El Govern espanyol aprova l’Estratègia de Descarbonització a Llarg Termini per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aquest novembre, el Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat l’Estratègia de Descarbonització a Llarg Terme (ELP 2050). Aquesta estratègia té com a objectiu reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 90 % al 2050 respecte a 1990, mentre que el 10 % restant s’absorbirà a través d’embornals de carboni.

El document, anomenat “Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050” marca una ruta que permetrà un consum final d’energia totalment renovable a mitjans de segle. A la vegada, ofereix múltiples oportunitats per a la creació de treball i el creixement econòmic i serveix de guia per orientar les inversions i el desplegament tecnològic necessaris pels propers anys per tal de complir amb els Acords de París aprovats al 2016.

Aquesta estratègia es vincula amb la transició ecològica, la justícia social i el repte demogràfic, sense oblidar la perspectiva de gènere. A més, també té sinergies amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La diversitat de solucions d’Anthesis Lavola encaixa amb la transversalitat de l’Estratègia de Descarbonització a Llarg Terme

L’Estratègia és un pas més cap a la neutralitat de carboni, imprescindible si es vol lluitar contra la crisi climàtica, i compta amb elements transversals que afecten a diferents àmbits. Precisament, des d’Anthesis Lavola es treballa per fer front a aquesta problemàtica oferint solucions diverses a les administracions, empreses i organitzacions.

Les solucions de Gestió de CO2, Canvi Climàtic i Energia tenen un paper rellevant en la reducció i compensació de les emissions, l’adaptació i mitigació dels efectes derivats de la crisi climàtica, i la transformació cap a una societat basada en les energies renovables i l’eficiència energètica.

També les solucions de Residus, Economia Circular i Ciutat i Territori, amb el foment de l’economia circular, la reducció dels residus generats i el desenvolupament d’estratègies de mobilitat sostenible i de capital natural, poden aportar eines interessants per aconseguir la descarbonització.

A més, s’ha de tenir clar que tots aquests canvis que proposa l’Estratègia no tenen sentit si no arriben a la societat, ni si les administracions, empreses i organitzacions no les incorporen al seu nucli. Per aquest motiu, les solucions de Sostenibilitat Corporativa i d’Educació tenen una funció destacada perquè la societat es conscienciï del canvi i accepti la part que li correspon per arribar a la neutralitat de carboni.