Damm presenta l’Informe anual i la Memòria d’activitats de la Fundació Damm amb un disseny i un format renovats

Damm ha presentat l’Informe anual 2019, que forma part de l’estratègia de reporting de la companyia, per comunicar de manera exhaustiva i detallada tota la informació sobre l’activitat anual de la companyia i la seva contribució a la sostenibilitat ambiental i al compromís social, seguint els Estàndards de la Global Reporting Initiative (GRI).

Per la seva banda, la Fundació Damm també ha publicat la Memòria d’activitats 2019, que recull els principals projectes, les accions de mecenatge i les col·laboracions dutes a terme al llarg de l’any.

Ambdues publicacions son un exercici de transparència, rendició de comptes i comunicació amb els grups d’interès. Per una banda, l’Informe anual dona resposta a tots els temes rellevants dels àmbits econòmic, social, ambiental i de governança de la companyia. Per l’altra, la Memòria d’activitats posa en valor tota l’acció social impulsada per la Fundació Damm en els àmbits esportiu, social i cultural.

S’han realitzat versions impreses i digitals de les publicacions, aprofitant les potencialitats comunicatives de cada format.

Anthesis Lavola ha elaborat els continguts i ha realitzat el disseny gràfic d’ambdós documents. Coincidint amb la nova imatge, s’ha redefinit l’estructura de continguts de l’Informe anual, el qual ara es vehicula a través dels tres pilars de la responsabilitat social de Damm: les persones, el medi ambient i la societat.

A nivell gràfic, s’ha optat per un disseny fresc, innovador i atractiu pels lectors i lectores que combina la fotografia amb el traç manual. El format de les publicacions s’ha plantejat en una mida més gran que en versions anteriors, on les fotografies i el tractament infogràfic de les dades són protagonistes i el resultat són unes publicacions més visuals. Així mateix, la web corporativa de Damm recull una versió resumida de l’Informe en la seva secció Compromís amb la societat.

Les dues publicacions segueixen la mateixa línia gràfica però adaptada a les característiques de la companyia i de la Fundació. Són elements que de forma física s’han lliurat de manera conjunta a la Junta d’Accionistes dins d’una caixa-estoig dissenyada a tal efecte, seguint els criteris de sostenibilitat editorial aplicats a tot el projecte. Les versions digitals disponibles a les respectives webs corporatives, incorporen un índex navegable que permet moure’s fàcilment al llarg del document, i una adaptació del disseny imprès a digital, tenint en compte que els suports de comunicació són diferents.