Un any més Anthesis Lavola publica la seva Memòria de sostenibilitat de conformitat amb els Estàndards de la Global Reporting Initiative segons l’opció “De conformitat – Essencial” i donant resposta als principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides. La memòria forma part de l’estratègia de reporting d’Anthesis Lavola companyia i té per objectiu comunicar de manera exhaustiva i detallada tota la informació sobre l’activitat anual de la companyia i la seva contribució a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. La seva publicació és un un exercici de transparència, rendició de comptes i comunicació amb els grups d’interès.

Llegeix-la aquí