Des del passat mes de desembre, Anthesis Lavola porta a terme els serveis d’atenció al públic i d’educació ambiental del Centre d’interpretació dels aiguamolls de Salburua, Ataria.

Es tracta d’un equipament municipal gestionat pel Centro de Estudios Ambientales (CEA) de l’Ajuntament de Vitoria-Gasteiz.

Ataria és la porta d’accés al parc de Salburua, un entorn natural format per quatre llacunes que conformen un paratge únic per a la contemplació i estudi de la biodiversitat. L’objectiu d’Ataria és afavorir el coneixement dels aiguamolls i mostrar els seus valors, la importància de la biodiversitat present i del patrimoni natural que representa. Es tracta d’un centre d’interpretació històric de Vitoria, capital d’una de les tres províncies d’Euskadi.

L’equip d’Anthesis Lavola és responsable del servei d’atenció al públic, de la recepció i informació de les persones que visiten el Centre, l’atenció directa, el control d’accessos i el servei d’interpretació ambiental. Aquest servei desenvolupa també funcions de gestió, operativa, logística, vigilància, difusió i suport en diferents aspectes del funcionament del centre.

També gestiona el servei d’educació ambiental, que inclou la realització de les activitats del programa escolar, del Green Summer Camp i del Programa Abierto del CEA. Les activitats educatives d’Ataria tenen com a objectiu promoure el coneixement i conservació de la biodiversitat de l’Anell Verd de Vitoria-Gasteiz i, en concret, dels aiguamolls de Salburua. A la vegada, motiva la participació de la ciutadania en tot tipus d’activitats per aconseguir la seva implicació en la preservació de la biodiversitat i la pròpia gestió del parc. Les activitat educatives i de divulgació es realitzen en diferents espais del propi centre d’interpretació i dels aiguamolls de Salburua.

A part de gestionar aquests serveis, es treballarà conjuntament amb el CEA en la revisió i creació d’activitats dirigides al públic familiar durant el seu temps d’oci, considerant el temps lliure educatiu com un espai estratègic per aprendre, reflexionar i divertir-se. Per al disseny d’aquestes propostes, Anthesis Lavola aportarà la seva experiència en la creació d’activitats per a tot tipus de públics i incorporarà metodologies innovadores.

Forma part d’Ataria suposa una gran il·lusió al tractar-se d’un centre d’interpretació històric en educació ambiental i representa una oportunitat per a consolidar els equips d’educació per a la sostenibilitat a la zona nord de la Península.