Materials reciclats: Gestionant mercats que canvien globalment durant la COVID-19

La pandèmia causada per la COVID-19 ha interromput les cadenes de subministrament a tot el món. Això es pot veure clarament a tots els sectors on el flux de materials des del productor al consumidor i a les instal·lacions de recollida de residus han parat, creant incertesa financera i als mercats. Les companyies que utiitzen materials reciclats en els seus productes necessitaran trobar noves formes de gestionar aquest panorama canviant, adaptant-se a les alteracions actuals i previstes per al flux de materials reciclats.

La situació actual del reciclatge al planeta

A nivell mundial, estem veient una oferta i una demanda de materials reciclats desajustats a mesura que els països obren i tanquen mercats i instal·lacions de recollida i tractament de residus en funció de com progressa la pandèmia.

El Fòrum Econòmic Mundial afirma que, en les últimes quatre dècades, els sistemes mundials de producció s’han reorganitzat en el que s’anomenen “cadenes de valor globals”. En aquest punt és on les matèries primeres i els béns intermedis es mouen entre països diverses vegades en complexes línies de muntatge globals. La naturalesa internacional de moltes d’aquestes cadenes de valor significa que ara les empreses són vulnerables als impactes en els mercats de flux de materials a mesura que la pandèmia avança a tot el món. Inclús quan comencem a recuperar-nos, es preveuen conseqüències a llarg termini.

 

Punts conflictius de la cadena de subministrament actual

Disminució en la producció de materials

Degut a que algunes activitats comercials estan restringides i l’economia es desaccelera, el volum de certs materials disponibles per al tractament es redueix, causant una manca de materials reciclats. Degut a la reducció del 13,5 % de la producció industrial a la Xina entre gener i febrer, comparat amb l’any anterior, hi ha hagut una forta disminució dels béns importats a Europa, causant interrupcions a la cadena de subministrament.

Altres exemples inclouen:

  • La generació de residus de fusta ha disminuït dràsticament. Concretament, al Regne Unit ha caigut entre un 85 i un 90 % durant la pandèmia.
  • Els plàstics provinents del sector industrial quasi han desaparegut a països amb restriccions comercials.
  • El paper utilitzat ha disminuït amb el tancament generalitzat d’oficines. Al Regne Unit això s’ha vist compensat en part per un augment de l’ús de paper als supermercats, però, tot i això, la seva generació s’ha reduït en general.

Disminució de la mobilitat entre les fronteres

Amb les mesures proteccionistes implementades per alguns països per a frenar o prevenir la transmissió de la COVID-19, s’ha notat l’escassetat de materials en països que depenen de les importacions de material reciclat per satisfer la demanda. Aquesta reducció al comerç és particularment evident degut al fet que la pandèmia ha afectat a centre econòmics mundials com Europa, la Xina i els Estats Units. A més, la disminució de producció està causant les següents contraccions al flux de materials a nivell internacional:

  • A la Xina, els descensos més significatius als fluxos de materials (tan d’importació com d’exportació) es poden veure amb els tèxtils i els components electrònics.
  • La mobilitat d’alguns materials, com el plàstic, s’ha mantingut degut a la capacitat de circular a través de les fronteres, cosa que permet als mercats adaptar-se parcialment als canvis a la oferta i la demanda entre els països.

Demanda canviant de materials

La desacceleració i, en algunes àrees, la parada completa de la producció ha provocat una caiguda general en la demanda de materials reciclats, amb conseqüències al llarg de totes les cadenes de valor globals. Al contrari, per a alguns materials com el cartró, on el material segueix sent crític per a l’empaquetatge, la demanda general s’ha mantingut igual o inclús ha augmentat.

Els preus d’alguns materials estan variant segons els canvis a l’oferta i la demana de cada un. Per exemple, el preu del cartró ha augmentat degut a una major demanda i una menor oferta. L’augment de l’oferta domèstica de cartró no ha compensat la disminució de l’oferta de cartró de les operacions comercials.

Capacitat reduïda de recollida i tractament

Tot i l’augment dels subministraments de materials de les llars durant els confinaments, el sector del reciclatge global, en general, ha patit perquè les indústries s’han vist obligades a frenar o, inclús, parar els negocis per les reduccions de personal i la normativa de distanciament social. Aquests factors provoquen una disminució en la recollida de materials per ser reciclats.

Això s’ha intensificat encara més en alguns països degut al tancament dels Centres de Reciclatge de Residus Domèstics i els abocadors, afectant a la disponibilitat de materials com la fusta i el metall.

Canvis a la composició dels residus

Molts països en situació de confinament han vist un augment de la recollida domèstica i local i una disminució de la comercial, alterant així la composició dels materials reciclables disponibles per a tornar a ser processats. Les restriccions als centres de recollida i tractament de residus i la priorització de certs fluxos ha canviat encara més la composició dels residus recollits per a ser tractats.

 

Efectes anticipats a llarg termini

A mesura que les economies comencen a reactivar-se, anticipem que els següents problemes amb els materials reciclats es mantindran:

  • Un dèficit de subministrament

A mesura que es tornin a obrir els centres de producció, és probable que veiem un subministrament insuficient de materials reciclats. La Recycling Association, entre altres organismes del sector, va avisar de la potencial gran manca mundial de fibra (de cartró i paper usats) degut a la desacceleració de les operacions comercial i la reducció de la recollida domèstica.

Països europeus com Espanya i Alemanya, que estan per davant del Regne Unit a la corba de la pandèmia o que han experimentat una taxa d’infecció més baixa, ara busquen obtenir materials com el cartró del Regne Unit per a satisfer la seva demanda de materials reciclats.

A llarg termini, certs mercats de materials seran menys capaços de recuperar-se ràpidament d’aquests impactes inicials causats per la pandèmia. Un exemple és el sector de la fusta a l’hemisferi nord, que depèn de l’emmagatzematge durant els mesos d’estiu per a satisfer les demandes durant els mesos següents.

  • Volatilitat de preus

Per a alguns mercats, es pronostica una volatilitat contínua dels preus degut a la fluctuació de l’oferta i la demanda. Per exemple, existeixen forces de mercat complexes dins del sector del plàstic amb el mercat del petroli que afecten a la producció i la demanda de plàstic nou i reciclat de manera diferent.

  • Exportacions reduïdes

La continuació de les cadenes de subministrament dependrà de les capacitats pròpies dels països per a importar i exportar materials, i de la duració i l’abast de les mesures proteccionistes. Un exemple d’això és que, donat que el Regne Unit exporta el 70 % del metall produït, la pandèmia ha generat problemes logístics amb l’exportació a països en etapes diferents de la crisi sanitària causada per la COVID-19.

  • Cadena de subministrament

Si la pandèmia condueix a un col·lapse econòmic i una recessió, és probable que els nivells de producció es desplomin, exercint una pressió menor sobre el subministrament de material reciclat en termes de volum, però creant reduccions de preus.

Alguns mercats de materials són més difícils de predir que altres. Per exemple, el mercat de plàstics experimenta forces de mercat complexes que afecten a diferents polímers. És probable que el preu del petroli, que actualment es troba en els nivells més baixos dels últims 20 anys, impulsi la producció de plàstics nous barats que poden fer que les resines plàstiques reciclades siguin menys competitives. Tot i això, alguns plàstics com el PET, que generalment es troben als envasos d’aliments i begudes, estan desconnectats del preu del plàstic nou.

Les caigudes de preus, causades per la disminució de la demanda, corren el risc de parar per complet les cadenes de subministrament, especialment perquè l’estancament prolongat dels mercats pot fer que les empreses es tornin financerament inviables i no es puguin recuperar. Aquest és el cas concret dels mercats de materials amb falta de diversitat a la seva base de clients. Un exemple és l’alumini, que ha experimentat una gran caiguda en la demanda perquè el mercat depèn en gran mesura de la indústria automobilística.

  • Demanda canviant

S’espera que la demanda d’envasos de plàstic es mantingui igual o inclús augmenti degut a les creixent preocupacions d’higiene que mouen als consumidors a adaptar els seus hàbits de costum. Tot i això, la propera legislació al Regne Unit significarà que és poc probable que això persisteixi a llarg terme.

 

Adaptant-nos als mercats canviants

Mantenir i millorar les pràctiques sostenibles pot ajudar a les organitzacions a ser resilients davant futures crisis de la cadena de subministrament i posicionar-se com a líders en els seus camps a mesura que avança la pandèmia.

Anthesis està excel·lentment ubicada, amb experts en materials i regulacions per ajudar a les organitzacions a gestionar aquests temps incerts per donar forma a solucions intel·ligents que integren el rendiment econòmic i l’impacte a la sostenibilitat.


Noticia traduïda i adaptada de la web d’Anthesis.
COMPARTEIX-HO