NOSALTRES
BUSQUEM
EL TEU TALENT

Un equip compromès amb la sostenibilitat

A Lavola som un equip de més de 250 professionals amb perfils molt diversos ‒científics, humanistes, tècnics, socials i empresarials‒ que treballem des de diferents disciplines i sectors amb l’objectiu d’aconseguir un món més sostenible. I tu, comparteixes el compromís de Lavola?

Ara estem buscant...

Busquem una persona organitzada, proactiva, implicada i amb iniciativa, acostumada a gestionar equips de treball, amb capacitats de planificació,  gestió del temps, i de redacció, amb habilitats per dissenyar i realitzar programes i activitats d’educació ambiental i dinamitzar-les; que tingui coneixements en medi ambient i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà per gestionar i coordinar un equipament municipal d’interpretació ambiental a Andorra, pensat com a punt d’informació, formació i documentació sobre aspectes mediambientals per la ciutadania, empreses i escoles.

 

Responsabilitats:

 • Gestionar el conjunt de serveis del centre i planificar-los de manera coordinada segons les directrius de la Direcció del projecte i Govern d’Andorra.
 • Interlocutar amb diferents agents del teixit empresarial, educatiu i social d’Andorra.
 • Coordinar la prestació de Servei d’atenció a la ciutadania segons els criteris establerts pel Govern d’Andorra i, en cas d’absència de la resta de tècnics, cobrir el servei.
 • Gestionar, planificar i impulsar l’assessorament en l’àmbit de la sostenibilitat al teixit empresarial andorrà.
 • Coordinar, juntament amb l’educador/a, el Programa Escoles Verdes i fomentar la participació i implicació de nous centres escolars.
 • Gestionar i supervisar l’assessorament i suport educatiu a les escoles per part del centre a partir de la proposta i planificació de diverses actuacions.
 • Elaborar, conjuntament amb l’educador/a, la proposta pedagògica per als centres educatius així com la seva revisió periòdica.
 • Elaborar, conjuntament amb la resta de tècnics, la programació de les activitats per a la ciutadania incloent l’organització d’activitats especials per a la commemoració de dates assenyalades vinculades amb la sostenibilitat.
 • Participar en el disseny, la dinamització i l’avaluació dels programes d’activitats (ciutadania i escolar).
 • Donar suport a les tasques del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.
 • Supervisió de les tasques de comunicació que es promoguin des del centre i assistir a les rodes de premsa i mitjans de comunicació sempre que es requereixi.
 • Actualitzar i ampliar la informació disponible relativa als àmbits temàtics que es tracten al centre.
 • Actualitzar regularment el Pla director del centre.
 • Vetllar per l’adequada gestió d’incidències, queixes i suggeriments.
 • Participar en les reunions de seguiment amb Govern, a més de realitzar reunions internes amb la Directora i els tècnics del projecte.

 

Requisits:

 • Titulació superior en l’àmbit de la sostenibilitat.
 • Experiència demostrable en el camp de la sostenibilitat, l’educació ambiental, les noves tecnologies i la comunicació en l’àmbit de la sostenibilitat.
 • Nivell avançat de català i castellà i es valoraran els coneixements d’anglès i de francès.
 • Experiència en dissenyar i realitzar programes i activitats d’educació ambiental.
 • Coneixement d’informàtica a nivell d’usuari avançat.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.
 • Residència a Andorra.

 

Oferim:                             

 • Incorporació immediata.§  Contracte estable (4 anys de projecte, ampliable 2 anys més).
 • Distribució horària: 40 hores a la setmana de dilluns a dijous de 8h-17h o de 9h-18h (divendres de 8h a 15h). Es podrà treballar puntualment algun cap de setmana segons les necessitats del servei.§  Bon ambient de treball.
 • Formar part de una organització compromesa amb el medi ambient i que treballa per fer del món, un lloc més sostenible.

Busquem una persona extravertida, dinàmica, amb do de gents i bona presència, amb capacitat per d’expressar-se clarament i adaptar la conversa i el vocabulari a l’interlocutor/a, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb flexibilitat horària i possibilitats per fer desplaçaments fora del centre de treball, amb capacitat per a dirigir un equip de treball de 3 persones i organitzar la logística del material, amb coneixements en bases de dades i que senti interès i motivació pels temes ambientals.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a coordinador/a d’una campanya ambiental on es promou substituir el sistema de recollida de residus amb contenidors i implantar una prova pilot del sistema porta a porta a la ciutat de Lleida, per tal de augmentar els índex de recollida de reciclatge del municipi.

 

Es realitzaran accions de comunicació i informació, s’entregarà i repartirà material als veïns en el seu domicili i es realitzarà un seguiment posterior de la correcta separació dels residus.

 

 

Responsabilitats: 

 • Organització del material i la logística per fer el repartiment del material pel porta a porta.
 • Fer seguiment de l’equip i vetllar pels resultats de qualitat.
 • Repartir material i facilitar informació a la ciutadania sobre el seu ús.
 • Dinamització de punts informatius i facilitar informació i material en els punts informatius estipulats.
 • Recollir dades a través de tauletes.
 • Coordinar-se amb la coordinació general de campanyes de Lavola.

 

Requisits: 

 • Es valorarà tenir coneixements o formació sobre medi ambient.
 • Carnet de conduir B1 i vehicle propi.
 • Imprescindible domini del castellà i del català.
 • Es valorarà l’experiència en la gestió de persones i l’organització logística.
 • Es valorarà l’experiència en tasques d’atenció al públic preferiblement en campanyes de sensibilització.
 • Residència a Lleida.

 

Oferim:

 • Incorporació: 23/10/19.
 • Durada del contracte: fins el 15/11/19.
 • Ubicació del lloc de treball:  Lleida (barris: Vila Montcada i Ciutat Jardí).
 • Distribució horària: de 11h a 16h i de 18h a 21h.
 • Bon ambient de treball.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem persones extravertides, dinàmiques, amb do de gents i bona presència, amb capacitat per d’expressar-se clarament i adaptar la conversa i el vocabulari a l’interlocutor/a, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb flexibilitat horària i que senti interès i motivació pels temes ambientals.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a informador/a d’una campanya ambiental on es promou substituir el sistema de recollida de residus amb contenidors i implantar una prova pilot del sistema porta a porta a la ciutat de Lleida, per tal de augmentar els índex de recollida de reciclatge del municipi.

 

Es realitzaran accions de comunicació i informació, s’entregarà i repartirà material als veïns en el seu domicili i es realitzarà un seguiment posterior de la correcta separació dels residus.

 

 

Responsabilitats:

 • Repartir material i facilitar informació a la ciutadania sobre el seu ús.
 • Dinamització de punts informatius i facilitar informació i material en els punts informatius estipulats.
 • Recollir dades a través de tauletes.

 

Requisits:

 • Imprescindible domini del castellà i del català.
 • Residència a Lleida.
 • Agilitat en  l’ús d’aparells electrònics( tauletes/smartphones).
 • Es valorarà:
  • Tenir carnet de conduir B1 i vehicle propi.
  • Tenir coneixements o formació sobre medi ambient.
  • Experiència en tasques d’atenció al públic preferiblement en campanyes de sensibilització.

 

Oferim:

 • Incorporació: 23/10/19.
 • Durada del contracte: fins el 8/11/19.
 • Llocs de treball: 3 informadors/es ambientals.
 • Ubicació del lloc de treball:  Lleida (barris: Vila Montcada i Ciutat Jardí).
 • Distribució horària: de 11h a 16h i de 18h a 21h.
 • Bon ambient de treball.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem una persona amb experiència i formació en eficiència energètica i/o energies renovables, que sigui empàtica, amb iniciativa, sistemàtica i organitzada, amb capacitat per expressar-se clarament i adaptar la conversa i el vocabulari a l’interlocutor/a, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a tècnic/a expert/a a la solució d’energia on donarà suport i liderarà el desenvolupament de projectes d’eficiència energètica (coaching energètic, monitorització, auditories i/o ISO50001) i/o projectes d’instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum o edificis nZEB.

 

Responsabilitats segons perfil:

 

 • Consultoria i coaching en mesura i verificació d’estalvis.
 • Suport en projectes d’implantació de sistemes de monitorització i telelectura.
 • Projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum o edificis nZEB.

 

Requisits:

 

 • Formació universitària d’enginyeria relacionada amb el medi ambient.
 • Màster en eficiència energètica o energies renovables.
 • Experiència en l’àmbit de la consultoria i la gestió energètica industrial.
 • Molt valorable certificat CMVP.
 • Molt valorable formació i coneixements de ISO 50001.
 • Molt valorable formació i experiència en projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques.
 • Carnet de conduir B1 i vehicle propi.
 • Idiomes: català (C1), castellà (C1) i anglès (C1).

 

Oferim:

 

 • Incorporació: immediata.
 • Durada del contracte: 6 + 6 + indefinit.
 • Retribució negociable segons perfil i experiència aportada.
 • Ubicació del lloc de treball: Manlleu i possibilitat de dos dies de teletreball.
 • Distribució horària: Jornada completa en horari flexible (de dilluns a divendres de 8 a 17h i divendres de 8 a 15h).
 • Bon ambient de treball.§  Retribució flexible (assegurança mèdica, escola bressol, menjar i/o transport).
 • Incorporació en equip humà altament motivat en el projecte i amb ambient col·laboratiu.
 • Oportunitat de desenvolupament professional en un grup internacional líder focalitzat en àmbits emergents i d’alt interès del sector energètic i sostenibilitat.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem una persona analítica, amb bones habilitats comunicatives, resolutiva i organitzada, familiaritzada en la redacció d’informes i memòries tècniques, amb disposició i facilitat pel treball en equip, versàtil, coneixedora de l’estàndard GRI, amb experiència i coneixements en matèria de responsabilitat social i medi ambient i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a tècnic/a a la solució de sostenibilitat corporativa, un equip amb l’objectiu d’acompanyar a les organitzacions en el procés de transformació amb la finalitat d’incorporar la sostenibilitat en la seva estratègia.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de sostenibilitat corporativa duràs a terme el desenvolupament de projectes de responsabilitat social per a organitzacions privades i públiques incorporant la comunicació com a element clau en el procés.

 

Entre les teves funcions destaquen:

 • L’assessorament a empreses en matèria de responsabilitat social
 • L’assistència en la definició i elaboració de continguts de memòries de sostenibilitat segons l’estàndard GRI
 • L’elaboració de diagnosi i plans de responsabilitat social
 • L’elaboració d’estudis i informes
 • La participació en auditoris de RSC i de memòries de sostenibilitat

 

Requisits:

 • Formació en Ciències Ambientals, Dret, Empresarials, Economia, Publicitat i Relacions Públiques, Biologia, Enginyeria o similar
 • Es valorarà tenir formació específica en RSC: Màster o Postgrau en Sostenibilitat, Responsabilitat social corporativa
 • Experiència prèvia en elaboració de memòries de sostenibilitat segons GRI, Estats d’Informació no Financera
 • Domini del Excel (amb capacitat per a l’elaboració de gràfics i anàlisi)
 • Imprescindible domini del castellà, català i l’anglès (nivell mínim d’Advance / C1)
 • Coneixement de les guies del Global Reporting Initiative
 • Es valoraran coneixements i experiència en mesurament de l’impacte social de les organitzacions (ESG, SROI, altres)
 • Gestió de projectes i lideratge d’equips de treball

 

Oferim:                           

 • Contracte inicial de 6 mesos (projecte estable)
 • Ubicació del lloc de treball: Madrid/Barcelona/Pamplona
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8h a 17h i els divendres de 8h a 15h)
 • 5 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu
 • Retribució negociable segons l’experiència aportada per la persona candidata
 • Bon ambient de treball
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport)
 • Projecció i carrera professional dins l’empresa
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana)
 • Formar part de una organització compromesa amb el medi ambient i que treballa per fer del món, un lloc més sostenible

Busquem una persona creativa, versàtil, amb capacitat per a elaborar propostes innovadores i dissenys originals, proactiva i dinàmica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat per al treball en equip i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip creatiu dins de l’àrea de serveis per a la comunicació, un equip orientat a elaborar propostes creatives amb l’objectiu d’arribar al públic de forma efectiva i sostenible.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip creatiu formaràs part del desenvolupament de campanyes socials diverses, crearàs material educatiu i de divulgació en l’àmbit de la sostenibilitat i elaboraràs projectes editorials.

 

Requisits:

 • Graduat Superior en Disseny Gràfic o titulació similar
 • Disseny gràfic i maquetació
 • Domini dels programes habituals de disseny (Illustrator, Indesign, Photoshop) i de les tasques de preproducció
 • Capacitat d’il·lustració vectorial
 • Interpretació de dades i contingut per a la creació iconogràfica i infogràfica
 • Valorable animació amb After Effects i edició de vídeo amb Premiere
 • Valorables coneixements de maquetació amb PDF interactiu, HTML i Wordpress

 

Oferim:                         

 • Incorporació immediata a l’equip ubicat a Manlleu
 • Contracte inicial de 6 mesos (possibilitats de pròrroga)
 • Distribució horària: 40 hores a la setmana de dilluns a divendres (divendres de 8h a 15h)
 • Bon ambient de treball
 • Retribució negociable segons experiència aportada pel candidat
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, escola bressol, menjar i/o transport)
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que intenta fer del món un lloc més sostenible

 

Recorda adjuntar el teu PORTFOLI!

Busquem persones extravertides i dinàmiques, amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb experiència en docència i/o en la dinamització d’activitats mediambientals, per a la dinamització de diferents activitats i visites en un centre de divulgació tecnològica.

 

 

Responsabilitats: 

 • Dinamitzar les activitats en format de joc per donar a entendre els diferents conceptes del pensament computacional, a alumnes de primària (3er – 6é).
 • Realitzar visites guiades al centre.
 • Preparar els materials abans de l’activitat i recollir-los a l’acabar.
 • Vetllar per què els professors avaluïn in situ l’activitat.

 

Requisits: 

 • Formació universitària de caire tecnològica o científica.
 • Imprescindible domini del castellà i del català (mínim C1).
 • Es valorarà l’experiència prèvia en projectes d’educació ambiental similars impartits a un públic infantil i familiar i/o haver col·laborat en activitats relacionades amb el món del lleure.

 

Oferim: 

 • Incorporació: immediata (ideal 25/10/2019).
 • Llocs de treball: 2 educadores.
 • Durada del contracte: aproximadament fins el 12 de juny de 2020.
 • Ubicació del lloc de treball:  Barcelona (Pedralbes).
 • Jornada de treball: 17,5 h/set.
 • Horari: de dilluns a divendres de 9h a 12:30h.
 • Bon ambient de treball.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem persones extravertides i dinàmiques, amb capacitat per la divulgació i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb experiència en docència i/o en la dinamització d’activitats mediambientals, per a la realització d’activitats d’un programa d’educació i sensibilització ambiental a Pamplona.

La persona seleccionada dinamitzarà un programa d’activitats ambientals que tracta de l’Aigua, els Residus, el Transport, la Mobilitat i el Parc Fluvial de la Comarca de Pamplona, i estarà orientat als centres escolars, col·lectius i particulars.

Responsabilitats:

 • Execució del programa de activitats i visites guiades.
 • Recepció del grup i desenvolupament de l’activitat.
 • Atenció als visitants en centres d’informació i sensibilització ciutadana.
 • Comunicació i gestió d’incidències.
 • Assistència a les reunions de coordinació interna.
 • Manteniment i gestió dels materials (fungibles i no fungibles) de les activitats, així com la comunicació de qualsevol material malmès l’espai on té lloc l’activitat.
 • Control de l’estoc de materials fungibles necessaris per desenvolupar les activitats.

 

Requisits:

 • Grau universitari, llicenciatura o diplomatura en biologia o ciències ambientals.
 • Es valorarà estar en possessió del màster en professorat o bé acreditar una experiència mínima de 4 mesos en docència ambiental.
 • Domini del castellà, l’euskera (C1) i de l’anglès (C1).
 • Residencia a Pamplona o voltants.
 • Carnet i vehicle propi.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Lloc de treball: Comarca de Pamplona.
 • Llocs de treball: 1 educador/a ambiental.
 • Durada del contracte: 3 anys de projecte (setembre 2022).
 • Ubicació del lloc de treball: Pamplona.
 • Jornada: 15 hores a la setmana.
 • Horari: de dilluns a diumenge amb dos dies de festa en torn de matí (poden prestar serveis de 9h a 17h segons el calendari laboral).
 • Bon ambient de treball.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que lluita per fer del món un lloc més sostenible.

Role: Software Developer and DevOp Lead
Location: Oxford

 

This role may be based in any of our UK  or Spanish hubs (Bristol, Manchester, London, Oxford, Madrid or Barcelona)

 

Spanish applicants will be expected to work in the UK for at least 3 months.

 

You will be a member of the Software Team and your role will include the following:

 • Development operations including: – Server administration – building, monitoring, upgrading, configuration – Ownership and implementation of developer tools, such as Fabric or Jira, including configuration (e.g. workflows, CI, automatic build processes, etc.) – Other operational tasks as required by the development team, such as managing SSL certificates, DNS changes, etc.
 • Liaising with and account managing 3rd party IT suppliers where used (for example, hosting providers)
 • Developer for selected Python/Django applications, including supporting the Product Owner and other stakeholders, as required, on specification and design issues
 • Assisting with support and development for other projects, as required
 • Working with the Software Team Manager towards promoting standards and standardisation of processes within the team
 • Working with the Software Team Manager and our Chief Technology & Metrics Officer to deliver against the strategic ambitions of the team.

Anthesis is an equal opportunity employer. The aim of our policy is to ensure that no job applicant or employee receives less favourable treatment because of age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy or maternity, race, religion or belief, sex or sexual orientation.

 

To apply please submit your resume and a cover letter as attachments by email, citing ECCAST10  in the subject of the email, to UKCareers@anthesisgroup.com.

 

Applications that do not cite the job reference in the subject line may not be viewed. Applications must address the above listed skills and experience requirements.

 

https://www.anthesisgroup.com/about/careers

Si vols formar part del procés de selecció i contribuir a aconseguir els reptes de Lavola amb el teu talent i compromís, omple aquest formulari.

Ets estudiant i vols venir a fer pràctiques?

Omple el formulari

RAONS PER A TREBALLAR A LAVOLA

Formaràs part d’un equip de professionals líders i experts en diverses disciplines. Dinàmic, creatiu, resolutiu, eficaç, exigent, entusiasta i integrador.
Faràs carrera! Gaudirem del teu talent i et compartirem el nostre, perquè puguis desenvolupar les teves inquietuds i facis realitat els teus objectius professionals.
Contribuiràs a construir un futur més sostenible mitjançant la creativitat, la innovació, la responsabilitat, el lideratge, el compromís i la qualitat.

Creativitat, innovació, responsabilitat, lideratge, compromís, qualitat... T'hi identifiques?

Suma't a l’equip de Lavola

SOBRE
LAVOLA

EL NOSTRE
EQUIP

ALIANCES

RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL I
TRANSPARÈNCIA

EXPERIÈNCIA
INTERNACIONAL

PREMIS I
RECONEIXEMENTS

LAVOLA ALS
MITJANS

BUSQUEM
EL TEU TALENT