L’entitat bancària ha reduït les seves emissions en un 58 % i ha compensat més de 120.000 tones de CO2eq

BBVA ha aconseguit convertir-se en una entitat neutra en carboni durant el 2020. Amb les accions realitzades durant aquest any ha superat els objectius definits en el seu Pla Global d’Ecoeficiència 2016-2020 respecte a 2019. Gràcies a elles ha pogut avançar en el seu compromís d’alinear la seva activitat amb els Acords de París.

L’entitat bancària ja consumeix un 65 % de l’energia provinent de fonts renovables i ha reduït els consums d’electricitat, aigua i paper, així com les emissions de CO2 que genera a través de les activitats en un 58 %.

Per a les emissions que no ha pogut reduir, ha realitzat la compensació a través de set projectes en els països on opera l’entitat: un a Turquia (projecte eòlic Edincik), quatre a Mèxic (projectes de captació de metà en abocadors, de gestió i eliminació de gasos d’abocadors, Fresh Breeze de reforestació, i eòlic), un a Bolívia (projecte hidroelèctric Río Taquesi) i un a Uruguai (projecte eòlic Peralta I). D’aquesta forma ha compensat més de 120.000 tones de CO2eq.

La compensació de les emissions ha permès que BBVA obtingui el certificat Clean CO2 de neutralitat de la petjada de carboni

L’equip de Gestió de CO2 ha sigut l’encarregat d’assessorar a BBVA en la compensació de les emissions a través de Clean CO2. Aquesta és l’eina d’Anthesis Lavola per calcular la petjada de carboni i compensar les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades.

Gràcies a aquesta compensació, BBVA ha obtingut el certificat Clean CO2 que garanteix la neutralitat de la petjada de carboni de les seves activitats i ha reforçat el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic.