El sistema usat parteix de codis QR que permeten saber on estan els residus i extreure’n mètriques per valorar l’impacte de la seva gestió

Conèixer realment quin és l’impacte ambiental dels residus i poder seguir el seu procés, des de la confecció dels productes fins al seu destí final, és una informació molt valuosa per a tota la societat. Amb aquesta motivació ha nascut Vastum, una eina digital desenvolupada per Anthesis que dona resposta al seguiment dels residus que es produeixen al Regne Unit.

Vastum és un sistema que permet monitoritzar les transaccions entre els diferents agents implicats en el cicle de vida dels productes i funciona a través de codis QR. Aquests codis actuen com a etiquetes que permeten rastrejar la localització dels productes i residus fins al final de la seva vida útil, sigui el reciclatge, la reutilització o l’eliminació.

Gràcies a aquesta informació es poden obtenir dades i mètriques d’elevat interès que ajudaran a la presa de decisions. D’aquesta manera es podrà conèixer realment quin és l’impacte dels residus i es podrà actuar en conseqüència per a minimitzar-los i fomentar l’economia circular.

El vídeo realitzat per explicar Vastum juga amb la il·lustració i la combinació de textures i colors per destacar els elements més importants.

Per tal de donar a conèixer Vastum, l’equip de Comunicació i Disseny d’Anthesis Lavola ha elaborat un vídeo infogràfic. El vídeo utilitza la il·lustració en dues dimensions i combina taca de color amb línies per destacar certs elements i afegir riquesa visual al conjunt. A més, les textures de les ombres i el fons aporten sensació de profunditat.

A nivell de colors s’ha usat la gamma corporativa amb els tons grisos i blaus per mostrar la realitat actual, mentre que s’han triat els colors més vius per explicar l’escenari futur que es vol aconseguir gràcies a Vastum.