La comarca d’Osona compta amb un nou Pla d’Acció per millorar la qualitat de l’aire a la zona pel període 2020-2025. El Pla respon a la necessitat de fer front als importants episodis de contaminació atmosfèrica que hi ha a la comarca diversos cops a l’any degut a la seva situació geogràfica i climàtica.

El Pla d’Acció ha sigut redactat per Anthesis Lavola, junt amb els treballs que han coordinat la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a petició de la Taula de Qualitat de l’Aire d’Osona. Aquesta taula es va constituir el passat setembre i està formada pel Consell Comarcal d’Osona i els municipis de la plana de Vic.

La constitució de la Taula va permetre veure la necessitat d’elaborar un full de ruta per millorar la qualitat de l’aire i, per aquest motiu, el Pla inclou el desenvolupament i l’aplicació de les accions que tenen una major incidència amb la reducció de la contaminació atmosfèrica.

El Pla ha comptat amb una anàlisi previ de les estacions de control i els sectors i les fonts d’emissió de gasos contaminants.

Per a l’elaboració del Pla, l’equip de Ciutat i Territori ha analitzat l’aire de la comarca segons les dades de les diferents estacions de control i ha fet un inventari de les emissions realitzades pels diferents sectors o fonts d’emissió.

Amb aquesta informació, l’equip ha determinat un full de ruta amb les actuacions necessàries per millorar la qualitat de l’aire, per als diferents contaminants, durant els propers cinc anys. El pla compta amb 48 actuacions agrupades en 5 eixos diferents. La redacció final del document ha comptat amb les aportacions de diferents membres de la Taula més entitats i associacions de la comarca.