Des del dilluns 22 de juny els educadors de la campanya “Acierta con la orgánica” del Ayuntamiento de Madrid reprenen les accions presencials al carrer interrompudes per l’emergència sanitària provocada pel Covid-19. Passats els mesos de confinament, en que la campanya ha continuat activa transformant les accions presencials en accions de proximitat online i telefòniques, els educadors de la campanya tornen al carrer.

Dos equips de sis persones continuaran amb la tasca informativa interrompuda per l’emergència sanitària i, durant les pròximes dues setmanes, visitaran comunitats de veïns i comerços, per informar porters, conserges i comerciants sobre la correcta separació dels residus orgànics.

Per tal de garantir, tant la seguretat de l’equip d’educadors com la de la població, s’han establerts dos torns de treball rotatius amb jornada reduïda, i tots els treballadors, compten tant amb la formació, com amb el material de protecció necessari per la realització de les diferents accions.

La incorporació de part de l’equip a les accions de carrer no deixa de banda les accions a distància, ja que continuen les trucades per oferir informació telefònica i altres accions en format digital: sessions informatives, directes de xarxes socials, etc.

L’equip educatiu reprèn el pols de la campanya al carrer en aquesta nova normalitat, que ens obliga a mantenir la distància física però que no volem que es converteixi en distància social.