Validem un any més el compromís amb els programes de reducció de gasos d’efecte hivernacle

El Programa d’Acords Voluntaris i el “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción” són dos programes impulsats per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri per la Transició Ecològica de l’Estat Espanyol per a reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

Els dos programes ofereixen eines, suport i reconeixement a les organitzacions que estableixen voluntàriament un compromís per reduir les seves emissions de gasos. A més, posen a la seva disposició una calculadora específica per calcular les emissions, de manera que puguin fer l'inventari i definir un pla de reducció d'emissions.

Lavola, a través de Gestió del CO2, ha validat un any més el formulari d’Actuació d’Acords Voluntaris i ha realitzat l’inventari per a la Secció A del “Registro de huella, compensación y proyectos de absorción”, demostrant així el seu compromís contra el canvi climàtic.

Reduint emissions des de 2010

Des de l’adhesió al programa d’Acords Voluntaris, al 2010, s’ha aconseguit disminuir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle un 40%, passant de 154,81 tones de CO2 equivalent a 93,65 tones de CO2 equivalent al 2018. I des de l’adhesió a la Secció A del “Registro huella de carbono”, al 2015, s’han reduït les emissions un 16,76 %.

Per seguir en aquesta línia, s’ha plantejat una nova mesura a realitzar durant l’any 2019 per tal de seguir reduint les emissions que es generen: la renovació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de l’Ecoedifici. També s’ha definit un objectiu de reducció del 19 % pel període 2016-2019.

Es preveu assolir l’objectiu gràcies a l’execució del projecte Chess-setup 3.0. a l’Ecoedifici. Aquest projecte permetrà reduir el consum de gas natural a partir de la instal·lació d’una bomba de clima que s’anirà alimentat amb l'energia produïda amb les plaques fotovoltaiques d'autoconsum que ja estan instal·lades. A més, es preveu substituir l'enllumenat convencional de l'oficina de Barcelona amb tecnologies més eficients com el LED.


El festival Cruïlla (encara més) compromès amb la sostenibilitat

El compromís social i la responsabilitat ambiental formen part de l’ADN del festival Cruïlla, que en l’edició d’aquest any tindrà lloc a Barcelona del 3 al 6 de juliol. Des dels seus inicis el festival ha anat incorporant contínuament bones pràctiques i establint aliances amb diferents actors de l’àmbit social i ambiental per a sumar sinèrgies positives que contribueixin a fer un festival millor per als assistents, per a Barcelona i per al planeta.

Ara el festival amplia i consolida aquest compromís iniciant la definició d’una estratègia de sostenibilitat a mig termini, però que es traduirà en accions concretes ja en aquesta propera edició.

El Cruïlla vol apostar per un concepte global de la sostenibilitat, que englobi tant la prevenció i la minimització dels impactes ambientals, com la consideració dels aspectes socials i de relació amb la comunitat local. A més, aquesta estratègia vol incorporar també les potencialitats de l’economia circular, no només amb el tancament dels cicles de materials i de l’energia, sinó també treballant en desmaterialització i l’economia col·laborativa.

Amb tot això, l’estratègia del festival en matèria de sostenibilitat s’emmarcarà en l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, una iniciativa internacional a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció d'enfortir la pau universal i l'accés a la justícia. L’Agenda 2030 es materialitza en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (els ODS) amb els quals el Cruïlla s’alinea i contribuirà a l’assoliment de metes concretes des del seu paper d’esdeveniment cultural i altaveu social.

La novetat de la present edició són els Cruïlla Talks, un espai de reflexió i debat sobre els reptes globals, que se suma a les col·laboracions amb organitzacions referents com Open Arms, Amnistia Internacional, Oxfam o Greenpeace. Però el festival vol anar més enllà i estrènyer el seu vincle amb col·lectius vulnerables per a garantir el seu dret d’accés a la cultura, i lluitar contra la discriminació, les desigualtats i les agressions per raó de gènere o d’orientació sexual.

El Cruïlla aposta per liderar la sostenibilitat en els festivals de música

En aquest camí, el festival compta amb el recolzament i l’assessorament especialitzat de l’equip de sostenibilitat corporativa de Lavola, en el marc del nostre servei Towards Zero Impact, que ajuda als esdeveniments de tot tipus a minimitzar els seu impacte ambiental i a generar un efecte social positiu.

Aquesta estratègia de sostenibilitat està previst que es vagi desplegant des d’aquesta mateixa edició i al llarg dels propers tres anys, en els quals, amb l’ajuda de Lavola el Cruïlla vol convertir-se en referent en l’àmbit de la sostenibilitat en els festivals de música i esdeveniments culturals. En aquesta iniciativa també es compta amb la col·laboració  de Gabeiras y Asociados, despatx ètic especialitzat en dret ambiental i economia social i sostenible en l’àmbit cultural.

En el camp ambiental, el Cruïlla vol ser un festival que treballi pel residu zero i per la progressiva eliminació dels plàstics. Així, en la present edició, a l’eliminació de les ampolles plàstiques de refrescos, que ja s’havia implantat en edicions anterior, s’hi afegeix la substitució de les ampolles d’aigua plàstiques per ampolles de vidre reutilitzables i l’aposta pels gots biodegradables.

Altres accions ambientals passaran pel foment d’una mobilitat eficient i un consum energètic baix en emissions per a lluitar contra la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic. També per seguir aprofundint en el reaprofitament de materials, el reciclatge de residus i la prevenció del malbaratament alimentari.

D’altra banda, el Cruïlla aprofundirà el seu vincle amb la comunitat local, tant en l’entorn directe del Fòrum com amb la ciutat de Barcelona, apostant també pels proveïdors locals i el consum de proximitat.

En aquests reptes, l’equip del Cruïlla i Lavola treballen de la mà dels artistes, proveïdors i col·laboradors per impregnar-los d’aquesta cultura de la sostenibilitat i sumar-los en aquests objectius compartits.


Serveis de consultoria i assistència en l’eficiència energètica en l’enllumenat públic

La Central de Compres del Món Local és una iniciativa del Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) que facilita la contractació de serveis en condicions econòmiques molt avantatjoses, mitjançant un procediment simple i àgil i amb total observança a la Llei de contractes del sector públic.

    

Lavola, degut a la seva àmplia experiència i solvència tècnica i pel fet d’haver presentat una de les propostes més avantatjoses econòmicament, ha estat acreditada per a la prestació de serveis d’assistència tècnica en l’enllumenat públic per la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis.

Vull saber més dels serveis d’Energia de Lavola!

Qualsevol entitat local adscrita a l’ACM pot beneficiar-se d’aquest servei i de la simplificació dels tràmits administratius de la contractació.

Abast dels serveis 

L’objecte material és la realització del servei de consultoria i assistència en l’eficiència energètica de l’esmentat enllumenat públic 

Llista complerta de serveis per l’enllumenat públic: 

Avantprojectes d’enllumenat públic  Projectes bàsics d’enllumenat públic 
Projectes executius d’enllumenat públic  Direccions d’obra i certificacions d’enllumenat públic 
Informes energètics en l’enllumenat públic  Auditories energètiques en l’enllumenat públic 
Avaluacions legals de l’enllumenat públic  Projectes de legalitzacions d’enllumenat públic 
Plans directors d’enllumenat  Plans d’actuació i planificació de l’enllumenat públic 
Redacció de plecs prescripcions tècniques d’enllumenat públic  Redacció de plecs prescripcions tècniques d’enllumenat públic vinculats a l’eficiència energètica 
Assistència tècnica en plecs de prescripcions tècniques per instal·lar fanals fotovoltaics per enllumenat (leds i bateries)  Assistència tècnica per a l’adaptació a la normativa de protecció de l’enllumenat exterior a la contaminació del medi nocturn 
Assistència tècnica valoració d’implantació d’empreses de serveis energètics a l’enllumenat públic  Assistència tècnica en ajuts i finançament de les inversions en l’enllumenat públic 
Assistència tècnica valoració d’implantació de contractes EPC (Energy Efficiency with Performance Guarantees  Assistència en gestió energètica de l’enllumenat públic. Compra d’energia elèctrica, seguiment de les factures elèctriques, gestió baixes i altres de subministres, ajustaments de potencia contractada. Coaching energètic en l’enllumenat públic 

Qui pot sol·licitar els serveis? 

 Els més de 1.000 associats a l’Associació Catalana de Municipis, que son la major part de: 

 • Municipis catalans 
 • Consells comarcals 
 • Diputacions 
 • Consorcis i altres ens de titularitat majoritària pública 

Com contractar el servei?

D’acord amb la clàusula 40 del PCAP les entitats destinatàries, amb caràcter obligatori, realitzaran petició d'oferta a les empreses seleccionades preferentment per via telemàtica (poseu-vos en contacte directament amb Esteve Maneja, de la solució d’Energia de Lavola, per correu electrònic -emaneja@lavola.com- o al telèfon 667 484 428 per a sol·licitar la nostra millor oferta).  

El termini mínim de presentació d'ofertes serà de sis dies hàbils i el màxim de deu dies hàbils, a determinar per part de l’ens local. 

Trobareu tota la informació a la web de la Central de Compres del Món Local en aquest enllaç o podeu. 

Documentació 

Trobeu a continuació els enllaços a tota la documentació necessària per a la contractació del servei: 

 

Som el soci energètic ideal de les entitats locals 

A Lavola portem més de 15 anys oferint serveis de consultoria energètica a les organitzacions. Des d’estudis d’estalvi i eficiència energètica a projectes claus en mà d’energies renovables, passant per l’assessorament en la contractació d’energia, la implantació de sistemes de gestió energètica i la certificació d’edificis ecoeficients.

 • Hem assessorat a més de 150 municipis en les seves accions i estratègies d’eficiència energètica i energies renovables
 • Hem realitzat gairebé 4.000 auditories energètiques, més del 60% en el sector terciari (edificis de l’administració, equipaments culturals i esportius, centres educatius, etc...).
 • Som membres del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya.
 • A més, som experts en estratègies de mitigació del canvi climàtic a nivell local.

Vull saber més dels serveis d’Energia de Lavola!

COACHING ENERGÈTIC  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA  NZEB: Edificis de consum energètic proper a zero 

Entrevista al director general de Lavola, Antoni Mansilla, al Nació Digital

Osona.com, en col·laboració amb el Consell Empresarial d'Osona (CEDO), entrevista Antoni Mansilla, director general de Lavola a la secció "Empresaris d'Osona".

Veure


CIAC i CIMALSA fomenten la mobilitat sostenible per millorar el transport

CIAC i CIMALSA estan impulsant un estudi per millorar la mobilitat sostenible dels seus empleats. Aquest estudi respon als problemes de mobilitat als centres d’activitat logística i industrial, que tenen impacte en la competitivitat de les empreses.

Aquestes dues entitats, vinculades al sector de l’automoció i del transport de mercaderies i la logística al territori, respectivament, volen afavorir l’accés sostenible als centres logístics i polígons industrials, a l’hora que disminueixen les emissions de CO2 i potencien l’ús d’energies més netes.

L’estudi permetrà definir un model de mobilitat sostenible a tres nivells de detall diferents.

Per a elaborar l’estudi, des de Lavola es duen a terme les tasques que han de permetre definir un model de mobilitat més sostenible i les mesures necessàries per executar-ho. Per iniciar el projecte s’estan recopilant dades preliminars que serveixin per treballar l’estudi a tres nivells de detall diferent: global, els centres logístics i el polígon de Sant Armengol i Can Amat.

A nivell global l’objectiu és definir un conjunt d’actuacions que es puguin implementar en els diferents polígons, mentre que a cada centre logístic es concretaran i s’adaptaran les actuacions en funció de les seves casuístiques. Finalment, per al polígon de Sant Armengol i Can Amat es vol realitzar un treball de camp a la vegada que es demana l’opinió dels agents implicats.


Subvencions per a l'elaboració de Plans de Desplaçament d'Empresa

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona ha publicat el programa d’ajuts per a la realització de plans de desplaçaments d’empresa (PDE) adreçat a persones físiques, empreses i societats mercantils de l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Barcelona.

Tot seguit us detallem les principals característiques d’aquesta subvenció i ens podeu contactar per a que us ajudem tant en la seva sol·licitud com en la redacció del PDE en cas de resultar-ne beneficiaris.

Més avall, trobareu també informació sobre Programa d'Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (MOVES) que abasta tot Catalunya i també contempla ajuts per a la implementació d’accions concretes per al foment de la mobilitat sostenible.

Resolució d’1 d’abril de 2019, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a l’elaboració dels plans de desplaçaments d’empresa.

Dins de la seva estratègia d’impuls d’una estratègia de mobilitat a les organitzacions, l’ATM ha establert un programa d’ajuts per a la realització de plans de desplaçaments d’empresa (PDE) adreçat a empreses i centres generadors de mobilitat.

A qui va dirigida?

Persones físiques, empreses i societats mercantils de l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Barcelona (província de Barcelona), que compleixin amb algun dels següents requeriments:

 • Edificis, centres de treball i complexos on treballin més de 50 persones.
 • Establiments comercials amb superfície de venda superior a 2.500 m2.
 • Edificis per a oficines amb un sostre de més de 5.000 m2.
 • Instal·lacions esportives/lúdiques/culturals, amb un aforament superior a 1.000 persones.
 • Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 100 llits.
 • Centres educatius amb una capacitat superior a 500 alumnes.
 • Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 2.500

Actuacions subvencionables:

Característiques de l’ajut:

 • Per a les empreses amb més de 250 treballadors/treballadores, el 50% del cost de la realització del PDE, amb un màxim de 5.000 €
 • Per a les empreses amb 250 treballadors/treballadores o inferior, el 65% del cost de la realització del PDE, amb un màxim de 5.000 €
 • En aquells municipis inclosos dins de la Zona de Protecció Especial pel que fa a la qualitat de l’aire, l'ajuda podrà incrementar-se fins a un 15%., amb un màxim de 5.750€

Enllaç als documents oficials de la convocatòria:

Vols més informació?

Contacta amb Xavier Codina (xcodina@lavola.com) expert en Mobilitat Sostenible a Lavola

 

Programa d'Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (MOVES)

Complementàriament el Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret en el que es regula la concessió d'ajudes del Programa d'Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (MOVES). Aquests ajuts estan regulats per l'IDAE i a Catalunya l'Institut Català d'Energia, n'és l'òrgan gestor, essent les accions subvencionables els següents:

 • actuacions que facilitin l'accés a peu o en bicicleta,
 • actuacions de foment de la utilització del transport públic,
 • disposició de línies específiques de transport públic o busos llançadora o plataformes i sistemes de vehicles compartits.
 • També es podrà subvencionar el cost de redacció del Pla de Desplaçament d’Empresa si va acompanyat de la implantació d'una o diverses actuacions

Vols més informació?

Contacta amb Xavier Codina (xcodina@lavola.com) expert en Mobilitat Sostenible a Lavola


Comencem la nova gestió de l’Espai Far de Vilanova

L’Espai Far de Vilanova i la Geltrú comptarà properament amb una nova gestió de les activitats educatives i d’atenció al públic que portarem a terme des de Lavola. Aquest espai és una instal·lació museística situada al recinte del Far de Sant Cristòfol que compta amb tres zones d’exposicions permanents: el Museu del Mar, l’espai Víctor Rojas i el Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués. Les tres exposicions són visitables, així com s’hi realitzen activitats educatives, tant per públic familiar com escolar.

Un dels objectius d’aquest equipament és posar en valor el patrimoni mariner de la façana marítima del municipi, considerada un autèntic museu a l’aire lliure per la presència de diverses construccions emblemàtiques. Entre aquestes construccions hi ha el Port, el Molí de mar o els xalets de Ribes Roges.

Lavola aportarà l’experiència i la qualitat en la gestió d’equipaments i la coordinació de personal.

L’equip de Museus coordinarà el servei d’atenció al públic i la dinamització d’activitats educatives de l’Espai Far, on aportarà l’experiència i la qualitat en la gestió d’equipaments i la coordinació de personal.

Entre les diferents tasques que es duran a terme hi ha la realització de visites guiades i tallers educatius, així com donar informació als visitants de l’espai, controlar les accions de coneixement i el seguiment d’activitats de l’Espai Far.

Com a novetat, es proposa una activitat de descoberta que gira al voltant de les primeres pescadores de Vilanova a través de diversos elements que es troben en un bagul. Amb aquesta activitat es vol destacar el paper de les pescadores i el fet que el mar està obert a tothom, no només als homes. D’aquesta manera es treballa la igualtat de gènere i es dona a conèixer el concepte d’alteritat, és a dir, la visió d’altres grups a un àmbit concret.


L’esdeveniment “El mundo sostenible” serà neutre en carboni mitjançant Clean CO2

EL MUNDO, 'Marca' y 'Expansión' reuneixen a algunes de les grans companyies amb les millors pràctiques en l’àmbit ambiental i a diversos dels principals experts en sostenibilitat en un esdeveniment anomenat El Mundo Sostenible. Aquest acte, que coincideix amb el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny), té com a objectiu valorar el poder transformador de les aliances econòmiques, socials i ambientals i el seu impacte en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Unidad Editorial, conscient de la petjada ecològica que generarà l’esdeveniment, ha pres la decisió d’avaluar el seu impacte ambiental i compensar-lo. Ha calculat les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades i les ha compensat a través d’un projecte de la cartera de Clean CO2. Aquesta és l’eina de Lavola per a la gestió i compensació d’emissions de qualsevol empresa, servei, activitat o producte.

El projecte triat per a la compensació, Madre de Dios REED Project, aconsegueix reduir 659.793 tones de CO2 cada any.

El projecte triat per a compensar les emissions calculades ha sigut Madre de Dies REED Project, un projecte de gestió forestal sostenible desenvolupat a l’Amazones peruà. Unidad Editorial ha tancat un acord de col·laboració amb aquest projecte, mitjançant el qual es redueixen 659.793 tones de CO2 cada any.

A més, també augmenta les oportunitat de treball locals arribant a superar els 100 treballadors amb contractes temporals, destina recursos econòmics amb medicaments bàsics i ofereix recolzament a campanyes contra el Dengue, entre altres beneficis.

Com a reconeixement de la compensació d’emissions realitzada, Unidad Editorial ha obtingut el Certificat i el Segell de Clean CO2, amb un codi QR que dirigeix a una aplicació divulgativa personalitzada amb tota la informació relativa al càlcul i compensació de la petjada.


La recollida de l’orgànica s’implantarà a tota l'illa de Mallorca

La recollida en origen de la matèria orgànica és la proposta més destacada del nou Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca, aprovat al mes de maig. La creació d’aquest pla respon a la necessitat d’una planificació que faci possible i fomenti la prevenció en la generació de residus, la reutilització, el reciclatge i l’aprofitament energètic.

La recollida de la fracció orgànica suposa un repte per Mallorca, ja que implica la seva implantació a tota l'illa en un procés de dos anys. Durant aquest període també es realitzaran noves infraestructures de compostatge per poder assumir-la de manera adequada, que es volen construir a prop dels municipis.

L’altra gran novetat del nou pla director és la unificació dels actuals dos plans de residus no perillosos: el de residus sòlids urbans i el de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús.

Suport a l’administració insular

Per la realització d’aquest pla, el Consell Insular de Mallorca ha comptat amb el suport de l'equip de Residus i Ciutat i TerritoriEntre les diferents tasques que s’han dut a terme hi ha hagut l’elaboració d’estudis i les diagnosis necessàries per fer el pla, l’assessorament al personal de l’administració, la redacció del propi pla i la documentació complementària i també l'avaluació d'impacte ambiental.

L’execució d’aquestes feines han comptat amb el coneixement, les eines, plantilles de documents i processos automatitzats que té l’equip de treball, fruit de l’experiència obtinguda en projectes similars anteriors.

El Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca començarà a aplicar-se aquest any i s’allargarà fins al 2030, després d’haver-se iniciat amb un pla participatiu que va tenir lloc durant el 2016.


Ramon Margalef, el geni de l’ecologia

Aquest 2019 es commemora el centenari del naixement de Ramon Margalef, l’ecòleg més gran que ha tingut aquest país i un dels més importants a nivell mundial. L’any 1967 es va convertir en el primer catedràtic d’ecologia de l’estat espanyol, fundant el Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, i l’any 1980 va guanyar el Premi Huntsmann, el Nobel de l’ecologia oceànica. Per aquest motiu es considera un dels tres millors científics espanyols, juntament amb Santiago Ramón y Cajal i Severo Ochoa (ambdós únics guanyadors espanyols del premi Nobel).

Margalef va començar a estudiar el fitoplàncton marí i els sistemes oceànics, però el seu interès per l’ecologia va portar-lo a unificar els aspectes físics i biològics dels sistemes, assentant les bases de l’ecologia moderna. Va dedicar tota la seva carrera a buscar unes pautes comunes que es poguessin aplicar a tots els ecosistemes i la biosfera en general, incloent l’ésser humà com una espècie més.

Totes les persones que el van conèixer destaquen la seva humilitat i generositat intel·lectual, així com la visió holística que tenia de l’ecologia, a través del qual era capaç de connectar aquesta ciència amb moltes altres disciplines.