NOSALTRES
BUSQUEM
EL TEU TALENT

Un equip compromès amb la sostenibilitat

A Lavola som un equip de més de 250 professionals amb perfils molt diversos ‒científics, humanistes, tècnics, socials i empresarials‒ que treballem des de diferents disciplines i sectors amb l’objectiu d’aconseguir un món més sostenible. I tu, comparteixes el compromís de Lavola?

Ara estem buscant...

Busquem persones empàtiques, extravertides i dinàmiques, amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb experiència en el camp de l’animació sociocultural, l’educació ambiental i el temps lliure, amb flexibilitat horària i possibilitats per fer desplaçaments fora del centre de treball, per la dinamització i/o informació en un centre d’educació ambiental ubicat en un Parc Natural a Barcelona.

 

La persona seleccionada s’incorporarà en un centre d’informació d’un Parc Natural de Barcelona, punt d’acolliment i de referència del visitant. El centre compagina la funció d’atenció als visitants amb activitats adreçades a les escoles de primària, secundària i centres universitaris, realitzades entre setmana i els caps de setmana.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip d’informació portaràs a terme l’atenció i la rebuda dels visitants del parc i, prèvia reserva, dinamitzaràs el programa d’activitats del mateix.

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Oferir informació general bàsica i pràctica del parc: indrets, possibilitats, transports, serveis.
 • Realització d’activitats encaminades al coneixement del parc i dels seus usos.
 • Preparació i facilitació als visitants del material documental.
 • Promoure l’ús educatiu i respectuós del medi.

 

Serà valorable l’expertesa en una posició similar.

 

Requisits: 

 • Titulació universitària superior (geologia, ciències ambientals, biologia, geografia,…) o cicles formatius relacionats amb el medi natural.
 • Domini del castellà i del català. Es valorarà el coneixement d’altres idiomes.
 • Experiència demostrable en tasques d’atenció al públic o en activitats relacionades amb el món cultural.
 • Carnet de conduir B1 i vehicle propi per arribar al centre de treball.

 

Oferim: 

 • Llocs de treball: 1 informador/a ambiental.
 • Incorporació: 20 de novembre de 2019.
 • Durada del contracte: fins el desembre de 2020.
 • Ubicació del lloc de treball:  Parc natural de la Serra de Collserola.
 • Jornada de treball: caps de setmana alterns de 9h a 15h i algun dia entre setmana de 10h a 14h (40 hores al mes).
 • Bon ambient de treball.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem una persona organitzada i metòdica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb orientació a resultats, hàbil en la redacció d’informes i memòries tècniques, consolidada experiència i coneixements en el sector dels residus en l’entorn internacional i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà  com a responsable de projecte a la solució de residus, un equip orientat a la gestió dels residus tant en el sector públic com el sector privat.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de residus portaràs a terme el control tècnic i econòmic i la gestió de càrregues de treball de l’equip. En concret, duent a terme la direcció i la realització d’estudis relacionats amb els residus tant a nivell nacional com a nivell internacional: estratègies i plans de gestió i prevenció de residus, suport en el compliment legal, sistemes de responsabilitat ampliada del productor, projectes de foment de l’economia circular, entre d’altres.

 

Concretament, et responsabilitzaràs de:

 • Estratègies i plans de gestió i prevenció de residus.
 • Suport en el compliment legal, sistemes de responsabilitat ampliada del productor.
 • Participació en projectes de foment de l’economia circular.
 • Responsable de la redacció d’ofertes
 • Seguiment i coordinació dels projectes i tracte amb els clients.
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal al seu càrrec.
 • Coordinar les tasques dels tècnics sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.

 

 

Requisits:

 • Titulació en Ciències ambientals, enginyeria o similar.
 • Imprescindible experiència prèvia en l’àmbit dels residus i els recursos, ja sigui consultoria o sector industrial.
 • Imprescindible nivell alt d’anglès parlat i escrit.
 • Disponibilitat per desplaçar-se (imprescindible carnet B1).
 • Imprescindible experiència en projectes d’àmbit internacional.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Contracte inicial de 6 mesos (projecte estable).
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Projecció i creixement professional.
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

Es valora la possibilitat de col·laboració amb consultors freelance.

Busquem una persona organitzada i metòdica, amb bones habilitats comunicatives, amb disposició i facilitat pel treball en equip, amb orientació a resultats, hàbil en la redacció d’informes i memòries tècniques, consolidada experiència en consultoria i coneixements del sector dels residus i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà  com a responsable de projecte a la solució de residus, i s’orientarà particularment a la planificació de la gestió dels residus municipals i el disseny de serveis urbans de recollida i neteja viària, realitzant tot el procés d’acompanyament fins a la seva implementació i seguiment posterior.

 

Responsabilitats:

 

A l’equip de residus portaràs a terme el control tècnic i econòmic i la gestió de càrregues de treball de l’equip. En concret, duent a terme la direcció i la realització d’estudis relacionats amb els àmbits de residus municipals: plans de gestió, plecs de condicions, dimensionats, estudis de minimització, entre d’altres.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Redacció dels plecs de condicions dels serveis de recollida de residus, neteja viària i deixalleries.
 • Assessorament sobre la fiscalitat dels residus municipals.
 • Responsable de la redacció d’ofertes per licitacions públiques i sector privat
 • Seguiment i coordinació dels projectes i tracte amb els clients.
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball del personal al seu càrrec.
 • Coordinar les tasques dels tècnics sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.

 

 

Requisits:

 • Titulació en Ciències ambientals, enginyeria o similar.
 • Imprescindible domini de l’anglès.
 • Disponibilitat per desplaçar-se (imprescindible carnet B1).
 • Serà imprescindible l’expertesa en el disseny de serveis urbans.
 • Serà imprescindible experiència prèvia en consultoria.
 • Es valorarà experiència en plantes de tractament .
 • Es valorarà coneixements de l’eina de Sistemes d’Informació Geogràfica.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Contracte inicial de 6 mesos (projecte estable).
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • Bon ambient de treball.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Projecció i creixement professional.
 • Teletreball (1-2 dies a la setmana).
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible.

Es valora la possibilitat de col·laboració amb consultors freelance.

Busquem una persona amb experiència i formació en eficiència energètica i/o energies renovables, que sigui empàtica, amb iniciativa, sistemàtica i organitzada, amb capacitat per expressar-se clarament i adaptar la conversa i el vocabulari a l’interlocutor/a, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip.

 

La persona seleccionada s’incorporarà com a tècnic/a expert/a a la solució d’energia on donarà suport i liderarà el desenvolupament de projectes d’eficiència energètica (coaching energètic, monitorització, auditories i/o ISO50001) i/o projectes d’instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum o edificis nZEB.

 

Responsabilitats segons perfil:

 

 • Consultoria i coaching en mesura i verificació d’estalvis.
 • Suport en projectes d’implantació de sistemes de monitorització i telelectura.
 • Projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum o edificis nZEB.

 

Requisits:

 

 • Formació universitària d’enginyeria relacionada amb el medi ambient.
 • Màster en eficiència energètica o energies renovables.
 • Experiència en l’àmbit de la consultoria i la gestió energètica industrial.
 • Molt valorable certificat CMVP.
 • Molt valorable formació i coneixements de ISO 50001.
 • Molt valorable formació i experiència en projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques.
 • Carnet de conduir B1 i vehicle propi.
 • Idiomes: català (C1), castellà (C1) i anglès (C1).

 

Oferim:

 

 • Incorporació: immediata.
 • Durada del contracte: 6 + 6 + indefinit.
 • Retribució negociable segons perfil i experiència aportada.
 • Ubicació del lloc de treball: Manlleu i possibilitat de dos dies de teletreball.
 • Distribució horària: Jornada completa en horari flexible (de dilluns a divendres de 8 a 17h i divendres de 8 a 15h).
 • Bon ambient de treball.§  Retribució flexible (assegurança mèdica, escola bressol, menjar i/o transport).
 • Incorporació en equip humà altament motivat en el projecte i amb ambient col·laboratiu.
 • Oportunitat de desenvolupament professional en un grup internacional líder focalitzat en àmbits emergents i d’alt interès del sector energètic i sostenibilitat.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.

Busquem una persona organitzada, polivalent, amb habilitats comunicatives, amb iniciativa i facilitat pel treball en equip, resolutiva i empàtica, hàbil en la redacció d’informes i/o escrits diversos, autònoma en el desenvolupament de les seves funcions, motivada per temes de gestió ambiental i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà a la recepció de lavola Barcelona, on portarà a terme la gestió telefònica, la recepció i rebuda dels clients i donarà suport al departament d’operacions i a l’equip tècnic de Territori i Organitzacions.

 

Responsabilitats: 

 • Rebuda i atenció dels clients a la recepció de l’oficina.
 • Atenció telefònica.
 • Suport administratiu en la gestió d’ofertes i licitacions públiques.
 • Recepció, control, seguiment i arxiu de documentació.

 

La persona seleccionada tindrà la possibilitat de participar en projectes de consultoria, principalment a les àrees de Canvi climàtic, Residus, Ciutat i Territori, Sostenibilitat Corporativa.

 

Perfil:

 • Formació superior en ciències ambientals, biologia o similar.
 • Es valorarà experiència en tasques administratives i d’atenció telefònica.
 • Domini del paquet Office, concretament Power Point i Word.
 • Actitud proactiva i inquietuds vers la gestió ambiental.
 • Català (C1), castellà (C1) i anglès (C1).
 • Valorable disposar de certificat de discapacitat.

 

Oferim:

 • Incorporació: immediata.
 • Contracte inicial de 6 mesos (possibilitat d’estabilitat).
 • Ubicació del lloc de treball:  Barcelona.
 • Jornada: 20 hores a la setmana en horari flexible (de dilluns a dijous de 14h a 18h i divendres de 9h a 13h).
 • Bon ambient de treball.
 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més sostenible

Role: Software Developer and DevOp Lead
Location: Oxford

 

This role may be based in any of our UK  or Spanish hubs (Bristol, Manchester, London, Oxford, Madrid or Barcelona)

 

Spanish applicants will be expected to work in the UK for at least 3 months.

 

You will be a member of the Software Team and your role will include the following:

 • Development operations including: – Server administration – building, monitoring, upgrading, configuration – Ownership and implementation of developer tools, such as Fabric or Jira, including configuration (e.g. workflows, CI, automatic build processes, etc.) – Other operational tasks as required by the development team, such as managing SSL certificates, DNS changes, etc.
 • Liaising with and account managing 3rd party IT suppliers where used (for example, hosting providers)
 • Developer for selected Python/Django applications, including supporting the Product Owner and other stakeholders, as required, on specification and design issues
 • Assisting with support and development for other projects, as required
 • Working with the Software Team Manager towards promoting standards and standardisation of processes within the team
 • Working with the Software Team Manager and our Chief Technology & Metrics Officer to deliver against the strategic ambitions of the team.

Anthesis is an equal opportunity employer. The aim of our policy is to ensure that no job applicant or employee receives less favourable treatment because of age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy or maternity, race, religion or belief, sex or sexual orientation.

 

To apply please submit your resume and a cover letter as attachments by email, citing ECCAST10  in the subject of the email, to UKCareers@anthesisgroup.com.

 

Applications that do not cite the job reference in the subject line may not be viewed. Applications must address the above listed skills and experience requirements.

 

https://www.anthesisgroup.com/about/careers

Si vols formar part del procés de selecció i contribuir a aconseguir els reptes de Lavola amb el teu talent i compromís, omple aquest formulari.

Ets estudiant i vols venir a fer pràctiques?

Omple el formulari

RAONS PER A TREBALLAR A LAVOLA

Formaràs part d’un equip de professionals líders i experts en diverses disciplines. Dinàmic, creatiu, resolutiu, eficaç, exigent, entusiasta i integrador.
Faràs carrera! Gaudirem del teu talent i et compartirem el nostre, perquè puguis desenvolupar les teves inquietuds i facis realitat els teus objectius professionals.
Contribuiràs a construir un futur més sostenible mitjançant la creativitat, la innovació, la responsabilitat, el lideratge, el compromís i la qualitat.

Creativitat, innovació, responsabilitat, lideratge, compromís, qualitat... T'hi identifiques?

Suma't a l’equip de Lavola

SOBRE
LAVOLA

EL NOSTRE
EQUIP

ALIANCES

RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL I
TRANSPARÈNCIA

EXPERIÈNCIA
INTERNACIONAL

PREMIS I
RECONEIXEMENTS

LAVOLA ALS
MITJANS

BUSQUEM
EL TEU TALENT