La situació causada per la Covid-19 ha obligat a canviar el format de les jornades i buscar les plataformes més adequades.

La plataforma Residus Municipals duu a terme les Jornades Tècniques per donar a conèixer experiències realitzades al voltant de la gestió dels residus a Catalunya. Fins el 2020, les jornades s’havien realitzat de manera presencial, però la situació causada per la Covid-19 ha obligat a buscar nous formats per a la continuïtat d’aquesta trobada entre professionals del món local.

Des de finals de 2020, les jornades es realitzen online cada mes via streaming. Cada jornada aborda un tema diferent sobre la gestió de residus municipals. Les primeres sis han tractat temes com els models combinats de recollida selectiva, el malbaratament alimentari, els residus comercials, de serveis i industrials, el foment de la reutilització, l’aplicació de taxes justes en la recollida de residus municipals i la recollida de l’oli vegetal usat. Les sessions en línia també es mantindran en les jornades que es realitzaran durant els propers mesos.

L’equip de Comunicació i Disseny d’Anthesis Lavola realitza la secretaria tècnica d’aquestes sessions. De cara als webinars de 2021, s’ha començat a utilitzar la plataforma StreamYard per fer les retransmissions en directe des de Youtube.

La plataforma Residus Municipals recull les experiències implementades a Catalunya en matèria de gestió de residus, recollida selectiva, reciclatge i noves tecnologies aplicades en aquests àmbits.  La plataforma va començar a funcionar el 2017 de la mà de l’ARC, Ecovidrio i Ecoembes.