Present i futur de l’avaluació ambiental urbanística

 

Article de Nacho Guilera, Responsable de Ciutat i Territori.

Ens aproximem en pocs mesos a un procés electoral que portarà la continuïtat o la renovació dels equips de govern municipal. Creiem, per tant, que és un bon moment per tal de poder fer un balanç dels processos d’avaluació ambiental de planejament urbanístic d’aquests últims anys. Entenem, a més, que el moment actual, amb possibilitat de nous marcs legals en matèria de planificació urbanística i territorial o d’avaluació ambiental, i amb l’aparició de la Nova Agenda Urbana, esdevé una oportunitat per consolidar i donar impuls al procés d’avaluació ambiental urbanística.  

Des de Lavola hem participat recentment, o estem participant, en els processos d’avaluació ambiental del planejament general de diversos municipis catalans com poden ser Figueres, Vic, Banyoles, Blanes, Manlleu o Deltebre, entre d’altres, o de fora de Catalunya, com és el cas de Calvià (Mallorca). A banda, hem participat en aquests darrers anys en gairebé un centenar de processos d’avaluació ambiental de planejament derivat.  

Basant-nos en la nostra pròpia experiència, volem destacar aquells elements positius que, al nostre parer, s’han anat consolidant en els últims anys, però sense poder dir que s’hagin arribat a generalitzar i sobre els que per tant cal seguir treballant:  

 • Consolidació de l’avaluació ambiental com un procés actiu en la presa de decisions a nivell urbanístic, passant d’un paper merament avaluador a un paper integral i integrat en el procés de redacció dels plans. 
 • Relacionat amb aquest tema, cal destacar la cada cop major consciència per part dels equips redactors (tant a nivell d’Ajuntaments, com a nivell d’equips d’arquitectes i urbanistes) del fet que la millora ambiental no és només un tràmit, si no una necessitat.  
 • Posada en valor dels espais naturals com a elements centrals en l’ordenació dels municipis i millora dels sistemes i procediments de regulació i potenciació del sòl no urbanitzable.  
 • Adequació de les estratègies de creixement urbà a les necessitats reals de la població i als criteris de compleció de les trames urbanes existents. 
 • Integració de la participació ciutadana en el procés de redacció del planejament 

 

D’altra banda, després d’aquesta època de consolidació del procés d’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, creiem que cal passar a una fase de creixement amb la integració d’altres elements que esdevenen claus per a la millora local i global del nostre entorn, tals com:  

 • Integració de l’impacte sobre la salut de la ciutadania com a element central dels processos d’avaluació ambiental. En aquest sentit, cal destacar la tasca que ha realitzat l’Ajuntament de Vic per incorporar aquest element en el procés de redacció del nou POUM.  
 • Potenciació de les solucions basades en la natura per donar resposta als reptes ambientals presents i futurs.  
 • Aprofundiment en el paper de les ciutats i espais urbans com a elements actius en la mitigació i adaptació als riscos derivats del canvi climàtic.  
 • Aposta per uns desenvolupaments urbans que s’apropin al consum energètic gairebé nul.  
 • Rellevància de l’espai públic en el benestar físic, mental i social de la ciutadania, integrant conceptes com la perspectiva de gènere o intergeneracional en la planificació urbana.  
 • Impuls a les components productives i funcionals dels sòls no urbanitzables, com a elements de dinamització territorial i ambiental dels municipis.  
 • Agilització de la tramitació del planejament i aprofundiment en la implicació de la ciutadania en els processos de redacció dels instruments urbanístics.  

Per tant, creiem en una avaluació ambiental que vagi més enllà i que analitzi l’impacte dels desenvolupaments previstos sobre el territori, però també sobre la ciutadania des de la seva concepció més àmplia i tenint en compte tots els perfils de població. Per a aquesta tasca, resulta imprescindible comptar amb un equip expert i pluridisciplinari que pugui donar resposta a aquests nous reptes.  

L’equip d’avaluació ambiental (amb una àmplia experiència adquirida des dels inicis del desenvolupament dels processos d’avaluació ambiental) està preparat per aquests nous reptes, sumant a més l’experiència dels equips d’altres solucions, com són els d’Energia, Canvi Climàtic, Residus, Economia Circular i  Comunicació, entre d’altres. Seguirem apostant per la innovació en els serveis d’assessorament ambiental al planejament com un dels eixos principals en el servei d’assessorament integral que prestem, els quals inclouen els serveis de mobilitat sostenible, la participació ciutadana o l’anàlisi social.  

S’obre, per tant, una època en la que creiem que l’avaluació ambiental esdevindrà un element encara més rellevant en el procediment de redacció del planejament, per tal d’aconseguir unes ciutats i pobles més sostenibles, però també més saludables.  


Celsia reforça el seu compromís amb la sostenibilitat

Celsia continua consolidant el seu compromís amb la sostenibilitat buscant l’equilibri entre la rendibilitat  econòmica, la inclusió social i el respecte pel medi ambient. Amb l’objectiu de liderar les iniciatives de sostenibilitat al sector energètic llatinoamericà, manté la seva preocupació pels impactes del canvi climàtic sobre els ecosistemes i la disponibilitat dels recursos naturals.

Celsia, empresa d’energia del Grupo Argos, té presència a Colòmbia, Panamà, Costa Rica i, recentment, a Hondures, i és líder en energies renovables no convencionals per a empreses, llars i ciutats.

Els equips de Gestió del CO2 i Economia Circular han calculat la petjada de carboni i la petjada hídrica de l’any 2018

Recolzant a l’empresa per segon any consecutiu, l’equip de Gestió del CO2 ha acompanyat a Celsia en el càlcul de la petjada de carboni de l’any 2018. D’aquesta manera, enforteix aquesta eina de gestió per a aconseguir la reducció de les seves emissions en un 25 % l’any 2025, respecto a 2015.

L’equip d’Economia Circular, per la seva part, ha elaborat la petjada hídrica de 2018, per tal d’analitzar el volum d’aigua dolça consumida, evaporada o contaminada associada als processos de l’organització. A més, s’ha avaluat de forma conjunta l’estratègia de sostenibilitat hídrica de la empresa.

És molt important seguir consolidant la col·laboració amb empreses líders en sostenibilitat, com ho és Celsia, aportant solucions per a abordar els principals desafiaments mediambientals, socials i econòmics de la nostra societat.


Primer hotel neutre en carboni de Portaventura World

El nou hotel de PortAventura World, Colorado Creek, serà el primer que compensarà les seves emissions de gasos que provoquen el canvi climàtic. Aquest hotel, el sisè del ressort, obrirà el proper juny sent un establiment neutre en carboni gràcies al servei de Lavola Clean CO2.

La compensació de les emissions de l’hotel Colorado Creek forma part del pla estratègic de sostenibilitat de PortAventura World, implicant-se directament amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 13, Acció pel Clima. A més de compensar les seves emissions, PortAventura ha aplicat altres mesures per a reduir l’impacte ambiental d’aquest nou hotel. Així, entre altres actuacions que s’han realitzat trobem que tota l’electricitat del ressort prové de fonts d’energia renovables.

L’hotel Colorado Creek ajuda a subministrar aigua potable a Malawi amb la compensació de les emissions que genera 

Clean CO2 és una eina de Lavola a través de la qual es calculen les emissions de carboni de qualsevol empresa, servei, activitat o producte i se’n compensen les emissions associades. Amb la certificació Clean CO2 que s’obté, PortAventura World compensarà les emissions amb la compra de crèdits de carboni VER (Verified Emission Reductions) en projectes per a la millora del medi ambient i l’entorn social.

En el cas de l’hotel Colorado Creek, PortAventura World contribuirà amb el projecte Malawi Borehole Project, a través del qual s’estan rehabilitant pous en comunitats locals de Malawi. L’objectiu és subministrar aigua potable a 450.000 persones ja que pràcticament la meitat de la població rural viu sense accés a la mateixa i ara asseguren el seu sanejament només bullint l’aigua.

El desenvolupament d’aquest projecte aporta una reducció de 10.000 tones de CO2 cada any a l’evitar la crema de fusta per al sanejament de l’aigua, redueix malalties al disminuir la quantitat de contaminants a l’interior dels habitatges i l’anul·lació de contaminants i bacteris potencialment letals de l’aigua contaminada, i proporciona llocs de treball, entre altres.

L’objectiu final de PortAventura World és que la resta d’establiments del ressort també siguin neutres en carboni en un futur, disminuint la seva petjada de carboni i mostrant el seu compromís per avançar cap a un mon millor i, particularment, en la lluita contra el canvi climàtic.

 


Compromesos amb la Trailwalker

El passat cap de setmana vàrem participar per sisena vegada a la Trailwalker de Girona, la cursa solidària organitzada per Oxfam Intermón

La Trailwalker és el desafiament esportiu més gran del món per lluitar contra la pobresa. Tots els fons recaptats es destinen a diferents projectes de cooperació d'Intermón. L’equip de Lavola format per Anna Remolà, Albert Masnou, Marc Tomàs i Josep Sanabra han recorregut els 100 km de la cursa, d’Olot a Sant Feliu de Guíxols, amb un temps de 22 hores. En tot moment, els caminadors han estat acompanyats i animats per companys i companyes i han rebut l'assistència de l'equip de suport amb l'avituallament necessari.

Des de la distància, i a través d'un grup de whatsapp amb més de 50 persones, els participants també han rebut escalf i ànims en tot moment. Per segon any, Lavola ha calculat i compensat les emissions de l’esdeveniment a través de la marca de compensacions Clean CO2. Com sempre, ha estat una experiència dura però molt positiva.

Per Lavola és un honor participar cada any a la Trailwalker i reafirmar el nostre compromís social i ambiental per viure en un món més just i igualitari.


Menorca inicia el camí per disposar de la seva agenda urbana

El Consell Insular de Menorca ha iniciat el procés per elaborar l’Agenda Urbana de Menorca. Amb aquest pas, Menorca reafirma el seu compromís amb el desenvolupament urbà sostenible, inclòs a l’Objectiu 11 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, i vol donar resposta als acords internacionals resultants del Pacte d’Amsterdam i la Declaració de Quito.

Com a primer pas del procés, el Consell Insular de Menorca vol disposar d’un primer diagnòstic en relació amb els objectius socials, ambientals i econòmics que estableix l’Agenda Urbana Espanyola (AUE), i d’un primer full de ruta per a impulsar l’Agenda Urbana a l’illa, amb la participació de la resta d’actors implicats, tan públics com privats.

El coneixement de la realitat de Menorca i del que estableixen les agendes urbanes vigents permetran desenvolupar una diagnosi de partida rellevant com a inici del procés.

Lavola, gràcies a l’experiència de l’equip de Ciutat i territori en els treballs realitzats en el Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera de Menorca, durà a terme el diagnòstic inicial de la situació de l’illa en relació amb els objectius i les línies d’actuació que estableix la AUE.

La feina feta prèviament per l’equip de Ciutat i territori ha permès tenir un coneixement profund de la realitat de l’illa en termes de sostenibilitat que, unit al que estableixen les agendes urbanes internacional, europea i espanyola, permetran realitzar aquest treball inicial, juntament amb la participació dels responsables polítics i tècnics del Consell Insular de Menorca.

En aquests primers treballs també s’apuntaran les línies d’actuació prioritàries per al Consell Insular per a l’impuls d’un futur Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Menorca.


Ja hi ha guanyadors del premi punt de llibre del programa “El comerç i les escoles”

El Premi Punt de Llibre 2019 del programa “El comerç i les escoles” es va donar a conèixer el passat 2 d’abril en un acte on es van guardonar els punts de llibre guanyadors i finalistes. Aquest premi té com a objectiu que l’alumnat participant al programa educatiu expliqui com és el comerç de proximitat i els valors que representa en forma de punt de llibre.

El programa “El comerç i les escoles” és impulsat per la Direcció de Comerç de l’Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals, amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. El seu objectiu és mostrar a l’alumnat l’ampli teixit comercial arrelat a la ciutat, els seus oficis per tal de despertar vocacions professionals i, alhora, educar per un consum crític i responsable.

Des de 2019, Lavola gestiona el programa “El comerç i les escoles”

Aquest programa és gestionat per l’equip de Programes educatius de Lavola des de l’any 2019, a través del qual realitza tallers i visites guiades als comerços per a les escoles participants, així com l’organització del Premi Punt de Llibre.

Per a portar a terme l’entrega dels premis, també es va comptar amb l’equip de disseny i comunicació, qui va fer la seva conceptualització i la producció. A més, també va produir tots els elements comunicatius i una exposició, i va editar un vídeo de resum de la participació al programa.

L’acte, on també es va fer la secretaria tècnica, va comptar amb la participació de més de 200 persones, entre participants en el premi, comerciants col·laboradors i representants municipals.


El Consorci Besòs Tordera presenta el Pla de Gestió Xarxa Natura 2000 del riu Congost

El riu Congost compta des del passat mes de març amb el seu Pla de Gestió Xarxa Natura 2000. El Pla, presentat el Dia Mundial de l’Aigua pel Consorci Besòs Tordera, és un full de ruta a seguir amb l’objectiu de millorar, preservar i potenciar la conservació d’aquest espai inclòs a la Xarxa Natura 2000 des de l’any 2006.

El document pretén concretar l’Instrument de gestió dels espais Xarxa Natura 2000 de Catalunya a l’espai del riu Congost, identificant com a elements claus a les espècies, els hàbitats fluvials i alzinars i carrascars. Els objectius que fixa per a aquest espai són la preservació de les espècies autòctones, l’erradicació de les exòtiques i invasores, la restauració de l’hàbitat, la millora de la connectivitat ecològica, la potenciació i millora d’espais oberts i l’aposta per fer conèixer els seus valors a la ciutadania.

Directrius per a tots els municipis

A més, l’equip de Ciutat i Territori, que ha donat suport en la realització d’aquest pla de gestió, ha inclòs la definició de directrius de gestió de les àrees adjacents per on discorre aquest espai. D’aquesta manera, s’ha donat més èmfasi a les zones d’interès i els punts crítics on cal fer intervencions.

El tram del riu Congost inclòs a la Xarxa Natura 2000 inclou 11 municipis del Vallès Oriental, entre els quals hi ha Granollers, la Garriga i Mollet del Vallès, ocupant 30 kilòmetres de longitud i una superfície superior a les 350 hectàrees.


Palma és el primer municipi balear amb un programa de prevenció de residus

L'Ajuntament de Palma ha aprovat inicialment el Programa local de prevenció de residus municipals, el primer que té la ciutat en aquesta matèria i, també, el primer de les Illes Balears en general. Amb aquest programa, l’Ajuntament vol deixar enrere l’actual cultura consumista d’usar i llençar i fer un canvi de paradigma cap a un consum més sostenible.

Entre les 24 accions emmarcades dins les 8 línies estratègiques del programa, en destaquen l’impuls de la lluita contra el malbaratament alimentari, la necessitat de reduir els envasos de menjar per emportar i la publicitat en paper, el suport a la reutilització en els punts verd, el foment de la compra responsable o l’ambientalització interna del propi Ajuntament.

Tot això sense oblidar les actuacions de conscienciació, informació i educació de la ciutadania, i la introducció d’un sistema de pagament per generació, pel qual s’han definit els instruments econòmics i fiscals que ho faran possible.

Suport integral en l'elaboració del programa de prevenció de residus de Palma

L'equip de Residus ha donat suport a EMAYA i a l’Àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de l’Ajuntament de Palma en totes les fases d’elaboració del Programa local de prevenció de residus municipals, des de la definició de l’estratègia del programa fins a la redacció i l’assessorament final.

Durant el procés de definició del programa s’ha realitzat un procés participatiu on s’han recollit les aportacions de la ciutadania i de les entitats del territori. Des de Lavola també s’ha donat suport en la implementació de la campanya per a la reducció de les bosses de plàstic.

L’objectiu final del programa és aconseguir que a l’any 2020 es redueixi un 10% el pes total dels residus generats respecte a l’any 2010. És a dir, deixar en només unes 190.000 tones el 2020 les més de 211.000 tones de residus generades durant el 2010.


Mantenim el compromís amb l’acció social col·laborant amb Càritas i Oxfam Intermón

L’acció social és una part important de la responsabilitat corporativa que porten a terme les empreses i a Lavola en som conscients. Des de 2007 col·laborem amb Càritas Diocesana de Vic a través de la donació d’una part dels resultats econòmics obtinguts durant l’any. Enguany, aquesta donació ha sigut de 9.300 €.

A més, també col·laborem amb Oxfam Intermón amb una donació de 4.105 € i ho complementem amb la participació d’un equip de treballadors de l’empresa a la Trailwalker de Girona, una cursa de resistència de 100 km entre Olot i Sant Feliu de Guíxols. Portem 5 anys participant en aquest esdeveniment i, com l’any passat, també farem el càlcul de la petjada de carboni per ajudar a disminuir el seu impacte ambiental.

Aquestes dues accions s’uneixen a altres que realitzem també a l’àmbit cultural i ambiental. En total, hi destinem un 5% dels resultats de l’any anterior que es reparteixen entre les diferents accions, com les donacions a Càritas Diocesana de Vic i Oxfam Intermón.


Detalls sobre la fusió de Lavola amb Anthesis

Toni Mansilla, Director General de Lavola, Stuart McLachlan, Director General d’Anthesis Group i Pere Pous, President i fundador de Lavola responen a unes preguntes sobre la fusió. 

 

Què significa la fusió de Lavola i Anthesis?

La fusió significa fer un salt qualitatiu en la consultoria per la sostenibilitat, ja que s’amplia l’abast geogràfic i augmenta l’experiència de tot l’equip que treballa en ambdues companyies. Per Lavola implica, sobretot, entrar a nous mercats complementaris als que ja treballa, mentre que per Anthesis es reforça la cartera de serveis per donar suport als clients en les cadenes de valor globals.

Quina visió té Anthesis?

Anthesis té una visió molt semblant a la de Lavola, ja que busca treballar la sostenibilitat a nivell de tots els àmbits. A més, però treballa per mantenir les identitats culturals que tenen les diferents parts que formen el grup empresarial.

És conscient de la fortalesa que implica la diversitat, de manera que busca l’actuació global mantenint les característiques locals dels membres, a la vegada que manté la unitat en una visió, uns valors i una marca comuns.

Quin impacte s’espera que tingui Lavola amb aquesta fusió?

Per Lavola, com s’ha comentat, significa poder accedir a nous mercats que complementen els ja existents (Espanya, Andorra i Colòmbia) i poder ampliar l’abast dels seus projectes. A més, a l’àmplia experiència de l’empresa, se suma la de les altres parts que formen el grup Anthesis.

Com s’espera que sigui la trajectòria futura de Lavola?

Lavola ha seguit la seva trajectòria en base a una vocació ferma i un model de governança concret, que sempre ha buscat aliances per fer un món més sostenible. La fusió amb Anthesis permetrà reforçar la vocació internacional de la companyia i obrirà noves perspectives als treballadors de Lavola que desitgin desenvolupar una carrera amb més projecció.