Viladecans ja té la nova Casa de les Abelles!

El passat 5 de maig es va inaugurar la Casa de les Abelles, al Mas Ratés de Viladecans. Aquest nou equipament forma part del programa Bee Happy que l’Ajuntament de Viladecans duu a terme des de 2015 amb l’objectiu d’instal·lar ruscs d’apicultura urbana i fer servir les abelles com una eina d’educació i sensibilització ambiental innovadora: fer tallers a les escoles i anàlisis de la contaminació a la ciutat a partir de la mel dels ruscs.

Lavola s’ha encarregat del projecte expositiu i el programa educatiu de la nova Casa de les Abelles, que estarà oberta cada cap de setmana per oferir un ampli ventall d’activitats.

El projecte expositiu: un enfocament didàctic i una producció sostenible

L’equip de disseny i comunicació ha estat l’encarregat del disseny i la producció del projecte expositiu. Els continguts de l’exposició se centren en diferents aspectes de la biologia i l’ecologia de les abelles i ens expliquen la importància que tenen aquests animals per a l’equilibri ecològic. S’ha treballat amb elements interactius i un disseny colorista i atractiu que té l’hexàgon com a fil conductor i segueix l’estil i el to del programa Bee Happy.

L’exposició s’ha produït sota el criteri de la producció sostenible. Els elements s’han produït amb fustes en cru, un material sostenible i orgànic que lliga amb l’aspecte ambiental de l’exposició. S’ha buscat que la fusta tingui certificació ambiental i no s’hagi treballat prèviament. A més, es tracta de fusta de pollancre, que és resistent i permet imprimir-hi directament, sense necessitat d’usar altres materials, cosa que millora la seva durabilitat.

El projecte educatiu: metodologia Tinkering per a un espai innovador

L’equip de Museus i centres de ciència realitza la gestió del l’equipament i les activitats que s’hi porten a terme. Aquestes activitats compten amb la metodologia Tinkering, una metodologia innovadora que apodera els infants i joves i permet la intervenció amb el seu entorn, fomentant la creativitat i fent-los protagonistes.

Les activitats que treballen amb Tinkering parteixen dels coneixements que tenen els assistents, a la vegada que se’ls hi donen nous conceptes. Amb aquesta informació, treballen un repte durant el qual han de trobar la solució a una problemàtica relacionada amb l’àmbit de l’activitat. L’objectiu final és que treballin amb les eines disponibles i acabin reflexionant sobre els processos que han portat a terme durant el repte.


La importància de les abelles

Les abelles són uns animals vitals, ja que sense elles no tindríem ni la meitat dels aliments que mengem. Les diferents espècies són vitals per la producció d’aliments i pel manteniment dels ecosistemes. Es calcula que el seu impacte econòmic per a l’agricultura és de més d’uns 265.000 milions d’euros a tot el món.

Però actualment les seves poblacions estan desapareixent per culpa de la pèrdua i degradació d’hàbitats, l’agricultura intensiva, l’ús de pesticides, paràsits i malalties, espècies invasores i el canvi climàtic. La solució a aquest greu problema és la prohibició dels productes tòxics que afecten a les abelles, el foment d’una agricultura més respectuosa amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de la biodiversitat.

Nosaltres podem ajudar-les canviant els nostres hàbits: comprem menjar ecològic, disminuïm les emissions de gasos d’efecte hivernacle i recolzem les iniciatives de protecció ambiental.

https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/agricultura/abejas/

https://www.greenpeace.org/usa/sustainable-agriculture/save-the-bees/


Inaugurat a Barcelona un nou Ateneu de Fabricació Digital

Noticia publicada al portal web Imprimalia 3D on s'expliquen els equipaments de l'Ateneu de Fabricació Digital del Parc Tecnològic de Barcelona Activa i el paper que hi fa Lavola tant en la gestió com en l'aplicació de metodologies educatives.

Veure


El Prat de Llobregat calcularà el Valor Social generat per onze entitats socials del municipi

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat de Llobregat  i 11 empreses i entitats socials de la ciutat volen conèixer quin és el valor que genera l'economia social al municipi. Per aquest motiu impulsen un projecte per a quantificar el Valor Social Integrat (VSI) del mapa d’economia social del Prat.

El VSI representa el valor econòmic i social generat per una organització durant un període de temps. El seu càlcul aporta nombrosos beneficis a les entitats i empreses ja que dona resposta a les tendències socials que exigeixen més transparència i ajuda a la presa de decisions de les organitzacions.

11 entitats del Prat de Llobregat calcularan el seu VSI per mostrar quin valor social aporten al municipi.

Lavola, com a membre soci de Geaccounting, assessora a empreses i entitats sense ànim de lucre en el càlcul del VSI, tal i com farà amb 11 entitats socials del Prat de Llobregat. L’assessorament realitzat per l’equip de Sostenibilitat Corporativa constarà d’un itinerari formatiu (acció-formació) que permetrà a cada entitat calcular el seu VSI, a la vegada que disposarà d’una base per reproduir el procés l’any següent.

La metodologia plantejada comptarà amb la realització de formacions grupals perquè les entitats puguin conèixer en detall la metodologia, sessions individuals de suport a cada entitat i assessorament específic al llarg de tot el procés. D’aquesta manera, els participants coneixeran a fons la metodologia i rebran ajuda per determinar i quantificar els identificadors i les aproximacions al valor necessaris per fer el càlcul.

Gràcies a la informació obtinguda, l’Ajuntament del Prat i totes les empreses i entitats podran conèixer el valor que aporten al municipi i podran continuar treballant per enfortir el seu compromís amb l’economia social i solidària.

Imatge cedida per l’Ajuntament del Prat de Llobregat

SEAT Componentes impulsa una mobilitat més sostenible per als seus treballadors

SEAT Componentes compta, des de principis de 2019, amb un Pla de Desplaçaments d’Empresa (PDE) per a la seu del Prat de Llobregat. L’elaboració d’aquest pla permet a l’empresa definir l’estratègia per a optimitzar la mobilitat vinculada al centre de treball.

El PDE de SEAT Componentes té un horitzó de 6 anys, durant els quals ha de permetre afavorir una mobilitat més sostenible i segura, amb un ús més racional del vehicle privat motoritzat. A més, també ha d’ajudar a reduir l’impacte ambiental a través de la disminució de les emissions de contaminants locals i de gasos d’efecte hivernacle.

La realització del pla a la seu del Prat de Llobregat, amb més de 1.000 treballadors, està vinculada al fet que les empreses amb més de 500 treballadors estan obligades a tenir el seu PDE. Aquesta obligació ve marcada per la Llei catalana de la mobilitat i pel Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire.

Pautes de desplaçament i xarxes de transport

L’equip de Ciutat i Territori ha hagut de conèixer les pautes de desplaçament dels treballadors a les seves instal·lacions i l’estat actual de les diferents xarxes de transport que serveixen aquest centre de treball.

Per disposar d’aquesta informació ha realitzat diverses tasques, entre les que hi ha el treball de camp per observar les condicions de mobilitat al voltant de la seu del Prat, una enquesta als treballadors i l’anàlisi dels sistemes de transport que hi ha dins de la pròpia empresa. Els resultats obtinguts han servit de base per a redactar les diferents pautes de treball incloses al PDE, de forma que es puguin treballar durant el temps de vigència del pla.

L’experiència de l’equip en l’elaboració d’aquest tipus de documents permet que la realització del PDE de Seat Componentes s’adapti als reptes i necessitats que demana la societat actual. Uns reptes i necessitats dirigits a aconseguir una mobilitat més sostenible i amb un menor impacte sobre l’entorn.


Leonardo da Vinci és el protagonista de la nova exposició de la Fundació Bancària “la Caixa”

Coincidint amb els 500 anys de la mort de Leonardo da Vinci, la Fundació Bancària “la Caixa” ha produït una exposició itinerant sobre la figura d’aquest personatge polifacètic. La mostra dona a conèixer a Leonardo da Vinci prenent com a referència la seva actitud i metodologia.

L’exposició, Leonardo Da Vinci. Observa, qüestiona, experimenta, inaugurada el passat 15 d’abril i produïda juntament amb altres experts, s’adreça a tota la ciutadania en general, amb especial èmfasi a l’alumnat i les famílies. El format consisteix en un camió desplegable amb un espai interior i exterior que inclou maquetes, elements de realitat augmentada, audiovisual i un espai d’experimentació amb jocs interactius i de manipulació.

S’ha desenvolupat una aplicació en realitat augmentada amb maquetes de ginys creats per Leonardo da Vinci.

Una de les accions realitzades per l’exposició és una aplicació en realitat augmentada desenvolupada per Lavola. Els equips d’Educació  i de Comunicació han treballat conjuntament per crear aquesta app dirigida a tots els públics amb l’objectiu que complementi i potenciï l’experiència dels visitants a l’exposició.

L’aplichttps://educa.lavola.com/es/projectes/app-para-la-exposicion-itinerante-sobre-leonardo-da-vinci/ació permet visualitzar diverses maquetes de ginys creats per Leonardo da Vinci en realitat augmentada en moviment i interaccionar amb elles. Per tal de donar més entitat a les màquines mostrades, s’han elaborat diferents continguts complementaris que aporten informació sobre el funcionament, curiositats relacionades i aplicacions que han tingut.

Properament està previst que s’incorporin jocs gamificats i altres recursos que enriqueixin l’experiència dels visitants a través de la narrativa transmèdia. Aquest tipus de narrativa mostra la informació des de diversos mitjans i plataformes amb l’objectiu que els visitants assumeixin un rol interactiu per seguir el contingut.


Subvencions de l'Agència de Residus de Catalunya 2019

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) acaba de publicar les següents ordres de subvencions per al foment de l'economia circular i la correcta gestió dels residus, de les quals se'n poden beneficiar tant administracions públiques, com empreses privades, universitats i entitats sense ànim de lucre. 

Consulteu a continuació amb més detall les característiques de cada una d'aquestes subvencions i contacteu-nos per a que us ajudem tant en la seva sol·licitud com en el desenvolupament dels projectes en cas de resultar-ne beneficiaris. 

1. PROJECTES DE FOMENT A L’ECONOMIA CIRCULAR (+ info)
2. PREVENCIÓ I PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (+ info)
3. FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS (+ info)
4. PREVENCIÓ, PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ I EL RECICLATGE DE RESIDUS INDUSTRIALS (+ info)

 

 

 


1. Projectes de foment a l’economia circular  

RESOLUCIÓ TES/1252/2019, de 8 de maig

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos. 

A qui va dirigida? 

 • Empreses privades 
 • Agrupacions d'empreses privades 

En aquesta convocatòria s'ofereixen condicions més avantatjoses per a aquest tipus d'empreses: Les PIMES i les empreses de l'àmbit del tercer sector que treballen amb persones amb necessitats especials o amb col·lectius amb risc d'exclusió social i econòmica.

Actuacions subvencionables: 

 • Ecodisseny de productes o serveis que promogui una major eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua amb una millora de les prestacions ambientals en tot el seu cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l'etapa de fabricació, els quals són objecte de l'Ordre de subvenció per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Cal que el projecte inclogui l'execució d'una anàlisi de cicle de vida del producte o servei, tret que aquest ja hagi estat realitzada. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc. S'inclouen també dins de la categoria d'ecodisseny els projectes d'introducció al mercat de nous productes que no incorporen, ja que han estat substituïdes, substàncies extremament preocupants (SEP).
 • Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.) 
 • Reutilització i reparació de productes. 
 • Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).  
 • Remanufactura. 
 • Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua. 
 • Noves aplicacions de materials reciclats. 
 • Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s'estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d'operacions existents de valorització de residus de tercers. 
 • Mineria d'abocadors per a la recuperació de materials. 

Es distingeix entre els següents tipus de projectes: 

 • Classe A. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis.   
 • Classe B. Estudis d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.  

Característiques de l’ajut: 

 • Import màxim de la subvenció: 40.000€
 • Import subvencionable, fins al 75% per a PIMES i 50% per a la resta de beneficiaris. 
 • Despeses subvencionables: personal, materials, assistència tècnica, auditoria (obligatòria), etc. Es pot subcontractar com a màxim el 75% del projecte. 

Enllaç als documents oficials de la convocatòria: 

RESOLUCIÓ TES/1252/2019, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per
a projectes de foment de l'economia circular.

RESOLUCIÓ TES/1711/2019, de 17 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular

Vols més informació?

Contacta amb Berta Mota (bmota@lavola.com) d’Economia circular.

 

Torna a l’inici.

 

 

 


2. Projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

RESOLUCIÓ TES/1251/2019, de 8 de maig

Aquesta línia de subvencions té per objecte el foment de la planificació d'actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, així com el desenvolupament d'activitats de preparació per a la reutilització de residus (PxR) entre els ens locals, i fomentar el desenvolupament d'actuacions de prevenció de residus municipals entre les entitats sense ànim de lucre i les universitats.  

A qui va dirigida? 

 • Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d'altres). 
 • Les universitats o agrupacions d'aquestes. 
 • Entitats sense ànim de lucre o agrupacions d'aquestes. 

Actuacions subvencionables: 

Ens locals 

a) L'elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) juntament amb la implantació d'almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització. 

b) La implantació d'actuacions de prevenció previstes en PLP ja aprovats pels ens locals i vigents o en fase de redacció.

Les prioritats temàtiques de les actuacions de prevenció incloses en els PLP són: 

I. La prevenció del malbaratament alimentari

II. El foment de la reutilització d'objectes

 c) El desenvolupament d'activitats de Preparació per al Reciclatge (PxR) de residus.

Entitats sense ànim de lucre i universitats 

Les actuacions desenvolupades amb les prioritats temàtiques següents: 

a) Prevenció del malbaratament alimentari.

b) Foment de la reutilització d'objectes.

Característiques de l’ajut: 

 • Import màxim de la subvenció: 60.000€ 
 • Import subvencionable: 75% (IVA inclòs) 
 • Import màxim per a l’elaboració o actualització del PLP segons número d’habitants. 
 • Despeses subvencionables: personal propi, materials, i les altres despeses necessàries per a la realització de les actuacions, incloses les campanyes de difusió i d'informació, i els equips directament vinculats amb les accions i l'adequació d'instal·lacions.  
 • Es pot subcontractar fins al 75% del projecte 

Enllaç als documents oficials de la convocatòria:  

RESOLUCIÓ TES/1251/2019, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

RESOLUCIÓ TES/1593/2019, de 7 de juny, de convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

Vols més informació?  

Contacta amb Miriam Galindo (mgalindo@lavola.comde Residus.  

 

Torna a l’inici.

 

 

 


3. Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals 

RESOLUCIÓ TES/1249/2019, de 8 de maig

Aquesta línia de subvencions té per objecte fomentar la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus municipals, des d'una perspectiva de l'economia circular i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i, alhora, donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent. 

A qui va dirigida? 

 • Ens locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis, entre altres) 
 • Les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals. 

Actuacions subvencionables: 

Ens locals 

 • Classe A. Projectes de nova implantació o ampliació del servei de recollida selectiva de biorresidus 
 • Classe B. Projectes de millores del servei de recollida selectiva de biorresidus 
 • Classe C. Projectes d'altres residus sense normativa RAP 
 • Classe D. Diagnosis i pla d'actuació 
 • Classe E. Projectes singulars d'interès general 

Comerços i serveis 

Classe F. Projectes per a productors comercials i de serveis consistents a impulsar millores quantitatives i qualitatives de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus assimilables a municipals, tant per a l'adaptació als sistemes de recollida adscrits al servei públic com per a sistemes de recollida en l'àmbit privat. 

Característiques de l’ajut: 

 • Percentatge màxim de finançament: 75%.  
 • Imports unitaris màxims dels ajuts:  
 • Projectes classe A, B, C i D: es defineixen per a cada tipologia d’actuació i per habitant equivalent involucrat en el projecte (veure base 7.3) 
 • Projectes classe E: 30.000 €. 
 • Projectes classe F: segons la quantitat objectiu de FORM a recollir. 
  • < 50 t/any: fins a 5.000€ 
  • Entre 50 i 200 t/any: entre 5.000 i 15.000 € 
  • Més de 200 t/any: fins a 15.000 € 
 • Imports màxims per projecte: 
Núm. habitants equivalents  Import màxim (€) 
5.000  50.000 
10.000  80.821 
25.000  170.194 
50.000  199.000 
> 50.000  200.000 
 • Import màxim per beneficiari: un mateix beneficiari pot sol·licitar més d’un projecte, amb un import màxim de subvenció de 300.000 €. 

  

Enllaç als documents oficials de la convocatòria:  

RESOLUCIÓ TES/1249/2019, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals.

RESOLUCIÓ TES/1710/2019, de 17 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

Vols més informació?  

Contacta amb Miriam Galindo (mgalindo@lavola.com) de Residus. 

 

Torna a l’inici.

 

 

 


4. Ajuts per a projectes de prevenciópreparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials  

RESOLUCIÓ TES/1106/2019, de 25 d'abril

És una línia de subvencions que té com a objecte el foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. 

A qui va dirigida? 

 • Empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya, així com també el centre productiu objecte de l’actuació. 

Actuacions subvencionables: 

Classe A: Projectes de prevenció, de preparació per la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte: 

 • A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu. 
 • A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per la finalitat original o a l’economia general i la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior. 
 • A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés. 

Classe B: Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats en el camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental: 

 • B1. Projectes d’R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació. 
 • B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius. 
 • B3. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés 

Característiques de l’ajut: 

Projectes tipus A.  

 • Import màxim de la subvenció: 30% del cost del projecte (10% addicional en cas de PIME) 
 • Despeses subvencionables: Inversions en actius material i immaterials 

Projectes tipus B.  

 • Import màxim de la subvenció: 25% del cost del projecte (10% addicional en cas de PIME) 
 • Despeses subvencionables: Costos personal, costos d’instrumental i material, costos d’edificis (cost amortització durada del projecte), costos terreny (cost transferència comercial o capital incorregut), costos de recerca contractual, costos  de funcionament, i costos d’estudi de viabilitat de la implantació i l’explotació comercial. 

Enllaç als documents oficials de la convocatòria: 

RESOLUCIÓ TES/1106/2019, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

RESOLUCIÓ TES/1664/2019, de 17 de maig, de convocatòria de subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

Vols més informació?  

Contacta amb Miriam Galindo (mgalindo@lavola.com) de Residus. 

 

Torna a l’inici.


L'auditori de Tenerife tindrà la certificació energètica

L'Auditori de Tenerife, un dels espais culturals més importants de les Illes Canàries i un edifici singular gràcies a la seva arquitectura avantguardista, obra de Santiago Calatrava, disposarà properament de la certificació d'eficiència energètica.

Aquest equipament està gestionat per Auditorio de Tenerife SAU, una entitat pública que depèn del Cabildo Insular. Aspira a ser un espai de referència per a la construcció de ciutadania i del teixit cultural de Tenerife mitjançant accions amb una vessant artística, educativa, social i professional. A més, treballa la sostenibilitat de manera compartida i coordinada.

Complint amb la normativa estatal

Lavola realitzarà la certificació energètica gràcies a l'equip d'experts d'Energia. La proposta metodològica per dur-la a terme comptarà amb tres passos: recollida de dades i visita tècnica, tractament de la informació i redacció de l'informe de certificació energètica.


BBConstrumat 2019 aposta per la innovació i aplega les empreses líders del sector

Edificis totalment sostenibles, robòtica, IoT, BIM, impressió 3D, nous materials i els últims avenços del sector centraran la 21ena edició de Barcelona Building Construmat (BBConstrumat) que, de la mà d'empreses líders i centres tecnològics internacionals, fomentarà l'eficiència energètica, la digitalització i la internacionalització com a palanques de la seva transformació. D'aquesta manera, el saló de Fira de Barcelona consolida la seva aposta per la innovació en una edició, el nombre d'expositors de la qual creix un 34%.

BBConstrumat 2019 comptarà amb la presència de firmes líders de tots els sectors que integren la cadena de valor de la construcció. Així, entre les empreses participants, es troben Aislux, Basf, Blindbox, Ciments Molins, Cosentino, Durmi, Hager, Jung, Knauf, Kömmerling, Layher, Marcegaglia, Plataforma Passivhaus, Pladur, Roca, Sika, Simon, Sorigué y Strugal, entre d'altres.

BBConstrumat, que té lloc del 14 al 17 de maig al recinte de Gran Via, confirma el creixement sostingut del saló en línia amb l'experimentat pel sector als últims anys. I és que, a més de comptar amb 405 expositors i més de 1.000 marques representades, BBConstrumat ocuparà 14.889 m2 nets, un increment del 8%.

El saló de la construcció de Fira incrementa el número d'expositors en un 34%

Ana Vallés, presidenta de BBConstrumat i del grup Sorigué, afirma que "el nostre saló és el principal referent per a un sector que, en aquests moments, és una vegada més un motor de la nostra economia i, com a tal, assenyala la innovació, la digitalització i la connectivitat com les claus per a un creixement sostenible".

 

Sostenibilitat, clau de futur

Així, BBConstrumat presentarà Sustainable Solutions, una iniciativa de les empreses Evowall i Arquima que construiran dos edificis residencials de 90 m2, que responen als criteris d'eficiència energètica del concepte PassivHaus, en mostrar tots els elements que necessita una casa per ser completament sostenible.

En aquesta mateixa línia, el saló dona un pas endavant en el foment de l'economia circular i la sostenibilitat. Així, i amb la col·laboració de Lavola, s'ha llançat el programa Zero Impact per tal de minimitzar els residus generats durant la seva celebració amb iniciatives com reduir el plàstic d'un sol ús, utilitzar fusta amb el segell del Programa per al Reconeixement de Certificació Forestal (PEFC) o donar els aliments que no s'hagin consumit a la ONG Nutrició Sense Fronteres.

A més, l'arquitecte Josep Ferrando és l'encarregat de dissenyar els espais comuns en un projecte d'arquitectura efímera en què prima la reutilització dels materials com grans bigues que s'estan empleant en la construcció del temple de la Sagrada Família.

 

Últimes tendències i startups

L'oferta de BBConstrumat es vertebrarà al voltant de quatre grans espais temàtics (Future Arena, Industry Arena, Talks Arena y Meetings Arena).
El Future Arena, l'espai de la innovació disruptiva del saló, presentarà en 2.000 m2 els projectes més transformadors, sent l'únic certamen sectorial europeu que ho fa. Entre aquests projectes, destaquen Co-working Robots de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), dos braços de robot que construiran components arquitectònics en una demostració en viu; Kubik i Digital Twin de Tecnalia, un model dinàmic i virtual de l'estructura física a través de Big Data; una experiència immersiva i remota d'edificis construïts a través de realitat augmentada de l'Institut Europeu de Disseny (IED) a Espanya; Phi del Strelka Institute de Moscou, una plataforma per distribuir energia renovable en barris residencials; o els tres que presenta el MIT nord-americà.

Així mateix, hi haurà una zona de startups, el Startup Village, en el qual destaquen Biprocel, que ha creat un nou material biotecnològic a partir de residus de cel·luloses; Civigner, un software per dissenyar i gestionar infraestructures civils en un entorn web i 3D; o Saalg Geomechanics, un programa per tal de monitoritzar els processos de construcció d'una obra. També al Future Arena, s'hi donaran a conèixer les novetats dels expositors al Showroom i podran explicar les seves últimes novetats al Technical Corner, àrea comissariada per la Fundació Mies van der Rohe.

 

Negoci, internacionalització i coneixement

El Meetings Arena, la zona destinada al networking i a les relacions comercials, acollirà el primer congrés ‘Interior Lovers', unes jornades de trobades de professionals del disseny d'interiors des de la visió d'àmbits com el retail (comerç), el contract (hotels) o les oficines.
En el marc de les relacions internacionals, BBConstrumat comptarà amb un programa de visitants internacionals de països com Argentina, Xile, Colòmbia, Israel, Mèxic o Perú, que acudiran al certamen amb l'objectiu d'adquirir productes o arribar a acords comercials amb els expositors. El Meetings Arena serà seu de reunions B2B i d'un programa de conferències i workshops, així com d'una zona d'assessorament per a l'accés a mercats internacionals a càrrec de l'Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) i de l'agència de la Generalitat, Acció.

Al Talks Arena, hi tindrà lloc el congrés ‘Lògiques d'innovació i canvi', que comptarà, entre d'altres, amb l'historiador i crític italià d'arquitectura Mario Carpo o l'arquitecte britànic i professor a la Universitat de Harvard, Neil Leach, per debatre al voltant d'una nova arquitectura, basada en la innovació i l'experimentació per tal de respondre a les necessitats socials i mediambientals actuals.

 

Noves àrees per a professionals

El saló comptarà amb una zona de serveis professionals (The Professional Spot), una iniciativa pionera als esdeveniments firals de la construcció, on els despatxos d'arquitectura, enginyeria i interiorisme podran oferir els seus serveis i mostrar els seus projectes tant a visitants com a expositors. També disposarà d'un espai (The BIM Spot), coordinat per l'ITeC, en què s'hi divulgaran els nous models de gestió del treball com la tecnologia BIM, la filosofia LEAN o els contractes col·laboratius IPD, basats en les noves tecnologies i en l'increment de la col·laboració entre professionals.

BBConstrumat completarà la seva edició de 2019 amb els Premis BBConstrumat i amb activitats com, per exemple, un workshop organitzat per la Comissió Europea per tal de fomentar l'eficiència energètica al sector de la construcció, una jornada per donar a conèixer el projecte ‘Women can build' de la Unión Europea per incrementar la presència femenina, a través de la formació, a la construcció o un Job Market Place organitzat per Barcelona Activa per a professionals en busca d'ocupació.


Lavola premi FEGP en l’àmbit del Compromís Social

El passat divendres 26 d'abril va tenir lloc la Nit de l’Empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) a les caves Codorníu, a Sant Sadurní d’Anoia.

Tres-cents cinquanta empresaris, directius i representants institucionals varen participar a la gala de lliurament dels Premis FEGP 2019 en la qual es van reconèixer fins a 17 empreses de les tres comarques del Gran Penedès.

Antoni Mansilla, director general de Lavola, va recollir el premi a mans de la consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón.

Lavola va resultar guanyadora del Premi FEGP en la categoria de Compromís social, aquest compromís es manifesta en els nostres projectes que volen assolir una societat més sostenible, beneficiant la ciutadania i els nostres grups d’interès. També cuidem la qualitat de vida del nostre equip humà i afavorim els projectes socials amb un impacte positiu en el territori on treballem.

A la foto: el president de la FEGP, Martí Sistané; el director general de Lavola, Antoni Mansilla; la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; l’alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, Josep Maria Ribas i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.