Colòmbia vol enfortir les estratègies per a la gestió del canvi climàtic a llarg termini i permetre la inclusió de la transició justa de la força laboral a la Estratègia 2050 de desenvolupament baix en emissions i resilient al clima del país. Els treballs i àrees laborals prioritaris segons diferents fonts nacionals i internacionals, entre les que hi ha la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, són la agricultura, l’energia i el transport. A més, es pretén incorporar la perspectiva de gènere.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible i el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament ha comptat amb Anthesis Lavola per a la realització d’una consultoria que permeti diagnosticar els subsectors prioritaris i fer recomanacions amb l’objectiu d’aconseguir la transició justa de la força laboral dins de la mencionada Estratègia 2050.

El primer pas del projecte serà redactar un document que reculli l’estat de la situació i experiències exitoses sobre la transició justa de la força laboral.

Amb aquesta informació, l’equip de Canvi Climàtic farà un diagnòstic i una priorització dels treballs i àrees laborals que patiran un major impacte com a conseqüència del canvi climàtic, centrats en cada un dels sectors mencionats (agricultura, energia i transport). A continuació, elaborarà un conjunt d’accions per a alguns subsectors i treballs que permetin generar dinàmiques de diàleg social, avaluar els impactes, desenvolupar habilitats i mesures de millora, dissenyar polítiques innovadores, incrementar la transferència de tecnologia i coneixements, fer una projecció d’estratègies i canvis en processos formatius i incorporar la perspectiva de gènere.

Per acabar, presentarà un document que contingui els resultats de tot el treball realitzat juntament amb diferents recomanacions de política pública que estiguin alineades amb l’Agenda 2030 d’Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Contribució Nacionalment Determinada (NDC) de Colòmbia.

Aquest projecte s’emmarca en el programa “Construcción de Capacidades para la Contribución Nacional”, que té com a objectiu enfortir les capacitats del país per definir responsabilitats sectorials i rutes d’implementació en matèria de mitigació de gasos d’efecte hivernacle i adaptació al canvi climàtic per complir amb els objectius establerts a la NDC de Colòmbia.