NOSALTRES
BUSQUEM
EL TEU TALENT

Un equip compromès amb la sostenibilitat

A Anthesis Lavola som un equip de més de 250 professionals amb perfils molt diversos ‒científics, humanistes, tècnics, socials i empresarials‒ que treballem des de diferents disciplines i sectors amb l’objectiu d’aconseguir un món més sostenible. I tu, comparteixes el compromís d’Anthesis Lavola?

Ara estem buscant...

A Anthesis Lavola busquem una persona responsable, ordenada, organitzada, versàtil, amb molta capacitat d’autogestió i autònoma en la resolució d’incidències i cerca d’informació, proactiva, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat per al treball en equip, amb experiència en gestió de dades i bases de dades i tractament de la informació i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà per donar suport a l’equip d’energia, en un projecte tècnic relatiu a instal·lacions petrolíferes, línies d’alta tensió, centres de transformació, fosses sèptiques, gasos refrigerants, equips frigorífics, entre d’altres.  Gestionem informació de 8.750 centres, que tenen 13.350 instal·lacions.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Gestió administrativa d’instal·lacions a través de diversos softwares (autoritzacions, pendents i requeriments varis)
 • Gestió documental: redacció de cartes, correus, resums mensuals, formularis de legalitzacions…
 • Gestió de bases de dades (software propi)
 • Gestió d’incidències i verificació de la documentació
 • Recerca de la documentació tècnica necessària, interpretar-la i/o elaborar-la (memòria d’instal·lacions), en base a la normativa de referència corresponent a cadascuna de les instal·lacions
 • Interlocució habitual amb el clients privats i administració pública
 • Entendre que tota aquesta gestió de la documentació es basa en una normativa legal: si s’escau, analitzar i interpretar la normativa que pugui afectar a una instal·lació concreta

 

Quins requisits hauràs de reunir? 

 • Formació en gestió administrativa, Economia, ADE o relacionada amb les Ciències Ambientals i l’Energia
 • Català (C1), Castellà (C1) i molt valorable coneixements d’anglès (B2-C1)
 • Domini del paquet Office, concretament de l’excel
 • Experiència demostrable en tasques administratives i gestió de clients
 • Actitud proactiva i resolutiva. Persona polivalent i resilient
 • Es valorarà:
  • Coneixements tècnics d’instal·lacions
 • Viure a Manlleu o rodalies d’Osona

 

Què et podem aportar? 

 • Formar part d’una organització compromesa amb l’entorn natural i que treballa per fer del món un lloc més sostenible
 • Bon ambient de treball
 • Teletreball (2-3 dies)
 • Incorporació immediata a l’equip ubicat a Manlleu
 • Distribució horària flexible: 40 hores a la setmana de dilluns a divendres (divendres de 8h a 15h)
 • Contracte: interinitat per cobrir una baixa maternal (aproximadament 6 mesos)

Busquem una persona amb caràcter obert, organitzada, polivalent i que sàpiga treballar de forma autònoma per gestionar l’atenció al visitant en un centre d’apicultura.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Obrir i tancar els centre en l’horari i calendari establert
 • Organitzar l’espai expositiu, l’obrador i l’espai exterior d’accés al centre per tal que es puguin realitzar les visites i/o les activitats previstes i col·laborar en el muntatge i preparació de les diferents activitats que es programin en aquest centre o que derivin del seu programa d’activitats
 • Atendre als visitants, donar-los la informació i orientar-los sobre l’exposició, les activitats i les rutes de biodiversitat que surten del centre
 • Prestar assistència i ajuda a qualsevol persona que ho necessiti
 • Conèixer les abelles i els insectes pol·linitzadors, les seves característiques i la seva importància
 • Preparar el material i dirigir el desenvolupament de les activitats del centre
 • Recollir les dades corresponents a les visites i les consultes, comunicar les incidències que es produeixin al coordinador, detectar, recollir i suggerir propostes de millora en relació amb el desenvolupament de les tasques pròpies del seu lloc de treball
 • Actuar d’enllaç entre els responsables del centre i els visitants
 • Fer propostes de millora derivades de la seva pròpia observació o que es derivin de propostes i suggeriments dels visitants

 

Quin perfil busquem?

 • Formació superior en medi ambient, cicles formatius o batxillerat
 • Experiència mínima de 3 anys en tasques d’educació o informació ambiental
 • Imprescindible domini del castellà i del català
 • Carnet de conduir B1 i vehicle propi per arribar al centre de treball
 • Disponibilitat i flexibilitat horària
 • Es valoraran coneixements d’apicultura
 • Residència a Viladecans o rodalies

 

Què et podem oferir?

 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible
 • Bon ambient de treball
 • Jornada de treball: 4 h/set en torn de matí (diumenges i festius de 10:00h a 14:00h)
 • Llocs de treball: 1 informador/a ambiental
 • Incorporació: 13 de desembre de 2020
 • Durada del contracte: 31 de gener de 2021
 • Ubicació del lloc de treball: Viladecans

 

Busquem una persona creativa, versàtil, amb capacitat per a elaborar propostes innovadores i dissenys originals, proactiva i dinàmica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat per al treball en equip amb experiència amb projectes editorials, disseny gràfic i maquetació i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip creatiu dins de l’àrea de serveis per a la comunicació, un equip orientat a elaborar propostes creatives amb l’objectiu d’arribar al públic de forma efectiva i sostenible.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 

A l’equip creatiu formaràs part del desenvolupament de projectes editorials i infogràfics, crearàs material educatiu i de divulgació en l’àmbit de la sostenibilitat i elaboraràs campanyes socials diverses.

 

Quins requisits hauràs de reunir? 

 • Graduat Superior en Disseny Gràfic o titulació similar
 • Domini de Illustrator, Indesign, Photoshop i de les tasques de preproducció
 • Capacitat d’il·lustració vectorial
 • Interpretació de dades i contingut per a la creació iconogràfica i infogràfica
 • Es valorarà:
  • Coneixements en animació amb After Effects i edició de vídeo amb Premiere
  • Coneixements de maquetació amb PDF interactiu, HTML i Wordpress

 

Què et podem aportar? 

 • Formar part d’una organització compromesa amb l’entorn natural i que treballa per fer del món un lloc més sostenible
 • Bon ambient de treball
 • Retribució negociable segons experiència aportada
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, escola bressol, menjar i/o transport)
 • Teletreball (2-3 dies)
 • Distribució horària flexible: 40 hores a la setmana de dilluns a divendres (divendres de 8h a 15h)
 • Incorporació immediata a l’equip ubicat a Barcelona
 • Contracte inicial de 6 mesos (possibilitats de pròrroga)

 

Si vols formar part del procés selectiu omple el formulari indicant l’oferta: Dissenyador/a gràfic/a (Barcelona). Recorda adjuntar el teu PORTFOLI!

Anthesis Lavola, consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global selecciona un professional freelance per donar suport a la realització de projectes d’anàlisi de cicle de vida.

 

RESPONSABILITATS

 • Recopilació i anàlisi de dades
 • Anàlisi de cicle de vida
 • Redacció d’informes de resultats

 

REQUISITS 

 • Formació universitària superior en ciències ambientals, enginyeria, biologia o similar
 • Experiència i autonomia en la realització d’anàlisi de cicle de vida
 • Habilitats i / o competències: Persona amb iniciativa, sistemàtica, organitzada i facilitat per al treball en equip
 • Idiomes: català i / o castellà (C1) i anglès (B2)
 • Informàtica: Domini avançat en fulls de càlcul EXCEL
 • Imprescindible:
  • Estar donat d’alta en el RETA com a treballador per compte propi (autònom)
  • Portàtil i accés a internet
 • Ubicació: es valoraran persones candidates de tota Espanya

 

OFERIM

 

 • Col·laborar amb una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible
 • Interessant compensació econòmica

Anthesis Lavola, consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global selecciona un professional freelance per donar suport a la realització de projectes de mobilitat sostenible.

 

RESPONSABILITATS

 • Redacció de documents de mobilitat municipals (EAMGs, PMUs…)
 • Realització de documents de mobilitat d’empresa
 • Col·laboracions puntuals en assessoraments en temes diversos de mobilitat sostenible

 

REQUISITS 

 • Formació universitària superior i coneixement i experiència demostrable en projectes de mobilitat.
 • Habilitats i/o competències: Persona amb iniciativa, sistemàtica, organitzada i facilitat per al treball en equip
 • Idiomes: català preferentment tot i que es valorarà bon nivell d’anglès.
 • Informàtica: Capacitat de treball amb Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)
 • Imprescindible:
  • Estar donat d’alta en el RETA com a treballador per compte propi (autònom)
  • Portàtil i accés a internet
 • Ubicació: es valoraran persones candidates de tota Catalunya

 

OFERIM 

 • Col·laborar amb una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible
 • Interessant compensació econòmica

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global?

 

Actualment busquem una persona organitzada i metòdica, amb bones habilitats comunicatives, amb orientació a resultats, hàbil en la coordinació i gestió d’equips, consolidada experiència en consultoria i coneixement profund del sector dels residus municipals i motivat amb les noves tecnologies que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà  com a responsable de projecte a la Solució de Residus i amb vinculació amb la cooperativa Aporta. Aporta Cooperativa d’innovació és una cooperativa sense afany de lucre que ajudem les administracions a transformar i millorar les seves ciutats i els seus serveis públics a través de la participació ciutadana, la innovació i el coneixement.

 

El nostre objectiu és desenvolupar models de treball per als municipis i les ciutats a partir d’innovació tecnològica adaptada a les seves necessitats i a les dels agents socials i locals. D’aquesta forma podem obtenir noves solucions, més eficients i integradores, que milloren la participació ciutadana en la gestió dels serveis públics.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 

A l’equip portaràs a terme el control tècnic i econòmic i la coordinació de totes les persones vinculades als projectes. La tipologia de projectes habitual serà la implantació de sistemes d’identificació d’usuaris i programes de corresponsabilitat, així com projectes vinculats al control en l’execució dels serveis urbans a través de plataformes i dispositius IOT.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Coordinar les tasques dels tècnics i externs i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització
 • Gestió i comunicació fluida amb el client
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió
 • Supervisió i realització de tasques tècniques: redacció de memòries, anàlisi de dades, presentació de resultats, etc

 

Quin perfil busquem? 

 • Titulació en branca de ciència i/o tecnologia o similar
 • Disponibilitat per desplaçar-se (imprescindible carnet B1)
 • Serà imprescindible experiència mínima de 5 anys en gestió de projectes
 • Experiència en atenció al client
 • Elaboració propostes i plecs (capacitat d’interpretació de necessitats i redacció)
 • Coneixement sobre la gestió de residus municipals
 • Experiència en projectes tecnològics

 

Què et podem oferir?     

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible
 • Bon ambient de treball
 • Incorporació immediata (teletreball)
 • Projecció i creixement professional
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu
 • Contracte 6+6 amb possibilitats d’estabilitat
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport)

 

 

Es valora la possibilitat de col·laboració amb consultors/es freelance

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global?

 

En Anthesis Lavola busquem una persona organitzada i metòdica, amb bones habilitats comunicatives, amb orientació a resultats, hàbil en la redacció d’informes i memòries tècniques, amb experiència en la coordinació d’equips de treball i desenvolupament en àrees de negoci en l’àmbit de la consultoria climàtica i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

Quines seran les teves responsabilitats? 

 

Seràs la persona responsable de la Solució de Canvi Climàtic duent a terme:

 

 • La coordinació i creixement de l’equip tècnic encarregat de desenvolupar els projectes.
 • El desenvolupament i innovació de la cartera de serveis associada a la implantació d’instruments de mitigació i adaptació al canvi climàtic, amb l’objectiu d’ajudar en la implementació d’estratègies de gestió de carboni dels nostres clients privats, com en la definició i implantació d’instruments de finançament de la mitigació i adaptació al canvi climàtic, segons els mecanismes de les Nacions Unides.
 • La gestió de grans comptes de negoci focalitzades en la implantació d’estratègies Net Zero o la implantació d’instruments d’anàlisi o finançament climàtics.
 • La preparació i negociació de propostes de valor específiques per als clients.
 • La representació de Anthesis en fòrums i grups de treball nacionals i internacionals en l’àmbit del canvi climàtic.
 • La gestió econòmica del pressupost anual de la solució de canvi climàtic.

 

Quins requisits hauràs de reunir? 

 • Llicenciatura/Grau en Empresarials, Economia, Ciències Ambientals o Enginyeria.
 • Màster/Postgrau en l’àmbit del canvi climàtic, planificació estratègica o finances del clima.
 • Experiència demostrable en planificació estratègica empresarial i acompanyament a clients privats en el desenvolupament de les seves estratègies de gestió de carboni, elaboració de mapes de riscos ambientals i/o de reputació lligats al canvi climàtic (TCFD) i tramitació i assessorament a empreses en la valoració i posicionament en iniciatives i índexs de sostenibilitat (CDP, DJSI, SBT, RE100…).
 • Excel avançat.
 • Imprescindible anglès (C1).
 • Es valorarà:
  • Experiència en el desenvolupament de projectes per a organismes multilaterals (PNUD, BID, WB, BAFD …) en matèria de canvi climàtic a l’Àfrica i LATAM.
  • Coneixements dels mercats de carboni (voluntaris) i instruments de finançament climàtic (NAMA, Green Climate Fund…).
  • Coneixements de francès (B1-B2).

 

 

Què et podem aportar?

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Projecció i creixement professional.
 • Retribució negociable segons l’experiència aportada.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Teletreball (actualment 5 dies a la setmana).
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8 ha 15 h) a l’estiu.
 • Incorporació (desembre 2020 / gener 2021).
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu.

Role: Senior Data Visualisation Consultant

Location: United Kingdom, Spain or Philippines

Contract: Full Time

 

Anthesis is the sustainability activator. We seek to make a significant contribution to a world which is more resilient and productive. We do this by working with cities, companies, and other organisations to drive sustainable performance. We develop financially driven sustainability strategies, underpinned by technical expertise and delivered by innovative collaborative teams across the world. The company combines the reach of big professional services groups with the deep expertise of boutiques.

 

Anthesis has clients across industry sectors from corporate multinationals such as Reckitt Benckiser, Cisco, Tesco, The North Face and Target, and also supports early stage companies through Anthesis Ventures. The company brings together 500 experts operating in 40 countries around the world and has offices in the U.S., Canada, Colombia, the UK, Ireland, Italy, Germany, Sweden, Spain, Andorra, Finland, France, Brazil, China, the Philippines and the Middle East.

 

 

Summary of role

Anthesis Group has been investing in its capabilities to support clients by applying the latest data visualisation tools and techniques. It is now looking to further grow the data visualisation team and this role will be critical in supporting the scaling of these services across our global client base.  We have data analytical, visualisation and software capabilities in a number of our locations and the role will be open to be filled in one of our locations in either UK, Spain or the Philippines.

 

Key Responsibilities

 • Work with our project delivery teams to initially interpret complex client needs; design relevant data visualisation solutions in Tableau; and then implement the agreed specifications working with analyst, software and consultant colleagues as necessary
 • Provide technical leadership to consultants applying data visualisation techniques
 • Work with managers within the business to educate and promote the use of best practice data visualisation tools (mainly Tableau) and approaches.

 

Essential requirements

 • The desire to make a positive impact through sustainability
 • A Restless curiosity, willingness to learn new concepts and ability to challenge senior stakeholders
 • Basic knowledge of SQL
 • Experience of delivering projects in Tableau
 • Good understanding of relational databases
 • Experience of conducting in-depth analysis of complex datasets
 • Ability to communicate technical analysis with a broad range of stakeholders
 • A passion and excitement about working with data and solving problems
 • Any past experience with Extract, transform, load tools (preferably Alteryx, but also Talend, Knime, etc.)

 

Desirable

 • Analytical or mathematical background
 • Statistical knowledge
 • Any previous work in the sustainability field would be advantageous

 

To apply please submit your CV and a cover letter as attachments by email, citing  “Senior Data Visualisation Consultant ” in the subject of the mail, to UKcareers@anthesisgroup.com Closing date February 21, 2020.

 

Applications that do not cite the job reference in the subject line may not be viewed. Applications must address the above listed skills and experience and right to work requirements for preferred location.

 

At Anthesis we value both the wellbeing and the professional development of our people by doing our best to make Anthesis a great place to work. Our identity, values, and the quality of our work are vested in our people and we want you to thrive, develop and succeed here.

 

As an equal opportunities employer, we value diversity in our workforce and make our decisions based on skills and experience – the only thing that differentiates you is your talent and the value you bring. We understand that diverse ideas breed extraordinary results by inspiring our thinking, challenging our solutions and enhancing our culture.

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global?

 

Actualment busquem una persona amb orientació a resultats, analítica, amb base sòlida en càlcul matemàtic i visió estratègica, amb bones habilitats comunicatives i pensament metòdic. Es requereix disposició i facilitat pel treball en equip i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a tècnic/a expert/a a l’equip d’Economia Circular on desenvoluparà projectes d’anàlisi de cicle de vida i petjades de carboni i hídrica, i desenvoluparà estratègies i plans d’acció per a promouré la transició cap a un model econòmic circular (tant a nivell nacional com internacional).

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Desenvolupament de projectes d’economia circular que impliquin estudis d’anàlisi de cicle de vida, propostes per l’ecodisseny
 • Desenvolupament de petjades ambientals de productes i organitzacions (petjada de carboni, petjada hídrica, EPDs, etc.)
 • Desenvolupament de plans estratègics, fulls de ruta i definició de nous models de negoci
 • Mantenir contacte i seguiment amb els clients

 

Quin perfil busquem?

 • Titulació universitària en Enginyeria, Ciències ambientals, o similar
 • Màster en enginyeria ambiental, sostenibilitat, economia, o similar
 • Imprescindible coneixements avançats en SimaPro i capacitat de realitzar anàlisis de cicle de vida de manera autònoma
 • Alta capacitat de síntesi
 • Es valorarà positivament experiència prèvia en projectes d’àmbit internacional i en el desenvolupament de Declaracions Ambientals de Producte
 • Es valorarà positivament experiència en l’àmbit de consultoria o industrial, preferiblement en economia circular
 • Disponibilitat per desplaçar-se
 • Nivell avançat en Excel (amb capacitat d’elaborar estadístiques, gràfiques i anàlisis)
 • Imprescindible domini de castellà, català i anglès parlat i escrit (nivell mínim Advanced/C1)

 

Què et podem oferir? 

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible
 • Bon ambient de treball
 • Incorporació immediata (oficina de Barcelona o Manlleu)
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8h a 17h i els divendres de 8h a 15h)
 • Teletreball
 • Retribució negociable segons l’experiència aportada per la persona candidata
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport)
 • Contracte 6+6

 

Si t’apassionen els reptes i vols treballar en un entorn dinàmic i innovador, Anthesis Lavola és la teva empresa!

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global?

 

A Anthesis Lavola seleccionem una persona analítica, amb bones habilitats comunicatives, resolutiva, polivalent i organitzada, familiaritzada en la redacció d’informes i memòries tècniques, que hagi gestionat projectes i liderat equips de treball, amb disposició i facilitat pel treball en equip, versàtil, coneixedora de l’estàndard GRI, amb experiència i coneixements en matèria de responsabilitat social i medi ambient i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà la solució de sostenibilitat corporativa, un equip amb l’objectiu d’acompanyar a les organitzacions en el procés de transformació amb la finalitat d’incorporar la sostenibilitat en la seva estratègia.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 

A l’equip de sostenibilitat corporativa duràs a terme el desenvolupament de projectes de responsabilitat social per a organitzacions privades i públiques on incorporem la comunicació com a element clau en el procés.

 

Entre les teves funcions destaquen:

 • L’assessorament a empreses en matèria de responsabilitat social
 • L’assistència en la definició i elaboració de continguts de memòries de sostenibilitat segons l’estàndard GRI
 • L’elaboració de diagnosi i plans de responsabilitat social
 • L’elaboració d’estudis i informes
 • La participació en auditoris de RSC i de memòries de sostenibilitat

 

Quin perfil busquem? 

 • Formació en Empresarials, Economia o similar
 • Valorable formació específica en RSC: Màster/Postgrau en Sostenibilitat o Responsabilitat social corporativa
 • Coneixement de les guies de Global Reporting Initiative.
 • Experiència prèvia en:
  • elaboració de memòries de sostenibilitat segons GRI i Estats d’Informació no Financera
  • estratègies de sostenibilitat, anàlisis de materialitat i integració dels ODS
 • Es valoraran coneixements i experiència en finances verdes, en sistemes de gestió ambientals i/o projectes d’impacte social
 • Domini de l’Excel (amb capacitat per a l’elaboració de gràfics i anàlisi)
 • Idiomes: català (C1), castellà (C1) i anglès (C1)
 • Residència a Catalunya

 

Què et podem oferir?      

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible
 • Bon ambient de treball
 • Projecció i carrera professional dins de l’empresa
 • Teletreball (actualment 5 dies, però quan la situació s’estabilitzi, 2 dies a la setmana)
 • Incorporació immediata (oficina de Barcelona o Manlleu)
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8h a 17h i els divendres de 8h a 15h)
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8 ha 15 h) a l’estiu
 • Retribució negociable segons l’experiència aportada per la persona candidata
 • Contracte inicial: 6 + 6 + indefinit
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport)

Si vols formar part del procés de selecció i contribuir a aconseguir els reptes d’Anthesis Lavola amb el teu talent i compromís, omple aquest formulari.

Ets estudiant i vols venir a fer pràctiques?

Omple el formulari

RAONS PER A TREBALLAR A LAVOLA

Formaràs part d’un equip de professionals líders i experts en diverses disciplines. Dinàmic, creatiu, resolutiu, eficaç, exigent, entusiasta i integrador.
Faràs carrera! Gaudirem del teu talent i et compartirem el nostre, perquè puguis desenvolupar les teves inquietuds i facis realitat els teus objectius professionals.
Contribuiràs a construir un futur més sostenible mitjançant la creativitat, la innovació, la responsabilitat, el lideratge, el compromís i la qualitat.

Creativitat, innovació, responsabilitat, lideratge, compromís, qualitat... T'hi identifiques?

Suma't a l’equip de Lavola

SOBRE
LAVOLA

EL NOSTRE
EQUIP

ALIANCES

RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL I
TRANSPARÈNCIA

EXPERIÈNCIA
INTERNACIONAL

PREMIS I
RECONEIXEMENTS

LAVOLA ALS
MITJANS

BUSQUEM
EL TEU TALENT