CIUTAT I TERRITORI

Mobilitat Sostenible

La millora de la mobilitat quotidiana, mitjançant la incorporació de criteris de sostenibilitat, eficiència i seguretat, esdevé un element cabdal en les estratègies empresarials, la qualitat ambiental de les nostres ciutats i la lluita contra el canvi climàtic.

Què oferim?

Som experts en mobilitat empresarial i municipal. Acompanyem a les organitzacions i a les ciutats en el disseny i implementació de polítiques, plans i accions per a una mobilitat sostenible i segura mitjançant:

Plans de desplaçament d’empresa

MÉS INFO

Estudis de mobilitat per a parcs empresarials i zones d’alta afluència

MÉS INFO

Estratègies de logística i cadenes de subministrament sostenibles

MÉS INFO

MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

VÉS-HI

Què és un Pla de Desplaçament d’Empresa?

El Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) és el document que fixa l’estratègia per a optimitzar la mobilitat vinculada al centre de treball o organització, afavorint una mobilitat més sostenible i segura i un ús més racional del vehicle privat motoritzat.

Els PDE analitzen les “diferents mobilitats” vinculades als centres de treball

MOBILITAT D'ACCÉS AL LLOC DE TREBALL

MOBILITAT EN MISSIÓ

ALTRES (VISITANTS, CLIENTS, PROVEÏDORS, ETC.)

A qui va dirigit?

 • Empreses i altres centres de treball
 • Emplaçaments amb gran afluència de públic (centres comercials, hospitals, centres educatius, instal·lacions esportives, etc.)
 • Parcs empresarials i polígons industrials

Beneficis

 

Eficiència i optimització de costos associats als desplaçaments

 

Reducció de l’accidentalitat i millora de la salut dels treballadors

 

Adequació als nous requeriments normatius i a les restriccions a la mobilitat a les ciutats

 

Accés a bonificacions fiscals

 

Disminució de les emissions de gasos contaminants i reducció de la petjada de carboni

 

Enfortiment de la responsabilitat social corporativa i la cultura de sostenibilitat a l’organització

 

Increment de la productivitat i competitivitat

 

Igualtat d’oportunitats i no discriminació per raó d’accés a serveis de mobilitat

Què analitzem?

 • Informació relacionada amb la mobilitat de la plantilla
 • Mobilitat dels clients i visitants
 • Transport i logística vinculada als centres de treball
 • Xarxes de mobilitat existents
 • Recursos i mesures actuals
 • Anàlisi de costos i possibles ajuts
 • Actuacions de formació i comunicació

Resultats

El pla de mobilitat sostenible del centre de treball incorpora propostes d’actuació concretes i realistes relatives a:

Millora de la mobilitat a peu

Afavorir l'accés amb bicicleta

Promoure el transport col·lectiu

Ús racional del vehicle privat

Gestió de les mercaderies

Mesures organitzatives

Aquestes propostes s’acompanyen de:

Programa de gestió i
seguiment del Pla

 

Cronograma d’execució

 

Accions de comunicació

 

Vols més informació sobre els beneficis i abast del plans de mobilitat sostenible?

CONTACTA AMB NOSALTRES

Per què Lavola?

+30

Plans de mobilitat sostenible en empreses

40.000

Treballadors que han vist millorada la seva mobilitat laboral

40M

Clients i visitants en els centres de treball analitzats

20%

Dels plans de mobilitat d’empreses sostenibles de Catalunya

Redacció dels documents i suport integral a la tramitació del planejament urbanístic, territorial o sectorial:

 • Des de 2015 portem a terme el suport tècnic i administratiu a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona.
 • Hem col·laborat en la definició dels requeriments i criteris metodològics per a l’elaboració dels PDE a la regió metropolitana de Barcelona.
 • Acompanyem a empreses i marques reconegudes en les seves estratègies de mobilitat sostenible a nivell nacional.
 • Som assessors oficials del programa Lean&Green en logística sostenible.
 • Prestem suport en la tramitació administrativa i d’ajuts.
 • Incorporem serveis de comunicació i dinàmiques participatives.
 • Us podem acompanyar en l’execució de les propostes del pla.
 • També som experts en Gestió de CO2, Sostenibilitat Corporativa i Eficiència Energètica.

Complements ideals per a una estratègia de mobilitat sostenible

LOGÍSTICA SOSTENIBLE

Prestem assessorament i acompanyament oficial a les empreses que volen adherir-se al Programa Lean&Green d’AECOC.

MÉS INFO

DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

Incorporem processos participatius i dinamització de sessions de treball en la fase de diagnòstic i d’elaboració de propostes.

MÉS INFO

Mobilitat urbana sostenible

Oferim acompanyament integral en la incorporació de criteris de sostenibilitat en la planificació, disseny i gestió de la mobilitat en l’entorn urbà i el territori, així com en la redacció dels documents relacionats amb l’anàlisi i millora de la mobilitat en el planejament urbanístic, territorial i sectorial.

SERVEIS RELACIONATS

 • Plans de Mobilitat Urbana (PMU)
 • Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG)
 • Estudis i estratègies de mobilitat urbana
 • Avaluació ambiental estratègica d’instruments de planificació i gestió de la mobilitat

Serveis de comunicació

Comuniquem per posar en valor la sostenibilitat,
generar impactes positius i promoure el canvi.

Una mobilitat més racional i eficient és imprescindible per a un desenvolupament sostenible real.

Nacho Guilera

Responsable de Ciutat i Territori
Gràcies pel teu interès! En breu ens posarem en contacte amb tu.

Vols saber més sobre Lavola i
sobre com et podem ajudar?

VEURE TOTES LES SOLUCIONSINSCRIURE’S AL BUTLLETÍ COSOSTENIBLES