Vuit municipis de la regió funcional de Chicamocha s’han sumat al Pacte Global d’Alcaldes pel Clima i l’Energia

El pacte Global d’alcaldes pel clima i l’energia (GCoM) és una aliança entre ciutats i governs locals a nivell mundial compromesos voluntàriament amb els esforços per mitigar el canvi climàtic. Avui dia compta amb més de 10.000 ciutats i alcaldes que ratifiquen l’acord per a la reducció d’emissions d’efecte hivernacle, la identificació i adaptació a riscos pel canvi climàtic i l’accés a energia neta assequible.

Colòmbia, a través de ICLEI, se suma a aquesta aliança a partir de l’esdeveniment de declaració del compromís Nacional realitzat el 28 d’octubre de 2020. Entre els municipis compromesos es troba la Región Funcional Territorial de Cambio Climático (RFTCC) del Chicamocha, amb vuit dels seus municipis (Beteitiva, Busbanzá, Corrales, Floresta, Gámeza, Mongua, Monguí i Tópaga).

L’equip de Canvi Climàtic va donar suport a l’elaboració de l’inventari de gasos d’efecte hivernacle i del pla de mitigació climàtica (PLAC), establint la línia base per a l’elaboració d’un pla d’acció que treballa en dues fases: la de mitigació i la d’adaptació.

Els resultats apunten a 35 propostes de millora que requereixen de control i seguiment per aconseguir un desenvolupament eficient energèticament de la mà d’una economia més sostenible i resilient.

Els principals resultats obtinguts es van basar en documents governamentals de planificació territorial com el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), plans municipals de desenvolupament, o el portafoli de mesures de mitigació del canvi climàtic del departament de Boyacá.

Es van enfortir les aliances en planificació política i territorial articulada a la regió funcional dels vuit municipis i es van formular directrius per al PLAC de mitigació unificat de la RFTCC basat en quatre eixos estratègics: indústria i turisme, desenvolupament agropecuari, gestió i conservació dels ecosistemes i energia.

Els resultats apunten a 35 propostes de millora que requereixen un control i seguiment per aconseguir un desenvolupament eficient energèticament de la mà d’una economia més sostenible i resilient. Amb això es busca fer un pas endavant en la fase d’adaptació a la RFTCC de Chicamocha, reconeixent que és un procés viu i constant que requereix enfortir les sinergies entre els municipis que en formen part, comprendre les seves necessitats actuals i futures, empoderar els coneixements tradicionals i incorporar tecnologies més eficients energèticament.

La transició es recolza, a més, en elements rellevants com l’educació, la comunicació i la igualtat de gènere per a la gestió del canvi climàtic que s’ha d’implementar en tots els sectors i per a tots els actors locals que conformen la regió.