La Llei de Responsabilitat Ambiental inclou a nous sectors (prioritat 3)

La Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental, obliga els operadors a adoptar mesures per a la prevenció, eliminació i reparació dels danys mediambientals que poguessin ocasionar en el desenvolupament de la seva activitat econòmica o professional. L’Ordre TEC/1023/2019, del 10 d’octubre, és l’última actualització d’aquesta normativa i obliga al compliment en els sectors classificats com nivell de prioritat 3.

S’inclouen en aquest nivell: la indústria tèxtil i del cuir, les indústries minerals, les derivades de la fusta, les indústries del tractament d’aigües, les agroalimentàries i explotacions ramaderes, les empreses amb consum de dissolvents orgànics i les empreses de captura de CO₂. Els operadors d’aquestes activitats tenen fins el pròxim 16 d’octubre de 2021 -les activitats de cria intensiva d’aus de corral o de porcs comptaran amb un any més de termini- per a realitzar la seva Anàlisi de Riscos Mediambientals i presentar la Declaració Responsable davant l’autoritat competent.

 

Anàlisi de Riscos Mediambientals (ARMA)

El procés s’inicia amb els operadors, que hauran d’elaborar una Anàlisi de Riscos Mediambientals (ARMA) per a quantificar el cost de la reparació dels possibles danys ambientals que s’ocasionarien davant un accident, seguint l’esquema de la norma UNE 150008 (Anàlisi i avaluació del risc ambiental o equivalents). Aquesta anàlisi reforçarà els mecanismes de prevenció per evitar els danys, assegurarà la reparació d’aquests i garantirà que aquesta prevenció serà sufragada per l’operador responsable de l’activitat. A més, servirà de suport en la presa de decisions i incentivarà polítiques de protecció mediambiental dins de la companyia. Aquest procés conclou amb la presentació per part de l’operador d’una Declaració Responsable davant l’autoritat competent.

L’objectiu de l’ARMA és avaluar el potencial dany al medi ambient de la forma més restrictiva i objectiva possible, i també establir la quantia de la garantia financera, tenint en compte les exempcions establertes en l’Art. 28 de la Llei 26/2007.

Amb l’aprovació de la llei en 2007, es va prioritzar -atenent a la seva potencionalitat- el compliment d’operadors d’activitats econòmiques amb major impacte ambiental: gestió de residus, instal·lacions de combustió, etc. Ara són els operadors de nivell 3, amb activitats de menor risc ambiental però més esteses, els qui hauran d’actuar.

 

Des d’Anthesis Lavola us podem ajudar a elaborar l’anàlisi de riscos mediambientals per a la vostra empresa. També per al disseny d’estratègies d’avaluació dels riscos ambientals en auditories de compliment legal i a establir les estratègies ambientals, socials i de governança corporativa (ESG), definint accions optimitzades per a la consecució dels objectius empresarials.

 

Qui contamina, paga

La Llei de Responsabilitat Mediambiental exigeix una responsabilitat il·limitada per a l’operador, que haurà de portar a terme les mesures de prevenció, evitació i/o reparació que siguin necessàries, amb independència que actués o no amb intencionalitat, culpa o de manera negligent. A més, haurà de comunicar a l’autoritat competent l’existència del dany o l’amenaça imminent de dany i adoptar les mesures necessàries per a prevenir-ne nous.

Es pretén la reparació al seu estat natural –in natura– dels recursos naturals i els serveis que aquests prestin en cas de produir-los un dany de caràcter rellevant. Els recursos protegits per aquesta llei són els que estan inclosos en el concepte de dany mediambiental: aigües, sòl, espècies silvestres de flora i fauna, hàbitats protegits, riberes de la mar i de les ries.

 

Infraccions

La Llei 26/2007 fixa sancions a una sèrie d’accions que van des de no adoptar les mesures preventives o d’evitació exigides, incomplir les instruccions de l’autoritat, no informar de l’existència de l’amenaça imminent o del dany mediambiental, o incomplir l’obligació de concertar les garanties financeres obligatòries.

Les infraccions greus comporten la suspensió de l’activitat temporal i una multa d’entre 10.001 i 50.000 euros; en el cas de considerar-la una infracció molt greu, la suspensió podrà ampliar-se fins a un màxim de dos anys i la multa podria ascendir fins a dos milions d’euros.


Contacte:

Joana Capote Soares. Responsable de Transaccions i Serveis Corporatius

COMPARTEIX-HO