El nou Pla Director de Mobilitat 2020-2025 (pdM 2020 – 2025) aprovat pel Govern pretén aconseguir un model de mobilitat respectuós amb el medi ambient i amb la salut de la ciutadania.

El PdM, impulsat per l’Autoritat del Transport Metropolità, consta de 86 mesures consensuades entre els diferents organismes participants vinculats amb l’àmbit de la mobilitat al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB). Un dels objectius definits és que els desplaçaments en vehicle privat baixin del 36 al 33 % i que en transport públic pugin al 20 %, arribant, al 2025, als 1.200 milions de passatgers anuals.

Aquestes mesures de canvi modal complementades amb altres de renovació del parc de vehicles permetran  aconseguir una reducció en les emissions de gasos d’efecte hivernacle, del consum energètic i de les emissions de contaminants locals.

El nou pla ha inclòs la realització de l’Avaluació Ambiental Estratègica i d’un procés participatiu amb tots els agents clau, inclosa la ciutadania.

L’equip de Ciutat i Territori ha prestat assistència tècnica per a donar suport a la redacció del Pla i ha portat a terme la redacció dels documents corresponents a l’Avaluació Ambiental Estratègica, la dinamització del procés participatiu i l’anàlisi dels costos ambientals i socials.

D’aquesta manera s’ha treballat de forma directa amb el servei de mobilitat de l’ATM per a poder garantir la minimització dels impactes ambientals associats a la mobilitat i la integració de criteris de salut, sostenibilitat i eficiència ambiental al pla.

El procés participatiu ha comptat amb sessions presencials amb diferents agents clau (administracions, territoris implicats, experts…) on s’ha utilitzat la metodologia pròpia Meetfulness, que ajuda a fomentar el diàleg i el consens entre els participants.

Com a acció complementària, el PdM també ha tingut una part oberta a la ciutadania, que s’ha canalitzat a través de diverses eines digitals com una bústia ciutadana, una enquesta en línia o un mapa participatiu que estan disponibles a la web que s’ha creat pel pla: pdmobilitat.cat.

El document final ha recopilat les aportacions obtingudes d’aquestes accions i ha permès definir 10 eixos d’actuació que responen a 5 objectius estratègics que es volen aconseguir per la mobilitat al 2025: saludable i sostenible, eficient i productiva, segura i fiable, inclusiva i equitativa, i intel·ligent i digital.

Al següent enllaç trobareu més informació sobre el PdM i la seva presentació pública.