Anthesis Lavola llança un nou programa de capacitació sobre l’Estat d’Informació No Financera dirigit a les empreses de més de 250 treballadors.

Descarrega-te’l aquí.

 

 

L’any 2018 va entrar en vigor la Llei 11/2018 sobre informació no financera i diversitat que, fins ara, només afectava a determinades empreses de més de 500 treballadors i que estaven obligades a presentar anualment el seu Estat d’Informació No Financera (EINF). Però, a partir del 28 de desembre de 2021, les empreses amb més de 250 treballadors també estaran obligades a presentar l’EINF anualment si compleixen alguna de les dues condicions següents:

  • Durant dos exercicis consecutius han tingut un actiu superior a 20 milions € o una xifra anual de negoci major de 40 milions €; o
  • Tinguin la consideració d’entitats d’interès públic.

L’EINF és un informe que permet mostrar i comprendre l’evolució, els resultats i la situació de l’empresa, així com l’impacte de la seva activitat en relació amb qüestions mediambientals i socials, el respecte dels drets humans, la lluita contra la corrupció i el suborn, el personal treballador i les polítiques d’igualtat. Amb la publicació anual d’aquests informes es busca incentivar les empreses a ser més sostenibles, reduir riscos i millorar la confiança dels inversors, els consumidors i la societat en general. Pots consultar el nostre document de FAQ’s sobre l’EINF aquí.

El nou programa d’Anthesis Lavola vol ajudar a les empreses de més de 250 treballadors a preparar-se per a fer front als requeriments de la Llei 11/2018, de manera que puguin adaptar els processos interns de recollida d’informació, assignar responsables i planificar amb temps les accions a portar a terme per tal de donar resposta adequadament i complir amb els terminis legals de publicació.

Quatre sessions de formació combinades amb exercicis i eines pràctiques

El programa dissenyat per Anthesis Lavola està format per quatre sessions online de 2 hores de durada, amb un màxim de 10 assistents per sessió. Compten amb contingut teòric i pràctic, s’hi entreguen eines per a facilitar a les empreses l’elaboració dels seus EINF i es porten a terme exercicis pràctics amb els quals els participants poden començar a treballar internament en l’elaboració de l’informe de les seves organitzacions. A més, s’acompanyen d’hores de suport personalitzat.

Les sessions s’estructuren de la següent forma:

  • Sessió I: L’EINF i l’anàlisi de Materialitat
  • Sessions II i III: Requeriment d’informació qualitativa i quantitativa
  • Sessió IV: Oportunitats comunicatives i reputacionals de l’EINF

Hi haurà dues modalitats del programa:

  • Formació grupal, conjunta per a diverses empreses d’una associació empresarial, clúster o sector: 1.200 €/ persona [1]
  • Formació in company, exclusiva per a una empresa o grup empresarial: 3.850 € [2]

L’acompanyament personalitzat té un cost addicional de 900 € i inclou una bossa de 15 hores de suport personalitzat a les empreses participants.

Per a rebre el dossier de presentació o per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del següent formulari.

A Anthesis Lavola, a través del nostre equip de Sostenibilitat Corporativa, acompanyem a empreses de tots els sectors en l’elaboració dels seus EINF des de l’entrada en vigor de la Llei, havent ajudat a la realització d’una vintena d’Estats d’Informació No Financera. A més, tenim més de 15 anys d’experiència en l’elaboració d’informes de sostenibilitat i de responsabilitat social corporativa, tant amb PIMES com amb grans empreses i multinacionals.

 


[1] Inclou 4 sessions de formació. Grup mínim de 6 i màxim de 10 participants, amb un màxim de 3 persones per empresa.
[2] Inclou 4 sessions de formació. Grup d’un màxim de 10 participants.