Reporting i COVID

Article de Tatiana García Echeverry, consultora tècnica de Sostenibilitat Corporativa

2020 ha sigut un any marcat per la incertesa, les empreses han navegat en aquests temps segons les seves pròpies capacitats, expectatives i experiències, intentant sortir de la millor forma possible d’aquesta situació. La Covid-19 ha afectat, sigui per bé o per malament, a tots els sectors i a totes les regions del món.

En temps de crisi, i en moment de tensió i incertesa, les empreses que viuen la sostenibilitat com a part de la seva estratègia són les que solen aconseguir millor resultats. O, almenys, això és al que apostem als que ens dediquem a això.

Sens dubte, ha sigut un any que ha implicat grans reptes per a tots, un any que ha posat a prova la coherència entre el que fan les empreses i el que comuniquen. És només a través dels fets que es demostra realment si som bons o no. Per tant, és moment de demostrar que el que s’ha comunicat durant anys als Informes de Sostenibilitat és una realitat.

Gràcies a les diferents accions posades en marxa durant aquest temps de crisi, ha sigut possible evidenciar les autèntiques prioritats de les empreses a l’hora de generar valor a la societat (o, en aquest cas, protegir-lo). La pregunta a respondre és: existeix coherència entre la proposta de valor de les empreses i el que han fet durant la crisi?

Les empreses han hagut d’assumir una responsabilitat addicional amb els seus principals grups d’interès i, en especial, amb els seus treballadors. Quines empreses ho han fet millor? Existeix entre elles un denominador comú? Les conseqüències de les acciones preses en els últims mesos tindran una repercussió o un impacte que possiblement durarà anys. Com s’avaluen les accions de les empreses? Quins criteris tenen més rellevància? Com s’haurà de comunicar?

Estem a temps de preguntar-nos quin tipus d’informació s’haurà d’incloure als informes o memòries de sostenibilitat de 2020. La informació a incloure s’haurà de comparar amb l’aconseguit en els últims anys o també s’inclourà el que s’ha aconseguit respecte als objectius que tenia l’empresa inicialment pel 2020? No és el mateix mantenir el 100 % del personal quan els ingressos han patit una caiguda del 40 %, que mantenir-los quan els ingressos no s’han vist afectats. Així com no és comparable informar la petjada de carboni d’Abast 3 quan el transport ha estat suspès durant mesos. Quins paràmetres usarem per reportar el canvi?

Serà suficient en realitzar un informe seguint els estàndards GRI, SASB o semblants, o s’haurà d’incorporar un capítol dedicar a com informar sobre la forma com es va gestionar el moment de crisi i quines són les expectatives per als propers anys? Les empreses hauran de comunicar si van recórrer a un ERTO, si van rebre ajudes governamentals, o hauran de reportar específicament la situació financera que tenien abans de la pandèmia? O hauran de centrar la seva informació en les accions que van prendre per protegir els seus empleats i mantenir el marge d’utilitat? S’haurà de comunicar si van invertir en EPIS i la suma destinada a aquesta inversió com a percentatge de despesa? S’hauran de reportar els ajustaments en les polítiques de desconnexió digital o de promoció del teletreball? S’haurà d’incloure informació sobre la baixes que van tenir i com les van gestionar? Quines iniciatives noves van aparèixer dins de l’organització per facilitar al personal treballador un ambient de treball, no només segur, sinó també saludable?

Podrem veure en els informes qui va realitzar un esforç extra? Es veurà compensant en el mercat aquest esforç realitzat?

Més enllà d’informar els avenços i reptes en els temes materials de les organitzacions, l’informe d’aquest any marcat per la crisi haurà d’incloure informació que permeti conèixer, als grups d’interès, les principals accions realitzades per tal de donar continuïtat al negoci. Les empreses hauran de comunicar les principals decisions preses en matèria financera, administrativa, comercial i de gestió de les persones, entre altres. Hauran de comunicar les accions realitzades per minimitzar els impactes negatius de la crisi i continuar amb la generació de valor al llarg de la seva cadena.

Des d’Anthesis Lavola podem acompanyar a les empreses en l’elaboració de l’informe o memòria de sostenibilitat 2020 i en la definició de la seva estratègia de comunicació. Si vols comunicar els principals avenços als teus grups d’interès, t’acompanyem en la definició de la millor estratègia per a fer-ho.

Contacta’ns.

COMPARTEIX-HO