Vídeos per a millorar la difusió de les campanyes de sensibilització

La comunicació audiovisual és una eina amb un gran potencial: aconsegueix fer arribar la informació que es vol transmetre de manera fàcilment compartible a les xarxes socials i serveis de missatgeria. Sense deixar de banda que els vídeos són el format comunicatiu més consumit per part de la ciutadania.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Madrid ha realitzat tres vídeos per aconseguir una major difusió de la campanya “Acierta con la orgànica”. El primer és un vídeo animat explicatiu de la campanya, el segon mostra les visites domiciliàries de l’equip d’informadors ambiental i el tercer recull diferents entrevistes fetes a ciutadans en les que responen preguntes relacionades amb la fracció orgànica. Es pretén fer, a més, un quart vídeo mostrant els resultats de la campanya.

Aquesta campanya de l’Ajuntament de Madrid es va iniciar a l’octubre de l’any passat i finalitzarà la primera fase a mitjans de maig. El seu objectiu és la implantació de la recollida de la fracció orgànica a la ciutat. Durant aquest temps, s’ha estat treballant en 17 zones pioneres, que pertanyen a 10 districtes de la ciutat.

El següent pas de la campanya serà ampliar la recollida de la fracció orgànica a 11 districtes complets de la ciutat: els 10 que comptaven amb zones durant la primera fase i un altre més. Per a fer-ho, els vídeos realitzats seran una eina molt important per a la seva difusió.


El paper clau de les persones a les campanyes de sensibilització a les grans ciutats

Article de Tais Vidal, responsable de Campanyes.

Al llarg del temps, les ciutats han anat canviant i s’han adaptat a les necessitats de cada moment. Quan aquests canvis es produeixen, és important transmetre’ls a la ciutadania, part vital de tota ciutat, i l’eina més adequada per a realitzar-ho són les campanyes de sensibilització.

Posant com a exemple canvis en el model de recollida de residus o la implantació d’una nova fracció, s’ha de comunicar la nova informació que la ciutadania ha de conèixer. Per aquest motiu, s’han de crear materials físics, com poden ser cartells, fulletons, imants, cartes, perquè els veïns i les veïnes dels municipis puguin conèixer quins són els canvis que es realitzaran.

Però, per a què aquesta informació arribi realment a les persones, ajuntaments i entitats tenen clar que és necessari el factor humà. Les campanyes de proximitat aprofiten aquest fet amb la tasca d’educadors i informadors, que aconsegueixen fer arribar la informació a la ciutadania de manera directa i molt més personal.

Així, no només es comunica el contingut, sinó que s’aconsegueix la sensibilització de les persones amb les que es parla. A més, treballar amb educadors i informadors permet una comunicació molt versàtil que ajuda a realitzar accions diferents, adaptades a les problemàtiques i als públics als que es vol arribar.

I no es pot deixar de banda la interacció que es genera amb el ciutadà, que té l’opció de donar el seu punt de vista. La comunicació bidireccional del tracte en persona facilita que el ciutadà exposi incidències, faci suggeriments i mostri les seves demandes. Gràcies a això, s’obté una informació de qualitat i molt valuosa per als ajuntaments i les empreses de servei de recollida i neteja.

És obvi que aquesta informació ha de ser filtrada i adaptada abans de ser enviada als ajuntaments i entitats interessades, però es tracta d’informació molt potent, ja que dóna pistes sobre com podria canviar o millorar el sistema de recollida, de neteja o del servei que es vulgui modificar.

Aquesta reflexió es va fer palesa durant el Fòrum Internacional de Gestió de Residus Municipals – WASTEINPROGRESS, celebrat els dies 21, 22 i 23 de febrer a la Fira de Girona. L'Ajuntament de Madrid i l'Ajuntament de Barcelona van compartir una taula rodona on van explicar les seves experiències en relació a les campanyes de sensibilització ciutadana que han realitzat al llarg de 2017, amb la col·laboració de Lavola.

Entre alguns dels aspectes que es van comentar, des de Madrid es va explicar la seva experiència amb la prova pilot de la implantació de la fracció orgànica, així com els resultats obtinguts; mentre que des de Barcelona es va destacar la diversitat d’accions en funció de les diferents problemàtiques tractades.

La taula rodona també va generar debat amb els assistents, entre els que hi havia responsables de neteja i residus de diferents ciutats i municipis. En el seu transcurs, es va remarcar la importància de les campanyes per generar vincles amb la ciutadania, els beneficis de generar diversitat d'accions segons públics objectius i es va afegir la idea de la vinculació de beneficis econòmics en les taxes municipals per augmentar els resultats de les campanyes.

D’aquesta manera, les experiències mostrades pels ajuntaments de dues grans ciutats com Barcelona i Madrid demostren que, usant informadors i educadors, juntament amb materials físics, s’aconsegueix que les campanyes de sensibilització tinguin un èxit més gran.


La comunicació és vital en els projectes LIFE, com el LIFE Alnus

El programa LIFE és l’eina de la Unió Europea per ajudar en projectes relacionats amb el medi ambient, el canvi climàtic i la conservació de la natura. Una de les particularitats que tenen els projectes LIFE és que la comunicació té un paper important en el seu desenvolupament. I el projecte LIFE Alnus és un exemple.

En la posada en marxa d'aquest LIFE s’ha creat un logotip i un lema (“El bosc del riu”) i està previst que es realitzin un conjunt de recursos comunicatius que contribuiran a difondre el projecte. Entre aquests recursos hi ha una web, un vídeo i una exposició itinerant, entre d’altres.

Es tracta d'elements que donen un valor afegit al projecte i evidencien que la comunicació és una eina vital, que complementa la important tasca tècnica que es realitza dins els LIFE.

En el cas de LIFE Alnus, es tracta d’un projecte centrat en millorar l’evolució de les vernedes mediterrànies, amb l’objectiu d'invertir la regressió i la degradació dels boscos de ribera, en general, i del vern, en particular.

Per aconseguir-ho, es treballarà en tres zones pilot (les conques del Besòs, de l’Alt Ter i de l’Alt Segre), que inclouen 24 Zones d’Especial Conservació (ZEC) i un 45 % de la distribució regional de l’hàbitat del vern. Les accions estan plantejades per aconseguir el màxim impacte amb el mínim cost, deixant que l’hàbitat es reorganitzi per si sol a través d’actuacions clau.

El projecte està coordinat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, amb la participació de la Fundació Catalunya La Pedrera, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Fundació Universitària Balmes – Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – UVic-UCC, l’Ajuntament de Granollers i MN Consultors en Ciències de la Conservació SL.


Labster impulsa a la propera generació de científics que canviaran el món

Labster és una companyia danesa dedicada a desenvolupar simulacions de laboratori amb l’objectiu d’ajudar a institucions educatives i universitats a incrementar els seus resultats acadèmics i a reduir costos d’una manera significativa.

Les simulacions són totalment interactives i estan basades en algoritmes matemàtics que permeten realitzar investigacions en diferents camps de la ciència. Això es combina amb elements de gamificació en un univers immersiu en 3D, elements narratius i un sistema de puntuació que estimula la curiositat natural dels estudiants i ressalta la connexió entre la ciència i el món real.

Les simulacions permeten als estudiants aprendre tant la base teòrica de diferents conceptes com les habilitats de laboratori en qualsevol tècnica o àrea, gràcies a uns laboratoris virtuals d’alta tecnologia i baix cost. La companyia ha creat ja més de 69 simulacions i té previst el desenvolupament de més de 250 noves simulacions al llarg de totes les disciplines del programa STEM.

Tant el contingut produït per Labster com la plataforma usada han sigut premiats (European Union Technology Enhanced Learning Award 2015 i Danish Design Award for Better Learning 2016, respectivament), així com la companyia ha sigut reconeguda per ser proactiva en pedagogies innovadores per impulsar l’aprenentatge (QS Stars Reimagining Education overall winner 2016).

Recentment, Labster i Lavola ha firmat un acord comercial per a la comercialització a la Península Ibèrica i Amèrica Llatina dels simuladors de laboratoris científics desenvolupats per la companyia.


Més de 500 intervencions per ajudar a les llars en situació de pobresa energètica

La Diputació de Barcelona està duent a terme un programa d’auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica. Aquesta problemàtica afecta a quasi un 7 % de les llars a Catalunya, segons l’informe sobre la pobresa energètica de 2013.

En el marc de la primera fase d’aquest programa de la Diputació de Barcelona, Lavola ha realitzat més de 500 intervencions a les llars durant el 2017. Aquestes intervencions han consistit en una primera visita amb un tècnic social i un tècnic energètic per prendre una sèrie de dades amb l’objectiu de realitzar un anàlisi energètic de l’habitatge i col·locar un equip de registre d’energia elèctrica.

En una segona visita, s’han instal·lat kits de baix cost i s’han retirat els equips instal·lats durant la primera visita. Entre els elements inclosos als kits hi ha làmpades, regletes de tres endolls, rivets d’escuma aïllant i airejadors d’aixetes. A més, s’ha proporcionat una sèrie de consells i bones pràctiques energètiques per la reducció del consum d’energia.

A part de les visites, s’han estat identificant els tràmits a realitzar en cada cas amb les comercialitzadores i que inclouen des de l’optimització dels contractes d’energia i aigua fins a les possibles bonificacions que puguin obtenir.

Finalment es duran a terme diversos tallers grupals, d’unes 20-30 persones, on els beneficiaris podran assistir de forma voluntària i rebran formació en diversos aspectes d’energia i aigua i els tràmits que poden realitzar per optimitzar els seus subministraments.

Més enllà dels resultats estrictament econòmics o ambientals, l’experiència del programa ha permès constatar que aquest tipus d’intervencions poden ajudar a reduir sensiblement la incertesa i la pressió psicològica en la que viuen les persones energèticament vulnerables.


Les empreses de Manlleu podran reduir la seva despesa energètica fins a un 16%

Deu empreses de Manlleu poden arribar a reduir la seva despesa energètica un 16% de mitjana gràcies a la seva participació al Programa pilot d’estalvi i eficiència energètica a la indústria de Manlleu, segons les dades presentades recentment.

Les empreses participants han comptat amb l’assistència tècnica de Lavola, que ha realitzat un monitoratge del consum elèctric i ha creat un pla de millora per a cada una, en funció de les seves necessitats. Gràcies a aquesta assistència realitzada, es preveu que les empreses redueixin la seva despesa energètica, en funció de l’estalvi potencial detectat.

A partir d’aquest 2018, s’espera que les empreses puguin aplicar les millores proposades i aconsegueixin la reducció de la despesa energètica prevista, a través d’una segona fase en la que s’actuarà com a gestor i assessor energètic.

Totes les empreses participants formen part de la indústria de Manlleu i representen la diversitat d’activitats i de dimensió que existeix a les diferents empreses del municipi. El programa, desenvolupat per l’Ajuntament de Manlleu, ha sigut finançat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona i pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.


A Davos no es va parlar de biodiversitat

Article de Pere Pous, president de Lavola, i Sergi Vila, tècnic de Serveis de comunicació.

A finals del gener passat va tenir lloc, a la ciutat de Davos, el Fòrum Econòmic Mundial, un dels esdeveniments internacionals més importants a nivell polític i econòmic. Degut a la seva importància, en aquest esdeveniment es reuneixen persones amb una gran capacitat d’influència pel futur de la humanitat: grans líders polítics i empresarials, així com personalitats destacades en diferents àmbits (música, cinema, drets civils).

Tenint en compte l’interès que genera un esdeveniment com aquest, vam voler seguir algunes de les 160 sessions que es van retransmetre en directe, de les més de 400 que va haver-hi sobre molts temes diferents i que van reunir al voltant de 3.000 participants de més de 100 països.

Però, sorprenentment, d’aquestes 160, només 8 van estar relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat: dues sobre el canvi climàtic, quatre sobre energia, una sobre recursos naturals i una sobre elefants. A més, es va organitzar una iniciativa relacionada amb aquests temes, principalment per tractar canvis ambientals, desenvolupament rural i salut dels oceans. Però cap de les sessions ni la iniciativa van parlar de la biodiversitat en sí mateixa, quan som el que som i podem fer el que podem fer gràcies a la natura.

En aquest sentit, una de les entitats de conservació de la natura més importants del món va ser-hi present per mostrar la importància de la biodiversitat pel futur del planeta: la World Wildlife Fund (WWF), de la mà del seu director general, Marco Lambertini. Tot i la importància de la WWF, vam trobar a faltar més personalitats destacades relacionades amb aquest àmbit. Més concretament, vam trobar a faltar persones sàvies implicades i amb una visió global del paper de la natura per a la humanitat.

On eren les persones sàvies?

Analitzant algunes de les personalitats que podrien haver estat presents al Fòrum, vam caure en les figures d’Edward O. Wilson, una persona a la que sempre hem admirat, i de Narcís Prat, deixeble de Ramon Margalef en l’estudi i la divulgació de l’ecologia a casa nostra.

E. O. Wilson és catedràtic emèrit de la Universitat de Harvard, Premi Fundació BBVA Fronteres del Coneixement en Ecologia i Biologia de la Conservació 2010 i autor del llibre Half Earth, entre d’altres. També és un gran entomòleg i el pare de la sociobiologia, camp científic que estudia el comportament social com a resultat de l’evolució.

     Foto cortesia del Harvard University Museum of Comparative Zoology

La seva recerca s’ha centrat principalment en l’estudi de les formigues i les seves societats, mostrant que poden ser tan complexes com la societat humana. A més, es tracta d’animals amb una gran importància en la biodiversitat del planeta, tan per la seva funció com per la seva biomassa: s’estima que, si poséssim en el plat d’una balança a les formigues i a l’altre a tots els humans, aquesta podria quedar equilibrada. Poca broma!

Wilson, a part de ser un bon i gran científic, també és una persona molt reconeguda dins del món de la conservació de la biodiversitat i amb un compromís clar amb la societat. Darrerament ha proposat una idea molt suggerent que ha descrit en el seu llibre Half Earth: protegint la meitat de la terra i l’aigua del planeta, sobreviurien el 80% de les espècies existents i la humanitat podria assegurar el seu futur, brillant i ambiciós. Una idea que hauria de culminar en un nou gran pacte, del tipus de l’Acord de París pel clima.

Narcís Prat, per la seva banda, és catedràtic d’Ecologia a la Universitat de Barcelona, director del grup d’investigació Freshwater Ecology and Management (FEM) i fundador de Fundación Nueva Cultura del Agua.

   Foto de la Universitat de Barcelona

La seva recerca s’ha centrat en l’estudi de l’aigua dolça a través de l’ús d’invertebrats com a indicadors de bona qualitat ambiental. Alguns d’ells, com les larves dels tricòpters, mostren l’habilitat d’aprofitar de manera adequada tot allò que tenen al voltant (pedres, trossos de plantes, etc) per fer-se la casa i protegir-se dels depredadors, motiu pel qual se les anomena cuques de capsa.

Narcís Prat també és un científic compromès. En el seu cas amb la lluita per l’aigua i per una bona gestió d’aquest recurs. Va ser l’impulsor de la distribució de difusors per les aixetes que va dur a terme l’Agència Catalana de l’Aigua fa uns anys, en un període de sequera important que va haver-hi a Catalunya, semblant al que hi ha actualment. Aquesta acció va permetre un estalvi d’un 21 % en el consum d’aigua, del qual entre un 5 % i un 6 % encara es manté.

Una espècie decidint el futur del planeta

Precisament, l’aigua va ser un dels temes principals que es va tractar a Davos, amb un paper important de la WWF. El problema de l’aigua és un dels que més preocupa actualment a moltes àrees del planeta, de manera que és un tema recurrent al Fòrum Econòmic Mundial. A les sessions dedicades a aquest tema, es van buscar maneres de millorar el seu ús i assegurar que tothom pugui accedir a aquest recurs tant important.

Tot i això, no deixa de ser curiós que els humans ens referim només a nosaltres mateixos al parlar del futur del planeta, quan depenem de totes les altres espècies existents (uns 10 milions segons els càlculs realitzats i tan sols 2 milions descrites). Sense elles, els hàbitats podrien arribar a desaparèixer, i, sense hàbitats, nosaltres no podríem sobreviure, perquè SOM NATURA.

Com mostra la tasca realitzada per Edward O. Wilson i Narcís Prat, l’estudi i el coneixement de les diferents espècies permet entendre com es pot aprofitar l’entorn de manera sostenible, així com la importància de la interacció entre totes elles per a un món saludable.

Per aquest motiu, s’han de tenir en compte totes les espècies i és tant important que, en esdeveniments com el Fòrum Econòmic Mundial, es comenci a parlar de la biodiversitat com un factor necessari per assegurar el futur del planeta, que serà sostenible o no serà. Esperem que en properes edicions es faci escoltar la seva veu.


Anàlisi de vulnerabilitat al canvi climàtic per a municipis de Catalunya i les Illes Balears

Dins dels projectes que es realitzen en el marc de la convocatòria 2016 d’ajudes a projectes en matèria d’adaptació al canvi climàtic de la Fundación Biodiversidad, Lavola desenvoluparà una anàlisi de la vulnerabilitat sectorial al canvi climàtic als municipis de Catalunya i les Illes Balears.

Aquesta anàlisi ampliarà la metodologia existent per al càlcul de 18 indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic desenvolupats per a Catalunya en col·laboració amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, als municipis de les Illes Balears. A més, es definiran 25 indicadors comuns addicionals que s’acordaran amb els principals organismes que treballen en aquest àmbit en ambdós territoris.

Dels 18 indicadors existents que s’analitzaran, 17 estan relacionats amb l’impacte de l’increment de la temperatura i 1 està relacionat amb l’impacte de la sequera. Els 25 nous indicadors a desenvolupar encara s’han de definir, tot i que és probable que la majoria estiguin relacionats amb l’impacte de la sequera amb l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre aquest impacte en ambdós territoris.

L’anàlisi estudiarà diferents riscos relacionats amb els impactes del canvi climàtic, així com els sectors als que pot arribar a afectar. Entre els diferents riscos trobem canvis al patró de demanda turística, als cultius, als patrons de demanda energètica, major risc d’incendi o disminució de la disponibilitat d’aigua.

Mentre que els sectors afectats són agricultura i ramaderia, biodiversitat, gestió de l’aigua, gestió forestal, indústria, serveis i comerç, mobilitat i infraestructures de transport, salut, sector energètic, turisme i urbanisme i habitatge.

Gràcies a aquest projecte, s’obtindran mapes de vulnerabilitat al canvi climàtic a nivell municipal per a Catalunya i les illes Balears, així com també es valorarà la replicabilitat de la metodologia desenvolupada en diferents territoris. Un cop fet l’anàlisi, es preveu realitzar activitats de difusió dels resultats.

Amb el suport de:


Lavola participarà al Fòrum WASTEINPROGRESS

Els propers dies 21, 22 i 23 de febrer tindrà lloc la segona edició del Fòrum Internacional de Gestió de Residus Municipals - WASTEINPROGRESS, que se celebrarà a la Fira de Girona. Aquesta segona edició està enfocada en la gestió dels residus en regions i municipis turístics, així com en grans esdeveniments, i comptarà amb experiències d'èxit en l'àmbit nacional i internacional.

Des de Lavola, com a empresa referent en solucions per a la millora de la gestió dels residus i la corresponsabilització de la ciutadania, tindrem una presència destacada amb un estand propi a l'Espai Empresa del congrés. A més, disposarem d'una sala privada on es realitzaran presentacions exclusives als nostres clients.

També presentarem la cooperativa d'innovació Aporta, de la qual Lavola forma part, i donarem a conèixer els seus nous productes tecnològics per a la corresponsabilització de la ciutadania en la millora de la gestió dels serveis públics.

Finalment, estarem presents el Fòrum Innovació del congrés, on el divendres 23 a les 13.30h, presentarem la nostra experiència en esdeveniments "Towards Zero Waste", per a la prevenció i reducció de la generació de residus en grans esdeveniments.

A Lavola compartim l'objectiu del Fòrum de crear un espai de connexió entre el sector públic i el privat, basat en el coneixement i la innovació, en l'àmbit de la gestió dels residus municipals. Per aquest motiu, esperem tenir l'oportunitat de veure'ns amb vosaltres a Girona. Us hi esperem!

Per a més informació sobre el Fòrum podeu visitar: http://wasteinprogress.net/


Pas endavant del Cafè de Colòmbia per combatre el canvi climàtic

L’Acció de Mitigació Nacionalment Apropiada (NAMA) Cafè de Colòmbia compta finalment amb un model de finançament climàtic per a la seva implementació. Això ha sigut possible gràcies al Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) Colòmbia, la Federación Nacional de Cafeteros i el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, amb el recolzament de Lavola.

La NAMA és l’eina creada per a mitigar els efectes del canvi climàtic en països en vies de desenvolupament i pot abastar tan la construcció d’instal·lacions per a reduir emissions, com les pròpies mesures per reduir-les directament. Així, la NAMA Cafè de Colòmbia té com a objectiu la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) de les activitats productives en finques del cafè a Colòmbia.

En aquesta fase del projecte, Lavola, amb la col·laboració de la Federación Nacional de Cafeteros, ha desenvolupat el model econòmic i financer per a cada unes de les accions de mitigació. Amb això s’ha aconseguit estimar la relació cost-efectivitat de la NAMA, així com les fonts i mecanismes de finançament que faran possible l’implementació de les accions.

Amb la finalització d’aquestes dues fases, el sector cafeter colombià obté una valuosa eina de mitigació del canvi climàtic, que posiciona al sector com a embornal per la seva importància en la fixació de carboni als cultius. A més, suposa una gran oportunitat per fer un pas més cap a la consecució dels compromisos de reducció d’emissions que va adquirir Colòmbia a la COP 21 de París.