NOSALTRES
BUSQUEM
EL TEU TALENT

Un equip compromès amb la sostenibilitat

A Anthesis Lavola som un equip de més de 250 professionals amb perfils molt diversos ‒científics, humanistes, tècnics, socials i empresarials‒ que treballem des de diferents disciplines i sectors amb l’objectiu d’aconseguir un món més sostenible. I tu, comparteixes el compromís d’Anthesis Lavola?

Ara estem buscant...

Busquem una persona organitzada, amb competències comunicatives, que sàpiga gestionar el canvi, empàtica i assertiva, resolutiva, que sàpiga treballar de manera autònoma, amb iniciativa, que sàpiga gestionar les emocions i amb facilitat per al treball en equip.

 

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip tècnic del departament de Campanyes per gestionar tasques administratives en campanya de sensibilització que s’iniciarà el mes de desembre del 2021 a Madrid.

 

Responsabilitats:

 • Gestionar totes les tasques administratives i d’oficina que siguin requerides a la campanya.
 • Realitzar funcions de recepció de visites i recepció i gestió d’enviaments de missatgeria a l’oficina.
 • Atendre les trucades i donar suport a la logística del treball diari.
 • Gestionar el correu electrònic de la campanya i atendre dubtes i consultes de la ciutadania mitjançant aquest mitjà.
 • Recopilar, administrar i arxivar tota la informació sensible de la campanya.
 • Contactar amb centres escolars, centres de gent gran, centres culturals, associacions, etc. per agendar les accions que ho requereixin.
 • Formalitzar les reserves de les diferents accions de la campanya (activitats a centres escolars, sessions informatives o tallers).
 • Col·laborar en les funcions de logística de materials i gestió de magatzems/vehicles.

 

Requisits:

 • Formació relacionada amb la gestió administrativa.
 • Capacitats digitals: destresa en l’ús del paquet Microsoft Office i experiència en l’ús de programes de gestió de cites (Euromus).
 • Coneixement del sistema educatiu.
 • Valorable carnet de conduir B1 i disposició per conduir.
 • Valorables coneixements en gestió de residus.

 

Oferim:

 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vol fer del món un lloc més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Incorporació: desembre del 2021 (data exacta per concretar).
 • Jornada: completa (38,5 hores a la setmana).
 • Distribució horària: de dilluns a divendres de 9-18 hi divendres de 8 a 15 h.
 • Durada del contracte: 12 mesos.
 • Ubicació del lloc de treball: Madrid.

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global? Si tu també creus que la sostenibilitat és un aspecte clau per al planeta i tens ganes de ser part de l’equip d’experts que treballa per fer-ho realitat, Anthesis Lavola és la teva empresa!

 

Actualment busquem una persona proactiva, amb ganes de créixer i ajudar a aconseguir els progressos necessaris en sostenibilitat durant la propera dècada, anomenada “la dècada decisiva” per l’ONU.

 

A l’equip d’Economia Circular participaràs en el desenvolupament de projectes i formacions/assessoraments (tant a nivell nacional com internacional) en l’anàlisi de cicle de vida i petjades de carboni i hídrica tant a nivell nacional com internacional, i desenvoluparàs estratègies i plans d’acció per a promouré la transició cap a un model econòmic circular.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Donar suport a la coordinació tècnica dels projectes.
 • Elaborar projectes de plans estratègics i fulls de ruta.
 • Elaborar presentacions seguint un fil narratiu adequat a les necessitats del client i el projecte.
 • Realitzar anàlisis de cicle de vida i petjades ambientals de productes i organitzacions (PEF, petjada de carboni, petjada hídrica, completar inventari de dades, EPDs, etc.).
 • Elaborar estudis d’ecodisseny i l’ecoinnovació (cercar materials alternatius, normatives vigents, etc.).
 • Elaborar estudis de mercat.
 • Participar en l’elaboració d’ofertes i detectar noves oportunitats de continuïtat amb el client.
 • Conèixer el catàleg i les prioritats comercials.
 • Preparar presentacions dels projectes i exposar de forma clara i concisa els resultats dels projectes i serveis.
 • Detectar millores dels processos i proposar mesures de correcció per a la millora contínua.
 • Supervisar lliuraments dels consultors júnior.
 • Realitzar la tutoria en el procés de benvinguda de consultors júnior o d’estudiants en pràctiques.
 • Consolidar la transferència de coneixements, la metodologia i la política de l’empresa.
 • Altres tasques derivades de les necessitats dels projectes.

 

Quin perfil busquem?  

 • Grau o llicenciatura/diplomatura en Enginyeria, Ciències ambientals, Administració i Direcció d’Empreses o similar.
 • Experiència mínima de 2 anys en:
  • Coneixement del sector.
  • Consultoria.
  • Recerca d’informació, gestió de la informació i redacció.
  • Anàlisi del cicle de vida.
  • Ecodiseny.
  • Petjades de carboni i hídrica.
  • Declaracions Ambientals de Producte.
  • Packaging.
  • Estudis de mercat.
  • Definició i desenvolupament de plans estratègics i fulls de ruta.
 • Es valorarà:
  • Formació de Màster, Postgrau o Doctorat en Economia circular, Ecodisseny, Sostenibilitat, Enginyeria ambiental, Gestió d’empreses.
  • Haver treballat en ambients internacionals, pimes i grans empreses, principalment del sector privat.
  • Tenir coneixement i/o nocions en Simapro.
 • Competències: identificació i compromís, flexibilitat i alta adaptabilitat al canvi, proactivitat i empoderament personal, intel·ligència emocional, planificació i orientació a l’assoliment i iniciativa.
 • Disponibilitat per desplaçar-se.
 • Idiomes: català C1, castellà C1 i anglès (B2).
 • Informàtica: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Outlook, Google.

 

Què et podem oferir?                

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Projecció i carrera professional dins de la empresa.
 • Teletreball.
 • Estabilitat laboral i creixement professional.
 • Oportunitats internacionals i xarxa de contactes global.
 • Participació en projectes d’iniciativa social.
 • Incorporació immediata.
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8 h a 17 h i els divendres de 8 h a 15 h).
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global? Si tu també creus que la sostenibilitat és un aspecte clau per al planeta i tens ganes de ser part de l’equip d’experts que treballa per fer-ho realitat, Anthesis Lavola és la teva empresa!

 

Actualment busquem una persona proactiva, amb ganes de créixer i ajudar a aconseguir els progressos necessaris en sostenibilitat durant la propera dècada, anomenada “la dècada decisiva” per l’ONU.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 

A l’equip de Net Zero, t’encarregaràs de l’elaboració d’estudis relacionats amb la mitigació i adaptació al canvi climàtic a empreses, càlculs de petjada de carboni i estratègies de gestió de carboni d’organitzacions.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Calcular petjades de carboni d’organitzacions (GHG Protocol o ISO 14064).
 • Definir plans de reducció d’emissions.
 • Redactar les memòries tècniques o altres documents que el treball requereixi.
 • Conèixer el catàleg comercial i les prioritats comercials de la solució.
 • Detectar millores dels procediments.

 

Quin perfil busquem?

 • Formació universitària superior en Ciències Ambientals, Enginyeria o similar. Es valorarà la realització de Màster o Postgrau relacionat amb el canvi climàtic o la gestió de carboni.
 • Coneixements en GHG Protocol o ISO 14064.
 • Domini avançat de l’Excel.
 • Capacitat per al treball en equip en remot, adaptació al canvi i flexibilitat.
 • Idiomes: català (C1), castellà (C1) i anglès (C1).
 • Experiència entre 6 mesos i 2 anys en:
  • Consultoria.
  • Coneixement del sector.
 • Es valorarà:
  • Experiència en el càlcul de la petjada de carboni d’organitzacions segons la ISO 14064 i/o el GHG Protocol.

 

Què et podem oferir?     

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Incorporació immediata (teletreball).
 • Projecció i creixement professional.
 • Participació en projectes d’iniciativa social.
 • Oportunitats internacionals i xarxa de contactes global.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Contracte 6+6 amb possibilitats d’estabilitat.
 • Lloc de treball: Oficina de Manlleu, Barcelona o Madrid.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).

 

Anthesis Lavola forma part d’Anthesis, el principal grup mundial de professionals dedicats a la sostenibilitat. Treballar amb nosaltres significa estar en una posició pionera on podràs aprendre cada dia i viure en primera persona tots els canvis que tindran lloc durant la dècada decisiva. Si vols ser una part activa en la transformació sostenible, vine amb nosaltres i converteix-te en un Activador de la Sostenibilitat!

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global? Si tu també creus que la sostenibilitat és un aspecte clau per al planeta i tens ganes de ser part de l’equip d’experts que treballa per fer-ho realitat, Anthesis Lavola és la teva empresa!

 

Anthesis Lavola forma part d’Anthesis, el principal grup mundial de professionals dedicats a la sostenibilitat. Treballar amb nosaltres significa estar en una posició pionera on podràs aprendre cada dia i viure en primera persona tots els canvis que tindran lloc durant la dècada decisiva. Si vols ser una part activa en la transformació sostenible, vine amb nosaltres i converteix-te en un Activador de la Sostenibilitat!

 

Busquem una persona organitzada, amb bones habilitats comunicatives, proactiva, amb disposició per l’aprenentatge, que conegui el sector dels residus municipals i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa per tal d’incorporar-se com a Consultor/a Júnior a la solució de Residus.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 

La teva missió serà donar suport a l’equip consultiu en el desenvolupament de tasques tècniques i administratives (cercar informació, tractar i analitzar dades, elaborar informes, etc.) derivades dels projectes relacionats amb els residus municipals:

 • Donar suport en del disseny de serveis de recollida de residus, neteja viària i deixalleries.
 • Redactar memòries i informes diversos.
 • Donar suport en la redacció d’ofertes per licitacions públiques i sector privat (diagnosi, cerca d’informació i anàlisis de dades).
 • Resoldre dubtes i fer seguiment de les demandes dels clients.
 • Altres tasques derivades de les necessitats dels projectes.

 

Quin perfil busquem?

 • Formació: Grau (o diplomatura o llicenciatura) en Ciències Ambientals, Biologia, Química, Enginyeria o titulació similar.
 • Idiomes: castellà i català (bilingüe) i anglès (B2).
 • Competències clau: compromís, flexibilitat, alta adaptabilitat al canvi, proactivitat, empoderament personal i intel·ligència emocional, planificació, orientació a l’assoliment d’objectius i iniciativa.
 • Es valorarà:
  • Formació de Màster o Postgrau relacionat amb els residus.
  • Conèixer les eines de Sistemes d’Informació Geogràfica SIG (ArcGIS o QGIs).
  • Estar al corrent de la normativa aplicada al sector dels residus.
  • Haver treballat en empreses de serveis urbans, consultories especialitzades en residus municipals o en ajuntaments a l’àrea de Residus.
 • Disponibilitat per desplaçar-se.

 

Què et podem oferir?   

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Formació, projecció i carrera professional dins de la empresa.
 • Teletreball.
 • Participació en projectes d’iniciativa social.
 • Oportunitats internacionals i xarxa de contactes global.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Incorporació immediata.
 • Estabilitat laboral i creixement.
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8 h a 17 h i els divendres de 8h a 15h).

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global? Si tu també creus que la sostenibilitat és un aspecte clau per al planeta i tens ganes de ser part de l’equip d’experts que treballa per fer-ho realitat, Anthesis Lavola és la teva empresa!

 

Actualment busquem una persona proactiva, amb ganes de créixer i ajudar a aconseguir els progressos necessaris en sostenibilitat durant la propera dècada, anomenada “la dècada decisiva” per l’ONU.

 

T’incorporaràs com a la solució de Sostenibilitat Corporativa, un equip que té com a objectiu acompanyar a les organitzacions en el procés de transformació per tal d’incorporar la sostenibilitat a la seva estratègia. Des de la diagnosi a la rendició de comptes, passant pel pla d’acció i les mètriques.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Buscar informació en matèria de sostenibilitat i responsabilitat social.
 • Realitzar anàlisis de tendències, benchmarkings i anàlisis de materialitat.
 • Donar suport en l’execució de projectes de finances sostenibles (SPO, taxonomia UE, definició de models de bons socials i ambientals).
 • Donar suport en la definició i elaboració de continguts de memòries de sostenibilitat segons l’estàndard GRI i EINF.
 • Donar suport en el desenvolupament de projectes de mesurament de la sostenibilitat i estratègies de sostenibilitat.
 • Donar suport en l’assessorament a empreses en matèria de sostenibilitat.
 • Elaborar estudis i informes diversos.
 • Altres tasques derivades de les necessitats dels projectes.

 

Quin perfil busquem? 

 • Grau (o diplomatura o llicenciatura) en Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Dret, Publicitat i Relacions Públiques, Ciències Ambientals, Biologia o similar.
 • Es valorarà experiència en:
  • Consultoria i coneixements propis del sector (Finances sostenibles -taxonomia UE, SPO, bons socials i ambientals-).
  • Recerca d’informació, gestió de la informació i redacció.
 • Es valorarà:
  • Màster o postgrau finalitzat o en el darrer any en Sostenibilitat i medi ambient, finances sostenibles o Responsabilitat Social Corporativa.
 • Competències: identificació i compromís, flexibilitat i alta adaptabilitat al canvi, proactivitat i empoderament personal, intel·ligència emocional, planificació i orientació a l’assoliment d’objectius i iniciativa.
 • Disponibilitat per desplaçar-se.
 • Idiomes: català C1, castellà C1 i anglès (B2).
 • Informàtica: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Outlook, Google

 

Què et podem oferir?                               

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Projecció i carrera professional dins de la empresa.
 • Teletreball.
 • Estabilitat laboral i creixement professional.
 • Oportunitats internacionals i xarxa de contactes global.
 • Participació en projectes d’iniciativa social.
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8 h a 17 h i els divendres de 8 h a 15 h).
 • Jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Incorporació immediata.
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu.

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global? Si també creus que la sostenibilitat és un aspecte clau per al planeta i tens ganes de ser part de l’equip d’experts que treballa per fer-ho realitat, Anthesis Lavola és la teva empresa!

 

Actualment busquem una persona proactiva, amb ganes de créixer i ajudar a aconseguir els progressos necessaris en sostenibilitat durant la propera dècada, anomenada “la dècada decisiva” per l’ONU.

 

Pensem en un persona amb orientació als objectius, analítica, amb bones habilitats comunicatives, resolutiva, polivalent i organitzada, amb pensament estratègic i familiaritzada en la redacció d’informes i memòries tècniques, amb disposició i facilitat per al treball en equip i experiència en la coordinació de persones, adaptable i familiaritzada amb la gestió del canvi, amb experiència i coneixements en l’àmbit digital i tecnològic i, idealment, en l’àmbit de la sostenibilitat, i que tingui afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 

T’incorporaràs com a Consultor/a a l’equip d’Innovació i Desenvolupaments Digitals, amb l’objectiu de donar suport al desplegament de l’estratègia digital de l’empresa.

 

D’acord amb les directrius establertes per la teva responsable, les teves principals responsabilitats seran  les següents:

 • Donar suport al desplegament de l’estratègia digital de l’empresa:
  • Col·laborar en la implantació i evolució de l’estratègia digital d’Anthesis Group.
  • Gestionar projectes derivats de l’estratègia digital per contribuir a la seva adequada evolució.
 • Realitzar la vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva en l’àmbit digital per a les diferents àrees de servei de l’empresa:
  • Adquirir coneixement del negoci de l’empresa i dels productes i serveis digitals que actualment ofereix i seguir-ne la seva evolució.
  • Establir, conjuntament amb la teva responsable un sistema vigilància tecnològica i d’intel·ligència competitiva i implementar-lo.
 • Detecció de fonts d’informació essencials per fer front a les decisions tecnològiques.
 • Extracció d’informació rellevant sobre tendències tecnològiques, novetats, invencions, potencials socis o competidors, aplicacions tecnològiques emergents, etc.
 • Contemplació d’aspectes normatius i de mercat que poden condicionar l’èxit d’una innovació tecnològica.
 • Posada en valor de la informació: reportar a la teva responsable i donar suport en la comunicació a les diferents àrees de servei de l’empresa i en la formulació de plans i estratègies tecnològiques un cop analitzada i codificada la informació obtinguda.
 • Oferir suport tècnic i assessorament tecnològic per al desenvolupament de nous productes i serveis digitals:
  • Suport en el procés de decisió sobre la conveniència o no de desenvolupar un nou producte i l’estratègia per a fer-ho.
 • Suport en el tancament de requeriments i abast de nous productes i serveis digitals.
 • Proposta de possibles solucions i tecnologies i orientació sobre l’abast i el cost orientatiu de les mateixes (internament i cara clients).
 • Suport en la identificació i el contacte amb potencials proveïdors de les solucions seleccionades (cas que no es decideixi el desenvolupament inhouse).
 • Atendre altres consultes tècniques que puguin sorgir durant el desenvolupament del projecte, tant amb proveïdors com amb clients.
 • Coordinar amb l’equip d’IT Corporatiu els aspectes tècnics, d’infraestructura, aplicacions i seguretat IT que calgui considerar en el desenvolupament de productes i serveis per a clients i que puguin estar relacionats amb la infraestructura IT de l’empresa.

 

Quin perfil busquem?

 • Background tecnològic (preferiblement titulació d’Enginyeria informàtica, enginyeria en tecnologies de la informació  i les comunicacions o d’altres estudis de tecnologia).
 • Coneixement actualitzat demostrable de les tendències i tecnologies disponibles: aplicacions web, desenvolupament d’Apps, solucions al Cloud, Business Intelligence, Big data, IA, blockchain, IoT, etc.
 • 3 anys d’experiència en l’àmbit de la consultoria tecnològica/digital i/o el negoci del software per poder oferir un suport expert. Busquem una persona capaç d’aportar solucions tècniques i aproximacions de cost econòmic i retorns de la inversió en projectes poc especificats i amb un alt grau de incertesa.
 • Imprescindible domini del castellà i de l’anglès (C1). Es requereix un excel·lent nivell de comprensió i expressió oral en anglès per mantenir reunions de treball en aquest idioma.
 • Experiència en gestió de projectes i lideratge d’equips de treball.
 • Versatilitat i orientació a l’aprenentatge: la ràpida evolució del món de la tecnologia requereix de professionals capaços d’aprendre ràpid i de forma autònoma les noves tendències de l’ús de la tecnologia.
 • Comunicació: capacitat de comunicar informació tècnica de forma comprensible al personal de l’empresa i als clients i de transmetre informació comercial al personal tècnic (proveïdors o desenvolupadors). Capacitat d’escolta activa.
 • Sentit de negoci: inquietud i capacitat per comprendre com funciona l’empresa i com es pot beneficiar de les diferents tecnologies.
 • Creativitat: orientació a la innovació i a la cerca de noves solucions per a noves necessitats.

 

Què et podem oferir?     

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible i que aposta per la tecnologia i la digitalització de productes i serveis per a tenir un major impacte positiu en l’activació i assoliment de la sostenibilitat en les empreses, administracions i en la societat en general.
 • Projecció i carrera professional dins l’empresa: formar part del grup impulsor de l’estratègia digital amb possibilitat d’assumir progressivament noves responsabilitats que requerirà el desplegament de l’estratègia, tant a nivell regional (Catalunya – Espanya) com global (resta del món).
 • Participar en projectes diversos i innovadors, amb tecnologies, aproximacions i temàtiques molt diferents.
 • Bon ambient de treball.
 • Teletreball i conciliació.
 • Incorporació immediata a l’oficina de Barcelona o Manlleu.
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8 h a 17 h i els divendres de 8 h a 15 h).
 • Jornada intensiva (de 8 a 15 hores) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons l’experiència aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global? Si també creus que la sostenibilitat és un aspecte clau per al planeta i tens ganes de ser part de l’equip d’experts que treballa per fer-ho realitat, Anthesis Lavola és la teva empresa!

 

Anthesis Lavola forma part d’Anthesis, el principal grup mundial de professionals dedicats a la sostenibilitat. Treballar amb nosaltres significa estar en una posició pionera on podràs aprendre cada dia i viure en primera persona tots els canvis que tindran lloc durant la dècada decisiva. Si vols ser una part activa en la transformació sostenible, vine amb nosaltres i converteix-te en un Activador de la Sostenibilitat!

 

Actualment busquem una persona organitzada, proactiva, amb experiència en consultoria, acostumada al tracte amb clients i sòlids coneixements en GRI i EINF, que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa, per tal d’incorporar-se com a Consultor/a Sènior a la solució de Sostenibilitat Corporativa.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 

Desenvolupar i executar tasques tècniques a la solució de Sostenibilitat Corporativa (assessorar a les empreses en matèria de sostenibilitat, assistir en la definició i elaboració de continguts de memòries de sostenibilitat segons l’estàndard GRI i EINF, elaborar diagnosis i plans o estratègies de sostenibilitat, participar en auditories de RSC i de memòries de sostenibilitat, fer anàlisis de riscos i/o impactes ESG, elaborar estudis i informes diversos… Aportar valor afegit als projectes (gràcies a l’experiència consolidada i els coneixements adquirits en el sector) i assegurar la transferència de coneixement a l’equip de consultors i consultores. Començar a formar-se en la gestió econòmica dels projectes, gestionar petits comptes i liderar equips de treball. Detectar millores en els processos per a la millora contínua i identificar oportunitats i tendències del mercat.

 

En relació a la gestió de projectes i equips de treball:

 • Exercir el control tècnic i administratiu del projecte (preveure comandes, albarans, identificar i minimitzar riscos, seguir el marge del projecte, gestionar el contracte amb el client, fer escandalls, realitzar el tancament del projecte…).
 • Preveure els recursos necessaris, ja siguin interns o externs i gestionar les càrregues de treball.
 • Gestionar petits equips de treball i coordinar-lo per assolir l’objectiu definit, detectant les diferents necessitats de formació amb el suport del o de la Mànager.
 • Elaborar ofertes i detectar noves oportunitats de continuïtat amb el client.
 • Efectuar el seguiment comercial de les ofertes delegades pel Director/a de la Solució fins a la resolució.
 • Fer el seguiment de la productivitat dels projectes que es gestioni.
 • Detectar millores dels processos i proposar mesures de correcció per a l’evolució contínua.

 

Quin perfil busquem?

 • Grau (o diplomatura o llicenciatura) en Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Polítiques, Dret, Sociologia, Publicitat i Relacions Públiques, Ciències Ambientals, Biologia o titulació similar.
 • Es valorarà formació de Màster, Postgrau o Doctorar en: Sostenibilitat i Medi Ambient; Responsabilitat Social Corporativa; Drets Humans; Democràcia i Globalització; Comunicació a les Organitzacions.
 • Es requerirà experiència mínima de 5 anys en:
  • Consultoria
  • Gestió de projectes
  • Gestió d’equips de treball
  • Tracte amb clients i relacions comercials
  • Elaboració de memòries de sostenibilitat, GRI i/o EINF
  • Estratègies de sostenibilitat alineades als ODS
  • Anàlisis de riscos i impactes
 • Competències clau: orientació comercial, compromís, flexibilitat, alta adaptabilitat al canvi, proactivitat, empoderament personal i intel·ligència emocional; planificació, orientació a l’assoliment d’objectius i iniciativa.
 • Disponibilitat per desplaçar-se.
 • Idiomes: català C1, castellà C1 i anglès (B2).
 • Informàtica: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Outlook, Google.

 

Què et podem oferir?                

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Projecció i carrera professional.
 • Formació a càrrec de l’empresa.
 • Teletreball.
 • Estabilitat laboral i creixement professional.
 • Oportunitats internacionals i xarxa de contactes global.
 • Participació en projectes d’iniciativa social.
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8 h a 17 h i els divendres de 8 h a 15 h).
 • Jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Incorporació immediata (oficina de Barcelona o Manlleu).

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global? Si també creus que la sostenibilitat és un aspecte clau per al planeta i tens ganes de ser part de l’equip d’experts que treballa per fer-ho realitat, Anthesis Lavola és la teva empresa!

 

Anthesis Lavola forma part d’Anthesis, el principal grup mundial de professionals dedicats a la sostenibilitat. Treballar amb nosaltres significa estar en una posició pionera on podràs aprendre cada dia i viure en primera persona tots els canvis que tindran lloc durant la dècada decisiva. Si vols ser una part activa en la transformació sostenible, vine amb nosaltres i converteix-te en un Activador de la Sostenibilitat!

 

Actualment busquem persones organitzades, amb bones habilitats comunicatives, proactives, amb disposició per l’aprenentatge, que coneguin el sector de la sostenibilitat i que sentin afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa, per tal d’incorporar-se com a Consultors/es Júnior a la solució de Sostenibilitat Corporativa.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 

La teva missió serà donar suport a l’equip consultiu en el desenvolupament de tasques tècniques i administratives (cercar informació, tractar i analitzar dades, elaborar informes, etc.) derivades dels projectes relacionats amb la sostenibilitat corporativa:

 

 • Buscar informació en matèria de sostenibilitat i responsabilitat social.
 • Realitzar anàlisis de tendències, benchmarkings i anàlisis de materialitat.
 • Donar suport en la definició i elaboració de continguts de memòries de sostenibilitat segons l’estàndard GRI i EINF.
 • Donar suport en el desenvolupament de projectes de mesurament de la sostenibilitat i estratègies de sostenibilitat.
 • Donar suport en l’assessorament a empreses en matèria de sostenibilitat.
 • Redactar de forma sintètica les memòries tècniques o altres documents que la feina requereixi.
 • Detectar millores dels processos en els que es participa.
 • Conèixer el catàleg comercial i les prioritats comercials.
 • Altres tasques derivades de les necessitats dels projectes.

 

Quin perfil busquem? 

 • Grau (o diplomatura o llicenciatura) en Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Polítiques, Dret, Sociologia, Publicitat i Relacions Públiques, Ciències Ambientals, Biologia o titulació similar.
 • Es valorarà experiència en:
  • Consultoria i coneixements propis del sector (GRI i EINF).
  • Recerca d’informació en matèria de sostenibilitat, gestió de la informació i redacció.
 • Es valorarà:
  • Formació de Màster o Postgrau finalitzat o en el darrer any en Sostenibilitat i medi ambient; Responsabilitat Social Corporativa; Drets Humans; Democràcia i Globalització; Comunicació a les Organitzacions o titulació similar.
 • Competències clau: planificació i organització personal, iniciativa, disposició a l’aprenentatge, treball en equip, comunicació (oral i escrita), capacitat analítica i de recerca, pensament crític.
 • Disponibilitat per desplaçar-se.
 • Idiomes: català C1, castellà C1 i anglès (B2).
 • Informàtica: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Outlook, Google.

 

Què et podem oferir?                               

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Formació a càrrec de l’empresa.
 • Projecció i carrera professional.
 • Teletreball.
 • Estabilitat laboral i creixement professional.
 • Oportunitats internacionals i xarxa de contactes global.
 • Participació en projectes d’iniciativa social.
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8 h a 17 h i els divendres de 8 h a 15 h).
 • Jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Incorporació immediata (oficina de Barcelona o Manlleu).

Busquem una persona organitzada, proactiva, implicada i amb iniciativa, acostumada a gestionar equips de treball, amb capacitats de planificació,  gestió del temps, i de redacció, amb habilitats per dissenyar i realitzar programes i activitats d’educació ambiental i dinamitzar-les; que tingui coneixements en medi ambient i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà per gestionar i coordinar un equipament municipal d’interpretació ambiental a Andorra, pensat com a punt d’informació, formació i documentació sobre aspectes mediambientals per la ciutadania, empreses i escoles.

 

Responsabilitats:

 • Gestionar el conjunt de serveis del centre i planificar-los de manera coordinada segons les directrius de la Direcció del projecte i Govern d’Andorra.
 • Interlocutar amb diferents agents del teixit empresarial, educatiu i social d’Andorra.
 • Coordinar la prestació de Servei d’atenció a la ciutadania segons els criteris establerts pel Govern d’Andorra i en cas d’absència de la resta de tècnics, cobrir el servei.
 • Gestionar, planificar i impulsar l’assessorament en l’àmbit de la sostenibilitat al teixit empresarial andorrà.
 • Coordinar, juntament amb l’educador/a, el Programa Escoles Verdes i fomentar la participació i implicació de nous centres escolars.
 • Gestionar i supervisar l’assessorament i suport educatiu a les escoles per part del centre a partir de la proposta i planificació de diverses actuacions.
 • Elaborar, conjuntament amb l’educador/a, la proposta pedagògica per als centres educatius així com la seva revisió periòdica.
 • Elaborar, conjuntament amb la resta de tècnics, la programació de les activitats per a la ciutadania incloent l’organització d’activitats especials per a la commemoració de dates assenyalades vinculades amb la sostenibilitat.
 • Participar en el disseny, la dinamització i l’avaluació dels programes d’activitats (ciutadania i escolar).
 • Donar suport a les tasques del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.
 • Supervisió de les tasques de comunicació que es promoguin des del centre i assistir a les rodes de premsa i mitjans de comunicació sempre que es requereixi.
 • Actualitzar i ampliar la informació disponible relativa als àmbits temàtics que es tracten al centre.
 • Actualitzar regularment el Pla director del centre.
 • Vetllar per l’adequada gestió d’incidències, queixes i suggeriments.
 • Participar en les reunions de seguiment amb Govern, a més de realitzar reunions internes amb la Directora i els tècnics del projecte.

 

Requisits:

 • Titulació superior en l’àmbit de la sostenibilitat.
 • Experiència demostrable en el camp de la sostenibilitat, l’educació ambiental, les noves tecnologies i la comunicació en l’àmbit de la sostenibilitat.
 • Nivell avançat de català i castellà i es valoraran els coneixements d’anglès i de francès.
 • Experiència en dissenyar i realitzar programes i activitats d’educació ambiental.
 • Coneixement d’informàtica a nivell d’usuari avançat.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.
 • Residència a Andorra.

 

Oferim:                          

 • Formar part de una organització compromesa amb el medi ambient i que treballa per fer del món, un lloc més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Incorporació immediata.
 • Jornada laboral: els 2 primers mesos a mitja jornada i després jornada completa.
 • Distribució horària: 20 hores a la setmana de dilluns a divendres (inicialment), i després, ampliació a 40 hores a la setmana, de dilluns a dijous de 8h a 17h o de 9h a 18h i divendres de 8h a 15h. Es podrà treballar puntualment algun cap de setmana segons les necessitats del servei.

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global? Si tu també creus que la sostenibilitat és un aspecte clau per al planeta i tens ganes de ser part de l’equip d’experts que treballa per fer-ho realitat, Anthesis Lavola és la teva empresa!

 

Anthesis Lavola forma part d’Anthesis, el principal grup mundial de professionals dedicats a la sostenibilitat. Treballar amb nosaltres significa estar en una posició pionera on podràs aprendre cada dia i viure en primera persona tots els canvis que tindran lloc durant la dècada decisiva. Si vols ser una part activa en la transformació sostenible, vine amb nosaltres i converteix-te en un Activador de la Sostenibilitat!

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 

Formaràs part del desenvolupament de projectes expositius i educatius en l’àmbit de la sostenibilitat. Donaràs suport a l’equip de disseny d’interiors i de producte en el desenvolupament de plànols i perspectives en 3D de diversos espais.

 

Quins requisits hauràs de reunir? 

 • Graduat Superior en Disseny d’Interiors o Arquitectura.
 • Domini avançat del programa Sketchup per desenvolupar projectes en 2D i 3D.
 • Es valorarà el domini d’altres programes habituals de disseny (Autocad, Photoshop)
 • Capacitat d’interpretar espais, i aixecar plànols de sales existents.
 • Carnet de conduir.
 • Nivell avançat d’ofimàtica.
 • Competències: creativitat, iniciativa, planificació i organització personal, disposició a l’aprenentatge, treball en equip, comunicació, capacitat analítica i de recerca, pensament crític.

 

Què et podem aportar?                          

 • Formar part d’una organització compromesa amb medi ambient i que treballa per fer del món un lloc més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Incorporació immediata a l’equip ubicat a Manlleu.
 • Possibilitats de teletreball.
 • Distribució horària flexible: 30 hores a la setmana de dilluns a divendres (6 hores al matí).
 • Contracte inicial de 3 mesos (amb possibilitats de pròrroga).

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global? Si també creus que la sostenibilitat és un aspecte clau per al planeta i tens ganes de ser part de l’equip d’experts que treballa per fer-ho realitat, Anthesis Lavola és la teva empresa!

 

Anthesis Lavola forma part d’Anthesis, el principal grup mundial de professionals dedicats a la sostenibilitat. Treballar amb nosaltres significa estar en una posició pionera on podràs aprendre cada dia i viure en primera persona tots els canvis que tindran lloc durant la dècada decisiva. Si vols ser una part activa en la transformació sostenible, vine amb nosaltres i converteix-te en un Activador de la Sostenibilitat!

 

Actualment seleccionem a una persona proactiva, resolutiva, creativa, amb atenció al detall i resilient, acostumada al treball en equip per dissenyar i crear mòduls de contingut e-learning amb experiència amb Articulate o softwares similars.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Fer el disseny instruccional de continguts formatius e-learning.
 • Disseny i maquetació amb software de e-learning (Articulate o similar).
 • Administració i gestió de LMS.
 • Interpretació i anàlisis de continguts formatius diversos.
 • Crear activitats d’aprenentatge atractives i continguts del curs interessants que millorin la retenció i la transferència.
 • Vetllar per la qualitat didàctica i estètica dels materials a produir, la interfície d’usuari i el producte final.
 • Definir indicadors i instruments d’avaluació.
 • Enriquir el contingut didàctica a través de material, recursos i mitjans de suport (àudio, vídeo, simulacions, jocs de rol o altres tipus, etc.).
 • Treballar amb experts en temes i identificar les necessitats de formació de l’audiència, especialment en entorns corporatius.
 • Dinamització d’activitats, sessions formatives o espais d’aprenentatge.
 • Col·laborar amb professionals d’altres àmbits.
 • Vetllar pel compliment de cronograma i entrega de productes.
 • Mantenir la gestió documental del projecte.

 

Quin perfil busquem?

 • Formació: Grau o Màster en pedagogia o altres branques vinculades a l’educació, amb coneixements de e-learning i tecnologia educativa.
 • Experiència laboral demostrable en el disseny de formació e-learning amb Articulate o softwares similars.
 • Experiència en gestió i administració de LMS / sistema de gestió de l’aprenentatge.
 • Coneixement de programació bàsica en HTML5 i Articulate.
 • Habilitats de disseny visual i de creació de continguts.
 • Capacitat per redactar textos instructius, guions d’àudio i vídeo de manera eficaç.
 • Domini de paquet Office.
 • Domini de l’anglès (C1) , castellà i del català (C1).
 • Disponibilitat per desplaçar-se puntualment.

 

Què et podem oferir?     

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Projecció i carrera professional.
 • Formació a càrrec de l’empresa.
 • Teletreball.
 • Estabilitat laboral i creixement professional.
 • Oportunitats internacionals i xarxa de contactes global.
 • Participació en projectes d’iniciativa social.
 • Incorporació: gener de 2022.
 • Jornada: inicialment 20 hores a la setmana de dilluns a divendres de 9h a 13h (possibilitats d’ampliar la jornada més endavant).
 • Retribució negociable segons la teva experiència.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Ubicació del centre de treball: oficina de Barcelona o Manlleu.
 • Contracte 6+6 (possibilitat d’estabilitat).

Busquem persones extravertides i dinàmiques, amb experiència en la divulgació científica i la transmissió del coneixement científic, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, responsable i amb flexibilitat de desplaçament i horària, per a la dinamització d’un programa educatiu per una important entitat autonòmica dedicada a reforçar el vincle entre ciència i societat.

 

Responsabilitats:

 

Portaràs a terme la dinamització de d’ activitats educatives relacionades amb el món de la ciència en centres educatius de Catalunya.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Realització d’activitats i tallers científics.
 • Rebuda del grup, desenvolupament de l’activitat i comiat.
 • Valoració de les activitats desenvolupades.
 • Desplaçament a les localitats on es realitzen les activitats.

 

Serà imprescindible l’expertesa en una posició similar, realitzant tallers, visites guiades i/o dinàmiques grupals de divulgació científica o transmissió del coneixement científic.

 

Requisits:

 • Titulació universitària superior en ciències, com per exemple: matemàtiques, química, física, geografia, genètica, enginyeria, medicina, nano ciència, biologia, ciències ambientals…
 • Imprescindible domini del castellà, català.
 • Es valorarà la participació en projectes del tercer sector, haver realitzat tasques de formador o docència i/o haver col·laborat en activitats relacionades amb el món del lleure.

 

Oferim:

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Incorporació: mitjans de desembre o principis gener.
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona.
 • Llocs de treball: 1 educador de ciència.
 • Jornada: 20h setmanals de dilluns a divendres.
 • Durada del contracte: Curs escolar 2021-2022.

Busquem persones dinàmiques amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb experiència en el camp de l’animació sociocultural i el temps lliure, responsable i amb flexibilitat horària per a la dinamització de diferents programes educatius al Barcelonès.

 

Portaràs a terme la dinamització d’un programa d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Àrea Metropolitana amb l’objectiu d’estendre la cultura de la sostenibilitat.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Realització d’activitats i tallers mediambientals (xerrades, debats ciutadans, cursos, sortides, visites temàtiques, jocs i activitats de lleure).
 • Preparació i facilitació als visitants del material documental.
 • Rebuda del grup, desenvolupament de l’activitat i comiat.
 • Avaluació de les activitats desenvolupades.
 • Control de l’estoc de materials fungibles necessaris per desenvolupar les activitats.
 • Lliurament de l’enquesta de valoració al grup i avaluació de les activitats desenvolupades.
 • Comunicació i gestió d’incidències.
 • Assistència a les reunions de coordinació interna.

 

Quin perfil busquem?

 • Formació científica: Grau en Ciències Ambientals, Biologia, Geografia, Química, Física, o similar.
 • Idiomes: català (C1) i castellà (C1) imprescindible i es valoraran coneixements d’anglès (C1).
 • Competències: iniciativa, proactivitat, dinamisme, responsabilitat, treball en equip, compromís.
 • Residència a l’Àrea Metropolitana.
 • Es valoraran les persones que disposin de vehicle propi.

 

Què et podem oferir?    

 • Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla per fer del món un lloc més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Incorporació: 17/01/2022.
 • Llocs de treball: 2 educadors/es ambientals.
 • Hores setmanals: 20h.
 • Jornada: de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h (excepcionalment es podrà treballar en cap de setmana, festius o algunes tardes de 15h a 17h).
 • Durada del contracte: tot un curs escolar, fins el 30 de juny de 2022 aproximadament.
 • Ubicació del lloc de treball:  Barcelona (Àrea Metropolitana).

Busquem persones extravertides i dinàmiques, amb capacitat per a la divulgació científica i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i facilitat pel treball en equip, amb experiència en el camp de l’animació sociocultural i el temps lliure, responsable i amb flexibilitat horària per a la dinamització de diferents programes educatius en un important centre científic a Barcelona.

 

Responsabilitats:

 

Portaràs a terme la dinamització de diverses activitats educatives relacionats amb el món de la ciència, formant part de cada una de les experiències educatives realitzades a través de programes innovadors.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Realització d’activitats i tallers científics.
 • Facilitació als visitants del material documental.
 • Rebuda del grup, desenvolupament de l’activitat i comiat.
 • Valoració de les activitats desenvolupades.

 

Requisits:

 • Titulació universitària superior en ciències, com per exemple: matemàtiques, química, física, geografia, genètica, enginyeria, medicina, nano ciència, biologia, ciències ambientals…
 • Imprescindible domini del castellà, català. Es valoraran coneixements d’anglès (B2).
 • Es valorarà la participació en projectes del tercer sector, haver realitzat tasques de formador o docència i/o haver col·laborat en activitats relacionades amb el món del lleure.
 • Serà imprescindible l’expertesa en una posició similar, realitzant diferents tallers, visites guiades i/o dinàmiques grupals.

 

Oferim:

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Incorporació: immediata.
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona.
 • Jornada: caps de setmana, festius i períodes escolars. Es treballaran 7,5h al dia (15h/setmana aproximadament).
 • Durada del contracte i jornada: segons demanda del servei.

Seleccionem persones proactives, assertives, rigoroses, responsables, resolutives, acostumades al treball en equip, amb experiència en campanyes de sensibilització de residus, amb flexibilitat i disponibilitat horària, per portar a terme una campanya de sensibilització sobre la importància de no produir malbaratament alimentarien i del paper que poden jugar paradistes i compradors a l’hora d’evitar-lo, en un mercat central de Barcelona.

 

Els objectius principals de la campanya son:

 • Donar a conèixer sensibilitzar els paradistes sobre el funcionament i els beneficis del nou sistema de recollida de l’orgànica amb contenidors amb identificadors.
 • Augmentar la participació activa dels paradistes i coresponsabilitzar-los per reduir el malbaratament alimentari aplicant canvis en els processos de proveïment de productes i de gestió dels residus orgànics.
 • Fomentar una gestió dels residus més sostenible a través de l’ús adequat del Banc dels Aliments i el Punt Verd.
 • Millorar la percepció sobre el model de recollida selectiva de residus del mercat i donar a conèixer la normativa europea en relació a la recollida selectiva dels residus.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Informar sobre el nou sistema d’identificació i de les conseqüències econòmiques si se’n fa més ús del permès.
 • Sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari i conscienciar sobre la necessitat d’evitar generar excedents.
 • Conscienciar de la importància sobre la necessitat de canviar els processos de gestió per evitar generar residus.
 • Fer presencia a l’autocompactaroa nova que s’implantarà al mercat.
 • Fer enquestes i recollir dades a través de tauletes.
 • Traspassar tota la informació a l’equip de residus de Lavola.
 • Participar en la creació d’un informe.

 

Quin perfil busquem?

 • Grau o llicenciatura en medi ambient (ciències ambientals, biologia, enginyeria o similar) i/o experiència de en la dinamització d’activitats ambientals, visites guiades i/o campanyes ambientals.
 • Es valoraran:
  • Coneixements del sector de neteja i recollida
  • Habilitats en el tractament de dades (agilitat en l’ús d’eines informàtiques)
 • Nivell alt de castellà i català.
 • Residència a Barcelona o rodalies.
 • Proactivitat, dinamisme, actitud expeditiva i amb dots de paraula. Capacitat per a detectar problemàtiques i aportar solucions.

 

Què et podem oferir?    

 • Formar part d’una organització compromesa amb l’entorn natural i que treballa per fer del món un lloc més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Formació a càrrec de l’empresa.
 • Llocs de treball: 10 informadors/es ambientals
 • Durada del projecte: del 10 al 30 de gener de 2022.
 • Jornada: 40h a la setmana de dilluns a divendres.
 • Horari: de 10h a 13h o de 16h a 19h.
 • Ubicació: mercat central de Barcelona

Busquem persones extravertides i dinàmiques, amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i predisposició per a connectar amb el públic, motivades i amb moltes ganes d’aprendre, per tal de formar part de l’equip informatiu a una Sala Principal d’un important centre de divulgació científica a Barcelona.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Informar al visitant sobre el funcionament de la Sala pel que fa a les mesures de seguretat
 • Realitzar petites píndoles explicatives relatives als diferents mòduls existents a la Sala.
 • Gestionar el flux d’atencions al visitant i portar el registre de les intervencions realitzades als visitants atesos.
 • Informar al coordinador de l’equip de les incidències tècniques a la Sala.
 • Estudiar i formar-se en els diferents continguts científics.

 

Quin perfil busquem?  

 • Formació: Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau mitjà (CFGM) o superior (CFGS) o estudiants universitaris de l’àmbit científic o sanitari.
 • Imprescindible domini del castellà (C1) i del català (C1) (es valoraran altres idiomes estrangers).
 • Es valorarà l’experiència en tasques relacionades amb l’atenció al públic.
 • Competències: autonomia, dinamisme, proactivitat, responsabilitat i treball en equip.
 • Certa flexibilitat horària per tal de poder atendre les necessitats del servei.
 • Residència: Barcelona ciutat.

 

Què et podem oferir?   

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Treballar en un ambient de dinàmic, jove i participatiu.
 • Formació a càrrec de l’empresa.
 • Incorporació immediata.
 • Ubicació del lloc de treball en un reconegut Museu Científic a Barcelona.
 • Estabilitat laboral. Busquem persones per treballar entre setmana:
  • Es treballarà de dilluns a divendres 3,5h al dia (matí o tarda) i segons les necessitats del servei, puntualment es podrà treballar algun cap de setmana o festiu.

Busquem persones extravertides i dinàmiques, amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i predisposició per a connectar amb el públic, motivades i amb moltes ganes d’aprendre, per tal de formar part de l’equip informatiu a una Sala Principal d’un important centre de divulgació científica a Barcelona.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Informar al visitant sobre el funcionament de la Sala pel que fa a les mesures de seguretat
 • Realitzar petites píndoles explicatives relatives als diferents mòduls existents a la Sala.
 • Gestionar el flux d’atencions al visitant i portar el registre de les intervencions realitzades als visitants atesos.
 • Informar al coordinador de l’equip de les incidències tècniques a la Sala.
 • Estudiar i formar-se en els diferents continguts científics.

 

Quin perfil busquem? 

 • Formació: Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau mitjà (CFGM) o superior (CFGS) o estudiants universitaris de l’àmbit científic o sanitari.
 • Imprescindible domini del castellà (C1) i del català (C1) (es valoraran altres idiomes estrangers).
 • Es valorarà l’experiència en tasques relacionades amb l’atenció al públic.
 • Competències: autonomia, dinamisme, proactivitat, responsabilitat i treball en equip.
 • Certa flexibilitat horària per tal de poder atendre les necessitats del servei.
 • Residència: Barcelona ciutat.

 

Què et podem oferir?  

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Treballar en un ambient de dinàmic, jove i participatiu.
 • Formació a càrrec de l’empresa.
 • Incorporació immediata.
 • Ubicació del lloc de treball en un reconegut Museu Científic a Barcelona.
 • Durada del projecte: del 23 de desembre al 9 de gener de 2021 (possibilitats d’estabilitat).
 • Horaris: busquem persones per treballar caps de setmana, festius o períodes escolars (es treballaran 5,5 hores al dia).

Busquem persones extravertides i dinàmiques, amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, amb caràcter obert i predisposició per a connectar amb el públic, motivades i amb moltes ganes d’aprendre, per tal de formar part de l’equip informatiu a una Sala Principal d’un important centre de divulgació científica a Barcelona.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Informar al visitant sobre el funcionament de la Sala pel que fa a les mesures de seguretat
 • Realitzar petites píndoles explicatives relatives als diferents mòduls existents a la Sala.
 • Gestionar el flux d’atencions al visitant i portar el registre de les intervencions realitzades als visitants atesos.
 • Informar al coordinador de l’equip de les incidències tècniques a la Sala.
 • Estudiar i formar-se en els diferents continguts científics.

 

Quin perfil busquem? 

 • Formació: Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau mitjà (CFGM) o superior (CFGS) o estudiants universitaris de l’àmbit científic o sanitari.
 • Imprescindible domini del castellà (C1) i del català (C1) (es valoraran altres idiomes estrangers).
 • Es valorarà l’experiència en tasques relacionades amb l’atenció al públic.
 • Competències: autonomia, dinamisme, proactivitat, responsabilitat i treball en equip.
 • Certa flexibilitat horària per tal de poder atendre les necessitats del servei.
 • Residència: Barcelona ciutat.

 

Què et podem oferir?  

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Treballar en un ambient de dinàmic, jove i participatiu.
 • Formació a càrrec de l’empresa.
 • Incorporació immediata.
 • Ubicació del lloc de treball en un reconegut Museu Científic a Barcelona.
 • Estabilitat laboral. Busquem persones per treballar caps de setmana, festius o períodes escolars (es treballaran 5,5 hores al dia).

Role: Renewables Consultant

 

Location: Flexibly remote from one of the UK hubs – London, Bristol, Oxford, Manchester, or Edinburgh, or from Madrid, or Barcelona

 

Practice Area: Cities and Decarbonisation

 

Contract: Full time

 

Remuneration Range: Competitive

 

About Anthesis

 

Proud to be a B Corp, we seek to make a significant contribution to a world which is more resilient and productive. We do this by working with cities, corporates, investors, and other organisations to drive sustainable performance. We develop financially driven sustainability strategies, underpinned by technical expertise, and delivered by innovative collaborative teams across the world. The company combines the reach of big professional services groups with the deep expertise of boutiques.

Anthesis has clients across industry sectors from corporate multinationals such as Reckitt Benckiser, Cisco, Tesco, The North Face, and Target, and supports early-stage companies through Anthesis Ventures. The company brings together 700 experts operating in 40 countries around the world and has offices in Andorra, Brazil, Canada, China, Colombia, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Middle East, the Philippines, Portugal, Spain, Sweden, the UK, and the US.

  

Summary of the Role

 

We are looking for a number of highly motivated consultants (Principal to Consultant level) to support our growing renewables service offerings. Your role will be client-facing and focus on the innovative management of companies’ carbon emissions, primarily in the areas of renewable energy. You will own market-leading projects that support clients to achieve their science-based and net-zero targets mainly via renewables market instruments (EACs) and procurement mechanism such a PPA/vPPAs. This includes close collaboration and teamwork with client account managers and global colleagues, as well as direct client interaction through presentation of strategies, deliverables, and analysis to support and compel client action.

Your projects and clients will span multiple industries, ranging from Fortune 500 companies to boutique brands, and require engagement with clients, and their suppliers, around the world, as well as supporting in managing a portfolio of implementation partners.

As activators, innovation is a key tool. One example of this relevant for the role is our unique partnership with LevelTen Energy who provide the marketplace insight and analytics to aid our PPA advice to clients. You will be able to take advantage and build on these and other arrangements.

 

Key Responsibilities

 • Identify, address, and respond to client challenges related to corporate carbon management by designing renewable energy strategies that consider, on-site and off-site renewable generation, supporting clients through offer solicitation, analysis, negotiation, and final implementation.
 • Provide guidance, solicitation, analysis, and support clients during contract negotiation for renewable energy purchases in accordance with their goals and strategies, market conditions and best practices.
 • Independently drive and build relationships with key clients.
 • Lead business development activities with existing and prospective clients.
 • Lead client delivery teams for a diverse project portfolio.
 • Actively demonstrate thought leadership through, for example, presenting on webinars and participating in leading forums.
 • Maintain and expand Anthesis’ existing partner strategy for supporting renewable energy transactions, identifying, and prioritizing partner opportunities using your network, research, and other sources.
 • Serve as an interface and relationship liaison with external renewable energy developer, climate tech, and carbon solution vendor community.
 • Provide technical support to junior team members.
 • Manage multiple projects independently with minimal supervision to meet tight deadlines. You will provide technical guidance to the project teams and act as a key point of contact for the client on the topic of renewables.

 

Key Requirements

 • 2-5 years’ experience in delivering carbon management projects, either in-house or in a consultancy environment, and specifically renewable energy advisory experience.
 • Demonstrated knowledge of energy market conditions in Europe, corporate renewable energy procurement, and renewable energy development/ financing fundamentals (e.g., Strong understanding of REC’s and/or Carbon Offsets, Virtual Power Purchase Agreements (“VPPAs) and consulting services related to climate mitigation.
 • A desire and passion to assist large commercial clients with achieving carbon reduction and/or renewable energy goals.
 • Project management experience, medium and high value tactical and strategic transactional experience desired (e.g., experience in supplier and RFP / offer tender management for renewable energy, technology, and market instrument-type agnostic).
 • Experience with web-based software as a service (SaaS).
 • Professional presence with the ability to establish personal credibility.
 • Strong communication and consulting skills.
 • Effective time management and organizational skills. Ability to respond positively to pressure and take a flexible approach to a dynamic, fast moving and changing work environment.
 • Able to work on virtual teams across different time zones.

Our ideal candidates have a blend of the technical elements and complexity of renewable energy programs with a strategic approach at the leading edge of sustainability.

 

Benefits

 • Work within a highly motivated team in an innovative and growing global company.
 • Opportunity to have a direct impact and be a key part of the growth and development of the business and the team.
 • Exposure to a wide range of clients and projects on a global basis.
 • Competitive salary in line with education, experience, and skills.
 • Cooperative, supportive, and open working atmosphere.

Voleu formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global? Si a més a més creus que la sostenibilitat és un aspecte clau per al planeta i vols formar part de l’equip d’experts que treballen perquè això passi, Anthesis Lavola és la teva empresa!

 

Actualment seleccionem una persona proactiva, amb iniciativa, resolutiva, creativa i resilient, acostumada al treball en equip i a liderar assertivament persones a càrrec seu, per tal de dissenyar, desenvolupar i fer el seguiment de projectes (campanyes de proximitat), exercint el control tècnic i econòmic, la gestió dels recursos humans, dades i materials, garantint el compliment dels criteris de qualitat i de sostenibilitat d’Anthesis Lavola.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Exercir el control tècnic i econòmic del projecte, mantenint el contacte entre la direcció i el client.
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir-ne la gestió correcta.
 • Coordinar les tasques dels tècnics sota responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes.
 • Assegurar la transferència dels coneixements, la metodologia i la política de l’empresa i detectar la formació bàsica necessària dels membres de l’equip.
 • Interpretar dades de les campanyes de manera analítica per extreure’n conclusions i proposar noves accions i millores si cal.
 • Redactar ofertes, informes i memòries tècniques, presentació de resultats i elaborar escandalls i pressupostos.
 • Disseny de metodologia de campanyes en la implantació de nous sistemes de recollida de residus municipals.
 • Disseny per a la recollida de dades i l’avaluació de l’impacte de les campanyes.
 • Coneixements dels diferents sistemes de recollida de residus municipals.
 • Disseny d’estratègies de comunicació segons el tipus d’implantació o la campanya.

 

Quin perfil busquem?

 • Titulació universitària del vessant científic i/o tecnològic (ciències ambientals, biologia, geografia, enginyeria, etc.).
 • Coneixements en la gestió de campanyes de sensibilització a la ciutadania i residus.
 • Experiència en la direcció i la coordinació d’equips i en la presa de decisions.
 • Afinitat pels projectes tecnològics i anàlisis de dades.
 • Bona capacitat de comunicació i disposició per al treball en equip.
 • Capacitat organitzativa i habilitat per a la redacció d’ofertes, informes i memòries tècniques.
 • Caràcter obert i capacitat de relació amb els integrants de l’equip.
 • Domini de l’anglès (C1).
 • Disponibilitat per desplaçar-se (imprescindible carnet B1).
 • Serà imprescindible experiència:
  • Mínima de 2 anys en la gestió de projectes.
  • En elaboració d’ofertes i atenció al client.
  • En domini avançat de l’Excel.

 

Què et podem oferir?    

 • Formar part d’una organització que treballa per un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Incorporació immediata (teletreball).
 • Projecció i creixement professional.
 • Participació en projectes d’iniciativa social.
 • Oportunitats internacionals i xarxa global de contactes.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Estabilitat laboral.
 • Remuneració negociable d’acord amb l’experiència proporcionada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o bitllet de transport).
 • Oficina ubicada a la Gran Via de Madrid.

 

Anthesis Lavola forma part d´Anthesis, el grup líder mundial de professionals dedicats a la sostenibilitat. Treballar amb nosaltres vol dir estar en una posició pionera on podràs aprendre cada dia i experimentar de primera mà tots els canvis que tindran lloc durant la dècada decisiva. Si vols ser part activa de la transformació sostenible, vine amb nosaltres i converteix-te en un Activador de Sostenibilitat!

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global? Si també creus que la sostenibilitat és un aspecte clau per al planeta i tens ganes de ser part de l’equip d’experts que treballa per fer-ho realitat, Anthesis Lavola és la teva empresa!

 

Actualment busquem un/a Responsable de projecte altament motivada per donar suport a la nostra creixent oferta de serveis de Net Zero (gestió de carboni i energia). La teva funció estarà orientada al client i se centrarà en la gestió innovadora de les emissions de carboni de les empreses. Seràs propietari de projectes líders en el mercat per establir objectius basats en la ciència i Net Zero, basats en plans d’acció climàtica que impulsen la reducció i neutralització d’emissions en les operacions internes i sobretot, en la seva cadena de valor.

 

Els projectes i clients abastaran múltiples indústries, que van des de companyies cotitzades en l’IBEX-35 fins marques boutique, i que requereixen el compromís amb els clients i els seus proveïdors a tot el món.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Identificar, abordar i respondre als desafiaments dels clients relacionats amb la gestió corporativa del carboni.
 • Impulsar i construir relacions de forma independent amb clients clau, i contribuir a identificar i assegurar noves oportunitats de clients.
 • Demostrar activament el lideratge intel·lectual mitjançant, per exemple, presentacions en seminaris web, redacció de blocs i documents tècnics i participació en fòrums líders i o creació de xarxes, etc.
 • Treballar amb equips globals de prestació de serveis de Gestió de carboni i Energia per promoure el desenvolupament de propostes de valor i innovadores contra el canvi climàtic.
 • Proporcionar lideratge tècnic i suport als membres de l’equip júnior.
 • Gestionar diversos projectes de forma independent amb una supervisió per complir amb terminis ajustats.
 • Col·laborar amb experts en sostenibilitat i consultors tècnics globals de Anthesis, no només per lliurar grans projectes sinó també per donar suport al desenvolupament de noves àrees de servei i productes innovadors per als nostres clients.

 

Quin perfil busquem?

 • Més de 6 anys d’experiència en el lliurament de projectes de gestió de carboni, ja sigui en l’empresa o en un entorn de consultoria.
 • Formació universitari en Ciències Ambientals o Enginyeria.
 • Es valorarà Màster o Postgrau en l’àmbit del canvi climàtic o la planificació estratègica.
 • Coneixement profund i experiència substancial en l’aplicació d’estàndards crítics de comptabilitat, informes i establiment d’objectius, especialment GHG Protocol, SBTi, TCFD, i CDP.
 • Excel·lents habilitats de gestió de projectes i equips de treball.
 • Fortes habilitats de comunicació i consultoria.
 • Nivell avançat en l’ús d’eines de modelatge i manipulació de dades.
 • Gestió eficaç de el temps i habilitats organitzatives. Capacitat per respondre positivament a la pressió i adoptar un enfocament flexible per a un entorn de treball dinàmic, canviant i en ràpid moviment.
 • Presència professional amb capacitat per a establir ràpidament credibilitat personal i demostrar experiència.
 • Capaç de treballar en equips virtuals en diferents zones horàries.
 • Idiomes: català (C1), castellà (C1) i anglès (C1).

 

Què et podem oferir?     

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Incorporació immediata (teletreball).
 • Projecció i creixement professional.
 • Participació en projectes d’iniciativa social.
 • Oportunitats internacionals i xarxa de contactes global.
 • Jornada completa en horari flexible. Divendres de 8h a 15h.
 • 4 setmanes de jornada intensiva (de 8h a 15h) a l’estiu.
 • Contracte 6+6 amb possibilitats d’estabilitat.
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).

 

Anthesis Lavola forma part d’Anthesis, el principal grup mundial de professionals dedicats a la sostenibilitat. Treballar amb nosaltres significa estar en una posició pionera on podràs aprendre cada dia i viure en primera persona tots els canvis que tindran lloc durant la dècada decisiva. Si vols ser una part activa en la transformació sostenible, vine amb nosaltres i converteix-te en un Activador de la Sostenibilitat!

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global? Si tu també creus que la sostenibilitat és un aspecte clau per al planeta i tens ganes de ser part de l’equip d’experts que treballa per fer-ho realitat, Anthesis Lavola és la teva empresa!

Actualment busquem una persona proactiva, amb ganes de créixer i ajudar a aconseguir els progressos necessaris en sostenibilitat durant la propera dècada, anomenada “la dècada decisiva” per l’ONU.

 

Ha de ser una persona organitzada i metòdica, amb bones habilitats comunicatives, amb orientació a resultats, hàbil en la coordinació i gestió d’equips, consolidada experiència en consultoria i coneixement profund del sector dels residus municipals i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.

 

La persona seleccionada s’incorporarà  com a responsable de projecte a la solució de residus, i s’orientarà particularment al planejament i la implantació de la recollida selectiva de residus municipals i al disseny dels serveis de recollida, realitzant tot el procés d’acompanyament fins a la seva implementació i seguiment posterior.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 

A l’equip de residus portaràs a terme el control tècnic i econòmic i la gestió de càrregues de treball de l’equip propi així com equip extern. En concret, duent a terme la direcció i la realització d’estudis relacionats amb els àmbits de residus municipals: planejament i la implantació de la recollida selectiva de residus municipals, entre d’altres.

 

Entre les teves responsabilitats destaquen:

 • Coordinar les tasques dels tècnics i externs i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.
 • Gestió i comunicació fluida amb el client.
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió.
 • Distribuir les càrregues de treball del personal i externs al teu càrrec.
 • Supervisió i realització de tasques tècniques: redacció de memòries i disseny de serveis de recollida de residus.

 

Quin perfil busquem?  

 • Titulació en Ciències ambientals, enginyeria o similar.
 • Disponibilitat per desplaçar-se (imprescindible carnet B1).
 • Idiomes: castellà i català (bilingüe).
 • Experiència:
  • Mínima de 4 anys en el planejament i implementació de la recollida selectiva de residus municipals i disseny de serveis urbans.
  • Mínima de 4 anys en consultoria.

 

Què et podem oferir?   

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Projecció i carrera professional dins de la empresa.
 • Teletreball (actualment 5 dies a la setmana).
 • Incorporació immediata.
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona o Manlleu.
 • Estabilitat laboral i creixement.
 • Participació en projectes d’iniciativa social.
 • Oportunitats internacionals i xarxa de contactes global.
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8 h a 17 h i els divendres de 8 h a 15 h).
 • Retribució negociable segons expertesa aportada per la persona candidata.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).

 

Anthesis Lavola forma part d’Anthesis, el principal grup mundial de professionals dedicats a la sostenibilitat. Treballar amb nosaltres significa estar en una posició pionera on podràs aprendre cada dia i viure en primera persona tots els canvis que tindran lloc durant la dècada decisiva. Si vols ser una part activa en la transformació sostenible, vine amb nosaltres i converteix-te en un Activador de la Sostenibilitat!

Vols formar part d’una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global?

 

Actualment seleccionem una persona proactiva, amb iniciativa, resolutiva, creativa i resilient, acostumada al treball en equip i liderar assertivament persones al seu càrrec, per tal de dissenyar, desenvolupar i fer el seguiment de projectes (campanyes de proximitat), exercint el control tècnic i econòmic, la gestió dels recursos humans, dades i materials, garantint el compliment dels criteris de qualitat i de sostenibilitat d’Anthesis Lavola.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Exercir el control tècnic i econòmic del projecte, mantenint el contacte entre la direcció i el client.
 • Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió.
 • Coordinar les tasques dels tècnics sota la seva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes.
 • Assegurar la transferència dels coneixements, la metodologia i la política de l’empresa i detectar la formació bàsica necessària dels membres de l’equip.
 • Interpretar dades de les campanyes de manera analítica per extreure’n conclusions i proposar noves accions i millores si és necessari.
 • Redactar ofertes, informes i memòries tècniques, presentació de resultats, i elaborar escandalls i pressupostos.
 • Disseny de metodologia de campanyes en la implantació de nous sistemes de recollida de residus municipals.
 • Disseny per la recollida de dades i avaluació de l’impacte de les campanyes.
 • Coneixements dels diferents sistemes de recollida de residus municipals.
 • Disseny d’estratègies de comunicació segons tipus d’implantació /campanya.

 

Quin perfil busquem?

 • Titulació universitària de la vesant científica i/o tecnològica (ciències ambientals, biologia, geografia, enginyeria, etc).
 • Coneixements en la gestió de campanyes de sensibilització a la ciutadania i residus.
 • Experiència en la direcció i coordinació d’equips i en la presa de decisions.
 • Afinitat pels projectes tecnològics i d’anàlisi de dades.
 • Bona capacitat de comunicació i disposició per al treball en equip.
 • Capacitat organitzativa i habilitat en la redacció d’ofertes, informes i memòries tècniques.
 • Caràcter obert i capacitat de relació amb els integrants de l’equip.
 • Domini de l’anglès (C1).
 • Disponibilitat per desplaçar-se (imprescindible carnet B1).
 • Serà imprescindible experiència:
  • Mínima de 2 anys en la gestió de projectes.
  • En elaboració d’ofertes i atenció al client.
  • En domini avançat en Excel.

 

Què et podem oferir?     

 • Formar part d’una organització que treballa per aconseguir un món més sostenible.
 • Bon ambient de treball.
 • Incorporació immediata (oficina de Barcelona o Manlleu).
 • Jornada completa en horari flexible (de dilluns a dijous de 8h a 17h i els divendres de 8h a 15h).
 • Teletreball (actualment 5 dies a la setmana).
 • Retribució negociable segons la teva experiència.
 • Retribució flexible (assegurança mèdica, guarderia, menjar i/o tiquet transport).
 • Contracte 6+6 (possibilitats estabilitat).

 

Si t’apassionen els reptes i vols treballar en un entorn dinàmic i innovador, Anthesis Lavola és la teva empresa!

Rol: Responsable de projectes NetZero i Canvi Climàtic

 

Localització: Bogotà

 

Àrea: Instruments climàtics, NetZero

 

Contracte: 6 mesos + Indefinit

 

Franja salarial: Competitiva (oferim teletreball i flexibilitat horària, a més de jornada intensiva els divendres de 8h a 15h).

 

Sobre Anthesis: Anthesis és l’activador de la sostenibilitat. Creiem que es requereix una acció transformadora i intersectorial per estar a l’altura del desafiament de la Dècada Decisiva, i volem fer de la sostenibilitat una realitat.

La nostra empresa reuneix el major grup dedicat d’experts en sostenibilitat del món, que treballa amb més de vuit-cents clients en 20 països. El nostre equip combina una àmplia i profunda experiència en sostenibilitat amb les capacitats comercials i operatives necessàries per generar un canvi real. La nostra cultura es basa en l’empoderament de grans persones que treballen en equips àgils, en un entorn d’elevat compromís i responsabilitat.

Estem orgullosos del que hem aconseguit fins ara amb Anthesis, però sabem que tenim el deure i l’oportunitat de contribuir molt més. El nostre èxit dependrà de l’atracció, l’empoderament i el creixement de líders de classe mundial que puguin ajudar a aprofitar les nostres capacitats i recursos per a la creació de valor compartit transformacional.

 

Resum del rol: Busquem a una persona que lideri la posició de Responsable de Projectes per a les àrees de NetZero (neutralitat climàtica) i Canvi Climàtic, altament motivada per donar suport la nostra creixent oferta de serveis en Instruments Climàtics i Gestió de Carboni a Colòmbia i resta de Llatinoamèrica.

La seva funció estarà orientada al desenvolupament de projectes amb contacte permanent amb els clients i amb la resta dels consultors experts d’Anthesis. Es centrarà en el desenvolupament d’estratègies de gestió de carboni -incloent càlcul de petjada de carboni, anàlisi i identificació de riscos climàtics, identificació d’accions de mitigació, compensació i neutralització de les emissions de carboni de les organitzacions- a més de desenvolupar programes i estratègies d’adaptació al canvi climàtic i desenvolupament d’instruments de finançament climàtica, entre d’altres. Serà propietari, en col·laboració amb l’equip global d’experts en canvi climàtic i gestió de carboni d’Anthesis, de projectes per a establir objectius basats en la ciència i estratègies de transició cap a escenaris Net Zero, basats en plans d’acció climàtica que impulsen la reducció i neutralització d’emissions en les operacions internes i, sobretot, a la cadena de valor.

Els projectes i clients abastaran des d’empreses de diferents sectors d’activitat fins a governamentals nacionals, regionals i locals, així com autoritats ambientals.

 

Responsabilitats clau:

 • Proporcionar lideratge tècnic i administratiu en el desenvolupament de projectes.
 • Coordinar i supervisar a la resta de membres de l’equip de projecte.
 • Gestionar diversos projectes de forma independent per complir en qualitat i terminis.
 • Identificar, abordar i respondre als desafiaments dels clients relacionats amb la gestió del canvi climàtic, així com la gestió corporativa del carboni.
 • Treballar amb equips globals de prestació de serveis d’Instruments climàtics i gestió de carboni i energia per promoure el desenvolupament de propostes de valor i innovadores contra el canvi climàtic.
 • Col·laborar amb experts en sostenibilitat i consultors tècnics globals d’Anthesis, no només per lliurar grans projectes sinó també per donar suport al desenvolupament de noves àrees de servei i productes innovadors per als nostres clients.
 • Impulsar i construir relacions de forma independent amb clients clau, i contribuir a identificar i assegurar noves oportunitats de clients.
 • Demostrar activament el lideratge de l’organització mitjançant, per exemple, presentacions en seminaris web, redacció de blocs i documents tècnics i participació en fòrums líders i/o creació d’aliances, etc.

 

Requeriments clau:

 • 5 anys d’experiència en el lliurament de projectes de gestió de carboni, ja sigui en l’empresa o en un entorn de consultoria.
 • Títol universitari en Economia, Empresarials, Ciències Ambientals, Ciències Biològiques, Enginyeria o similars.
 • Valorable Màster o Postgrau en l’àmbit del canvi climàtic o planificació estratègica.
 • Coneixement profund i experiència substancial en càlcul de petjada de carboni (GHG Protocol i ISO 14064), i l’aplicació d’estàndards de comptabilitat, informe i establiment d’objectius de mitigació, com ara SBTi, TCFD, CDP, Netzero.
 • Coneixement profund i experiència substancial en projectes de gestió del canvi climàtic en territoris, desenvolupament d’instruments climàtics i projectes de carboni.
 • Excel·lents habilitats de gestió de projectes.
 • Forts habilitats de comunicació i consultoria.
 • Nivell avançat en l’ús d’eines de modelatge i manipulació de dades.
 • Imprescindible domini del castellà i l’anglès (nivell mínim Advanced/C1).
 • Gestió eficaç del temps i habilitats organitzatives. Capacitat per respondre positivament a la pressió i adoptar un enfocament flexible per a un entorn de treball dinàmic, canviant i en ràpid moviment.
 • Presència professional amb capacitat per a establir ràpidament credibilitat personal i demostrar experiència.
 • Disponibilitat per viatjar internacionalment.
 • Capaç de treballar en equips virtuals en diferents zones horàries.

Si vols formar part del procés de selecció i contribuir a aconseguir els reptes d’Anthesis Lavola amb el teu talent i compromís, omple aquest formulari.

Ets estudiant i vols venir a fer pràctiques?

Omple el formulari

RAONS PER A TREBALLAR A ANTHESIS LAVOLA

Formaràs part d’un equip de professionals líders i experts en diverses disciplines. Dinàmic, creatiu, resolutiu, eficaç, exigent, entusiasta i integrador.
Faràs carrera! Gaudirem del teu talent i et compartirem el nostre, perquè puguis desenvolupar les teves inquietuds i facis realitat els teus objectius professionals.
Contribuiràs a construir un futur més sostenible mitjançant la creativitat, la innovació, la responsabilitat, el lideratge, el compromís i la qualitat.

Creativitat, innovació, responsabilitat, lideratge, compromís, qualitat... T'hi identifiques?

Suma't a l’equip d'Anthesis Lavola

SOBRE
LAVOLA

EL NOSTRE
EQUIP

ALIANCES

RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL I
TRANSPARÈNCIA

EXPERIÈNCIA
INTERNACIONAL

PREMIS I
RECONEIXEMENTS

LAVOLA ALS
MITJANS

BUSQUEM
EL TEU TALENT