Campanyes de sensibilització per a fer front a la contaminació per microplàstics

Un estudi científic demostra que la implementació de campanyes de conscienciació ciutadana permet reduir en més d’un 50 % els residus associats als visitants en les platges.

Recentment s’ha donat a conèixer un estudi de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) en el que es mostra com un 80 % dels residus que s’acumulen al Mediterrani a l’estiu provenen del turisme. La recerca, realitzada en el marc del projecte europeu BLUEISLANDS i publicada a la revista Scientific Reports, evidencia el gran impacte que té aquesta activitat econòmica i la necessitat d’apostar per un model turístic més sostenible.

Tal i com es menciona a l’article científic, i se’n fa ressò la web Sostenible.cat, la quantitat de residus presents a la platja varia molt segons el moment de l’any. Així, es multiplica per 5 el volum de brossa durant la temporada alta en comparació amb la temporada baixa. Aquestes dades es constaten a les vuit illes del Mediterrani on s’ha fet l’estudi: Mallorca, Sicília (Itàlia), Rab (Croàcia), Míkonos, Rodes, Creta (Grècia), Xipre i Malta. Si s’extrapolen a totes les illes mediterrànies, s’obté la impressionant xifra de 40 milions d’articles residuals acumulats al dia entre juliol i agost a les platges.

La majoria dels residus que es troben són materials fets de plàstic, com palletes o taps d’ampolles, amb el conseqüent risc de convertir-se en microplàstics quan es degraden. També hi ha una elevada presència de burilles i llaunes de begudes. Gràcies a aquesta informació queda palès l’impacte que té l’actual model de turisme en la generació de residus al Mediterrani i el posterior dany que poden causar quan aquesta brossa arriba al medi marí.

Però la investigació també va demostrar una informació molt positiva: l’impacte beneficiós de les campanyes de sensibilització dirigides a turistes i persones locals. A les platges on es van fer campanyes amb informadors es va registrar una reducció notable de brossa: entre el 21 % i el 99 % segons la platja, amb una disminució mitjana superior al 50 %, si es comparen les dades del 2017 (prèvies a la realització de les campanyes de sensibilització) amb les de 2019 (posteriors a les campanyes).

Les campanyes de sensibilització amb persones informant sobre el terreny tenen una major efectivitat

A l’entrevista feta al Dr. Michaël Grelaud, un dels investigadors de l’estudi, per al bloc d’Educació d’Anthesis Lavola, s’ha destacat el paper de tenir a persones informant i interactuant directament amb la ciutadania i els turistes. De fet, de les platges estudiades, la que no va comptar amb persones informant a peu de platja ni amb contenidors per la brossa va ser l’única on s’hi va observar un augment en la quantitat de residus.

Aquestes dades reforcen l’efectivitat de les Campanyes de sensibilització com les que desenvolupem a Anthesis Lavola, que tenen per objectiu despertar consciències i promoure nous hàbits entre la ciutadania. Ja sigui per millorar la neteja de platges, reforçar la recollida selectiva en ciutats o per fomentar un consum més responsable, les campanyes de sensibilització i comunicació tenen un impacte destacat.

De fet, en un article publicat fa poc ja explicàvem que es pot afirmar que la interacció directa amb la població és clau per aconseguir els objectius marcats en les campanyes de sensibilització, i s’exposava que, en la nostra opinió, alguns dels motius més rellevants d’això són:

  • L’empatia: la ciutadania es mostra més receptiva a rebre informació quan aquesta li transmet una persona com ella, un ciutadà més. La receptivitat en molts segments de població augmenta si no és un agent de l’ordre públic qui ho comunica.
  • Adaptació del discurs: cada persona té uns coneixements i unes conviccions prèvies a l’acció de sensibilització; detectar-los és clau per adaptar el discurs i generar un màxim impacte en l’interlocutor.
  • La formació com a clau de l’èxit: un bon informador ha de tenir diferents aptituds i coneixements (tècnics i relacionals) per interpel·lar a la ciutadania amb èxit. Formem a tots els equips d’informadors d’Anthesis Lavola en habilitats comunicatives i en l’episodi post-confinament serà especialment important la formació en la mediació de conflictes.
  • Sensibilitzar versus informar: l’acció informativa transmet un missatge de manera unidireccional. L’emissor pot adaptar el canal, el llenguatge o el format envers el receptor, però no té en compte altres condicions de la persona a la qual ens dirigim. Per contra, a les accions de sensibilització, l’atenció personalitzada esdevé determinant. El receptor i el seu context personal són el punt de partida de l’emissor per adaptar l’actitud comunicativa i exposar el missatge assegurant-ne la seva comprensió.
  • Un somriure: la primera impressió que suscita l’informador és molt important; una bona presència i una actitud positiva per trencar el gel del primer contacte amb el ciutadà permeten la intervenció de l’informador en un ambient de confiança mútua.

L’equip de Campanyes té una àmplia experiència en el disseny, la implementació i la gestió integral de les campanyes, adaptant-les als objectius i a l’entorn de cada lloc, recopilant les dades que permeten quantificar els resultats i elaborant els materials comunicatius necessaris per fer arribar els missatges claus de forma eficient al públic objectiu. D’aquesta manera assegura una correcta execució i avaluació per garantir el màxim impacte sobre la ciutadania.

Si esteu interessats en les campanyes que realitzem o voleu més informació al respecte, podeu posar-vos en contacte amb la Laura Toset, Responsable de Campanyes.

COMPARTEIX-HO