El pacte vol transformar la mobilitat a l’àrea metropolitana i fer-la més sostenible i eficient

El Pacte per la Mobilitat Laboral a Barcelona és una iniciativa per crear una aliança publico-privada entre totes les organitzacions i empreses socials i econòmiques de la ciutat. Des d’aquest mes de març, Anthesis Lavola també forma part d’aquest pacte, amb l’objectiu d’aconseguir una mobilitat més sostenible a la ciutat i l’àrea metropolitana.

Impulsada per la Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, el pacte també vol unir a tots els operadors de l’ecosistema de la mobilitat. D’aquesta manera, es busca que els agents implicats actuïn de forma conjunta i es treballi per un model de mobilitat obligada més eficient i respectuós amb l’entorn.

Amb l’adhesió al pacte, Anthesis Lavola es mostra d’acord amb els seus principis i manifesta la voluntat de treballar activament per assolir els objectius que proposa. La companyia disposa, des de fa uns anys, d’un pla de desplaçaments d’empresa propi, acció que demostra la implicació per a una mobilitat més sostenible.

A més, des de l’equip de Ciutat i Territori, també s’ha assessorat a nombroses empreses i entitats en l’elaboració dels seus propis plans de desplaçament d’empresa, amb el propòsit de facilitar la transició cap a una forma de moure’ns amb un menor impacte en el medi ambient i en la salut de la ciutadania.

El Pacte té diversos objectius per evitar les hores punta, millorar l’oferta i el servei del transport públic i conscienciar a la ciutadania.

Entre els objectius del Pacte per la Mobilitat Laboral a Barcelona hi ha l’impuls del teletreball per aconseguir reduir la congestió i les externalitats negatives de la flexibilització d’horaris. D’aquesta manera es pretén evitar les hores punta i la racionalització de l’ús del temps a la reforma horària.

També busca la recuperació del transport públic com a peça central i estructuradora de la mobilitat obligada. Amb això es treballaria per disminuir la demanda en hores punta i anivellar-la durant tot el dia, millorant l’oferta i el servei.

A més, fomentar una mobilitat obligada multimodal, compartida i integrada en plataformes tecnològiques de multiserveis sostenibles, públiques i privades, de moure’s (MaaS), pot contribuir a la recuperació de l’activitat i la vida econòmica, comercial i social en general després de la Covid-19.

Totes aquestes actuacions, al final, volen aconseguir que la ciutadania es conscienciï i es corresponsabilitzi de l’impacte de la mobilitat en l’entorn i la necessitat d’un model de mobilitat laboral i professional sostenible, multimodal i eficient.