Ferrer s’ha convertit en la primera companyia farmacèutica d’Espanya en obtenir un préstec sostenible a l’estat per refinançar deute i emprendre noves compres. Aquest finançament sindicat sostenible, liderat per BBVA i CaixaBank, suma 220 milions d’euros i vincula el percentatge del tipus d’interès amb indicadors socials i mediambientals. A més, també hi han participat Banc Sabadell, Cajamar, Grupo Santander, Deutsche Bank, Liberbank, Targobank i Banca March.

Per obtenir aquest finançament, Ferrer ha comptat amb Anthesis Lavola com a consultora en sostenibilitat per a la definició dels indicadors sostenibles que es tindran en compte el préstec: la reducció de les emissions de diòxid de carboni, la formació dels seus treballadors i la millora de la gestió dels residus que genera la companyia. L’equip de Sostenibilitat Corporativa ha sigut l’encarregat de fer l’anàlisi dels diferents indicadors i d’establir els objectius de millora anual a aconseguir durant la vigència del préstec i garantir que el préstec sostenible s’alinea amb els Sustainability Linked Loan Principles. Ferrer també ha comptat amb l’assessorament financer d’Alantra.

Els préstecs lligats a la sostenibilitat tenen com a objectiu promoure el desenvolupament i preservar la integritat del producte finançat.

Els préstecs lligats a la sostenibilitat com el que ha aconseguit Ferrer tenen com a objectiu promoure l’activitat econòmica i el creixement de l’organització des d’un punt de vista ambiental i socialment sostenible i preservar la integritat del producte finançat, al proporcionar estrictes pautes de control financer a la vegada que les bonificacions aplicades estan lligades al compliment d’uns objectius ambientals i socials anuals.

Aquests productes financers vinculats a indicadors ambientals i socials són una línia de negoci que les entitats financeres volen potenciar. Una tendència que ve confirmada pel creixement que ha experimentat el finançament sostenible a Espanya durant l’any 2019, quan va créixer un 34% fins a 22.800 milions d’euros i que s’espera que segueixi creixent, atesa l’aposta de les administracions europees pel New Green Deal com a una de les solucions a la crisi causada per la Covid-19.