Com l’economia circular pot ajudar a les cadenes de subministrament a recuperar-se després de la COVID-19

Explorem com la forma de pensar de l’economia circular pot generar resiliència en els materials i les cadenes de subministrament de les empreses manufactureres a mesura que ens recuperem després de la COVID-19.

La pertorbació causada per la crisi de la COVID-19 ha creat reptes imprevistos a les cadenes de subministrament de materials i fabricació, afectant de diferents maneres a tots els sectors. Alguns hi han fet front amb una gran manca d’oferta, mentre que per a altres la producció i el consum han parat per complet.

A part dels impactes a les operacions comercials a curt termini, aquesta crisi potser catalitza canvis a les bases productives d’alguns sectors, com l’automoció, la roba i la tecnologia. Això significaria que hi ha la possibilitat que els canvis es mantinguin en un futur.

I, tot i la desacceleració del comerç, aquests temps més tranquils poden ser una oportunitat per replantejar i redefinir l’estratègia de les empreses, no només per a abordar els desafiaments operatius immediats, si no també per crear resiliència davant d’un entorn futur dràsticament alterat en els àmbits socials, ambientals i econòmics.

¿Com poden els principis de l’economia circular ajudar a crear resiliència en els materials i les cadenes de subministrament de les empreses manufactureres?

La pandèmia ha posat de manifest la vulnerabilitat de les empreses a les crisis naturals i ha ampliat la necessitat de replantejar la forma com fem negocis i desenvolupem resiliència. Això és particularment rellevant perquè els efectes del canvi climàtic, la degradació ambiental i la desigualtat se seguiran manifestant durant la propera dècada.

Tots els sectors productius s’enfrontaran a reptes operatius a mesura que els països tornin a estar actius en diferents moments. I, com que es poden trigar anys en arribar a un nou equilibri, les empreses hauran de ser dinàmiques i atentes per a gestionar aquestes condicions de mercat a curt i llarg termini.

Mirant cap al futur, millorar el rendiment en sostenibilitat hauria de ser un factor clau per als clients i per augmentar la competitivitat en aquest nou món. Sobretot tenint en compte que les empreses sortiran en un mercat canviat, amb una recessió econòmica imminent, despeses de consum limitades, hàbits de consum alterats i notícies reorientades cap al canvi climàtic i la degradació ambiental. Així, mentre la pertorbació causada per la pandèmia ha presentat i seguirà presentant desafiaments operatius, la implementació de principis i pràctiques circulars ofereix l’oportunitat de tractar aquests problemes i crear valor.

Principis circulars

Algunes de les formes en les que l’economia pot donar suport a les empreses durant aquest temps inclouen:

Excés d’existències

L’excés d’existències no és un nou repte per al sector de béns de consum, però s’ha agreujat per la crisi de la COVID-19, particularment en situacions en les que els contractes de producció s’han cancel·lat a mitja entrega. Els principis de l’economia circular es poden aplicar per a gestionar aquest excés d’existències i poden ajudar a desbloquejar el valor d’aquests béns identificant rutes alternatives en el mercat:

  • Idealment, l’excés d’existències es pot vendre en el seu format actual, ja sigui a través de canals de venda tradicionals, alternatius o indirectes com, per exemple, majoristes o sucursals. Aquesta última opció implica renunciar al control sobre el producte. Si això no és possible, es pot vendre sota una línia de productes diferents com una opció per mantenir-ne el control.
  • Si la venda no és possible, potser es poden reutilitzar components. Per a alguns tipus de productes, els components es poden extreure i vendre com a recanvis per a facilitar la reparació o la reutilització en generacions posteriors dels productes. Per exemple, els discs durs estan dissenyat amb alguns components que conserven la mateixa especificació durant diverses generacions, de manera que poden recuperar-se de les existències no venudes i usar-se en la fabricació de la següent línia de productes.
  • Si no es poden vendre o reutilitzar les existències, s’ha de valorar si els materials en els productes es poden desempaquetar i separar per a un reciclatge d’alt valor, convertint una despesa en valor.

Efectes a curt terme en el subministrament de material reciclat

La crisi ha tingut un impacte significatiu tan a les cadenes de subministrament de material nou i reciclat com en la seva disponibilitat. Això pot dificultar la capacitat dels fabricants per a obtenir els components reciclats necessaris per a les especificacions del producte i, per tant, afectar al compliment dels objectius. Les estratègies han d’abordar com satisfer els dèficits de materials i com comunicar obertament a la societat quines són les intencions a llarg terme respecte als compromisos públics signats.

La manca de material reciclat pot requerir un canvi a curt terme cap als formats tradicionals de productes o materials d’empaquetatge. Si no hi ha rutes de subministrament alternatives per al material, s’han de desenvolupar fulls de ruta per a identificar els terminis per a tornar a usar material reciclat i plantejar rutes potencials, com amb materials i dissenys alternatius, que puguin ajudar als fabricants a complir amb els objectius a mig i llarg terme.

Anticipar els efectes d’una recessió a les cadenes de subministrament

Qualsevol possible recessió després de la pandèmia exercirà una pressió significativa sobre els marges de la cadena de subministrament. En aquest entorn, una gran eficiència dels recursos pot permetre a les empreses mantenir marges, mentre que els models de negoci circular pioners ajudaran a crear resiliència a les empreses, sent encara més necessaris durant la pròxima dècada.

I, encara que les enquestes de consumidors mostren que existeix una voluntat a pagar més pels béns “més sostenibles”, això no sempre es reflecteix en els hàbits de consum reals. En els últims 10 anys, les llars han fet front a una reducció dels ingressos per a despeses voluntàries degut a l’austeritat, el deute, l’augment del preu de vida i l’estancament del creixement salarial, que s’ha exacerbat encara més per la crisi causada per la COVID-19. L’eficiència dels recursos i els models de negoci circular poden ajudar a estalviar costos (tan per al negoci com per al consumidor) i aconseguir beneficis en sostenibilitat, així com generar una major capacitat de resiliència davant futurs impactes del mercat.

Comportament del consumidor en el món posterior al confinament

El distanciament social i els confinaments probablement persistiran a mesura que els països incorporin i eliminin restriccions a curt termini. Però a llarg termini hi ha una sèrie de factors que poden conduir a variacions en el comportament del consumidor, com els canvis en els ingressos disponibles i l’experiència de la pandèmia en sí mateixa.

Les següents tendències es poden aprofitar en el desenvolupament de models de negoci circulars, proporcionant solucions efectives a problemes comercials tan a curt com a llarg termini.

  • Amb la interrupció de les cadenes de subministrament mundials, pot ser que no sigui possible adquirir béns o components clau de l’estranger. Això pot conduir a un canvi cap a la compra o, inclús, la producció local, per exemple, a través de la impressió 3D.
  • A mesura que les persones passen més temps a casa, és probable que hi hagi més voluntat de reparar o personalitzar les possessions. Redissenyar productes per facilitar la reparació o actualització a la llar o en establiments locals o fomentar la personalització mitjançant el bricolatge a casa també pot ajudar a desenvolupar un vincle entre el consumidor i els productes i les marques, així com un coneixement d’avall cap a dalt a través de les xarxes socials. Això pot impulsar l’extensió de la vida útil dels productes i reduir la freqüència amb la qual els consumidors substitueixen els productes mentre es generen ingressos a través de la venta de peces per a la reparació.
  • La pandèmia ha impulsat encara més el canvi cap als serveis digitals, convertint-se en la nova normalitat, especialment per a les persones i organitzacions que abans eren reticents a adoptar-los.
  • Hi ha indicis que els models de recollida i de tornar a omplir ampolles a la porta de casa poden tornar a estar de moda, particularment amb el creixement dels serveis d’entrega a domicili. Alguns organismes de la indústria i del tercer sector, com la Fundació Ellen MacArthur, estan interessats en impulsar els models de recàrrega de béns de consum, amb l’objectiu principal de reduir l’empaquetatge excessiu.

Desenvolupament de competències i identificació d’oportunitats per a estalvis operatius

Seguint els temes descrits anteriorment, la capacitació i la participació del personal en temes com l’eficiència dels recursos, la circularitat i les col·laboracions en la cadena de subministrament ajudaran a desenvolupar les competències internes, la resiliència i a identificar les oportunitats d’estalvi de costos.

Avançant

Tot i els reptes i la pertorbació causats per la pandèmia, existeixen oportunitats perquè les empreses realitzin canvis i desenvolupin resiliència a llarg terme, inclús quan entrem en un període d’incertesa.

En els últims anys, l’economia circular s’ha convertit en un concepte general i ha rebut un recolzament significatiu a nivell normatiu. Les condicions actuals haurien d’ajudar a que la circularitat i els models comercials circulars guanyin terreny més fàcilment a mesura que creixi l’imperatiu de conservar el valor del producte i el material al llarg del seu cicle de vida. La sostenibilitat ha seguit sent un punt principal per a les empreses tot i la pandèmia i, al igual que amb la crisi climàtica, les organitzacions que abracin els canvis i reptes, que innovin i que estableixin objectius ambiciosos al voltant de la circularitat seran les que emergeixin com a líders durant la dècada decisiva.

Per més informació: Berta Mota, responsable d’Economia circular

(berta.mota@anthesisgroup.com)


Noticia traduïda i adaptada de la web d’Anthesis.
COMPARTEIX-HO