La Llei Basca de Sostenibilitat obliga a realitzar auditories energètiques als edificis de les administracions

La Diputació Foral de Guipúscoa s’ha proposat conèixer l’estat energètic dels edificis administratius de diverses localitats. L’objectiu és poder plantejar propostes d’actuació per millorar la sostenibilitat energètica d’aquests immobles.

Aquest projecte parteix de la Llei Basca de Sostenibilitat, que pretén aconseguir una reducció d’un 40 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i millorar l’eficiència energètica en un 32,5 %. Per aquest motiu, una de les accions descrites és l’obligatorietat de realitzar auditories i certificacions energètiques als edificis de les administracions públiques.

L’equip d’Energia realitzarà les auditories i certificacions a prop de 40 edificis de Donostialdea

Des d’Anthesis Lavola es realitzaran aquestes auditories i certificacions energètiques en una quarantena d’edificis de la comarca de Donostialdea. L’equip d’Energia realitzarà visites tècniques a les instal·lacions per a la recollida d’informació, per comprovar el seu estat, les oportunitats de millora i les mesures corresponents a realitzar, i per a elaborar l’informe d’auditoria energètica i del certificat energètic.

Finalment, es portarà a terme el pla d’actuació de sostenibilitat energètica per als edificis auditats. Aquest pla recollirà la descripció dels immobles i el resum del resultat de les auditories. També inclourà la definició dels objectius de reducció en el període 2020-2030.