desenvoluparà estratègies i plans d’acció per a promouré la transició cap a un model econòmic circular.

 

Responsabilitats: 

 • Coordinació i desenvolupament de projectes de plans estratègics, fulls de ruta i definició de nous models de negoci.
 • Coordinació i desenvolupament de projectes d’economia circular que impliquin estudis d’anàlisi de cicle de vida, propostes per l’ecodisseny i l’ecoinnovació.
 • Preparació de propostes competitives nacionals i internacionals.
 • Desenvolupament de petjades ambientals de productes i organitzacions (PEF, petjada de carboni, petjada hídrica, EPDs, etc.)
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal al seu càrrec.
 • Coordinar les tasques del personal sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.
 • Assegurar la transferència dels coneixements, la metodologia i la política de l’empresa i detectar la formació bàsica necessària dels membres de l’equip.
 • Exercir el control tècnic i econòmic dels projectes, mantenint el contacte entre la direcció i el client.

 

Requisits:

 • Titulació universitària en Enginyeria, Administració i direcció d’empreses, Ciències ambientals, o similar.
 • Màster en gestió d’empreses, sostenibilitat, economia, o similar.
 • Experiència en definició i desenvolupament de plans estratègics i fulls de ruta.
 • Experiència en gestió de projectes en l’àmbit de consultoria o industrial, preferiblement en economia circular.
 • Alta capacitat de síntesi.
 • Es valorarà positivament experiència prèvia en projectes d’àmbit internacional i en el desenvolupament de Declaracions Ambientals de Producte.
 • Es valorarà el coneixement en Simapro.
 • Disponibilitat per desplaçar-se.
 • Nivell avançat en Excel (amb capacitat d’elaborar estadístiques, gràfiques i anàlisis).
 • Imprescindible domini de castellà, català i anglès parlat i escrit (nivell mínim d’Advanced/C1).

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Modalitat contractual: 6 + 6 + indefinit.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Oportunitat de desenvolupament professional en un grup internacional líder focalitzat en àmbits emergents i d’alt interès del sector de l’economia circular i la sostenibilitat.

Busquem una persona organitzada i metòdica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb orientació a resultats, hàbil en la redacció d’informes i memòries tècniques, consolidada experiència i coneixements en el sector dels residus en l’entorn internacional i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà  com a responsable de projecte a la solució de residus, un equip orientat a la gestió dels residus tant en el sector públic com el sector privat.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de residus portaràs a terme el control tècnic i econòmic i la gestió de càrregues de treball de l’equip. En concret, duent a terme la direcció i la realització d’estudis relacionats amb els residus tant a nivell nacional com a nivell internacional: estratègies i plans de gestió i prevenció de residus, suport en el compliment legal, sistemes de responsabilitat ampliada del productor, projectes de foment de l’economia circular, entre d’altres.

 

Concretament, et responsabilitzaràs de:

 • Estratègies i plans de gestió i prevenció de residus.
 • Suport en el compliment legal, sistemes de responsabilitat ampliada del productor.
 • Participació en projectes de foment de l’economia circular.
 • Responsable de la redacció d’ofertes
 • Seguiment i coordinació dels projectes i tracte amb els clients.
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal al seu càrrec.
 • Coordinar les tasques dels tècnics sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.

 

 

Requisits:

 • Titulació en Ciències ambientals, enginyeria o similar.
 • Imprescindible experiència prèvia en l’àmbit dels residus i els recursos, ja sigui consultoria o sector industrial.
 • Imprescindible nivell alt d’anglès parlat i escrit.
 • Disponibilitat per desplaçar-se (imprescindible carnet B1).
 • Imprescindible experiència en projectes d’àmbit internacional.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Contracte inicial de 6 mesos (projecte estable).
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Projecció i creixement professional.
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

Es valora la possibilitat de col·laboració amb consultors freelance.

Busquem una persona organitzada i metòdica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb orientació a resultats, hàbil en la redacció d’informes i memòries tècniques, consolidada experiència en consultoria i coneixements del sector dels residus i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà  com a responsable de projecte a la solució de residus, i s’orientarà particularment a la planificació de la gestió dels residus municipals i el disseny de serveis urbans de recollida i neteja viària, realitzant tot el procés d’acompanyament fins a la seva implementació i seguiment posterior.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de residus portaràs a terme el control tècnic i econòmic i la gestió de càrregues de treball de l’equip. En concret, duent a terme la direcció i la realització d’estudis relacionats amb els àmbits de residus municipals: plans de gestió, plecs de condicions, dimensionats, estudis de minimització, entre d’altres.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Redacció dels plecs de condicions dels serveis de recollida de residus, neteja viària i deixalleries.
 • Assessorament sobre la fiscalitat dels residus municipals.
 • Responsable de la redacció d’ofertes per licitacions públiques i sector privat
 • Seguiment i coordinació dels projectes i tracte amb els clients.
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal al seu càrrec.
 • Coordinar les tasques dels tècnics sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.

 

Requisits:

 • Titulació en Ciències ambientals, enginyeria o similar.
 • Imprescindible domini de l’anglès.
 • Disponibilitat per desplaçar-se (imprescindible carnet B1).
 • Serà imprescindible l’expertesa en el disseny de serveis urbans.
 • Serà imprescindible experiència prèvia en consultoria.
 • Es valorarà experiència en plantes de tractament .
 • Es valorarà coneixements de l’eina de Sistemes d’Informació Geogràfica.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Contracte inicial de 6+6 (possibilitats d’indefinit).
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Projecció i creixement professional.
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

 

Es valora la possibilitat de col·laboració amb consultors freelance.

Busquem una persona amb orientació a l’assoliment, analítica, amb bones habilitats comunicatives, resolutiva, polivalent i organitzada, amb pensament estratègic i familiaritzada en la redacció d’informes i memòries tècniques, amb disposició i facilitat per al treball en equip i experiència en la coordinació de persones, adaptable i familiaritzada amb la gestió del canvi, amb experiència i coneixements de la responsabilitat social i el medi ambient i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a responsable de projecte a la solució de responsabilitat corporativa, un equip que té com a objectiu acompanyar les organitzacions en el procés de transformació per tal d’incorporar la sostenibilitat en la seva estratègia. Des de la diagnosi a la rendició de comptes, passant pel pla d’acció i les mètriques.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de responsabilitat corporativa duràs a terme el desenvolupament i el seguiment de projectes de responsabilitat social. També exerciràs el control tècnic, econòmic i la gestió global dels recursos humans assignats a cada projecte, garantint el compliment dels criteris de qualitat i de sostenibilitat de Lavola.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Exercir el control tècnic i econòmic dels projectes, mantenint el contacte entre la direcció i el client.
 • Elaboració de pressupostos i gestió econòmica dels projectes.
 • Assessorament a empreses en matèria de responsabilitat social.
 • Assistència en la definició i elaboració de continguts de memòries de sostenibilitat segons metodologia GRI.
 • Elaboració de diagnosi i plans de responsabilitat social.
 • Elaboració d’estudis i informes de l’àmbit de la responsabilitat social.
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball de personal a càrrec.
 • Coordinar les tasques de personal sota la teva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.
 • Assegurar la transferència dels coneixements, la metodologia i la política de l’empresa i detectar la formació bàsica necessària dels membres de l’equip.

 

Serà imprescindible l’experiència en una posició similar, tant en la gestió d’equips de treball com en l’execució de projectes de responsabilitat social (definició d’estratègies empresarials i/o models de negoci sostenible, redacció d’informes de sostenibilitat, reporting de qüestionaris per a inversors, etc.).

 

Requisits:

 • Formació en Ciències Ambientals, Dret, Empresarials, Economia, Publicitat i Relacions Públiques, Biologia, Enginyeria o similar.
 • Es valorarà tenir formació específica en RSC: Màster o Postgrau en Sostenibilitat, Responsabilitat social corporativa.
 • Experiència prèvia en elaboració de memòries de sostenibilitat segons GRI i Estats d’Informació no Financera.
 • Domini de l’Excel (amb capacitat per a l’elaboració de gràfics i anàlisi).
 • Imprescindible domini del castellà i de l’anglès (nivell mínim d’Advance C1).
 • Coneixement de les guies de Global Reporting Initiative.
 • Es valoraran coneixements i experiència en finances verdes.
 • Gestió de projectes i lideratge d’equips de treball.

 

Oferim:                                    

 • Contracte inicial de 6 + 6 (possibilitats d’estabilitat).
 • Ubicació de el lloc de treball: Madrid.
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8h a 17h i divendres de 8h a 15h).
 • 5 setmanes de jornada intensiva (de 8 ha 15 h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons l’experiència aportada per la persona candidata.
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Projecció i carrera professional dins l’empresa.
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que treballa per fer del món, un lloc més sostenible.

Busquem una persona amb iniciativa, amb bones habilitats comunicatives, assertiva i amb orientació al client,  metòdica i perfeccionista vers la feina feta, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb capacitat i experiència en la redacció de documents, articles o estudis, amb experiència i/o coneixements en planificació de la mobilitat, la planificació i gestió de xarxa de transport públic i de xarxes no motoritzades i, en general d’ordenació de la mobilitat amb criteris de sostenibilitat.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a tècnic/a sènior a l’equip de mobilitat a la solució Ciutat i Territori, un equip orientat a la redacció de documents de planificació, ordenació i gestió de la mobilitat sostenible, aportant una visió estratègica i innovadora dels sistemes de transport i mobilitat.

 

Responsabilitats: 

 • Elaboració d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
 • Estudis i plans de mobilitat.
 • Plans de Desplaçaments d’empresa.
 • Estudis de mobilitat diversos (camins escolars, estudis de millora del transport públic, estudis d’ocupació i rotació de zones blaves, plans directors de la bicicleta…).
 • Capacitat per assumir tasques de responsable de projecte per tal de liderar projectes (gestió econòmica) i equips de treball.
 • Es valorarà experiència en participació en projectes europeus relacionats amb la mobilitat.

 

Perfil: 

 • Grau en Enginyeria Civil; Enginyeria de Camins, Canals i Ports; Geografia; Ciències ambientals o una titulació equivalent.
 • Formació complementària de màster, postgrau o especialització en mobilitat i transports
 • Nivell avançat en Excel (amb capacitat d’elaborar estadístiques, gràfiques i anàlisis).
 • Coneixements d’informàtica aplicada en l’àmbit SIG (ArcGis, Geomedia, etc.), i valorable de transport i mobilitat (TransCad, Aimsun, Simcat, etc.).
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, fulls de càlcul i bases de dades (SPSS preferiblement).
 • Imprescindible domini de castellà, català i anglès (nivell mínim d’Advance/ C1).

 

Oferim: 

 • Incorporació: immediata.
 • Lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Modalitat contractual: contacte temporal 6+6 (possibilitats indefinit).
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible(assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Teletreball ( 1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem una persona analítica, amb bones habilitats comunicatives, resolutiva, polivalent i organitzada, familiaritzada en la redacció d’informes i memòries tècniques, amb disposició i facilitat pel treball en equip, versàtil, coneixedora de l’estàndard GRI, amb experiència i coneixements en matèria de responsabilitat social i medi ambient i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà la solució de sostenibilitat corporativa, un equip amb l’objectiu d’acompanyar a les organitzacions en el procés de transformació amb la finalitat d’incorporar la sostenibilitat en la seva estratègia.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de sostenibilitat corporativa duràs a terme el desenvolupament de projectes de responsabilitat social per a organitzacions privades i públiques incorporant la comunicació com a element clau en el procés.

 

Entre les teves funcions destaquen:

 • L’assessorament a empreses en matèria de responsabilitat social.
 • L’assistència en la definició i elaboració de continguts de memòries de sostenibilitat segons l’estàndard GRI.
 • L’elaboració de diagnosi i plans de responsabilitat social.
 • L’elaboració d’estudis i informes.
 • La participació en auditoris de RSC i de memòries de sostenibilitat.

 

Requisits:

 • Formació en Ciències Ambientals, Dret, Empresarials, Economia, Publicitat i Relacions Públiques, Biologia, Enginyeria o similar.
 • Es valorarà tenir formació específica en RSC: Màster o Postgrau en Sostenibilitat, Responsabilitat social corporativa.
 • Experiència prèvia en elaboració de memòries de sostenibilitat segons GRI, Estats d’Informació no Financera
 • Domini del Excel (amb capacitat per a l’elaboració de gràfics i anàlisi).
 • Imprescindible domini del castellà, català i l’anglès (nivell mínim d’Advance / C1).
 • Coneixement de les guies del Global Reporting Initiative.
 • Es valoraran coneixements i experiència en finances verdes.
 • Gestió de projectes i lideratge d’equips de treball.

 

Oferim:                      

 • Contracte inicial de 6 + 6 (possibilitats d’estabilitat).
 • Ubicació del lloc de treball: Manlleu o Barcelona.
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8h a 17h i els divendres de 8h a 15h).
 • 5 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons l’experiència aportada per la persona candidata.
 • Bon ambient de treball.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Projecció i carrera professional dins l’empresa.
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Formar part de una organització compromesa amb el medi ambient i que treballa per fer del món, un lloc més sostenible.

Si vols formar part del procés de selecció i contribuir a aconseguir els reptes d’Anthesis Lavola amb el teu talent i compromís, omple aquest formulari.

Ets estudiant i vols venir a fer pràctiques?

Omple el formulari

RAONS PER A TREBALLAR A LAVOLA

Formaràs part d’un equip de professionals líders i experts en diverses disciplines. Dinàmic, creatiu, resolutiu, eficaç, exigent, entusiasta i integrador.
Faràs carrera! Gaudirem del teu talent i et compartirem el nostre, perquè puguis desenvolupar les teves inquietuds i facis realitat els teus objectius professionals.
Contribuiràs a construir un futur més sostenible mitjançant la creativitat, la innovació, la responsabilitat, el lideratge, el compromís i la qualitat.

Creativitat, innovació, responsabilitat, lideratge, compromís, qualitat... T'hi identifiques?

Suma't a l’equip de Lavola

SOBRE
LAVOLA

EL NOSTRE
EQUIP

ALIANCES

RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL I
TRANSPARÈNCIA

EXPERIÈNCIA
INTERNACIONAL

PREMIS I
RECONEIXEMENTS

LAVOLA ALS
MITJANS

BUSQUEM
EL TEU TALENT