Biodiversitat: riscos i oportunitats a la cadena de subministrament

El recent documental “Extinction: the facts“ d’en David Attenborough ha destacat la relació insostenible entre el nostre consum i producció i la destrucció de la natura. De forma similar, l’informe del Fòrum Econòmic Mundial sobre “El futur de la natura i els negocis”, publicat el 14 de juliol de 2020, va avisar que els ecosistemes de la Terra s’estan “acostant ràpidament al llindar de no retorn amb efectes de gran abast a l’economia, la societat i la vida tal i com la coneixem”. El document sosté que els nostres negocis s’han de convertir a la “Natura Positiva. Això significa portar la natura al centre de la presa de decisions de les companyies per a tenir un impacte general positiu a la biodiversitat.

A les cadenes de subministrament d’avui dia, complexes i amb una expansió global, això representa un repte substancial per a les empreses.

 

Relació de les empreses amb la natura

Si bé les empreses sovint depenen en gran mesura de la natura i dels serveis que ofereixen, també poden impulsar directament o sense voler la destrucció de la natura a nivell mundial per mitjà de les seves cadenes de subministrament. Per exemple, una cadena de restaurants depèn de la natura a la seva cadena de subministrament a través de la pol·linització dels cultius i l’aigua potable per a l’agricultura. Tot i això, l’aplicació de pesticides nocius per a la producció d’aquests cultius pot danyar als pol·linitzadors i reduir la qualitat de l’aigua.

Identificar impactes i dependències comercials sobre la biodiversitat ofereix importants oportunitats comercials, així com l’opció d’ajuda a parar i revertir la pèrdua de la natura. Al destacar els beneficis comercials d’un enfoc basat en la Natura Positiva, la influència significativa de les empreses es pot redirigir per a beneficiar la natura en comptes d’impulsar la seva destrucció.

Alguns exemples de les oportunitats disponibles per a empreses inclouen:

 • Continuïtat, predictibilitat, resiliència i beneficis associats de la cadena de subministrament, inclòs un millor rendiment operatiu i una reducció de les despeses a curt i mig terme
 • La viabilitat a llarg terme dels models comercials que depenen dels serveis de l’ecosistema, per exemple, a través de la continuïtat de la cadena de subministrament
 • Millor accés al capital provinent d’accions i deute públics i privats, així com millors relacions amb les asseguradores
 • Accés a nous mercats, productes i serveis que es basen en un enfoc positiu per a la biodiversitat
 • Més quota de mercat a través d’un millor rendiment i reputació

Hi ha alguns primers passos clars que les empreses poden realitzar per a millorar els seus impactes a la biodiversitat, com abastir-se de forma local i orgànica quan sigui possible, minimitzar l’ús d’aigua i inclús considerar quins proveïdors de serveis financers utilitzen. Això és important i ajudarà a les empreses, però es necessita un enfoc més profund que s’adapti a la complexitat de les cadenes de subministrament actuals, particularment per a organitzacions més grans.

 

 

Què és la biodiversitat?

La biodiversitat és un terme per a tots els diferents tipus de vida que hi ha en una àrea determinada. Es refereix a la varietat d’animals, plantes, fongs i inclús microorganismes com els bacteris que componen el món natural.

Cada una d’aquestes espècies i organismes treballen junts en sistemes interactius o ecosistemes. A la vegada, els ecosistemes sustenten la vida i aporten un ampli ventall de beneficis a les persones i la societat, anomenats serveis ecosistèmics, com aliments, aigua potable, medicaments i refugi.

Cada cop més, els ecosistemes es consideren part del nostre capital natural. Aquest és un terme de l’economia que descriu l’estoc de recursos naturals renovables i no renovables (per exemple, plantes, animals, aire, aigua, sòls, minerals) que es combinen per a proporcionar serveis ecosistèmics.

 

El nostre enfoc de la biodiversitat a les cadenes de subministrament

El nostre enfoc per tractar la biodiversitat a les cadenes de subministrament se centre en tres elements centrals.

 

Establir una estratègia de biodiversitat

L’impacte i la dependència de les empreses a la natura tenen un gran abast, són complexes i s’han de gestionar a llarg terme. Per aquestes raons, desenvolupar un enfoc estratègic és essencial per a crear un plantejament basat en la Natura Positiva. En aquest sentit, el Protocol de Capital Natural i el proper suplement sobre biodiversitat són marcs de referència claus. Això s’hauria de fer com a part d’una estratègia més àmplia de biodiversitat, capital natural o proveïment sostenible i hauria de cobrir el següent:

 • Acords de governança i supervisió
 • Un objectiu o visió estratègica (per exemple, desforestació neta zero o impacte net positiu sobre la biodiversitat)
 • Una avaluació dels riscos, impactes i dependència de la biodiversitat
 • Una avaluació dels riscos i oportunitats comercials que sorgeixen d’aquests impactes i dependències
 • Mètriques i objectius clau que s’usaran per a monitorar el progrés respecte als objectius
 • Detalls de les opcions d’implementació a usar o s’estiguin usant per aconseguir els objectius

La majoria de les empreses inicialment optaran per centrar-se en comprendre els seus impactes a la biodiversitat, i existeix una varietat d’eines disponibles per ajudar-vos a comprendre i modela els riscos i impactes d’alt nivell a les cadenes de subministrament. Aquests inclouen Bioscope i la Puntuació de Biodiversitat Global, que es pot usar per comprendre l’impacte de diversos escenaris de proveïment.

 

Gestió de dades

El següent pas és saber què està passant a la vostra cadena de subministrament. Les dades són fonamentals per a implementar amb èxit la vostra estratègia de biodiversitat, i això és particularment cert a les cadenes de subministrament on les activitats sovint estan interrelacionades, però no necessàriament són transparents. Diversos sistemes de software poden ajudar-vos a millorar la visibilitat dels vostres proveïdors i la seva biodiversitat i un rendiment ambiental més ampli.

Diversos d’aquests sistemes, inclosos els Anthesis Activator Hubs, també aporten una plataforma que permet implicar als vostres proveïdors a través de mitjans com fòrums en línia i de discussió i enquestes per tractar preguntes clau com: Qui està a la meva cadena de subministrament i què estan fent respecte a la biodiversitat i els problemes relacionats amb la sostenibilitat, inclosos els drets humans, canvi climàtic i gestió de residus?

Quan és possible rastrejar les matèries primeres fins a una granja o lloc d’extracció específic, existeixen oportunitat per a recollir dades ambientals empíriques usant ssoftware com Cool Farm Tool i el seu mòdul de biodiversitat. Aquests sistemes són usats per alguns dels principals productors i consumidors d’aliments i begudes del món per monitorar, administrar i informar sobre l’activitat a les seves cadenes de subministrament. Tenen una importància cada com més gran en algunes parts del món, com la Unió Europea i el Regne Unit, on les dades mediambientals poder donar suport a pagaments per serveis dels ecosistemes.

 

Implementant la vostra estratègia de biodiversitat

Per a convertir-se a la Natura Positiva, les empreses han d’actuar. I aquesta actuació ha de seguir la jerarquia de mitigació de l’impacte, que estableix que les empreses han de prendre mesures per a:

 1. Evitar impactes sobre la biodiversitat des del principi
 2. Minimitzar aquells impactes que tenen lloc
 3. Restaurar o rehabilitar ecosistemes degradats
 4. Compensar el seu impacte a la biodiversitat quan sigui possible

A la pràctica, això podria incloure la presa de decisions d’abastir-se o no de certs proveïdors o regions, treballar amb els proveïdors per aconseguir la certificació per a certes parts de la cadena de subministrament, identificar on els materials no sostenibles podrien entrar a la cadena de subministrament (inclòs l’ús de noves tecnologies com els marcadors de blockchain i d’ADN), o proporcionant educació sobre proveïment sostenible als proveïdors. És possible que també hagueu d’explorar el potencial d’intervencions per a restaurar i compensar els impactes a la vostra cadena de subministrament.

Per a obtenir més informació sobre com podem ajudar-vos a tractar la biodiversitat a les vostres operacions i cadena de subministrament, contacte amb: Nacho Guilera, responsable de Ciutat i Territori.

(nacho.guilera@anthesisgroup.com)


Noticia traduïda i adaptada de la web d’Anthesis.
COMPARTEIX-HO