La Junta vol millorar la gestió d’aquest tipus de residus i ha presentat un informe per ajudar als municipis.

La Junta de Castilla y León vol ajudar a les administracions municipals a millorar la gestió dels residus tèxtils. A les últimes dècades hi ha hagut un gran creixement d’aquest tipus de residus degut a l’actual model de consum que fomenta la compra de productes tèxtils de baixa qualitat. De fet, es calcula que representen un 10 % dels residus generats a les llars.
Per aquest motiu, la Junta ha presentat recentment l’informe “Los residuos textiles en Castilla y León. Modelos de gestión y herramientas para su aplicación”. Aquest informe analitza la situació actual del sector a la comunitat autònoma i facilita models de plecs en la contractació per a que serveixin de referència i recolzament per a la inclusió d’aspectes relacionats amb la sostenibilitat mediambiental i social.

L’informe ha anat acompanyat d’un díptic i un document informatiu amb els resultats més destacats.

Anthesis Lavola ha sigut l’encarregada de redactar l’informe degut a la seva àmplia experiència en l’àmbit de la gestió de Residus. El document s’ha complementat amb un díptic divulgatiu amb els resultats més destacats preparat per l’equip de Disseny i Comunicació.

El document redactat inclou un anàlisi del marc normatiu vinculant, amb un diagnòstic sobre l’estat actual de la recollida i posterior gestió dels residus tèxtils; una recopilació de bones pràctiques i dels principals models de recollida existents; i diversos models de clàusules i pautes per a la redacció dels diferents plecs per a futures licitacions.