El programa Com Funciona Barcelona? (CFB?) és el programa d’educació ambiental de referència a la ciutat de Barcelona. El seu objectiu és estendre la cultura de la sostenibilitat i comprendre la importància del seu funcionament ecològic a través de la descoberta de processos, equipaments, infraestructures i instal·lacions.

Anthesis Lavola ha guanyat el concurs per gestionar el programa i això comporta l’execució del contracte pels propers quatre anys. Arran de la nova licitació, s’inicia una nova etapa pel programa sota el paraigua “Cultura de la sostenibilitat a les escoles” de l’Ajuntament de Barcelona.

Anthesis Lavola ha guanyat el concurs per gestionar el programa els propers quatre anys

El programa ofereix diferents propostes d’aprenentatge: visites a equipaments, espais i instal·lacions municipals, tallers a l’aula, projectes de Servei Comunitari ambiental amb la metodologia Aprenentatge Servei, recursos pedagògics, sessions dinamitzades en línia, etc. Una àmplia oferta per conèixer el funcionament de Barcelona i afavorir el pensament crític de l’alumnat participant sobre diferents temes relacionats amb la sostenibilitat.

En aquest nou context, l’equip de Programes educatius gestionarà el programa CFB? i donarà suport al programa Escoles + Sostenibles en tasques pedagògiques específiques amb l’objectiu de sumar esforços per tal que els centres educatius siguin agents de canvi a la ciutat.

L’equip de Programes educatius gestionarà el programa CFB? i donarà suport a Escoles + Sostenibles

Per portar a terme la gestió del programa en aquesta nova etapa, l’equip estarà format per una persona coordinadora del programa, una persona responsable de la secretaria tècnica i de l’atenció als centres educatius, una persona experta en projectes d’Aprenentatge Servei i un equip educatiu per dinamitzar les activitats amb l’alumnat. A més, comptarà amb el suport d’una persona especialitzada en pedagogia i de l’equip de Comunicació i disseny.

Des de l’inici del programa CFB? l’any 1998, Anthesis Lavola n’ha sigut part acompanyant en la seva gestió, a excepció de quatre anys, i és un plaer continuar treballant de la mà amb l’Ajuntament de Barcelona per seguir fent créixer el projecte i per estendre la cultura de la sostenibilitat a la ciutat.