Les organitzacions no governamentals CDP, UN Global Compact, WRI i WWF han posat en marxa la iniciativa SBT (Science Based Targets), que compta amb més de 950 organitzacions inscrites i continua creixent dia a dia.

L’objectiu de la iniciativa SBT és aconseguir que les empreses demostrin lideratge en l’acció climàtica, al comprometre’s públicament amb objectius de reducció basats en la ciència. Això significa que les organitzacions adherides han de presentar quin és el seu objectiu de reducció i l’any en el que el volen aconseguir (entre 5 i 15 anys). La reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle s’ha de realitzar en base als abasts 1+2 o els abasts 1+2+3, en funció de la rellevància de l’abast 3.

A més, és necessari que l’objectiu estigui alineat amb el nivell de descarbonització requerit per limitar la temperatura global per sota de 1,5ºC en comparació amb les temperatures preindustrials, tal i com es va acordar a l’Acord de París i posteriors COPs.

L’estimació de les emissions d’abast 3 és una de les particularitats de la iniciativa SBT.

Anthesis Lavola, a través de l’equip de Gestió del CO2, ajuda a diverses organitzacions en la seva adhesió al SBT a través de diferents accions com, per exemple, el screening de l’abast 3, és a dir, l’estimació de les diferents categories d’emissió d’aquest abast, ja que han d’incloure’s a l’objectiu de reducció en cas que siguin superior al 40 % del total d’emissions.

Cellnex i Coppel són dues de les organitzacions a les que Anthesis Lavola ajuda amb el screening de l’abast 3, cosa que suposa un repte ja que es tracta d’organitzacions amb una àmplia cadena de valor.

En cas que vulgueu disposar de més informació, us podeu posar en contacte amb Maria Rosa Pascual.