Es realitzarà un anàlisi de la petjada de carboni per a conèixer les emissions totals generades

Paradores de Turismo considera la protecció del medi ambient com una característica important de la seva identitat corporativa. Aquest compromís s’integra a través de les seves Polítiques de Responsabilitat Social Corporativa i de Qualitat i Medi Ambient. L’empresa pública de turisme espanyol ha posat en marxa un projecte per a calcular, reduir i compensar les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les seves activitats.

Mitjançant un anàlisi rigorós de la petjada de carboni, vol conèixer el total d’emissions generades pels seus establiments i elaborar un pla per aconseguir minimitzar el seu impacte. Aquest anàlisi contribueix a aconseguir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 13 de les Nacions Unides, Acció per al Clima.

Els treballs realitzats per Anthesis Lavola permetran l’adhesió de Paradores al Registro Huella

L’anàlisi, realitzat per l’equip de Gestió del CO2, inclou el càlcul de la petjada de carboni d’abast 1 i 2 entre els anys 2019 i 2022, el pla de reducció d’emissions i la proposta de compensació de les emissions que no es poden reduir.

Aquest treballs permetran a Paradores de Turismo de España la seva adhesió al Registro Huella del MITECO, dissenyant els mecanismes de seguiment de les mesures de reducció i compensació a l’ens públic.

Finalment, s’elaborarà un pla de comunicació i reporting per a donar a conèixer les accions realitzades, tan de forma interna com externa, i es redactaran informes d’avaluació i seguiment de l’evolució de la petjada de carboni.