Aquest document s’edita des del 1993 de forma ininterrompuda

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha presentat el nou llibret de Dades del medi ambient 2020. Aquest document es publica anualment juntament amb l’informe de l’estat del medi ambient. A més, també elabora un informe cada quatre anys que avalua l’estat del medi ambient al territori.

Aquest llibret de dades es va començar a publicar al 1993 i representa una de les sèries de dades ambientals bàsiques més llargues que publica la Generalitat de Catalunya de forma ininterrompuda. Es tracta d’una eina de consulta ràpida, senzilla i efectiva amb la informació estadística més rellevant i actualitzada sobre el medi ambient.

Anthesis Lavola és l’encarregat de realitzar els propers documents anuals i l’informe plurianual

Anthesis Lavola ha sigut l’encarregat de realitzar aquest llibret, així com elaborarà el dels anys 2021 i 2022, els informes de l’estat del medi ambient de 2019, 2020 i 2021 i l’informe plurianual 2016-2019.

Per dur a terme aquestes tasques, des de Ciutat i Territori s’encarreguen de la proposta i estructuració dels capítols, del tractament de les dades i de la redacció dels diferents capítols dels informes on s’interpreten les dades.

Un cop es tenen totes les dades i les continguts redactats, l’equip de Disseny i Comunicació prepara el disseny i la maquetació dels informes per a la seva divulgació en format físic i web.