El Departamento Nacional de Planeamiento del Govern de Colòmbia, a través de l’Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (APC-Colombia), ha desenvolupat una eina per a promoure l’accés del sector privat del país al Fons Verd del Clima (GCF) i finançar iniciatives de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Aquest instrument té com a objectiu interactuar amb el sector privat i facilitar el procés perquè puguin presentar-se a les convocatòries dels fons. En aquest sentit, es donarà suport a les entitats interessades sobre els requisits de les convocatòries, rutes de participació i formes documentals, i es resoldran els possibles dubtes i inquietuds.

El diagnòstic va incloure una avaluació de projectes i països en els quals el sector privat ha pogut accedir al Fons Verd del Clima.

Per desenvolupar-lo, des d’Anthesis Lavola es va elaborar un diagnòstic de les prioritats, necessitats, barreres i oportunitats que es podria trobar el sector privat en el finançament climàtic. En aquesta fase del projecte es va incloure un anàlisi benchmarking per recollir mesures i polítiques portades a terme en altres països i una avaluació de projectes i països en els quals el sector ha pogut accedir exitosament al Fons Verd del Clima.

A continuació es va dissenyar el mecanisme a través del qual ha de funcionar l’instrument per al finançament de projectes associats a l’adaptació i mitigació al canvi climàtic a Colòmbia, sota els estàndards del fons. Finalment es van realitzar diferents processos participatius multisectorials amb l’objectiu de diagnosticar barreres d’accés al finançament i de validar l’instrument dissenyat.