Els qüestionaris anuals de CDP Canvi Climàtic són una iniciativa desenvolupada per diverses organitzacions internacionals per a promoure la transparència en la informació ambiental de les organitzacions. Durant aquests mesos s’han preparat els qüestionaris de 2020 i a finals d’agost s’ha acabat el termini per a entregar la informació de la fase de resposta.

En aquesta fase les organitzacions responen a diferents actuacions realitzades durant el 2019 com, per exemple, la seva petjada de carboni, els riscos i oportunitats climàtics observats, les accions portades a terme per reduir les seves emissions o els serveis baixos en carboni que ofereix l’organització, entre moltes altres.

Anthesis Lavola fa anys que dona assistència a les organitzacions per a complimentar els qüestionaris anuals de CDP Canvi Climàtic, que consten de catorze capítols amb diferents preguntes cada un, i per a les que les organitzacions poden tenir respostes obertes o tancades. En funció del tipus de resposta donada a cada pregunta s’obté una puntuació, que s’agrega finalment per donar un resultat total que es reflecteix amb una lletra: des de la A (nivell de lideratge) fins a la D (nivell de divulgació) i la F (no s’ha facilitat la suficient informació).

L’equip de Gestió del CO2 ha ajudat a companyies com Cellnex, Abertis o CaixaBank.

L’equip de Gestió del CO2 ha ajudat a diverses organitzacions a donar resposta als seus qüestionaris CDP. Això els ha permès augmentar o mantenir una bona puntuació, com és el cas d’importants clients como Cellnex, Abertis o CaixaBank. A més, també ha ajudat a aconseguir entrades molt fortes en el primer any d’informe com és el cas de Retal i Cellnex.

El qüestionari de CDP és anual i recull les accions portades a terme per l’organització durant aquell any per a gestionar el canvi climàtic dins dels límits de la seva companyia. Actualment hi ha tres tipus de qüestionaris que són, juntament amb el de Canvi Climàtic (el més popular fins al moment), CDP boscos i CDP aigua a nivell corporatiu.

Les companyies mencionades segueixen confiant anualment amb Anthesis Lavola per a contestar al CDP. En cas que vulgueu disposar de més informació, us podeu posar en contacte amb la Maria Rosa Pascual.