El diagnòstic com a punt de partida pel pla estratègic zero emissions (Net Zero)

  

Article de Verdiana Russo, Responsable de projectes d’Energia

Cada vegada són més les empreses que poden presumir de tenir un compromís ferm i ambiciós amb el medi ambient, impulsant estratègies de sostenibilitat amb l’objectiu d’arribar a zero emissions de carboni (Net Zero).

Evitar emissions a través de la reducció de la demanda energètica, reduir el consum mitjançant l’eficiència energètica i l’ús d’energia renovable són factors fonamentals per aconseguir aquests resultats. A Anthesis Lavola treballem aquestes àrees clau per fer camí cap al Net Zero i un punt de partida és l’auditoria energètica.


Les auditories energètiques més enllà del requeriment normatiu

Com vam explicar en un article previ sobre auditories energètiques, el Reial Decret 56/2016 obliga les grans empreses a fer una auditoria energètica cada quatre anys que cobreixi, almenys, el 85 % del consum total d’energia final del conjunt de les seves instal·lacions.

Els objectius d’aquest Decret estan clarament relacionats amb els compromisos que els països europeus hem pres per enfrontar-nos al canvi climàtic i reduir les emissions de carboni.

Tot i això, el requeriment demana només informar sobre els consums energètics, les emissions de CO2 i les oportunitats de millora energètica dels edificis auditats. No es demana adoptar cap compromís per executar les accions d’eficiència energètica que es proposen a les auditories. Llavors, per què l’empresa hauria d’anar més enllà?


Parlem d’un cas real

En els últims mesos, a l’equip d’Energia hem estat treballant en l’execució d’auditories energètiques de 30 centres esportius del territori espanyol, contractades per donar compliment amb el citat Reial Decret 56/2016.

Entre els resultats destaquen favorablement els següents:

 • L’optimització de les factures elèctriques i les possibles mesures d’eficiència energètica detectades permeten assolir un 9 % d’estalvi d’energia final, una reducció del 10 % d’emissions de CO2 , i una disminució de l’11 % de costos energètics respecte a l’any de referència.
 • L’optimització de les factures elèctriques, juntament amb una millora de les condicions de contractació de l’energia, permeten un estalvi econòmic global del 4 % respecte a l’any de referència.

 • El retorn mitjà de les inversions és de 4 anys, amb mínims inferiors a un any i un màxim de 10 anys.
 • El conjunt de propostes permetria un estalvi econòmic d’uns 150.000 €/any, d’energia final d’1,1 GWh/any i d’emissions de 340 tCO2/any.
 • S’han detectat potències contractades superiors a les necessàries en el 80 % dels casos.
 • S’ha detectat el no compliment de drets de bonificació pels subministraments d’emergència en el 50 % dels casos
 • S’han identificat accions de millora energètica prioritàries, vinculades a estalvis i amortitzacions: sensors en el sistema d’il·luminació, canvi d’il·luminació a tecnologia LED, solucions de free cooling en la ventilació, instal·lació de sistemes de monitoratge i millora dels Sistemes de Gestió Energètica instal·lats als centres, entre altres.
 • S’ha estimat el potencial d’estalvi energètic i generació renovable (fotovoltaica i solar tèrmica) pels centres que tenien característiques favorables.
 • S’ha elaborat una anàlisi comparativa de tots els centres, amb indicadors clau d’eficiència (KPI).

Què pot fer una empresa després d’aquest diagnòstic?

Moltíssim.

 • Elaborar un pla d’acció, planificant inversions amb objectius d’estalvi energètic, econòmic i d’emissions en el temps.
 • Definir indicadors de sostenibilitat per sol·licitar un finançament sostenible.
 • Fer seguiment dels consums amb un Sistema de Gestió Energètica (SGE), amb opció de certificar-se segons la norma ISO 50001.
 • Fer un seguiment de la qualitat de l’aire interior i resoldre problemes relacionats amb la salut dels usuaris.
 • Realitzar una anàlisi global corporatiu de les emissions de CO2, participant a la iniciativa Science Based Targets (SBT) amb el compromís de definir objectius de reducció d’emissions basats en la ciència.
 • Beneficiar-se de l’ús d’energia neta a través d’un acord de compra d’energia renovable (PPA, Power Purchase Agreement).
 • Definir un pla estratègic zero emissions (Net Zero)
 • Definir una estratègia de sostenibilitat a escala corporativa, amb aspectes Ambientals, Socials i de Governança (ESG).

A Anthesis Lavola oferim serveis d’acompanyament en tots aquests àmbits. Si en voleu saber més, podeu contactar amb la nostra experta Cristina Bayés.


A Anthesis Lavola activem la sostenibilitat

Acompanyem als clients amb assessorament continu per donar resposta a les vostres necessitats, detectar punts de millora i aportar valor afegit.

COMPARTEIX-HO